Татьяна Бегляк - 7 типов душ. Какая роль у твоей души?

Tatjana Begļaka - 7 dvēseļu tipi. Kāda loma ir tavai dvēselei?

17 04 14 01

Jūsu dvēsele – tā ir jūsu apslēptā būtība, jūsu augstākais Es, tas, kurš jūs esat patiesībā. Un, saskaņā ar Mihaēla mācību, jūsu dvēselei būs viena no septiņām dažādām “vibrācijām” jeb toņiem.

17 04 14 02

 

Būtības spektrs

Kad mēs gaismu laižam caur prizmu, izejā tā dod spektru, kuru mēs uztveram kā septiņas varavīksnes krāsas.

Tieši tāpat, kad visas esības Avots (Dievs, Dao, Absolūts, lai kā jūs viņu nesauktu) sūta savu apziņu uz relatīvo pasauli, viņa izpaužas septiņu tipu individuālu dvēseļu formā.

17 04 14 03

 

Kas tas ir – lomas?

Vārds “loma” nozīmē to faktu, ka katrs no mums lielajā lietu shēmā pilda noteiktu funkciju tipu. Mēs visi esam daļas no lielāka veseluma – visa esošā evolucionējošās apziņas.

Padomājiet par to, ka katra šūna jūsu ķermenī ir aicināta spēlēt noteiktu lomu jeb funkciju. Un, kaut arī cilvēka ķermenī ir miljardiem šūnu, eksistē tikai daži atšķirīgi šūnu tipu.

Jeb padomājiet par visām zvaigznēm kosmosā. Kaut arī to skaits ir tik liels, ka ir praktiski bezgalīgs, zinātnieki tās klasificē tikai septiņās klasēs: no pašām karstākajām (klase O) līdz pašām aukstākajām (klase M).

Tieši tāpat ir tikai septiņi dvēseļu tipi. Citiem vārdiem – eksistē septiņas galvenās “būtības lomas” – septiņi veidi, ar kuru palīdzību Viens kļūst par daudziem.

Nosaukumi, kuri doti septiņiem dvēseļu tipiem Mihaēla Mācībās, ar nodomu ir arhetipiski – no šejienes nedaudz vecmodīgais skanējums un ne obligāti politkorekts.

Kalpotājs | Amatnieks | Karavīrs | Skolotājs | Viedais | Priesteris | Karalis.

Nosaukumi atspoguļo katra dvēseles tipa dabisko mērķi un noslieces.

Kalpotāji parasti ir piekāpīgi, gādīgi, labi audzinātāji, viesmīlīgi, pacietīgi.

Amatnieki parasti ir radoši, izdomas bagāti, ar bagātu iztēli, strādīgi, veikli.

Karavīri parasti ir stipri, uzticīgi, gatavi aizsargāt, izlēmīgi, izturīgi.

Skolotāji parasti ir zinātkāri, uzcītīgi, uz zināšanām tiecošies, kritiski, objektīvi, neitrāli.

Viedie parasti ir vērīgi, skaidri izsaka savas domas, iedvesmojoši, interesanti, ekspresīvi.

Priesteri parasti ir iedvesmojoši, modinoši, motivējoši, enerģiski, tālredzīgi.

Karaļi parasti ir izlēmīgi, pārliecināti, stipri, autoritatīvi, atbildīgi.

Jūs esat viens no viņiem. Es esmu viens no viņiem [precīzāk, skolotājs]. Katrs no mums ir viens no viņiem.

Visi 7 miljardi dvēseļu, kuras pašlaik atrodas uz planētas, plus visas tās, kuras atrodas ārpus planētas starp dzīvēm, var tikt identificētas pēc viena no šiem septiņiem tipiem.

17 04 14 04

 

17 04 14 05Septiņi dvēseļu tipi: kā viņi izskatās?

Starp citu, jūs bieži (bet ne vienmēr) dvēseles tipu varat noteikt pēc sejas vaibstiem. Par šo tēmu ir atsevišķs raksts: “Septiņi dvēseļu tipi: kā viņi izskatās?

