Планетная схема

Planētu shēma

Nodaļa no grāmatas “Dzīvo un mīli[1]

19 01 31 01

Sanats Kumara: Shēma – tas ir planētu ķēžu organizējums. Katra shēma ir planēta ar visām viņas mijiedarbībām ar apkārtējo pasauli – ar visu citu planētu ķēdēm, ar savas ķēdes planētām, ar Saules Logosu un ar zvaigznēm un zvaigznājiem. Vienas ķēdes shēmā beidz savu attīstību, citas tikai sāk. Visu planētu nosaukumus mēs pagaidām nedodam.

Planētu shēma sastāv no 13 planētu ķēdēm – no 12 izpaustām un Prozerpīnas – 13. planētas, kur norit aktīva būvniecība augstākajos plānos. Planētu shēma – tā ir izpausme un placdarms Gaismas un Tumsas spēlei, īpašību atstrādāšanai un Apziņas apjoma palielināšanai, un matērijas sastāva pilnveidošanai.

Kā tā eksistē?

Visas planētu ķēdes atrodas orbītā ap Sauli un veido kopīgu sfēru ar savu griešanos ap Sauli. Tā nav trīsdimensiju telpa, tā ka nesaspringsti. Šajā sfērā, kurā ir ietvertas Saules sistēmas visas planētas, katra planētu ķēde arī ir sfēra, tā ir atdalīta, patstāvīga, un tajā pašā laikā tā ar apziņu ir nepastarpināti saistīta ar visām pārējām planētu ķēdēm un pilda savu īpašu lomu šajā apvienojumā, ņemot enerģijas un atdodot tās savā attīstītības līmenī. Katra planētu ķēde šo vienoto shēmu redz caur savu pašas uztveri, savā līmenī, un šai planētu ķēdei shēma ir unikāla un neatkārtojama.

Saules Logoss šo vienoto shēmu aptver no visām pusēm, paplašinoties plašumā līdz bezgalībai. Starp planētu shēmu un Saules ugunīgajām enerģijām ir neliels starpslānis – neitrāls, kur tad arī mīt Kumaras, Planētas Valdnieku, Dievišķā Cilvēka Radītāju, Karmas Valdnieku un Gaismas Skolotāju neitrālā enerģija.

Saules sistēmas planētu ķēdes ir Saules Logosa Lotosa lapiņas. Vienas nozied, citas nāk vietā. Viņas ražo enerģiju un atdod to “augam”, Logosam, kurš gala rezultātā saražo augļus – jaunu, pilnīgāku Lotosu (nākamo Logosu) “sēklas”. Notiek informācijas uzkrāšana, enerģijas ražošana, spirālveida attīstība. Kādai planētu ķēdei beidzot attīstību, attīstītais Gars, apveltīts ar saprātu, evolucionējis un piesaistījis jaunas enerģijas, atgriežas pie Radītāja, bagātinot viņu.

Lielā Lācene kopīgi ar Plejādēm laida pasaulē lielāko daļu no tā, ko mēs saucam par Saules sistēmu – planētas, planētu gāzi, Gaismas Hierarhijas lielāko daļu, tajā skaitā arī 12 Saules sistēmas planētas. Pašlaik ķēdes ir izveidotas 13 Saules sistēmas planētām. Planētu shēma ir liels pozitīvs milzīga atoma jeb lielas šūnas kodols. Ja Saules sistēmu iedomājamies kā cilvēka ķermeņa Lielu Šūnu, tad planētu ķēdes – tie ir šīs Dzīvās Šūnas – Saules sistēmas – 13 mitohondriji, kur kodols ir Saule. Bez mitohondrijiem šūnā netrūkst arī citu daļu, no kurām katra nes savu unikālu funkciju. Kas tad tur vēl ir, izņemot planētas?

