Print

Tatjana Šapovalova – Torsionu lauku teorija un cilvēks

13 06 09 01Gars – tā ir Dieva dzirksts cilvēkā. Kāds ir mērķis, ar kuru Gars radīja fizisko pasauli cilvēkā? Iespējams – tādēļ, lai ar viņa palīdzību izzinātu sevi. Tad ir skaidrs, kāpēc VIŅS tik neatlaidīgi gāja uz Savu mērķi – radīt cilvēku ar satriecošām viņa smadzeņu iespējām uzdot izziņas jautājumus: kāpēc, kādēļ un pārējo. Matērija cilvēka tēlā uzdod jautājumus par dzīves jēgu un tiecas saņemt atbildi.

Tātad ilgas evolūcijas rezultātā tika radīts cilvēks kā trijiska sistēma: fiziskais ķermenis, Dvēsele, Gars.

V. Žukovs (В. Жуков), KDZA (РАЕН – Российская академия естественных наук) korespondētājloceklis: „Mūsu dvēseles nav nekas cits, kā Enerģētiskās informācijas lauka elementi, viņa sīkas daļiņas. Kosmosam ir vajadzīgs šis materiāls, tāpēc ka katra Dvēsele ir UNIKĀLA. Viņa ir radīta no netveramiem (mums) elementiem, viņu ieraudzīt mums ir pa spēkam tikai ar netiešām metodēm. Ja balstāmies uz 4 dimensiju telpu, tad Dvēsele pēc saviem izmēriem ir nedaudz lielāka par sirdi (lode – veselīga dvēsele, saplēsta – slima dvēsele). No kosmiskā redzes viedokļa Dvēselei ir izmēri, rēķināmi miljoniem miljardu parsekos.”

SMALKĀ PASAULE – tā ir Garu pasaule. Kad cilvēks nomirst, viņa Dvēsele pāriet uz zvaigžņu pasauli. Kļuvusi par Garu – izmiesotā Dvēsele ir BRĪVA NO JŪTĀM, pieņem „vietējo”, Kosmisko ideoloģiju un dzīvo pilnīgi pēc tās Likumiem, bet pēc kāda laika atkal atgriežas uz Zemes.

Kas tad ir Gars? No vārdiskā portreta seko, ka Gari maina sava „ķermeņa” formu un izmēru: no lodes ar 2 cm diametru līdz cilvēka formām.

Vienlaicīgi ar cilvēku tika radīta ar fiziskā pasaule. Lai radītu fizisko pasauli, Radītājam bija nepieciešams „celtniecības materiāls”, tādēļ tika radīts fiziskais vakuums. Par visuma polarizācijas avotu kļuva SĀKOTNĒJIE TORSIONU LAUKI. Sāka dzimt elementārdaļiņas, atomi, molekulas, zvaigznes, Zeme utt.

P. P. Garjajevs (П. П. Гаряев), akadēmiķis: „Gars, dodot virzienu viļņu hologrammām, LIKA VIENKĀRŠĀM MOLEKULĀM savākties sarežģītākās, līdz pat olbaltumvielām, DNS, RNS un tālāk sarežģītā organisma.”

E. R. Muldašovs (Э. Р. Мулдашев), profesors: „Gars, radījis GĒNU APARĀTU un ar viņa palīdzību IEDARBINĀJIS cilvēka ATRAŽOŠANAS PROCESU uz Zemes, domāšanas galvenās funkcijas atstāja sev. Mēs ar GARA, kurš dzīvo Smalkajā Pasaulē, PALĪDZĪBU izmantojam Smalkās Pasaules Enerģiju. Smadzenes, izmantojot fiziskās pasaules enerģiju, spēj ievērpt Smalkās Pasaules torsionu laukus, tādā veidā palīdzot garam domāšanas procesā.”

L. V. Petrovs (Л. В. Петров), fizikas un matemātikas zinātņu doktors, runā par psihiskās enerģijas iedarbību uz fiziskajiem procesiem, uz atsevišķa cilvēka likteni un par to, ka ar TORSIONU LAUKU palīdzību var izskaidrot jebkuru problēmu, saistītu ar psihisko enerģiju, kura tiek pētīta kā reāli eksistējošs enerģētisks lauks.

