Валентина Талубьева и Наталья Котельникова – Новые Хроники Акаши

Valentīna Talubjeva un Natālija Koteļņikova - Jaunās Akašas Hronikas

20 01 25 01

Autori Valentīna Talubjeva un Natālija Koteļņikova

23.01.20.

Valentīna Talubjeva: Labdien, Natālija Nikolajevna! Pateicos par vakara nodarbību otrdien, šī gada 21. janvārī. Tēma par kontraktiem ir ļoti svarīga, un dažu momentu atkārtošana ved pie vēl lielākas izpratnes par karmiskajiem uzdevumiem, kurus vajag atrisināt šajā iemiesojumā. Čenelingos, kurus es pieņemu, tēma par kontraktiem arī ļoti bieži tiek skarta. Mani skolotāji uz jautājumiem atbild ļoti detalizēti un pieejami manai sapratnei. Protams, tā nav jauna informācija, tomēr ļoti noderīga man, jo palīdz nostiprināt to, kas nebija apgūts agrāk. Lūk, viens no fragmentiem no čenelinga par karmu un Akašas Hronikām jaunajās reālijās:

Es: Meditācija palīdz attīrīt ēterisko, astrālo un mentālo ķermeni?

Audzinātāji: Tu nepareizi noformulēji jautājumu, jo, atrodoties apzinātā meditatīvā stāvoklī, var atjaunot ne tikai 4 apakšējo klātbūtnes ķermeņu enerģētisko balansu, bet arī, izejot uz kauzālo plānu, tikt skaidrībā ar cēloņiem, kas traucē būt viengabalainai. Tā arī ir karmiskā dziedināšanās.

Mēs pašlaik neskarsim karmas jautājumus, jo tā ir ļoti plaša tēma. Atgādināsim tikai, ka karma tajā veidā, par kuru runā Karmas likums, neeksistē. Tie ir jūsu izdomājumi un jūsu kosmosa likumu interpretācija kolektīvās apziņas brīdī, kad viņa nebija tik attīstīta kā pašlaik, tas ir, cilvēku apziņa nebija gatava dziļākas patiesības pieņemšanai.

Pašlaik Akašas Hronikas aizveras daudziem no jums. Tieši apzinātība ved pie tā, ka nav jēgas meklēt cēloņus pagājušos iemiesojumos un paļauties uz tiem, lai aizvāktu to, kas traucē apskaidrībai. Pietiek vienīgi kā dotumu pieņemt visu enerģiju eksistēšanu un izdarīt izvēli, kādā virzienā iet – uz evolūcijas vai involūcijas pusi. Šajā gadījumā tikai pašapzināšanās un pašattīrīšanās var palīdzēt izdarīt pareizu izvēli.

Es: Taču daudzi noraida jaunos uzskatus par karmu, par Akašas Hronikām.

Audzinātāji: Tas ir pilnīgi dabiski, jo visam ir savs laiks. Gan karmiskā aste, gan vēlēšanās aizstaigāt uz Akašas Hronikām – tā ir tikai cerība uz kaut ko, kas ļaus pārlikt atbildību par savu likteni, par savām pagājušajām dzīvēm, vispār par pagātni. Tas ir duāls skats un lineāra esības un pasaules-ēkas likumu izpratne. Apzinātības stāvoklī ir moments “tagad”. Tikai no šī uztveres punkta nav saskaldīšanās laikā, telpā, bet ir visa Esošā, Visa, kas Ir, veselums.

Es: Iznāk, apskaidrotam un apzinošamies cilvēkam pietiek izdarīt izvēli un nerakties cēloņos?

Audzinātāji: Cēloņu ķermenis arī vibrē augstākās frekvencēs, tāpat kā jūsu 4 apakšējie klātbūtnes ķermeņi, pateicoties tai pašai jūsu apzinātībai. Tāpēc, zinot par Pievilkšanas/Rezonanses likumiem, var radīt realitāti, kur viss ir labi, tas ir, kļūt par Avotu šeit, uz Zemes. Nav cēloņa ieciklēties diskomforta stāvoklī, kas rada destruktīvas/izkropļojošas izmaiņas vibrāciju laukā un traucē iekšējai un ārējai homeostāzei.

Jūsu uzdevums – saglabāt iekšējo harmoniju, tādā veidā tuvojoties Avota esības uztveres punktam, ja tāda ir jūsu izvēle, jo Spēles apstākļos viss ir atļauts un nekas nav aizliegts. Jūs esat savas esības, savas dzīves radītāji, un, kādā realitātē dzīvot, ir atkarīgs tikai no jums. Mēs esam atbildējuši uz taviem jautājumiem?

Es: Pateicos. Šī atbilde padarīja skaidrāku manu apziņu, kā arī nostiprināja tās zināšanas, kuras jau man bija.