 

Dvēseļu tipu sadalījums procentos

17 04 14 06Septiņas lomas veido dažādas proporcijas visu iedzīvotāju vidū. Procentos:

 • Kalpotāji = 25%;
 • Amatnieki = 21%
 • Karavīri = 18%;
 • Skolotāji = 14%;
 • Viedie = 14%;
 • Priesteri = 7%;
 • Karaļi = 4%.

Tādejādi ceturto daļu no visiem iedzīvotājiem veido Kalpotāji, kamēr Karaļu ir daudz mazāk nekā citu tipu.

Lai noilustrētu uzskatamāk, padomājiet par skolas klasi ar 28 skolēniem. Saskaņā ar šiem skaitļiem šie skolnieki droši vien sastāv no: viena Karaļa, diviem Priesteriem, trīs Viedajiem, četriem Skolotājiem, pieciem Karavīriem, sešiem Amatniekiem un septiņiem Kalpotājiem.

Sk. arī: Dvēseļu tipi saskaņā ar Maiklu Ņūtonu.

Tagad daži papildus paskaidrojumi par lomām pēc būtības.

 • Lomas netiek mums piešķirtas un netiek mums uzspiestas. Tās ir tādas, kādi mēs esam.
 • Nav hierarhijas. Visas lomas pēc nozīmīguma ir vienlīdzīgas, un visas dvēseles ir vienādi brīvas. Karalis nekādā ziņā nav “augstāks” vai “labāks” par Kalpotāju. Lomas ir vienkārši septiņi esības veidi, septiņi veidi, kā spēlēt spēli ar nosaukumu dzīve.
 • Cilvēka dvēseles tipam nav nekāda sakara ar panākumiem šī cilvēka dzīvē. Karaļa dvēsele izdzīvos tādas pašas, kā daudzas, strādīgas dzīves Kalpotāja lomā. Kalpotājam ir tāda pati iespēja kļūt par līderi, kā jebkuram Karalim. Faktiski pašreizējas Lielbritānijas monarhs – tas ir Kalpotājs, tāpat kā Dalailama un bijušais ASV prezidents Džimijs Kārters.
 • Lomas noteikti nevajag jaukt ar indiešu kastu sistēmu. Nosaukumos ir līdzība, bet tas ir vienkārši tāpēc, ka kastu sistēma ir traģisks lomu rakstura izkropļojums. Izcelsmes dzimta un klašu mantojums – tās ir cilvēku darīšanas, kurām nav nekā kopīga ar dvēseļu reālajiem tipiem.
 • Neskatoties uz vīriešu dzimtes nosaukumu lietošanu, dzimums ar to netiek domāts. Dvēselēm nav dzimuma. Viņas vienkārši izvēlas vienu vai otru dzimumu katrai nākamajai dzīvei. Taču ir arī priekšrokas. Priesteriem, Viedajiem, Amatniekiem un īpaši Kalpotājiem parasti patīk būt sievietēm, un viņi bieži dod tam priekšroku. Karaļi, tāpat arī Zinātnieki un Karavīri dod priekšroku būt vīrieši. (Tomēr uzdevumi būt sievietei un cīnīties par dažādām tiesībām Karavīriem var būt ļoti pievilcīgi.)
 • Mūsu dvēseles tips parasti spilgti izpaužas pirmajos dzīves gados, bet pēc tam zināmā mērā tiek maskēts ar neīstu patību jeb neīstu personību, kura sastāv no kultūras ieprogrammējuma, ego, personas utt. Virspusējai identitātei, kuru mēs visi attīstām, nav nekāda sakara ar to, kas mēs patiesībā esam.