13 06 09 02

G. I. Šipovs (Г. И. Шипов), akadēmiķis: „Cilvēkā vairāki TORSIONU LAUKU LĪMEŅI atbilst neredzamiem enerģētiskiem ķermeņiem, kuri Austrumos ir pazīstami kā ČAKRAS. Cilvēka ķermenī – ČAKRAS ir torsionu lauku fokusi. Jo augstāk novietota čakra, jo augstāka ir lauka frekvence.”

ČAKRA – tas ir torsionu lauka kodols, psihiskās darbības enerģētiskās informācijas centrs. Kosmosa enerģija pārveidojas psi enerģijā.

Torsionu lauku koncepcijas ietvaros cilvēks tiek aplūkots kā viena no SAREŽĢĪTĀKAJĀM SPINU SISTĒMĀM. A. J. Akimovs (А. Е. Акимов): „Katru CILVĒKU var apskatīt kā stingri INDIVIDUĀLA torsionu lauka AVOTU, ģeneratoru. Viņa torsionu lauks IZRAISA SPINU POLARIZĀCIJU galīga rādiusa apkārtējā vidē, tas nes sevī informāciju par viņu un ATSTĀJ SAVU KOPIJU gan uz apģērba, gan uz fiziskā vakuuma.”

13 06 09 03Kā ir noskaidrojusi mūsdienu zinātne, cilvēka vispārējam torsionu laukam ir LABĒJĀ vērpe, tikai vienam no vairākiem miljoniem – var būt torsiona lauks ar KREISO vērpi. Cilvēkam ir iespēja ietekmēt savu torsionu lauku ar lūgšanas, meditācijas, elpošanas, vārda, domas, darbības, vingrinājuma utt. palīdzību.

Domāšanas procesā smadzenēs norit bioķīmiski procesi, un turklāt radušās biomolekulārās struktūras REALIZĒ DINAMISKU SPINU PROCESU, kurš ĢENERĒ TORSIONU STAROJUMU. Kad jūsu SMADZENĒS ienāk domu vai vārdisks „UZSTĀDĪJUMS” ĀRĒJA TORSIONU LAUKA VEIDĀ – notiek SMADZEŅU DAĻIŅU SPINU POLARIZĀCIJA, tālāk – „uzstādījums” pārveidojas NEIROĶĪMISKOS un HORMONĀLOS procesos, iziešanā caur hipotalāmu, kurš atbild par IMŪNSISTĒMU.

Zinātnieku pētījumi parādīja, ka LABĒJIE TORSIONU LAUKI iedarbojas uz cilvēku pozitīvi, tas ir, saglabājas informācija, atmiņa, laba veselība, veselīga DNS. Kreiso torsionu lauku iedarbība ir pozitīva ļoti minimālās devās (mūzika, dziesmas, kino utt.) Samērā ar to, kā uzlabojas mūsu spēja apstrādāt informāciju, aug arī mūsu spēja pretoties neveselībai. Tātad jebkuru mūsu darbību pavada torsionu lauku rašanās mūs aptverošajā fiziskā vakuuma telpā, kuru izplatīšanās ātrums pārsniedz gaismas izplatīšanās ātrumu miljardu reižu.

13 06 09 04Torsionu efektam – superaugstu frekvenču LAUKU SAVĒRPŠANAI – ir liela evolucionāra jēga: SAVĒRPTO LAUKU IEKŠIENĒ SAGLABĀJAS INFORMĀCIJA, kura arī atgriezeniski iedarbojas uz torsionu laukiem, veicinot viņu sarežģīšanos informācijas labākas saglabāšanas vārdā.

Taču ir spēki, kuri atvērpj torsionu laukus, tie ir negatīvi, kaitīgi, jo dzēš informāciju. Mēs „plus” laukus asociējam ar Labo, bet „mīnus” laukus ar ļauno. Bet vai mēs zinām, KAS IR labais un ļaunais? Mēs JŪTAM Labo un ļauno, tāpēc ka esam ne tikai fiziskās pasaules, bet arī Smalkās Pasaules produkts.