Audzinātāji: Šīs zināšanas tev ir bijušas vienmēr, un tagad tu tikai atceries samērā ar tavas apziņas gatavību uztvert savu veselumu. Jo tuvāks tu-cilvēks esi Sev-Avotam, jo lielāku enerģiju apjomu vari ietilpināt savos laika apvalkos. Bet tā jau ir cita tēma pētīšanai.

Mēs mīlam tevi aiz vārdu ietvariem. Sajūti mūsu mīlestību un pieņem Avota gaismu, kas nāk no tavas sirds dziļuma.

Es: Mīlu, pateicos par visu. Uz jaunu tikšanos!

Pieņemts 25.10.2018.

20 01 25 02

Natālija Koteļņikova:

Saistībā ar Valentīnas Talubjevas vēstījuma tēmu man radās vēlēšanās turpināt sarunu ar Valentīnas Audzinātājiem sakarā ar Akašas Hronikām.

Viņas 2019. g. rakstā “Galaktiskā Kristus grupa[1]” bija teikts: “Tavas Akašas Hronikas ne tikai attīrīsies, nonullēsies, bet arī kolapsēsies punktā, kā tas notika Natālijai.”

Es: Sakarā ar to gribu precizēt: Akašas Hroniku kolapsēšanās process nenotika visiem vienlaikus? Ja dažiem Hronikas vēl arvien ir atvērtas, tad ar ko tas ir saistīts?

Audzinātāji: Sakarā ar to, ka vispār ceļas kā planētas, tā arī Hroniku vibrācijas, patiešām visas Hronikas praktiski ir aizgājušas arhīvā.

Es: Visiem cilvēkiem?

Audzinātāji: Cilvēku vairākumam. Ir palikušas tikai ļoti augstas Būtnes, kuras likums neskāra, tā ir Planētas Vadība un Planētas Vēsturnieki.

Uz planētas aug jauna apziņa, un jau ir iestājies laikmets, kad jauno apziņu mācās visi cilvēki, kas atrodas uz Zemes, – iztikt bez pagātnes. Pagātne nenes neko pozitīvu jūsu sirdīs, tikai atgādinājumus, kurš kuram parādā, kādas zemes kam piederēja, kurš rīkojās nepareizi, apmānīja, nogalināja, kurš ņirgājās un kurš pelnījis atriebību vai sodu. Zeme ir pārpildījusies ar tādām asiņainām atmiņām, viņai vairs nepietiek resursu pārstrādāt tādu negatīvu, un tika nolemts noslēgt pagātni vismaz tiem, kas tiecas uz augšupcelšanos, norobežot no negatīvām atmiņām un vēlmes atdarīt vai izdabāt savām pārestībām u.c. Turklāt slēgšanas procesā pašus asiņainākos notikumus mēs vispār nonullējam, līdz ar to atbrīvotā enerģija pāriet uz jūsu potenciālu un var tikt izmantota pārveidojumiem. Tādā veidā planēta nedaudz notīrīsies.

 

Es: Ko nozīmē “tika nolemts noslēgt pagātni vismaz tiem, kas tiecas uz augšupcelšanos”? Un kā tad visi pārējie?

Audzinātāji: Pārējie var pagaidām aizstaigāt uz savām pagājušajām dzīvēm, taču potenciāls darbam ar Hronikām jau ir apdzisis. Jūs jau vairs maz ko varat tajās izmainīt, jo tās tika pakļautas pārlustrācijai un pārskatīšanai.

Pārlustrācija (no latīņu perlustro – pārskatu) – personīgās nosūtītās korespondences pārlūkošana, kas veikta slepus no nosūtītāja un saņēmēja. Atšķirībā no kara cenzūras pārlustrācija vienmēr tiek veikta slepeni.

 

Es: Ko nozīmē pārskatīšana?

Audzinātāji: Tas nozīmē, ka tās tika it kā iekonservētas un pārgāja uz nepieejamāku pārskatīšanas režīmu no patiesības pozīcijām.

 

Es: Ko tas nozīmē – “pārskatīšanas režīms no patiesības pozīcijām”?

Audzinātāji: Jūs nevarēsiet neko tajās vairs izmainīt, jo informācija ir iekonservēta un atstāta, kā ir.

 

Es: Tas ir negatīvs vai pozitīvs process? Ja cilvēks tik tikko ir nonācis pie tā, lai ieskatītos savā pagātnē un izmainītu tajā to, kas no viņa pašreizējā apziņas līmeņa ir necienīgs vai šausmīgs, vai tad viņam uz to nav tiesību?

