Print

Ņina Oševa - Vulkāna savaldīšana

16 04 22

16.04.19.

 

16.04.18 pulksten 01:50. Mūsu Tēvs, Debesu Tēvs, pieņem no manis mīlestības un pateicības enerģiju un paud savu Viedumu. Lūdzu Tavu svētību novadīt „enerģētisko pirti” 16.04.19, ja tas atbilst Taviem plāniem. Lūdzu dot rekomendācijas šīs procedūras vadīšanai un kontrolēt mūsu darbu.

Debesu Tēvs: Jūsu savietojamība tādos seansos pieaug daudzkārtīgi, un Es priecājos, ka jūs turpināt šo tradīciju. Man ir prieks par katru tādu seansu, tāpat kā agrāk Es esmu pašā aktīvākajā sadarbībā ar jums.

Lai seanss norit labvēlības stāvoklī, līdzcietībā pret katru, kurš uzņemas nastu piedalīties tajā. Būt par pārvadītājiem tādiem spēkiem, kādi tiek radīti caur jums, nozīmē lielu slodzi fiziskajiem ķermeņiem, bet ir arī liels treniņš jums.

Mums ir tiesības radīt tādu portālu, kurš kļūs par „apdrošinājumu” augšupkāpšanas procesā, gadījumā, ja planēta izdarīs strauju lēcienu uz jaunām frekvencēm. Un jūsu portāls kļūs par „rezerves aerodromu”, „drošinājuma virvi” tiem, kuri neprasmīgi, bez ķermeņa sagatavošanas, bet ar sagatavotu apziņu spēs iziet augšupkāpšanas procesu. Jūs, ilgstoši piedaloties tādos kolektīvos seansos, esat ieguvuši „drošinātāju” statusu, tas ir – jūs esat tie, caur kuriem Mēs varēsim drošināt cilvēci.

(Rekomendācijas seansa veikšanai ir izlaistas.)

Ticība Manam spēkam jums palīdzēs no šī seansa iziet atjaunotiem, atjaunojušiem sevi un planētu. Uz tikšanos seansā. Es esmu ar jums šeit un visur.

Pateicos, pateicos. 02:02.

***

 

16.04.19 11:20 bija jāsākas „enerģētiskās pirts” novadīšanas procesam, šim nolūkam iepriekš bija noīrēta sauna (tāda darba svarīgs nosacījums – pilnīga atslābināšanās, uz kādu ir spējīgs mūsu ķermenis, atrodoties paaugstinātas temperatūras apstākļos). Stundu pirms sākuma es uzzinu, ka telpa, kur mēs parasti organizējam tādu darbu, ir slēgta. Šo informāciju pieņēmu mierīgi, taču sajūta, ka šo procedūru nepieciešams novadīt, nepazuda. Vietas tādam darbam meklēšana un aizbraukšana līdz tai neaizņēma daudz laika, KAS ATĻĀVA MUMS ŠO DARBU SĀKT 12:00. Tas sastāvēja no trīs nelieliem seansiem.

Kad es ienācu jaunās saunas telpā šī enerģētiskā darba vadīšanai, uzreiz apzinājos, ka mēs esam pacēlušies uz jaunu līmeni, jo tur viss bija daudz kvalitatīvāks, tīrāks, plašāks, skaistāks, komfortablāks, jaunāks, jaukāks. Tas ir kā no zemnieku mājas, labas, bet tomēr zemnieku mājas, pārcelties uz pili. To sajutu ne tikai es, bet arī visi seansa dalībnieki.

1. seanss.

Tikko mēs sasēdāmies pa vietām, uzreiz sākās darbs ar 7. čakru. Viņu gluži kā atvēra mīksti, maigi un neatlaidīgi, un tas turpinājās ilgstoši. Es par to brīnījos, jo no rīta gatavoju sevi šim darbam un tīrīju un aktivizēju čakras. Kāpēc tik ilgi viņu vēra vaļā? Debesu Tēvs dod paskaidrojumu, ka šodien Debesu Valdnieki piedalās šajā seansā, un katrs no Viņiem savam Staram sagatavo tavas čakras. Un pēc šī paskaidrojuma es uzreiz sajutu, ieraudzīju ar iekšējo redzi smalku, ļoti skaistu, stipru staru, kurš ir radīts ļoti, ļoti precīzi. Viņš ienāca manī no augšas un, ejot caur mani, aiztraucās uz leju. Šajā laikā sākās tāds pats darbs 6. čakrā, un es sapratu, ka viņā ieies cita Valdnieka Stars. Centos atcerēties Valdnieku vārdus, kurš ar kādu staru čakrā strādā, bet sapratu, ka man lūdz atmest šo saspringumu un visu savu uzmanību koncentrēt tikai uz to, lai būtu taisna mugura un atslābināts ķermenis.

Jūtu, ka katrā čakrā ieiet savs Stars. Kad visas čakras Valdniekiem bija atvērtas, un viņu Stari izgāja caur mani, es apzinājos, ka tur, lejā, viņi arī sadalās, katrs savā Zemes čakrā. Tādejādi, tika nodibināti sakari starp manām čakrām un Zemes čakrām. Mana 7. čakra bija savienota ar Zemes 7. čakru, mana 6. čakra bija savienota ar Zemes 6. čakru utt. Man tika paskaidrots, kas tas nepieciešams, lai mēs vairāk saprastos savā starpā. Sakari būs vajadzīgi pastāvīgi.