E. Muldašovs: „Labais un ļaunais ir evolūcijas pamatā. Ja zemes dzīves pamatā ir arī iedzimtības informācijas saglabāšana caur gēnu aparātu, tad lauku kosmiskās formas pamatā ir informācijas saglabāšana un nodošana uz Smalkās Pasaules torsionu laukiem, bet šīs dzīvības formas progress realizējas uz Laba un ļauna vienotības un cīņas rēķina.” Zinātnieki uzskata, ka uz šodienu Zemes cilvēce izstaro „mīnusa” enerģētiskās informācijas plūsmu, kura sasniedz planētas informācijas slāni, izkropļojot informāciju un traucējot planetāro procesu gaitu.

Lūgšana, meditācija – tie ir „plusa” torsionu lauki. Īsta lūgšana – tā ir Dvēseles, kura ir gatava sazināties ar Dievu, balss. Ļoti stipra un skaista informācijas iedarbības uz torsionu laukiem ziņā ir Optinas vecajo (Оптинские старцы) lūgšana.

G. I. Šipovs: „KARMA – TĀS IR INFORMĀCIJAS SAITES Smalkajā Pasaulē. Kad pirms neskaitāmiem gadsimtiem mūsu Dvēseles ieradās šajā pasaulē, viņas nezināja ne Labu, ne ļaunu, viņām bija BEZGALĪGAS IESPĒJAS attīstīties, jo viņas bija ar DIEVIŠĶU IZCELSMI, taču, atbildot visiem ārējiem stimuliem, varēja tikai vāji vibrēt. Visiem spēkiem, kuri dusēja viņās slēptā stāvoklī, bija JĀPAMOSTAS aktīvai izpausmei, pateicoties pārdzīvojumiem fiziskajā pasaulē. Baudu un ciešanu, prieku un bēdu ceļā, mainoties pareiziem soļiem un kļūdām, panākumiem un krišanām, veiksmēm un vilšanām, gars sāk atpazīt Dieva garīgos likumus Visumā, kuri nevar tikt pārkāpti, un attīsta pakāpeniski, citu pēc citas, viņā paslēptās iespējas intelektuālai un tikumiskai dzīvei.”

Pēc katras īsas iegremdēšanās fiziskās dzīves okeānā cilvēks atgriežas Smalkajā plānā, noslogots ar paša pieredzi. Visa nodzīvotās dzīves informācija pārveidojas tikumiskos un intelektuālos spēkos, turklāt centieni pāriet spējā realizēt, visu pieļauto kļūdu mācības pārvēršas piesardzībā un paredzēšanā, pārdzīvotās ciešanas – izturībā un pacietībā, pieļautās kļūdas un grēki – PRETĪGUMĀ no nelabas rīcības, bet visa pieredzes summa – viedumā. Kā pareizi ir teicis E. Karpenters (Edward Carpenter): „Visas ciešanas, kuras es pārdzīvoju vienā ķermenī, pārvērtās spēkos, kuri man piemita citā ķermenī.”

Tātad ne velti mēs esam izvēlējušies Krieviju, lai šeit dzīvotu un mocītos, un vēl arī nevienkāršos laikos! Bet vai ir kādreiz bijuši „vienkārši laiki” Krievijas un cilvēces vēsturē? Taču nekad! Un šeit mums ir dota unikāla iespēja iegūt tādu pieredzi, kāda mums ir ārkārtīgi nepieciešama.

Nav nejaušība, ka visas Zemes reliģijas runā par Mīlestību – kā par Dzīves un Evolūcijas Progresa pamatu, jo tikai caur Labo un Mīlestību cilvēks var apgūt Smalkās Pasaules enerģiju. Tieši, lai iemācītos Mīlestību un Labo, cilvēks vēl un vēlreiz iet uz zemi. To ir ļoti svarīgi saprast katram, ir svarīgi apzināties savas evolucionārās attīstības Ceļu – Likteņa Vektoru Dievišķai Prominencei par cilvēku, ieraudzīt un saprast savu Misiju un mērķi šajā, Dieva dotajā dzīvē.