17 04 14 07

 • Parasti tos sauc par pusmūža krīzi, kad neīstā personība neiztur, un izlaužas mūsu patiesā būtība, lai izpaustos skaidrāk. Piemēram, sieviete-karavīrs pēc trīsdesmit gadiem pēkšņi konstatē savu patieso aicinājumu būt politiskai aktīvistei. Vīrietim-amatnieks, kurš sekojis tēva pēdās bruņotajos spēkos, var būt pusmūža krīze, un viņš izlemj kļūt par dzejnieku.
 • Atšķirībā no mūsu dvēsele pastāvīgā tipa viss pārējais var mainīties no vienas dzīves otrā: rase, nacionalitāte, reliģija, dzimums, sociālais stāvoklis, profesija. Taču būtība un apziņa būs pastāvīgas. Piemēram, kāda Amatnieka dvēsele varēja iemiesoties kā namdaris vienā dzīvē, nākamajā – kā dziedonis korī, pēc tam kā mājsaimniece, bagāts vīna tirgonis, prostitūta, sieviete-bodniece un tā tālāk. Tomēr visu šo cilvēka dzīvju laikā Amatnieks joprojām būs iedzimti radošs un ar izgudrošanas spējām, un tieksies ienest savas svaigas un oriģinālas sajūtas dzīvē.
 • Man bieži jautā, vai ir iespējams identificēties ar vairāk nekā vienu lomu? Faktiski to ir gandrīz neiespējami izdarīt. Lūk, kāpēc lomu sadalīšana – tā ir jūsu dvēseles vietas izvēle kosmosā (un tas ietekmē jūsu dvēseles mērķi). Mūsu loma būtībā – tā ir mūsu patiesā daba, tā partija, kuru katrs no mums spēlē kosmosa orķestrī. Mihaēla mācības mums atgādina: neatkarīgi no būtības lomas, pati būtība ir radīta pilnībā no mīlestības.

Sk. arī: Vai dvēselēm ir dalījums dzimumos?[1]

 

Savstarpēji papildinošie pretstati

Vēl viens interesants fakts par septiņiem dvēseļu tipiem…

Seši no septiņiem dvēseļu tipiem grupējās pāros. Tie, ka ir pāris, dzīvē ir līdzīga funkcija jeb specializācija.

 • Priesteri un Kalpotāji – viņi abi ir iedvesmojoši speciālisti, kuri rūpējas par citu labklājību, viņu vislielāko labumu, tiecoties uzlabot dzīves kvalitāti visiem.
 • Viedie un Amatnieki – tie ir izpausmes speciālisti, kuri tiecas idejas iemiesot dzīvē, piešķirt formu vai balsi viņu iekšējām domām un jūtām, tādā veidā mainot uztveri citiem.
 • Karaļi un Karavīri – šie abi ir darbību speciālisti, kuri tiecas iemiesot praktiskus uzdevumus dzīvē, kaut ko darīt, spraust mērķus un virzīties uz tiem.

17 04 14 08

Skolotāji ir patstāvīgi kā neitrāla loma, un viņi ir asimilācijas speciālisti, kuri absorbē zināšanas no dzīves.

Katrā pārī (darbība, izpausme un iedvesma) viens ir „vadošais (cardinal)”, bet otrs – „papildinošais (ordinal)”. Citādā veidā to var izteikt iņ un jan terminos.

Pamats (vadošais) pārī – jan: aktīvi darbojas, ir atklāts, priekšplānā, vadošais, koncentrējas uz pilnu vispārējo ainu.

Papildinošais pārī ir iņ, ar vienlīdzīgu, bet pretēju papildinošu enerģiju attiecībā pret jan: reaģējošs, atsaucīgs, fona pozīcijā, vērsts uz iekšieni, koncentrējas uz detalizāciju.

 • Darbības tipa lomās Karaļa loma ir vadošā, bet Karavīra loma – papildinošā. Lietojot vienkāršotu analoģiju: Karaļi piesaka karu, bet Karavīri cīnās.
 • Izpausmes tipa lomās Viedā loma ir vadošā, bet Amatnieka loma – papildinošā. Ja visa pasaules ir skatuve, tad Viedie ir asprātīgi un daiļrunīgi šova vadītāji, bet pašu šovu ir radījuši gudrie un radošie Amatnieki.
 • Iedvesmojoša tipa lomās Priesterim ir vadošā loma, bet Kalpotājam – papildinošā. Ja iedvesmošanu salīdzinām ar draudzes gana darbu, Priesteri pieskata savu draudzi un ved viņu uz „labākām ganībām”, kamēr Kalpotāji meklē un tiecas pie tiem, kam tās ir vajadzīgas.

