Print

Огненный план

Ugunīgais plāns

No Zemes Pārvaldītāju oficiālā kanāla

21 01 31 03

29.01.21.

Ugunīgais plāns ir tas plāns, kuram jātiek cilvēces apgūtam. Mentālā plāna piepildīšanās attīsta cilvēka radošos spēkus un dod viņam handikapu kosmiskajā attīstībā, zināmu pārākumu pār viendimensijas rasēm. Cilvēces nākamā misija – apgūt ugunīgo plānu, kurš ir pilnīgi garīgs fiziskajam plānam.

Cilvēka ugunīgais aspekts – tā ir nākamā attīstības pakāpe. Tas ir nemirstīgais Cilvēks, izgājis uz Radītāja plānu. Ugunīgā plāna radīšana – svarīga misija visai pasaules-ēkai. Tieši no šī plāna tiek radītas pasaules un būtnes, kas tajās mīt. Tas tad arī ir apgarojošais plāns.

Cilvēkam šeit jābūt apgādātam kā ar intelektu, saprātu, mīlestību, tā arī ar milzīgu gribu un spēku. Saprātam ir jābūt pakļautam Pasaules-ēkas Radītāja Jaunrades Plāniem un Visuma Likumiem un vērstam uz visu būtņu labklājību. Viņas nedrīkst traucēt cita citai attīstību, veidojot Dzīves Attīstības Vienoto Plānu.

Tādēļ realitātes plāni atkal tiek dalīti frakcijās, lai būtnes nestu vienotus attīstības plānus katrā matērijas slānī un nebūtu pretrunā cita ar citu. Katrai frakcijai ir jānes noteikts uzdevums visuma attīstībā kā pēc formas, tā arī būtības. Vienveidība riebjas visuma daudzveidībai, un, lai uzdevumus atdalītu, eksistē ugunīgais plāns, kur neatkārtojamība un vienmomentāte rada apstākļus, lai rastos gan novitāte un neatkārtojamība, gan arī vairotos radījumu sekmīgas sugas un plāni.

Ugunīgais plāns ir Radītāja jaunrades laboratorija. Šeit ir viegli pārdomāt un iemiesot iecerēto, tajā pašā laikā jau radītās būtnes vai aspekti var sākt jaunradi un uzreiz atlasīt vajadzīgo no radītā.

Kālab mēs jums to sakām? Lai piepildītu ugunīgo plānu ar jēgu un pievilcību radošiem raksturiem, pēc apziņas gataviem radīšanai.

Kādi radīšanas instrumenti, bez iztēles, vajadzīgi cilvēkam ugunīgajā plānā? Tas ir paša aspekts, labi apmācīts, kam piemīt radošs potenciāls un kurš apgādāts ar zināšanām par radīšanas noteikumiem, ierobežojumiem, likumiem, ar attapību un izdomu.

Kālab cilvēcei būtu jārada ugunīgajā plānā? Vai tiešām nav radītāju, jebšu viņu nepietiek? Dvēseles intelekta attīstība ugunīgajā plānā ved pie dvēseles nemirstības, un radītās būtnes tur iegūst mērķi kā radītāji pasauļu tālākai apgūšanai. Taču cilvēks vismaz pagaidām nav savācis “pietiekami daudz punktu” savai nemirstībai, un viņa apziņas iziešana uz ugunīgo plānu ir viņa paša pirmā mūžīgā radīšana.

Vairums planētas ugunīgo būtņu, radītu “no apakšas” ar cilvēku apziņu, vēl nav gatavas apmācībai un radīšanai. Ir iestājies laikmets, laiks, kad jūs visi sāksiet mācīties ugunīgajā plānā un radīt sākumā sevi un pēc tam arī palīdzēt cits citam kļūt par īstiem Čohaniem, augstām būtnēm, radītām, lai radītu.

Apvienojoties cits ar citu, jūs sāksiet jaunu laikmetu planētas vēsturē, pirmoreiz izejot uz savas dvēseles plānu un turpmāk attīstoties kā ugunīgas būtnes.

Mēs īstenojam Visuma Vispārējā Tēva Likumus un Plānus attiecībā pret jums visiem.

1. likums

Pasauļu starpā nav pretrunu, un tās negrauj cita citu.

Katra pasaule ir unikāla. Tā tāda ir radīta. Pasaules unikalitāte ir jāatbalsta, neunificējot ar citām pasaulēm.

Atļauta radību apmaiņa starp pasaulēm. Tas bagātina un palīdz pārējām planētām cietējām iziet uz cienīgu attīstītības līmeni.

Vietējo radību griba ir svēta. Ja viņas uzskata, ka viņām traucē no citām vietām atnākušās būtnes, viņām ir tiesības tās aizvākt no planētas.

Lai paātrinātu planētas būtņu attīstību, ir pieļaujams izmantot viņu ķermeņus, lai viņas iemiesotos pasaulē kā attīstītākas būtnes. Tas palīdzēs nepretoties attīstībai un tajā pašā laikā iedarbosies no vietējā iedzīvotāja redzes viedokļa, bagātinot iemītniekus ar intelektu un dvēselisko īpašību attīstību.

2. likums

Īstenojam vienlīdzību starp visiem cilvēka aspektiem, kā viendimensionālajiem (vīrieti un sievieti), tā arī daudzdimensionālajiem.

Visiem aspektiem ir vienādas tiesības, un viņiem nav pretrunu ar līdzīgām būtnēm.

Visiem, kas uz planētu ir atnākuši no citām pasaulēm, ir jāciena pārējie, nenodarot kaitējumu nevienam.

3. likums

Prevalē augstāks likums pār zemāku, jo tas radīts no problēmu un risinājumu plašāka redzējuma.

Mēs esam pateikuši visu.

 

Pievienots 31.01.2021

http://www.sanatkumara.ru/stati-2021/ognenniy-plan

Tulkoja Jānis Oppe