Zemes dzīves pasaule ir iecerēta kā lieliska mācību iestāde mūsu Dvēselēm. Mums šeit ir jāiziet ANTIPĀTIJAS pret zemes pasaules iekārtojumu PERIODS, niknuma pret tās šķietamo netaisnīgumu, negodīgumu, nevienlīdzību, cietsirdību, bezjūtīgumu un ļaunprātību – periods. Tās ir nepatīkamas, taču nepieciešamas mācības mūsu Dvēselēm. Taču mācības var būt arī patīkamas: tas ir ziedu aromāts un skaistums, strauta klusā čalošana, lapu šalkoņa vējā, viļņu šļaksti, no Debesīm krītoša skaistule sniegpārsliņa! Zeme ir tika skaista!

V. Jekšibarovs (В. Екшибаров): „Torsionu lauki – tā ir APZIŅAS matērija. Viņi nes sevī Zināšanas par Nākotnes Visumu, viņos sākotnēji FORMULĒJAS katra atsevišķa cilvēka LIKTENIS. Viņi var ietekmēt materiālās pasaules priekšmetus un parādības un VIRZĪT visu procesu gaitu. Šie lauki caurauž katru mūsu dzīves mirkli no dzimšanas līdz nāvei un pēc tās. Tikai mēs esam diezgan „biezādaini” un tāpēc pamanāmies viņus nepamanīt. Bet tos, kuri pamana, saucam par ģēnijiem, praviešiem, ekstrasensiem.”

No tā izriet secinājums: torsionu lauki ir pasaules notikumu vadības INFORMĀCIJAS LĪDZEKLIS, viņi aptver visu Visumu MOMENTĀNI, radot Visuma Informācijas Lauku jeb Visuma Apziņas Lauku. Uz pašreizējo momentu torsionu lauku teorija ir labi izstrādāta, un viņu zinātnes pareģotās īpašības ir tieši vai netieši APSTIPRINĀTAS eksperimentāli. Torsionu lauku īpašības ir UNIKĀLAS. Torsionu starojumiem piemīt augsta iekļūšanas spēja. To izplatīšanās ātrums V = C∙109 km/s (miljards). Atšķirībā no elektromagnētisma VIENĀDA NOSAUKUMA TORSIONU lādiņi – klasiskie spini – PIEVELKAS, tas ir, VIENA VIRZIENA vērpes torsionu lauki PIEVELKAS, bet PRETĒJA – ATGRŪŽAS. Spēkā ir Smalkās Pasaules formula: „līdzīgs pievelk līdzīgu”. Torsionu lauki fiziskajā vakuumā rada NOTURĪGUS METASTABILUS SPINU stāvokļus – FANTOMUS (domformas ar zīmēm „plus” un „mīnus”).

Ar Škatova torsimetra palīdzību izmērītās krievu alfabēta burtu torsionu kontrasta vērtības.

13 06 09 05

Attēlā parādīti krievu alfabēta burtu radīto torsionu lauku mērījumi. No šiem datiem ir redzams, ka burti C un O, kuri visvairāk līdzinās aplocei, rada maksimāli labēju torsionu kontrastu, bet burti A un Ф – maksimāli kreisu.

Vārda torsionu kontrasts ir vienāds ar burtu, kuri to sastāda, TK summu.

Turklāt vārda torsionu lauks ir vienāds ar to sastādošo burtu torsionu lauku summu ar precizitāti 10-20%.

V. Škatovs (В. Шкатов), zinātnieks: „Katram burtam, vārdam, skaitlim, figūrai, krāsai, skaņai – ir SAVS statisks „plusa” vai „mīnusa” torsionu lauks. Piemēram, vārds Kristus – Viņa torsionu lauks ir diezgan augsts: +19.”

L. A. Petrovs (Л. В. Петров), fizikas un matemātikas zinātņu doktors: „Psihiskā enerģija spēcīgi iedarbojas uz fiziskajiem procesiem (ķermeni), uz cilvēka Likteni, un ar torsionu lauku palīdzību var izskaidrot cilvēka dzīves JEBKURU PROBLĒMU. No SIRDS kvalitātes – cilvēka GARĪGĀS attīstītības – ir atkarīga psihiskās enerģijas izpausme, jo viņa ir neizmērojama un daudzveidīga, tas ir, var KALPOT Labajam un ļaunajam. Psihiskās enerģijas pamats ir labējās un kreisās vērpes torsionu lauki. Psihiskās enerģijas AUGŠANU VEICINA MĪLESTĪBA, savstarpējas pieķeršanās, pašaizliedzīgas varonības jūtas, kā arī jaunrade, atpūta, miegs. To novājina SIRDS PĀRDZĪVOJUMI. Mūsu prāts ir Laba un ļauna fabrika.”