Pēc tam redzu dūmu – tvaiku mutuli, kurš ceļas no dziļuma. Tā krāsa ir no tumši violetas līdz ugunīgai. Un uzreiz saņemu paskaidrojumu: tiek realizēts vulkāna postošo spēku vājināšanas process. Man to rāda – augsts, stiprs, un pie tā pašas atveres jau stāv lava, taču nav pienācis laiks tai izvirst, un tāpēc caur mums „izlaida” tās tvaikus. Lava mazlietiņ nosēdās.

2. seanss.

Uzreiz atkal sākās darbs 7. čakrā. Viņu gluži kā paplašināja. Pēc tam tāds pats darbs tika veikt vienlaicīgi visās čakrās. Process noritēja ļoti aktīvi, un mani šūpoja pulksteņa rādītāja virzienā.

Es sapratu, ka katrs Valdnieks sagatavoja savu čakru tālākam darbam. Bet kā šī sagatavošana noritēja! Es ieraudzīju, ko nozīmē savienošanās! Katrs tik kvalitatīvi darbojās „savā iecirknī”, atbildot par savu darbu, un turklāt ne tikai netraucēja, bet palīdzēja tiem Valdniekiem, kuri strādāja blakus. Lūk, tā, pilnība darbībā!

Šajā laikā es jūtos kā Māte Zeme, kura tur rokās gatavu „norauties” no harmonijas līmeņa savu dēlu – Vulkānu. Viņš kā stiprs dēls – pusaudzis, bet vēl ne vieds vīrietis, ir gatavs ar savu potenciālu iestāties par Māti Zemi un aizsargāt viņu no mums – nesaprātīgajiem cilvēkiem, kuri nes Viņai ciešanas. Bet Viņa ir Māte arī mums, cilvēkiem, un notur viņu, izskaidro, ka mēs vēl „pieņemsimies prātā”, un viss nolīdzināsies, noharmonizēsies.

Man uz rokām ir tāds smagums, gluži kā vulkāns būtu uzkāpis, un es nevaru no šī smaguma aizvākties, atvirzīties. Pēc tam es saprotu, ka Valdnieki ar saviem Stariem palīdz nostiprināt noturošus riņķus uz vulkāna krātera. Tajā momentā man bija karsti no iekšienes, un Tēvs teica: izelpo no sevis karstumu un būs vieglāk, ko es arī izdarīju. Vulkāns norimst, pieklausījies, uzticējies Valdniekiem, viņu Viedumam.

Man domas: cik gan mēs (cilvēce, savā vairumā) vēl esam nesaprātīgi, nekam neticam, visu to uzskatām par pasakām, murgiem. Bet visa daba ir dzīva, tāda pati kā mēs, tikai ķermeņi viņiem ir citādi. Taču apziņa ir dzīva, un arī uz visiem reaģē, un tikai ar savu viedumu viņi atšķiras no mums. Lūk, smelties šo viedumu tad arī atnācām šurp.

Visu seansu man iedvesa: esiet mierīgi, jūs visu varat. Bet, kad aprakstīju šo seansu, tad man plūda asaras.

3. seanss.

Redzu nogurušu vidēja vecuma krievu sievieti. Viņa ir gluži kā piesēdusi atpūsties pēc smaga darba. Taču apmierinājums par padarīto gluži kā izgaisina Viņas nogurumu, un Viņa iztaisnojas, lēni pieceļas un iet pa ziedu lauku. Viņa apzinās, kas tas viss ir Viņas radīts, iesēts, izaudzēts mums – bērniem. Viņā nedziest Cerība, ka mēs, pieauguši, „izbesījušies” radīsim tādu pašu skaistumu. Jā, pieaugšanas process ne bez saasinājumiem.

Pašlaik viņa ir tik skaita: zils sarafāns, balta blūze un sarkani sārtas lentas krievu bizē – iet Krievija, Krievzeme, Svētā Krievzeme!

Blakus redzu: beidzas iznīcināšanas stihijas savaldīšanas process, un katrs šī procesa dalībnieks (Valdnieki) iesien lentīti no savas enerģijas, gluži kā savu parakstu liek, kā kvalitātes zīmi.

Manī ir miers, aprimums.

Debesu Tēvs: Palīdzība ir sniegta. Cik ilgu laiku tās pietiks – ir atkarīgs no jums, cilvēki.

 

16.04.19. 22:09. Mūsu Tēvs, Debesu Tēvs, lūdzu Tavu Viedumu: pakomentēt enerģētisko „pirti”.

Tādu paņēmienu sērija, lai noturētu postošus spēku, kuri nedod planētai mieru, tiks organizēta vēl ne reizi vien. Mums ir svarīgi tā izkārtot jūsu un Manu Augstāko Palīgu mijiedarbību, lai nebūtu sarežģījumu, izpildot šī veida enerģētisko darbu. Nav robežas pilnībai, un cilvēce pieņems jebkuru palīdzību, kuru radījis katrs tādu procesu dalībnieks.

Ar tādām zināšanām jūs vienmēr varat atnāk uz jaunu mijiedarbības vijumu un sākt jebkuru darbu, kurš nes prieku, apmierinājumu. Tādejādi, frekvenču pacelšanās būs pastāvīga, bez pārtraukumiem jūsu sasprindzinājuma dēļ.

Es radu jaunas iespējas jūsu radošā potenciāla izpausmei un zinu, prieks – tā ir tā enerģija, kura to paceļ.

Pateicos, pateicos!

 

Pievienots 22.04.2016

http://www.sanatkumara.ru/stati-2016/ukroschenie-vulkana

Tulkoja Jānis Oppe