Ir kopīgā iekšējā struktūra – Kosmiskais režģis, ir šūnas orgāni – DNS, šūnas elementālā apziņa – kodola apziņa, daudz orgānu, kas sagremo barību un nodod to cits citam. Ir arī šūnas specifika. Saules sistēmā specifika ir cilvēka “ražošana”, cilvēka apziņas attīstība. Katra šūna ar daudzām saitēm ir saistīta ar orgānu un pēc tam arī ar organismu. Tāpat kā šūna zina, ka viņa ir liela organisma maza daļa, tā arī gan cilvēkā, gan planētā, gan Saules sistēmā šī zināšana ir ielikta. No šo sistēmu mijiedarbības tiešā veidā ir atkarīga kopīgā dzīve. Novērojot šūnu procesus organismā, mēs viegli šīs zināšanas varam attiecināt uz zvaigžņu sistēmām, galaktikām.

19 01 31 02

Atgriezīsimies pie planētu shēmas. Daudz spēku ir patērēts, lai izveidotu spēku mijiedarbību shēmā. Tātad iekšienē ir pretstati un vienādi lādētas daļas, vienādas un dažādas daļu funkcijas. Piemēram, vīrišķās un sievišķās daļas, pieņemošas un atdodošas, pārvadošas un uzkrājošas, tādas, kas paplašinās, un tādas, kas saspiežas, augošas un mirstošas. Tā ir sistēma, un visas planētas ir savstarpēji saistītas un pastāvīgi strādā kā vienots organisms. Nav sākuma un beigu, sistēma ir noslēgta. Viena planētu ķēde kalpo kā vecāks citai. Planētu ķēdēm ir karmisks parāds attiecībā citai pret citu, savstarpēji palīdzot augt un attīstīties, nododot sakrātās zināšanas un attīstītās enerģijas no vienas ķēdes, kura attīstību ir beigusi, citai, kura pilnveido to, kas ir sastrādāts iepriekšējā ķēdē, labo kļūdas un attīsta zināšanas par Visuma attīstības likumiem.

Visa planētu shēma – tā ir sfēra ap planētu, aptveroša visas zvaigznes un planētas. To no jūsu dimensijas ir sarežģīti saprast. Sfēra ir viena visām planētām, bet katra planēta šo sfēru redz savā veidā. Pēc būtības tā ir viena un tā paša dažāda interpretācijā. Ir septiņi Zemes ķēdes globusi, kuri ir tik universāli, ka katrā Visumā tiem ir sava nozīme un slepenā jēga. Bet Mēs sakām: Visuma visa sarežģītība ir tajā, ka katras planētas specifika rada savu planētu ķēžu un visas shēmas tēlu, savu interpretāciju par tām Saules sistēmā un katrai no 13. Tie ir informācijas lauki, kas caurauž cits citu, atrodas cits citā un izmanto Visuma dažādas enerģijas un dažādas valodas vienības atbilstoši savai attīstītībai.

Vienotais mērķis dažādos Visumos strādā dažādi. Piemēram, planēta Venēra no zemiešu viedokļa ir nedzīva, dzīvības vibrācijas neražojoša planēta, kas neaug, neattīstās. Bet no planētas Urāns viedokļa viņa kalpo viņam kā zināšanu un prasmju pārvades bāze no citām civilizācijām. Urāna planētu sistēmā Zeme ir reptiļu smadzeņu aizmetnis (ja salīdzinām ar cilvēka smadzeņu uzbūvi), bet Venēra – muguras smadzenes. Tādējādi Urāna planētu sistēmā šīs divas planētas tiek izmantotas kā īpašas, specifiskas informācijas uzkrājēja un pārraidītāja. Planēta Urāns ir ievērojami attīstītāka nekā Zeme, un viņai ir attiecīgi attīstītāka planētu shēma, kura tiek izmantota pilnīgi citādi.

