Print

Светлана Туманова - МЕДИТАЦИЯ ЛЮБВИ

Svetlana Tumanova – MĪLESTĪBAS MEDITĀCIJA

 17 03 25 02

Šo meditāciju SVETlana Tumanova ierakstīja 2009.10.22.-23.

Šodien, mans dārgais draugs, mēs veiksim burvīgu meditāciju, veltītu Mīlestībai. Mēs aizveram acis un atslābināmies Svētlaimē un pilnīgā Mierā. Mēs atslābināmies, atslābināmies, atslābināmies, ATSLĀBINĀMIES… It kā svētlaimē izplūstam krēslā vai krēslā dīvāniņā, izplūstam pilnīgā relaksācijā un zaudējam telpas un laika sajūtu… Un pat ja mūs sasniedz kaut kādas skaņas no malas, tās mums pilnīgi netraucē, bet, gluži otrādi, palīdz atslābināties arvien dziļāk un dziļāk, iekļūstot savā iekšējā centrālajā avotā – savā Sirdī. Mūsu iekšējā pasaulē viss apklust, mēs iegūstam mieru savā iekšienē. Visas mūsu citas jūtas, emocijas, vēlmes pašlaik aiziet, atstājot mums tikai vienas jūtas – pēc sava spēka satriecošas Mīlestības jūtas, bet visas mūsu domas pilnīgi nomierinās, iegūstot Klusumu. Dievišķo Klusumu. Mūsu prāts pilnīgi apklust, un tagad mēs varam nolaist viņu mūsu Sirdī, mūsu Centrālajā Avotā, Dieva mītnē mūsu iekšienē.

Mēs nolaižam mūsu prātu Sirdī, kura atrodas mūsu krūšu vidū un saplūst ar Brīnišķīgo Dievišķo Dāmu, mūžam jauno Burvi un Meistari, saplūstam ar Mūžīgo Mīlestību. Saplūstam ar mūsu dievišķajām iespējām katru mirkli. Sirds, viedā Sirds, tagad ir Ķēniņš un Burvis mūsu prātā, ar Mīlestību pārveidojošs mūsu pasauli. Un mēs jūtam, kā mēs iekšienē pārveidojamies. Kā pārveidojas Pasaule mūsu iekšienē! Cik priecīgi un aprimti kļūst mūsu iekšējā Pasaulē! Cik klusi un burvīgi! Cik trīsoši un maigi! Mūsu Pasaule piepildās ar mūsu Dievišķo Mīlestību! Visi spriedumi un nosodījumi aizpeld no mūsu Jaunās Pasaules. Tā ir jauna, ar Sirdi Pārveidotu Dievišķo Enerģiju Pasaule! Mēs jūtam, kā katra mūsu organisma šūniņa piepildās ar Mīlestību! Mēs paši kļūstam par Vienu Lielu Sirdi! Un mūsu aura mainās un pārvēršas par maigi rozā krāsas Sirdi! Mēs esam kļuvuši par Sirdi! Un mūsu aura caur mūsu Neierobežoto Mīlestību aug un paplašinās! Mūsu aura aptver visu mūsu mīļoto Zemi, peldinot un dziedinot viņu šajās maigi rozā mīlošajās Enerģijās! Katra būtne uz mūsu planētas jūt lielu Mīlestības pieplūdumu savā aurā. Šīs Dievišķās Mīlestības Enerģijas maina visu apkārt. Cilvēki, kuriem ir pazīstamas Mīlestības jūtas, sajūt tās arvien labāk un stiprāk. Cilvēki, kuri līdz šim ir iztikuši bez mīlestības, arī saņem viņas burvīgo plūsmu. Vienkārši viņiem pagaidām ir vajadzīgs laiks, lai apzinātos, kā Mīlestība burvīgā veidā var izmainīt viņu pašu dzīvi! Taču Mīlestība vienalga ir viņos, vai viņi to apzinās, vai nē. Pavisam nedaudz laika – un viņi sajutīs sevī jaunu Prieku! Jaunu Laimi – Laimi Mīlēt un būt visa Visuma Mīlētam!!!