G.I Šipovs: „Doma – tas ir PAŠORGANIZĒJOŠS lauku veidojums. Tie ir sabiezējumi torsionu laukā, PAŠI SEVI NOTUROŠI. Mēs viņus jūtam kā TĒLUS un Idejas.”

Torsionu lauki BEZ ENERĢIJAS PATĒRIŅA iet cauri JEBKURĀM dabiskām VIDĒM. Tāpēc doma tiek VIEGLI PĀRRAIDĪTA kā radioviļņi. Domas iedalās:

– mazās domās (mazs enerģijas potenciāls) – domas NE PAR KO, noskaņojuma domas, tās vēl sauc par „telpas gļotām”;

– vidējās domas (liels enerģijas potenciāls) – kad pievelkas viena nosaukuma torsionu lādiņi jeb VIENA VĒRPES VIRZIENA virpuļi, tādus laukus sauc par EGREGORIEM.

E. Mertons (Anthony Merton), fiziķis teorētiķis: „EGREGORS ir smalka DZĪVA būtība, kuru pirmajā tuvinājumā var nosaukt par CILVĒKU GRUPAS AURU. Viņš var SAŅEMT enerģiju no ārienes, bet līdz ar grupas sairšanu viņš pārtrauc savu eksistenci.”

Egregors fizikas valodā – tas ir SOLITONS, (enerģijas) sabiezējums. Grupā egregors sāk PĀRRAIDĪT kopīgo, GRUPVEIDA ENERĢIJU pārējiem LOCEKĻIEM („novājinātajam”). Piemēram Kristiešu (Katoļu, Pareizticīgo) u.c. egregors. Kā tas notiek? Cilvēka smalkajos ķermeņos IESAKŅOJAS dotā satura ENERĢĒTISKI KVANTI, turklāt vajadzīgā DOMA „TIEK PIEMESTA” nemanāmi un tiek uztverta kā sava paša (domas var „tikt piemestas” kā ar zīmi „plus”, tā arī ar „mīnus”). Lūk, kāpēc ir ļoti svarīgi pasniegt zīmītes par veselību (miera rašanu), četrdesmit dienu aizlūgumu par veselību – sev, tuviniekiem, draugiem un īpaši IENAIDNIEKIEM (jā, jā!), lai „atraisītu” NAIDA starp cilvēkiem karmas (informācijas) mezglus. „Mīliet savus ienaidniekus” (Mateja 5:44) – teica Kristus: tas viss nav nekas cits kā ĻOTI STIPRI torsionu lauki ar „plus” zīmi.

Negatīvs piemērs: pūļa, ģimenes ar materiālām vērtībām egregors, egoisms utt. – cilvēks egregora ietekmē rīkojas par sliktu, par kaitējumu sev.

Mācība par informācijas torsionu laukiem var sniegt izskaidrojumus daudzām parādībām: telepātijai, simpātijai, antipātijai, priekšnojautai, paredzēšanai, pareģošanai (praviešu, svēto, gaišreģu utt. pieredze) – tas ir, mistikai. Tas viss nav nekas cits, kā prasme „lasīt” torsionu lauku informāciju. Kriptostēzija (grieķiski „kriptoz” – slepens, apslēpts) – tā ir mistiskas Zināšanas spēja, norāda uz kaut kādu slēptu stāvokli, darbību. Šī spēja tiek konstatēta attiecībā pret pagātni, tagadni un nākotni. Turklāt šī spēja ir tik NEPARASTA, ka atliek padomāt vienu: ir sensitīvi cilvēki, kuri kā radiouztvērēji spēj uztvert informācijas vilni – torsionu laukus – par visu, tajā skaitā arī par konkrēta cilvēka dzīves notikumiem un viņa raksturu.

