Print

Елена Майстренко – Земными и звёздными тропами. Новая книга

Helēna Maistrenko - Pa Zemes un zvaigžņu takām. Jauna grāmata

20 04 16

“Pa Zemes un zvaigžņu takām”

Izdevniecībā “«Вариант» - книги со смыслом (“Variants” – grāmatas ar jēgu)” iznākusi Zvaigžņu grāmata – stāstu, dzejoļu, teiksmu krājums[1].

Dzīves poēmu mēs rakstām paši: ar katru elpas vilcienu, katru skatienu, katru vārdu. Nav nekā nesvarīga, nevajadzīga, bezjēdzīga un nenozīmīga. Nav nekā, kas paliktu melnrakstā, tiktu izmests, utilizēts – viss tiek ieskaitīts, visam ir spēks.
Mēs padarām sevi visai nabadzīgus, ierobežojot esību tikai ar materiālo, redzamo dzīvi.
Likteņa ceļš veidojas, zvaigžņu, debess, Piena Ceļa stariem savijoties ar zemes plāna sataustāmajiem, redzamajiem, un ierāmējas pasakainos, maģiskos laika rakstos…
Mēs ejam, lidojam un sapņojam pa dažādām planētām, debesu maģistrālēm.
Mēs rakstām savas dzīves poēmu, dvēseles pasaku, sapņa dziesmu.
Pārvaram šķēršļus, uzvaram ļaunumu, apstiprinām taisnīguma triumfu ar darbu, skaistumu, mīlestību un tikumību.
Mēs dzīves poēmu rakstām tīrrakstā, no baltas lapas, nopietni un patiesi! Maģiski un viedi, viegli un grūti, jautri un skumji – tā, kā domājam, kā elpojam, mīlam, jūtam, radām.

 

© Copyright: Елена Майстренко, 2020

Pievienots 16.04.2020

http://parnasse.ru/poetry/lyrics/philosophical/zemnymi-i-zvyozdnymi-tropami-novaja-kniga.html

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. https://светлаяра.рф/products/elena-maystrenko-zemnymi-i-zvezdnymi-tropami (Tulk. piezīme)