Светлана Туманова - ПОСЛАНИЕ УЧИТЕЛЯ ИЛЛАРИОНА. ЖИЗНЕУТВЕРЖДЕНИЮ ПОДЧИНЯЮТСЯ ВСЕ КЛЕТКИ ВАШЕГО ОРГАНИЗМА!

Svetlana Tumanova - SKOLOTĀJA ILARIONA VĒSTĪJUMS. DZĪVES APLIECINĀJUMAM PAKĻAUJAS VISAS JŪSU ORGANISMA ŠŪNAS!

Pieņēma Svetlana Tumanova.

 

- Mani draugi!

Dzīves apliecinājums izdziedina no jebkurām kaitēm un ļauj ražīgi dzīvot tālāk! Ļauj radīt, mācīties un strādāt tā, kā vēlas pati dzīve, kā vēlaties jūs paši.

Dzīves apliecinājumam pakļaujas visas jūsu organisma šūnas.

Bet, ja visa organisma, pirmām kārtām smadzeņu, šūnām tiek nodota iznīcinoša programma uz nāvi un iziešanu no dzīves cikla, tad kā gan viņas joprojām var būt veselas tādā organismā ar tādu programmu?

Protams, nevar un saslimst, paejot noteiktam termiņam, kurā laikā vēl deg kāda dzīves apliecinājuma programma.

Cilvēks iemiesojas dzīvot un radīt, un, lai kas viņa dzīvē nenotiktu, lai kādas mācības negāztos pār viņa galvu (un tās viņš pats ir radījis citos iemiesojumos visdrīzāk), viņš aug caur šīm mācībām, ja pārvar tās. Iegaumē un turpina priecīgi dzīvot un rādīt piemēru saviem tuviniekiem! Vai arī velkas pa dzīvi, kamēr viņā ir vismaz kaut kādas dzīvi apliecinošas šūnas.

Cilvēks var būt priecīgas, starojošas un nebēdnīgas dzīves paraugs visiem apkārtnē, lai kas nenotiku ārējā dzīvē.

Tā tad arī ir meistarība tā tikt galā ar savu dzīvi.

Nepadoties grūtībām, nepakļauties nekādiem ārējiem apstākļiem, bet klausīties savu sirdi un iet savu ceļu dzīvē. Audzēt sevis iekšienē savu pasauli, par kuru atbildīgs esi vienīgi tu. Un neviens cits.

Mīlot un uzvarot! Mīlot, pat, ja tevi vairs nemīl un ir pametuši. Nevienam nav pienākums kaut ko darīt. Mīlēji vakar, šodien iemīlēji kādu citu un gribi ar viņu saistīt savu dzīves ceļu.

Rīt vari satikt trešo cilvēku un vēlēties noteikti būt ar viņu.

Visi esat brīvi lidot turp, kur dzīvo viņa sirds, un būt kopā ar to, ar ko gribat būt kopā šajā momentā. Un neviens Debesīs netiek nosodīts. Katrs savu dzīvi būvē tā, kā grib.

Katrs atbildēs, kā ir dzīvojis un radījis savu dzīvi. Katram – savs. Katrs mācās radīt savu dzīvi. Un ir brīvs tieši to darīt.

Taču dzīves apliecinājums dzīvē būs galvenais. Bez tā arī pašas dzīves nebūs.

Gribat dzīvot? Apstipriniet un slavējiet dzīvi!

Radiet dzīvi, nevis dzīvei pretējo. Palīdziet visām dzīvajām būtnēm un tādā veidā slavējiet pašu dzīvi!

Gribat ilgi, ilgi gulēt un neko neradīt? Dzīve jums piešķirs arī tādu iespēju. Kamēr jūsos pašos neizsīks pati dzīve.

Padomājiet, ko gan jūs gribat vairāk par visu? Tas jums palīdzēs noteikt savu turpmāko ceļu. Un esiet laimīgi mīļotajā ceļā ar mīļotajiem!

Vienmēr jūsu un gatavs palīdzēt jums, Skolotājs I.

2019.03.01.

 

Atsūtīts 01.03.2019

Tulkoja Jānis Oppe