Apustuļa Pāvela Pirmajā vēstulē Korintiešiem ir teikts: „Dzenieties pēc mīlestības, tiecieties pēc GARĪGAJĀM dāvanām, sevišķi lai jūs varētu pravietot.” (14:1)

„Pārbaudi mani, ak, Dievs, un izzini manu sirdi; izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas, un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu!” (Psalmi 139:23;24[1])

Aplūkosim, kas ir cilvēks no mūsdienu zinātnes skatpunkta saistībā ar informācijas torsionu laukiem (shēma). Cilvēks ir „aptverts ar torsionu laukiem „pluss” – tas ir Gars, Dievišķā Enerģija, un daļēji – „mīnuss” – tā ir sātaniskā Enerģija. Zinātne sniedz reliģisku traktējumu – tie ir informācijas lauki. KAS IR informācija? Tās ir Zināšanas, tā ir apziņa (СОЗнание) (ir jāizzina ar sirdi, jāiegaumē ar sirdi, nevis „jāzubrī un jānoliek un jāaizmirst”) Tas ir Vārds un tā ir Doma. Atbilstoši informācija var būt pozitīva vai negatīva.

Shēma

Torsionu lauki „plus” un „mīnuss” un cilvēks

Torsionu lauki „plus” – zināšanas, LĪDZ-zināšana (СО-знание), vārds, doma, evolūcija, Dievs, Gars, griba, spēks, atmiņa, vīrišķība, patiesība, labais, darbs, gaisma, veselība, mīlestība – Agapē (kura atdod), ticīgs cilvēks, prasme mācīties, augstfrekvences vibrācija.

Torsionu lauki „mīnus” – involūcija, bailes, gļēvulība, meli, glaimi, panika, dusmas, slinkums, ļaunums, tumsa, aizmirstība, „Mīlestība”, kura ņem – egoisms, slimības, neuzņēmība, ģenētisko saišu sarāvums, neprasme mācīties, zemfrekvences vibrācija, gēna VMAT2 mutācija.

Visuma torsionu lauks vienmēr ir pozitīvs – tas ir Dievs Gars, Bet mēs – viņa līdzība, Dieva „līdzība” – maza „atsperīte, fraktāļa daļa” milzīgā Dieva Laukā („lielajā atsperē”). Tas ir, sākotnēji mēs neesam ne gaļa, ne kauli, bet informācijas Gars.

Kāpēc informācija „pluss” ir „pluss”, bet „mīnuss” – ir „mīnuss”, nevis otrādi? Lieta tā, ka labējās vērpes torsionu lauki UZKRĀJ informāciju, šķiro, palielina, sablīvē, saglabā – un tas ir Evolūcijas ceļš. Bet kreisās vērpes torsionu informācijas lauki otrādi – iznīcina viņu, samazina, nesaglabā, „dzēš” – un tas ir involūcijas ceļš. Mēs kā „homo sapiens” – cilvēks saprātīgais – atnācām šurp pēc informācijas – pēc Zināšanām Saprātīgajām, bet Dievs Gars tad arī ir Visuma Saprāts Gudrība. Tātad mūsu Dzīves Vektoram ir jābūt vērstam uz Saprātu, uz labās vērpes torsionu laukiem, tas ir – uz Dievu, Kura daļa mēs esam un pie Kura „aiziesim” (pēc nāves). Patiesībā mēs VIENMĒR esam ar Viņu un Viņā, bet vienkārši daudzi to nezina vai nesaprot. Bet „Viņa (Dieva) priekšā visi ir dzīvi.” (Lūkas 20:38)

Cilvēks, dzīvojot dzīvi, rada, ģenerē ar savām domām, vārdiem (smadzenes, runas) un darbiem – savus informācijas laukus, un tāpēc cilvēkā un ap viņu ir ne tikai Visuma „pluss”, bet arī „mīnuss”, kurš viņam ir palicis mantojumā ģenētiski, no viņa Dzimtas Koka senčiem. Un viņš varbūt arī būtu priecīgs atbrīvoties no sava „mīnusa”, taču NEZINA KĀ, bet vēl biežāk arī nesaprot: vienkārši visiem žēlojas par savu dzīvi un savām problēmām.