Bet mūsu planēta jau pulsē no Dzīves Laimes un Mīlestības, no tās Mīlestības, kuru mēs viņai atnesām un bagātīgi dāvājam no savas Sirds! Mūsu planēta dziedinās no mūsu Mīlestības Plūsmām, kuras nāk no mūsu Sirds! Un mūsu dārgā Zeme arī maina savu auru, kura kļūst par Sirdi maigi rozā krāsā! Par Visspēcīgāko Enerģētisko Sirdi, kuras ļoti augstās enerģijas piepilda visu apkārtējo Telpu un visus cilvēkus, kuri dzīvo uz Zemes, ar pilnīgu Mīlestību un visa Piedošanu katrā savas dzīves momentā. Mīlestības enerģija visus Zemes cilvēkus piepilda Ar Mīlestības Pilnīgu Laimi! Mīlestība katru mirkli paplašinās Visas Galaktikas Sirdī! Un visa mūsu mīļotā Galaktika iegūst kolosālu Mīlestības Impulsu Savā Sirdī, savā Centrālajā Avotā, un visa Galaktikas telpa piepildās ar Pilnīgu Mīlestību! Katra mūsu Galaktikas planēta un katra būtne uz viņas jūt lielu Mīlestības pieplūdumu savā sirdī! Jaunu Mīlestības Radību Jaunrades un Veidošanas Enerģijas pieplūdumu!

MĪLESTĪBA – MŪSU GALAKTIKAS DIEVIŠĶĀ KARALIENE!

КОРОЛЕВА ВЕЧНОСТИ – ЛЮБОВЬ!

САД ЕЁ ПРЕКРАСЕН БЕСКОНЕЧНЫЙ!

И РАСТУТ В НЁМ ЗВЁЗДЫ ВНОВЬ И ВНОВЬ,

РАДУЯ СВОИМ СИЯНЬЕМ ВЕЧНЫМ!

BEZGALĪBAS KARALIENE – MĪLESTĪBA!

VIŅAS BEZGALĪGAIS DĀRZS IR BRĪNIŠĶĪGS!

UN AUG TAJĀ ZVAIGZNES ATKAL UN ATKAL,

PRIECĒJOT AR SAVU MŪŽĪGO MIRDZUMU!

 Un Mīlestības maigi rozā enerģija uz Augšupcelšanās Liesmas Dimanta Mirdzuma fona valda mūsu Pasaulē! Un kur ir Tronis, uz kura sēž mūsu Mīlestības Karaliene un vada mūsu Visumu? Šis Burvju Tronis atrodas Burvīgajā Dieva Miteklī – katras Visuma spožās Bākas Sirdī! Katra Gaismas nesēja Sirdī. Svētā Gara Mīlestības Liesmā! Augšupcelšanās Mīlestības Dievišķajā Liesmā! Un šodien, veicot šo Meditāciju, mēs nostiprinām šo burvīgo burvju Troni katra Galaktikas iedzīvotāja Sirdī! Mēs pastiprinājām mūsu burvju Karalienes – Mīlestības Karalienes – Varu katrā mūsu Visuma radībā un pārvērtām viņas radošās iespējas Visumā, apveltot mūsu Karalieni ar jaunu, apburošu un burvīgu, Kolosālu Enerģiju! Tagad viņa lidos tālāk uz visām Galaktikām un Pasaulēm, pastiprinot un dāvājot savu Spēku, Dievišķās Mīlestības Kolosālo Spēku! Mīlestība ir bezgalīga! Viņas Veltes ir Nesaskaitāmas! Iespējas ir neierobežotas! Mīlestība aug un paplašinās kopā ar visiem viņas Radījumiem. Mīlestības Radījumiem. Mīlestība ir Tas Progresa Mūžīgais Dzinējs, kurš Pārveido un palielina, pilnveidojot bezgalīgi!

Lido, mūsu Mīlestība, visur mūsu Dievišķo Iespēju Pasaulē, mūsu brīnumskaistajā Pasaulē, un Pasauli ar Mīlestību dziedini! Un Pasauli ar Mīlestību Pārvērt! Un Pasauli ar Mīlestību piesātini! Un Pasauli Mīlestībā pārvērt!!! Lai mūsu Bezgalīgās Mīlestības Radošums plaukst MŪŽĪGI!!! Lai visur izaug mūsu apbrīnojamie, aromātiski un maigi smaržojošie Burves – Mīlestības Ziedi, mūsu burvīgie Radījumi!!! Lai notiek mūsu ātra un plūstoša Pāreja uz Gaismas Pilsētām – Mīlestības un Mīlestības Dievišķo Iespēju Pilsētām!!!

