Irina Akulova - Dzīves jēgas meklējumos: 6 cēloņi dvēseles nākšanai uz Zemi

16 04 12 01

Agri vai vēlu, jaunībā vai vecumā, vairums cilvēku aizdomājas par dzīves jēgu.

Taču tas ir daudzšķautņaināks jēdziens, nekā var likties pirmajā acu uzmetienā, jo cilvēks taču ir daudzdimensionāla būtne.

Katrs no jums spēj noteikt dzīves jēgu cilvēka apziņas līmenī, kaut arī tas mēdz būt ne tik viegli.

Bet, ja aizdomājas, kāda ir dzīves jēga dvēseles līmenī, kura iemiesojas uz Zemes cilvēka ķermenī, var izdarīt interesantus atklājumus.

Grūtā dzīves periodā, kad vairs negribas palikt iemiesojumā, un dvēsele raujas “uz mājām”, ir noderīgi aizdomāties, kādus uzdevumus viņa nāca izpildīt šajā inkarnācijā.

Protams, katrai dvēselei ir savi uzdevumi. Bet var izcelt galvenos cēloņus, kādēļ dvēsele nāk cilvēka iemiesojumā, kuri ir kopīgi visām vai gandrīz visām dvēselēm.

Dzīves periodos, kad cilvēka dzīves jēga zūd, padomājiet par to jēgu, kuras dēļ dvēsele dzīvo zemes dzīvi.

6 galvenie cēloņi dvēseles nākšanai cilvēku inkarnācijās

1. Vēlmju piepildīšana

Viens no dvēseles centieniem, jo tā taču bija viņas daļa arī Garīgajā Pasaulē, vēl pirms inkarnāciju bezgalīgā cikla sākuma.

Bet dzīvju cilvēka ķermenī dzīvošanas laikā dvēselei vai nu izdodas piepildīt savas vēlmes, vai arī viņa pārnest tās tālāk – uz sekojošajām dzīvēm, bet jau kā stiprākas un uzstājīgākas.

Pieķeršanās vēlmi pārvērš ļoti stiprā emocijā, izmisumā, kas ved pie disbalansa, un rezultātā tas, ko mēs tik ļoti vēlējāmies, izrādās nobloķēts un mums nepieejams.

Lai tas nenotiktu, vēlēties vajadzētu bez sāpīgām kaislībām, bailēm un ego.

Dažas vēlmes, kuras dvēseli ved cilvēka iemiesojumā:

baudīt – ieelpot ziedu aromātu, just vēja pūsmu, sildieties saulē, klausīties putnu dziesmās un jūras šalkoņā, nogaršot, just, sataustīt, priecāties.

pašizteikties – ģenerēt idejas, jūsmot par atklāsmēm, interpretēt skaisto un izplatīt patiesību, radīt, veidot, zīmēt, dziedāt, rakstīt, dejot, projektēt.

izzināt – krāt pieredzi, vērot, saprast, zināt, pārdzīvot.

augt – iziet aiz pierastā ietvariem, atbrīvoties no ieradumiem, paplašināt redzesloku, paplašināties, pētīt jaunus ceļus un takas.

būt attiecībās – mīlēt un būt mīlētai, just radniecību, dalīties ar citiem, palīdzēt un kalpot.

16 04 12 02

2. Izaugsme un apmācība

Dvēsele tiecas uz evolūciju. Izejot dažādas mācības un pieredzes uz Zemes, viņa attīstās, kļūst viedāka.

Cilvēka uztvere vairumā gadījumu atzīmē ievērojamas uzvaras un lielus ieguvumus, bet mēs varam paskatīties uz sevi arī ar dvēseles acīm.

Tas nozīmē jebkurā situācijā – sliktā vai labā – neaizmirst savu mūžīgo vērtību. Tas vienmēr palīdz pavirzīties pa dzīves ceļu.

Paskatoties no tādas perspektīvas, mēs pārstājam būt bezpalīdzīgi upuri un kļūstam novērotāji.

Taču, pat ejot cauri grūtībām un smagām situācijām ceļā, mums ir jāsaprot, ka nepatikšanas, bēdas un sāpes mums ir dotas nevis ciešanu dēļ, bet vērtības, “vieduma pērļu” dēļ, kuras mēs atrodam pa ceļam.

Tā ir velte, kuru mēs saņemsim, kad spēsim apzināti izdzīvot savas sāpīgās jūtas un emocijas un atbrīvoties no tām.

Sk. arī: 12 atslēgas: kā es atradu savu uzdevumu

Nākamie trīs punkti: atkārtošana, kompensācija un atmaksa ved pie balansēšanas, negatīvu enerģiju transformēšanas vērtīgā pieredzē un pie atbrīvošanās no karmas parādiem.

16 04 12 03

3. Atkārtošana

Dvēseles nodomi var atkārtoties no iemiesojuma iemiesojumā. Dažreiz gribas atkārtot patīkamu pieredzi, piemēram, īstu mīlestību vai realizēšanos caur aicinājumu.