Skolotāja loma nav ne vadoša, ne papildinoša, tā atrodas visu pāru krustpunktā. Skolotājs ir vienīgais neitrālais tips, viņam ir asimilētāja loma – informācijas absorbēšana no dzīves zināšanu radīšanai.

Riskējot sajaukt pārāk daudz metaforu vienā reizē, teiksim, ka Skolotāji varētu būt tie, kas ved karu hronikas, ieraksta teātra šovus un pēta „aitas”!

Sk. arī: Radniecīgās dvēseles: cik daudz dzīvju jūs esat pavadījušas kopā?

 

Pozitīvais un negatīvais

Ir svarīgi saprast, ka mēs varam paust savu potenciālu dažādā veidā. Galējos gadījumos katrai lomai ir pozitīvais pols (+) un negatīvais (-).

 • Pozitīvais pols ir augstākā, visticamākā un pozitīvākā izpausme no dvēseles, Augstākā Es, kurš ir mīlestības, patiesības un brīvības avots.
 • Negatīvais pols ir zemākā, visizkropļotākā un negatīvākā izpausme no ego, neīstā Es, kurš ir baiļu, ilūzijas un niknuma avots.

Piemēram, man būt Skolotājam nozīmē, ka es esmu tāds cilvēks, kura loma dzīvē ir gūt informāciju no realitātes izejas datiem. Skolotājam savs pozitīvais pols ir īpašība „zināšanas” un kā savs negatīvais pols – „teorija”.

Darbojoties pozitīvajā polā, es patiešām pildu pozitīvu uzdevumu, vācot un piedāvājot ticamas, noderīgas zināšanas.

Bet, darbojoties manā negatīvajā polā, es sliecos uz to, lai sekotu nedarbīgām un veltīgām teorijām, kuras neinteresē nevienu, izņemot mani, un tikai tāpēc, ka mans ego jūtas ļoti ierosināts, uzzinot arvien vairāk un vairāk lietu bez mijiedarbības ar reālo dzīvi.

Var teikt, ka Skolotāja pozitīvā izpausme – tas ir zinošs eksperts, bet negatīvā izpausme – tas ir apnicīgs viszinis.

Tātad jebkuras lomas pozitīvais pols ved pie patiesas pašpilnveidošanās un ir vērtīgs citiem. Negatīvais pols ved pie tukšuma, vilšanās, konflikta un atsvešināšanās.

Lūk, tie pilnā apjomā:

Loma

Pozitīvā loma

Negatīvā loma

Kalpotājs

Kalpošana (kalpošana kopīgam labumam)

Kalpības stāvoklis (sava spēka zaudēšana)

Amatnieks

Radīšana (labu ideju iemiesošana dzīvē)

Viltība (idejas, izmantotas citu apmānīšanai)

Karavīrs

Pārliecināšana (citu gribas izmainīšana, uzlabošana)

Piespiešana (savas gribas uzspiešana)

Skolotājs

Zināšanas (mācīties no dzīves)

Teorija (pazaudēta abstrakcijās)

Viedais

Kontaktēšanās (vēstījumu nogādāšana)

Daudzvārdība (iestrēgšana nogādājot)

Priesteris

Motivēšana (citu pamudināšana uz pārmaiņām)

Dogmatisms (pārliecīgi fanātisks)

Karalis

Meistarība (absolūta atbildība)

Tirānija (absolūta vara)

 

Attiecības un lomas

Interesanti, ka dažādas lomas attiecības veido dažādi:

 • Karavīriem un Karaļiem (darbības veids) attiecības – tas ir uzticības jautājums.
 • Viedajiem un Amatniekiem (izpausmes veids) attiecības ir pienākuma, atbildības lieta.
 • Skolotājiem (asimilācijas tips) attiecības – tas ir iesaistīšanās, dalības jautājums.