Tad kas gan cilvēkam traucē dzīvot pilnīgu laimīgu dzīvi? Tās ir bailes no visa un visiem, meli, glaimi kā melu paveids, slinkums, jebkuras pakāpes ļaunums, kopumā – tumsa. Kā arī mīlestība, kura „ņem” (egoistiska). Ja mēs pretstatīsim:

– bailēm – Vīrišķību, gribu,

– glaimu meliem – Dievišķo Patiesību. Un kaut arī cilvēki saka, ka katram ir „sava patiesība” – jā, tas tā ir – bet runa ir par Dievišķo Patiesību, un Viņa ir vienīgā Visumā,

– ļaunumam – jebkuras pakāpes Labo,

– tumsai – Gaismu: Zināšanas – tā ir gaisma,

– Mīlestībai, kura „ņem” – Mīlestību, kura atdod: Mīlestība Agapē – Dievišķā, upurējošā, Kristus Mīlestība kā upuris par „par saviem draugiem” (Jāņa 15:13). Tas ir, noņemt segu no sevis un atdot otram, nevis otrādi – atņemt otram.

Lūk, tad arī skatieties – kurš ir kurš?! Kur esat jūs – „plusā” vai „mīnusā” (pēc shēmas). Kas jūsos ir vairāk?

Attiecībā uz cilvēku tas izskatās sekojošā veidā: ja cilvēkā vairāk ir „plus” lauku, tad viņš prot mācīties, viņam patīk mācīties, viņš iegaumē, viņam ir ATMIŅA krāt Zināšanas, sablīvēt, sarežģīt, analizēt utt. DNK (dezoksiribonukleīnskābe – gēnu nesēja), ietverta „plus” laukos, ir veselīga, ģenētiskās saites nav sarautas, gēni nav mutējuši, un viņš ir veselīgs fiziski un psihiski, un tāds cilvēks spēj UZBŪVĒT, Radīt sev tādu Likteni, kādu uzskata par vajadzīgu, tāpēc ka viņam ir griba, apziņa, Vīrišķība utt. Apziņa – tā ir Dvēseles pazīme, bet Dvēsele – tas ir Radītāja Apziņas fraktālis, daļa. Cilvēks dzīvo ar augstām idejām un plāniem, izvirza mērķus un cenšas tos sasniegt – kopumā pārvar dzīves nepatikšanas un kļūst stiprāks (griba) un viedāks. Viņš dzīvo un dara ne tikai ķermeņa iegribu, bet arī cilvēces – citu – labā.

Bet ja cilvēkam vairāk ir „mīnus” lauku, un tie viņam ir tikuši no Dzimtas, un viņš tiem nav pretojies, ir dzīvojis pēc „iebrauktas shēmas”, neaizdomājoties par Dzīves jēgu (ne par ko), tad viņš nevar mācīties, viņam nepatīk mācīties, viņš „negrib”, neiegaumē utt. Viņš neizliekas un nemuļķojas: viņš tāds ir. DNK, caurausta ar „mīnus” laukiem, ir nevesela, viņas ķēdes pārtrūkst, gēni mutē, izraisot gēnu sabojāšanos un, kā sekas, fiziskas, garīgas slimības vai nāvi. Ar šīm slimībām tad arī nodarbojas oficiālā medicīna un psihiatrija. Kādu likteni tāds cilvēks sev uzbūvēs? Viņam NAV SPĒKU un GRIBAS to būvēt, viņš peldēs lejup pa straumi (involūcija), jo viņam nav Vīrišķības Gara Gribas, un viņš kritizēs un lamās visus un visu: cilvēkus un Dievu, bet ne sevi. Kaut arī viņa nelaimēs un problēmās ir vainīga viņa dzimta, kura viņam to visu ir „uzdāvinājusi”, un viņš pats, kurš nevēlas saprast, bet precīzāk sakot, negrib, nespēj saprast savu Dzimtas sātanisko Enerģiju dēļ, kuras ir ļoti viltīgas, padara cilvēku stulbu un pārvērš viņu nedzīvā ķermenī, dzēšot viņa Mūžīgo Garu. Šis cilvēks domā tikai ķermeņa līmenī: ēst, dzert, zāles. Viņš izpilda tikai ķermeņa iegribas (seksu, ēšanu, mantas, varu, nemainīgas vēlmes utt.) Viņš klusi brien pa dzīvi, viņam nav spēku „ne uz ko”. Daži rada LIETIŠĶUMA EFEKTU, bet patiesībā tā ir pārmērīga rosība, no kuras Dzimtas izdzīvošanai labuma nav. Viņiem dziļi sveši ir vārdi Dievs un Mūžība. Dvēsele, kura ir iemiesota ķermenī, ir AIZMIRSUSI, ka viņa ir mūžīgs gars, viņa ir sarāvusi saikni ar Garu.