Taču mēdz būt tā, ka dvēsele atkārto arī nepatīkamākas lietas: smagus laikus un negatīvas iedarbības.

Lieta tā, ka personisku traģēdiju un katastrofu laikā dvēseles sastrādā ļoti stipru emocionālu lādiņu.

Un dvēsele ir spiesta tamlīdzīgu pieredzi pārdzīvot atkal un atkal, kamēr neizdziedinās to.

Ar laiku dvēsele tiecas atbrīvoties no kaitīgām piesaistēm, viņas iziet no noslēgtā apļa, atjauno balansu un motivācijas tīrību.

Sk. arī Kā mēs pievelkam tās pieredzes, kuras ir jāiziet dvēselei

Atkārtojumu piemēri:

Darbības, kuras nes labpatiku.

Piemēram, ja kādā no dzīvēm mums trūka laika vienkāršiem priekiem: papriecāties par saullēktu vai izbaudīt nogatavojušos ogu garšu – mēs neizpildījām dvēseles vēlmi.

Nākamajā dzīvē dvēsele pilnīgi var mums uz to norādīt, lai mēs saprastu, ko esam zaudējuši, jo tādi, pirmajā acu uzmetienā sīkumi, taču pieder dzīves labākajām epizodēm.

16 04 12 04

Atkārtotas tieksmes.

Dažreiz sajūta, kura liekas patīkama, var kļūt tikt nepieciešama, kā kļūst par visas dzīves dzinējspēku.

Ēdiens, smēķēšana, alkohols un citas tieksmes kļūst tik pierastas un svarīgas, ka noved pie aiziešanas no realitātes.

Ja tā ir gadījies vienā no jūsu dzīvēm, tad nākamajā, kā likums, vajag iziet no tamlīdzīgiem graujošiem algoritmiem, jo tieksmes taču noslēdz mūsu saikni ar garu.

Tādā situācijā dvēsele tiecas izvest cilvēku no atkarības un atkal atgriezt viņu pie saskaņošanās ar viņa īsteno Es.

16 04 12 05

Personisko īpašību atkārtošana.

Piemēram, ja jūs neprotat par sevi pastāvēt (tā nu ir izveidojušies apstākļi bērnībā), iespējams, šī pieredze velkas no iepriekšējiem iemiesojumiem.

Jums var būt kaut kāda cita īpašība, kura pašreizējā dzīvē nepalīdz, bet tikai kaitē.

Tādā gadījumā dvēseles uzdevums ir atbrīvoties no šiem iesakņotajiem uzvedības algoritmiem. Te palīdzēs apzināšanās, pieņemšana un griba.

Sk. arī Kā dvēsele plāno dzīvi pirms iemiesojuma

16 04 12 06

Atkārtojošās attiecības.

Mēdz būt, ka mūsu dvēseles iemiesojas vienā un tajā pašā laikā, lai pavadītu laiku kopā.

Kad attiecībās ir mīlestība, pieņemšana, uzticēšanās un saudzīga attieksme vienam pret otru, – tāda dvēseļu vēlme ir saprotama.

Taču mēdz arī būt tā, ka cilvēku ķermenī iemiesojušās dvēseles atkārto negatīvās, saspringtās un pat pazemojošās attiecības. Kāpēc?

Dvēsele grib izmācīties mācību un pārveidot šo pieredzi. Tāpēc cilvēka pienākums tamlīdzīgā situācijā: noskaidrot šo attiecību reālos motīvus, un pēc tam atgriezties pie patiesības, mīlestības un goda.

Pat notikums, kurš liekas šausmīgs, māca, kā var transformēt negatīvo pieredzi, kļūt viedākam un mīlošākam.

Sk. arī Filma-pārdomas: Kā izpildīt visu iemiesojumu galveno misiju

16 04 12 07

4. Kompensācija

Parādās, kad ļoti stipri pārdzīvojumi no vienas dzīves izraisa pārmērīgu reakciju citā.

Tādos gadījumos mēs pārāk tālu aizejam pretējā virzienā, mēģinot apgriezt pagājušo pārdzīvojumu enerģiju.

Tāda kompensācija mēdz būt tik stipra, ka kļūst par avotu polāri pretējiem pārdzīvojumiem, kādi tie nebija pagājušajā dzīvē.

Kompensāciju piemēri:

Kompensējošas tieksmes.

Kā piemērs var kalpot cilvēks ar lieko svaru, kurš pagātnē pārdzīvojis badu vai pusbadu.

Stipras tieksmes tiek izdziedinātas ar pašpilnveidošanos un sabalansētību.

Sk. arī Liekā svara cēlonis. Risinājums caur pagājušo dzīvju atmiņu

16 04 12 08

Stirpa vēlme parasti kļūst par kompensācijas karmisko cēloni.