Audzinātāji: Jūs neiekļāvāties tajos termiņos, kuri tika doti planētai, rēķinoties ar lielu paātrinājumu. Kari un revolūcijas pa tīro nonesa patiesības un godprātības jēdzienus, un tagad mēs esam pārskatījuši šos procesus no planētas attīstības virzības skatpunkta. Dažas negatīvas rīcības tika atstātas aiz ietvariem kā piespiesta uzvedība un netiek apliktas ar aprēķinu.

Mēs spējām izmainīt dažus cilvēka uzvedības vērtējumus spiestos apstākļos un izdarījām visu iespējamo, lai nomazgātu baltu iedzīvotāju lielāko daļu. Dažas lietas iedzīvotāju vairākumam jau ir nodotas arhīvā. Tas ir, runa ir par to, ka Hronikas savā vairumā ir neaktīvas.

 

Es: Kolapsēšanās atomā vai punktā – kas tas ir par procesu? Vai tas ir saistīts ar Pastāvīgo Atomu (PA) jēdzieniem?

Audzinātāji: Nav saistīts tiešā veidā, šeit informācijas procesi ir nedaudz citādi, bet vispār līdzīga parādība. Kad jūsu pieredze pāriet uz PA, paliek tikai pašas augstākās atmiņas, kuras tieši kalpo, lai pārveidotos un pārietu augstākā saprātā. Augstajam saprātam galīgi nav vajadzīgas tās kļūdas un procesi, kuri traucēja, bremzēja vai izraisīja iekšēju haosu vai konfliktu, tas ir, noturēja izaugsmes procesus. PA ir interesants secinājums, rezultāts, bet pats process paliek aiz ietvariem. Kā zinātnisks atklājums, tūkstošiem kļūdainu eksperimentu pavadīts, ir interesants tikai pats par sevi, bez detaļām.

Taču nomainīt vecās Hronikas atnāca jaunas Hronikas, kuras vēl tikai veras vaļā. Tās ir astrālas Hronikas, pilnīgi tukšas, gaida savu piepildījumu. Jūsu pašreizējā dzīve ieies vēsturē ar to, ka jūs pirmie nonāksiet jaunajās Hronikās, kur tiks turpināta jūsu Dzīvju Grāmata, taču sāksies jauna tās nodaļa.

 

Es: Jaunās hronikas jau ir radītas?

Audzinātāji: Jā, tās tiek pabeigtas “no minūtes uz minūti”. Jau ir pirmie ieraksti tiem, kas atstāja jūs šajā gadā.

 

Es: Tās tika atklātas 2020. gadā?

Audzinātāji: Jā, praktiski tā.

 

Es: Ar ko atšķiras jaunās Hronikas?

Audzinātāji: Tas ir jauns planētas kauzālais slānis. Tās atšķiras absolūti visā. Pieeja Hronikām cilvēkam pagaidām nav atvērta, tai ir jāatveras vasarā. Taču jūsu pagājušo ierakstu tur nav, un nav vērts iet iekšā tukšā telpā.

Mēs gribētu, lai jūsu pirmais šīs dzīves ieraksts būtu svinīgs un skaists. Pacentieties nonākt pie harmonijas un pilnības tajā nozīmē, kā jūs to saprotat.

Katram cilvēkam, nonākušam jaunajās Hronikās, ir tās jāizdaiļo un jāuztur noskaņojums augstā apziņā.

 

Es: Bet kā tad citi cilvēki, kuriem nav augstākas apziņas, vidus vai pat paša apakša iedzīvotāju vibrācijās?

Audzinātāji: Viņi nonāks citos Hronikas slāņos tagad, jo nav izredzēti celt planētas apziņu. Kā tu zini, Tiesa un sadalīšana faktiski jau ir pagājusi, un katrs ir noteikts saistībā ar viņa iespējām. Daži cilvēki, vēl nepamodušies, nonāks augstā apziņā nedaudz vēlāk, un mēs to redzam. Redzam viņu potenciālu un noskaņojumu nākotnē.

Taču citi, kas nekad šajā gaismas laikmetā nenonāks pie vajadzības augšupcelt savu apziņu, tiks pārnesti uz citām pasaulēm pēcnāvē un uz visiem laikiem atdalīsies no jums.

Gribam brīdināt, ka katra jūsu rīcība var jūs kā pacelt, tā arī nolaist. Tāpēc mēs jums novēlētu saglabāt sasniegto potenciālu un attīstīt to samērā ar spēkiem, nepagriežoties atpakaļ.

Mēs mīlam tevi aiz vārdu ietvariem. Sajūti mūsu mīlestību un pieņem Avota gaismu, kas nāk no mūsu sirds dziļuma.

Es: Mīlu, pateicos par visu.

 

Pievienots 25.01.2020

http://www.sanatkumara.ru/stati-2020/novie-chroniki-akashi

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/dazadi/11-dazadi/2439-valentina-talubjeva-galaktiska-kristus-grupa (Tulk. piezīme)