Cilvēkam, kurš ir piepildīts ar „plus” laukiem, ir veselīgs Dievišķais VMAT2 gēns un attiecīgi veselīga, ilga, apzināta, piesātināta – laimīga – dzīve. Cilvēkam, kurš ir piepildīts ar „mīnus” laukiem, ir mutēts Dievišķais VMAT2 gēns, un tātad neveselīga, neilga, nelaimīga dzīve. Kur esat jūs, kurā šīs shēmas pusē? Izanalizējiet sevi, savu dzīvi, savas Dzimtas dzīvi, savas problēmas utt. Un, ja sapratīsiet, ka jūs esat „mīnusā”, tad atrodiet līdzekli (spēkus), lai DOMĀTU, RUNĀTU, LASĪTU, DARĪTU dzīvē pozitīvi, nevis negatīvi, kā jūs darījāt līdz šim Dzimtas negatīvo spēku ietekmē. Sekojiet sev: savām domām un vārdiem! Mēs neesam gaļa un kauli, mēs esam Mūžīgās Informācijas Gars, Dievišķā Enerģija!

PIEMĒRS NO DZĪVES:

Jauniņā Stella, psiholoģe, tikko kā ir saderinājusies ar līgavaini (viņa ir armēniete – tātad viss ir ļoti stingri). Bet šis līgavainis ir sliņķis, godkārīgs uzdzīvotājs. Viņas Dvēsele jūt, ka kaut kas nav tā, ka kaut kas ir nepareizi. Viņu māc skumjas, viņa nezina, ko darīt, laulību vēl nav. Dzimtas Koks atklāj noslēpumu: līgavainis ir vājš, viņš iekaro sev spēcīgu, labu sievu, lai uz viņas rēķina kaut kā dzīvē izdzīvotu, – te atkārtojas viņa Dzimtas dzīves modelis, diezgan nelabvēlīgs, un tagad viņa Dzimta grib izdzīvot un dot pēcnācējus uz Stellas rēķina. Viņa kļūst gudrāka un saprot, ka viņas misija ir tieši KĻŪT GUDRĀKAI, no sākuma izpaust sevi šajā dzīvē un jau pēc tam atdot enerģiju citiem. Tagad viņa domās: iet tālāk pa dzīvi ar šo cilvēku vai šķirties.

2. PIEMĒRS NO DZĪVES:

Sieviete, vārdā Tatjana, 40 gadu, 23 gadus laulībā, viņai ir problēma ar dēlu (melo, zog naudu, dzer). Bet Dzimtas koks saka, ka viņai ir problēmas ar vīru – viņa vienkārši netic, nevar noticēt. Tuvākajos mēnešos viss atklājas: izrādās, ka vīram ir cita sieviete un 4 gadus veca meitenīte, bet vīrs ir piedraudējis dēlam un meitai vēl pirms 5 gadiem, lai viņi mātei neko neteiktu, un visa ģimene dzīvo MELOS. Vīrs aiziet pie jaunākās sievas, pametot dēlu (atsakoties no „sliktā” dēla) un sievu, bet meitai sabrūk viņas laulība un stipri slimo viņas dēls. Viss vienā mirklī ir sabrucis. Kāpēc viss tā ir sanācis? Tatjana ir laba, bet muļķe, nav vieda, un dzīve viņu tagad ir piespiedusi kļūt viedākai (nenomirt no bēdām). Un pārvarēt savu Dzimtas negatīvu pa viņas un vīra līniju.

 

Pievienots: 09.06.2013

http://astro-germes.com/teoriya-torsionnyx-polej-i-chelovek/

Tulkots ar autores atļauju

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Pareizticīgo baznīcai tas ir attiecīgi 138. Psalms. (Tulk. piezīme)