 

Uztveres kanāli

Mēs savus pārdzīvojamus apstrādājam caur vienu vai vairākiem uztveres kanāliem. Kanālu skaits, kurus mēs pārvaldām, ir atkarīgs no mūsu lomas būtībā:

 • Skolotāji, Karaļi un Karavīri informāciju saņem tikai caur vienu kanālu. Tas viņiem ļauj koncentrēties uz jautājuma izskatīšanu un skaidri domāt haosa vidū.
 • Priesteri un Kalpotāji informāciju saņem pa diviem kanāliem. Viens ir noskaņots uz tiešo situāciju, bet otrs, Priesteru gadījumā, – uz viņu „augstākā labuma” sajūtu, bet Kalpotāju gadījumā – uz „kopējā labuma” sajūtu. Tātad viņu kontaktos bieži rodas morālas vai ētiskas notis.
 • Viedie informāciju apstrādā no trim kanāliem, turpretī Amatniekiem ir pieci kanāli. Viedajiem viens kanāls ir noskaņots uz tiešo situāciju, otrs vada viņu „darbību” jeb „darbu”, bet trešais kontrolē savu auditoriju. Ar Amatniekiem tas drīzāk ir gadījums, kad tiešajā situācijā no kaut kā ne pārāk svarīga rodas radošas saiknes.

Kamēr viņi savu uzmanību pārslēdz starp saviem daudzajiem kanāliem, Viedie un īpaši Amatnieki var likties kā „atslēgušies” no cilvēka, ar kuru viņi kontaktē. Tāpēc Amatnieki bieži izskatās nedaudz izklaidīgi, vismaz tiem, kas nav Amatnieki. Tieši tāpat tie, kuriem ir vairāki kanāli, var ar grūtībām uztvert Skolotāju, Karaļu un Karavīru mērķtiecību.

 

Izlasiet

Tātad jums ir pamata priekšstats. Varbūt tagad jūs vēlaties uzzināt konkrētāk par katru no septiņām lomām pēc būtības? Ja jūs gribat ātri paskatīties, kā tās visas izskatās, balstoties uz dažu slavenību fotogrāfijām, skat.:

Ja vēlaties lasīt pilnīgāku, detalizētāku katras lomas (ar vairākām fotogrāfijām) aprakstu, noklikšķiniet zemāk.

KALPOTĀJS | AMATNIEKS | KARAVĪRS | SKOLOTĀJS | VIEDAIS | PRIESTERIS | KARALIS

Nosakiet savu dvēseles tipu

Dažiem cilvēkiem intuīcija viegli pasaka priekšā savas dvēseles tipu jeb būtību. Citiem tas nav tik acīmredzami. Lai palīdzētu jums sevi identificēt, esmu izveidojis aptauju (personības testu) pie Quibblo. Šeit ir norāde: http://www.quibblo.com/quiz/atufj3C/Discover-Your-Soul-Type

To ir izmantojuši jau vairāk nekā 10 000 cilvēku, un rezultāti izskatās šādi:

17 04 14 09

Ja atceraties, tad “dabisko” proporciju diapazons ir no 4% Karaļu līdz 25% Kalpotāju. Bet šī diagramma rāda daudz vairāk Priesteru un Amatnieku, nekā varētu gaidīt, un daudz mazāk Karavīru. Tas liecina par to, ka vai nu tests ir sagrozīts, lai identificētu Priesterus un Amatniekus, bet ne Karavīrus (es pilnīgu pieļauju tādu iespēju), vai arī varbūt vienkārši ir tā, ka Priesteri un Amatnieki visticamāk šo testu Internetā izpilda, bet Karavīri nē. Atsauksmes ir laipni gaidītas!

 

Avots: http://personalityspirituality.net/articles/the-michael-teachings/the-seven-roles-in-essence/

 

P.S. Vai jūs esat noteicis savu dvēseles tipu? Padalieties komentāros, pēc kādām pazīmēm jūs sevi pieskaitījāt vienam vai otram tipam.

 T Beglak

Tatjana Begļaka

Tulkotāja, angļu valodas skolotāja, reinkarnacionikas konsultante.

http://tatbegliak.ru/

 

Pievienots 13.04.2017

https://journal.reincarnationics.com/7-tipov-dush/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/741-irina-akulova-dzoels-vitons-dveselei-nav-dzimuma-un-dzives-jega-apmacisanas-un-attistisanas (Tulk. piezīme)