Mēs šodien beidzam mūsu Mīlestības Meditāciju, turpinot Mīlēt savā Sirdī katru radību Visumā! Un pēc dažām minūtēm mēs varēsim atvērt acis. Mēs šodien uzlikām it kā rozā brilles uz acīm, kaut gan mēs lieliski redzam, un nekādu briļļu mums nav, taču mīlestības maigi rozā brilles maina mūsu Realitāti, maina visu mūsu iekšējo pasauli, un kopā ar iekšējo pasauli mainās arī viss apkārt apkārtējā Pasaulē. Un mēs tagad iegaumējam šo burvīgo stāvokli, Pamošanās un Pārveidošanās, Permanentās Mīlestības Stāvokli, un nekādas ārējas ietaises, līdzīgas rozā brillēm, protams, ka mums nav vajadzīgas! Vienkārši mēs paši radījām šo apbrīnojamo pasauli, savas burvīgās Dievišķās Mīlestības Pasauli! Un tā mūsu Meditācija turpināsies mūžīgi… Bet, pirms atveram acis, mēs sākumā izjutīsim savu paša stāvokli, piepildītu ar jaunu Mīlestību, un labi to iegaumēsim. Tas ir ar Mīlestību Pārveidotās Realitātes stāvoklis!!! Mūsu gaismas Pilsētu atmosfēra! Mūžības Karalienes Tronis, kurš mirdz mūsu sirdī – tas ir Visuma Karalienes – mūsu Dievišķās Mīlestības – Tronis. Un tikko kā mēs vēlēsimies atkal sajust šo burvīgo Stāvokli, atjaunot un vēl paplašināt Viņa Brīnumus, uzdāvājot Viņu visiem apkārt, mēs atkal aizvērsim acis un sakoncentrēsimies, iegremdējoties šajā Bezgalīgajā Meditācijā, Bezgalīgā kā PATI DZĪVE!!! Kā PATI MĪLESTĪBA! KĀ PATI MĪLESTĪBAS LAIME!!!

Un, atkal atvēruši acis, mēs iesim radīt šos Dievišķās Mīlestības Brīnumus pa visu mūsu dārgo Zemi un pa visu mūsu mīļoto Galaktiku, pa visu Dievišķo Majestātisko Pasauli! Un šīs Burvīgās Dieva Pasaules Dieviete-Māte dzīvo mūsu mīlošajā Sirdī, tā ir mūsu Pasaules Māte, kuras Troni mēs rūpīgi apsargājam un kuras Varu nemitīgi audzējam mūsu Sirdīs! Mūsu Pasaules Māte ir Burve, apburoši maiga un Bezgalīgi Pilnīga! Viņas Mūžība ir Bezgalīgās Mīlestības Realitāte, šīs Mīlestības Spēks un Vara iemiesojas Realitātē caur Bezgalīgo Maigumu un Pacietību, Bezgalīgo Upurēšanās spēju un Sevis Dāvāšanu Savā Mīlestībā Visai Bezgalīgā Kosmosa – Karaļa un Dieva, mūsu Dievišķās Pasaules Mātes Dzīvesbiedra – Pasaulei! VISU LAIKU UN TAUTU Ķēniņa Pasaulei!!! Mūsu Bezgalīgās Galaktikas Visvarenā Dieva tā Kunga Pasaulei! Varenā Dieva-Tēva Pasaulei! Un mūsu Dievišķie Māte un Tēvs – TIE MĒS PAŠI ARĪ ESAM!!! MĒS, SAPLUDINĀTI SAVĀS DIEVIŠĶĀS MĪLESTĪBAS ENERĢIJĀS, VISU PASAULI SVĒTOŠI UN PASAULES MĪLESTĪBAS LAIMI PAPILDINOŠI NEIEROBEŽOTI!!!

LAIMI UN MĪLESTĪBU VISĀM BŪTNĒM, KURAS DZĪVO VISUMĀ!!! AUM…….

 

Lejupielādēt audioierakstu WAV

 

Atsūtīts 25.03.2017

Tulkoja Jānis Oppe