Ja raugāmies no Kosmosa no 13. dimensijas augstuma, kurā atrodas Saules Logoss, tad planētu shēmas sfēra – tas ir blīvs slānis ap Sauli. Lai izietu uz zemiešu līmeni, ir jāiziet portāls uz trešo dimensiju. Ja izejam portālu uz citu dimensiju, visu ieraudzīsim citu planētu iedzīvotāju acīm utt. Visumā visur eksistē portāli ceļojumiem uz citām telpām. Tad, lūk, planētu shēma – tas ir masīvs no dažādu dimensiju planētu ķēdēm, no kurām katra eksistē savā pasaulē un kopīgajā shēmas telpā strādā savā individuālā līmenī.

Ja Saules sistēmu iztēlojamies kā ābeli, tad katrs zars – tā ir atsevišķas planētas planētu shēmas versija. Taču šis zars neieņem atsevišķu vietu vainagā, tas aizņem visu vainagu. Bet izeja uz šo vainagu viņam ir sava, atsevišķa, jo tas ir konkrēts zars. Ja šo zaru ir 13, tad ir arī 13 izejas uz vainagu, turklāt katrs zars strādā savā attīstītības un izpratnes līmenī, izmantojot ābeli saviem augšanas un attīstības mērķiem un dodot ābelei unikālu sava eksperimenta produktu. Kopumā ābele ir viena un zari viņai nav ierobežotā skaitā, bet visu zaru produktu katrs zars izmanto savā veidā. Skaidrs?

Kopumā – jā. Tas ir, Saules Sistēmā vienai ir shēmai ir 13 variantu?

Daudz vairāk. Var izmantot mijiedarbību starp planētām – enerģētiskus stiepienus – un attīstīt shēmu starpvariantus. Ar to nodarbojas Lielie Celtnieki – Planētu Logosi.

Shēma – tā ir planētu mijiedarbība no planētas un citplanētu saprāta redzes viedokļa. Vai no cita Liela Saprāta redzes viedokļa. Pēc būtības, katram Lielajam Saprātam ir sava Saules Sistēmas shēma, tāpat kā katram cilvēkam ir savs priekšstats par realitāti, kura viņam kalpo. Tas ir atkarīgs no saprāta attīstības līmeņa, no viņa karmiskajiem uzdevumiem un no viņa paša enerģijas, sakrātas iepriekšējās inkarnācijās.

Visi mērķi tiek būvēti pēc vienas shēmas. No planētas pašā smalkākajā plānā nāk involūcija matērijā caur attīstību uz nākamajām mērķa planētām, un pēc tam atkal evolūcija, pāriešana uz augstāku, salīdzinot ar sākumu, stāvokli. Turklāt planētas saprāts pāriet no globusa uz globusu, nemirstot un pakāpeniski attīstoties Manvantaras laikā. Iestājas Pralaija. Planētas neizzūd, taču kalpo kā pamats nākamā loka, dzīves loka, attīstībai, ar jaunu karmu un jauniem uzdevumiem. Ķēdes attīstību vada Planētas Logoss, Saules Saprāta daļa, kura savukārt arī ir Visuma vienība, un tā augšupejot, sākot no atoma.

Vai tad ķēde Pralaijā nesadalās pirmelementos?

Informācija kā Ideja, pamats, paliek, un nākamā ķēde turpina iepriekšējās iestrādi. Var atgriezties pie ābeles. Katrs zars ar āboliem – ķēde. Nevar teikt, ka kāds ābols ir svarīgāks par citu. Vai ka viens zars (ķēde) ir svarīgāks par citu. Viss strādā ražas labā, kamēr turpinās ābeles dzīve.

Tavas smadzenes nespēj uztvert ainu apziņas dimensiju daudzumā. Visa aina tik reižu pārspēj cilvēka apziņas iespējas, cik reižu Visums ir liekāks par Saules sistēmu. Vienkārši saproti, ka pasaule nav saredzama tikai no Zemes ķēdes ceturtās planētas, tāpat kā ābele – tā vēl nav visa pasaule-ēka.

 

Pievienots 31.01.2019

http://sanatkumara.ru/glavi-iz-knig/planetnaya-schema

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/images/Sanat_Kumara/Books/Zhivi_i_ljubi.pdf (Tulk. piezīme)