Kad nelabvēlīgi apstākļi turpinās ilgi, parādās spēcīga vēlēšanās pēc pārmaiņām.

Lūk, tikai šī vēlēšanās var piepildīties ne tā, kā gribējās, vai vispār ne tajā dzīvē, kurā tā bija aktuāla.

Piemēram, pagājušajā dzīvē jūs sevi nerealizējāt kā māksliniece, tāpēc ka apprecējāties un neatstājāt laiku sev pašai, bet šajā dzīvē attiecības ar mīļoto cilvēku neveidojas, tāpēc ka jūs baidāties no laulībām un ka atkal tajās sevi pazaudēsiet.

Stipra disbalansa kompensācija.

Piemērs: jūs dzīvojāt pārticībā, visas jūsu iegribas izpildīja kalpi, bet jūs pret viņiem attiecāties bez cieņas un vienaldzīgi; ļoti iespējams, ka nākamajā dzīvē jūs pats kādu apkalposiet vai pat kļūsiet par vergu.

Bet, lūk, cilvēku nosodīšana un naidīgums pret viņiem ved pie atmaksas.

16 04 12 09

5. Atmaksa

Tāpat kā kompensācija ir enerģētisks svārsts, kurš šūpojas no vienas galējības līdz otrai.

Atšķirība ir, lūk, kāda: ja kompensācija – tā ir enerģētiskās pieredzes pārvēršana, tad atmaksa ir jūsu pašreizējās enerģijas atgriešana.

Tomēr atmaksa – tas nav sods, jūs vienkārši avansā enerģētiski maksājat par pagātnes kļūdām: ar jums nākamajās dzīvēs apiesies tā, kā jūs pašlaik apejaties ar citiem.

Atmaksa cilvēku inkarnācijās bieži izpaužas lomu maiņā: divi cilvēki pēc kārtas vēršas viens pie otra, kamēr kaut vai viens no viņiem nepārraus šo apli.

Pārraut apli var, nolaižot emocijas un izvēloties savu patieso spēku ilūziju vietā.

Daži atmaksas scenāriji:

Nosodījums, aizspriedums, nevienlīdzība – atmaksa var kļūt par sekām jūsu attieksmei pret kaut kādiem cilvēkiem vai cilvēku grupām.

Nosodījums, atklāts naidīgums vai cietsirdība attiecībā pret kādu kļūs par to, kas jums pašiem būs jāpārdzīvo.

Attiecības starp vecākiem un bērniem – ja jūsu bērnība ir pagājusi mūžīgas kritikas un nevērības no jūsu vecāku puses pavadījumā, iespējams, pagājušajā iemiesojumā jūs bijāt tāds pats vecāks.

Slikta attieksme pret jums izraisa jūsos revanša un pāridarījuma jūtas, taču nepavisam nav obligāti un nav vērts turēties pie šīm emocijām, kuras pavada šo stāvokli.

Jūs gribat būt mīlēti un esat pelnījuši mīlestību un atzinību. Atlaidiet negatīvās jūtas un vecos aizvainojumus, kļūstiet sev par mīlošu vecāku.

Mīlestības attiecības – dusmas un atteikšanās no mīlestības noved pie atmaksas, par kuru var kļūt attiecības, kuras ir pilnas ar strīdiem, mēģinājumiem pierādīt, kuram ir taisnība un kurš ir vainīgs.

Tamlīdzīgās attiecībās ir ietverta svarīga mācība: vienam pret otru vajag attiekties ar līdzjūtību. Vēl viena mācība: abi partneri ir vienlīdzīgi.

Jo, kad katrs no laulātajiem apstiprina sevi savā taisnībā un varā, viņi taču aizmirst par rūpēm vienam par otru.

Lai atbrīvotos no tamlīdzīgas graujošas karmiskas saiknes, atbrīvojieties no vēlēšanās atriebties par sliktu apiešanos, atlaidiet tos, kuri nav gatavi virzīties uz priekšu, sāciet jaunu dzīvi, piepildītu ar mīlestību pret sevi un citiem.

16 04 12 10

6. Kalpošana

Patiesa vēlēšanās veikt labo par labu sev un citiem. Viena no augstākajām mīlestības izpausmēm.

Patiesa kalpošana izstaro ļoti augstu vibrāciju.

Ja jūsu kalpošana nav patiesa un jūs palīdzat citiem lepnības, baiļu vai konformisma dēļ, jūsu labās rīcības vibrācijas aizmiglotas ar negatīvu.

Un tas var kļūt par nelabvēlīgas karmas cēloni.

Kalpošana mēdz būt:

Karmiska – jūsu nodoms kalpot ir reakcija uz pagājušo iemiesojumu pieredzi.

Piemēram, ja iepriekšējā inkarnācijā jūs sevi uzskatījāt augstāku par citiem un domājāt, ka visi jums ir parādā, tad šajā – jums var parādīties stipra vēlēšanās palīdzēt citiem.

Personiska – paaugstināta gādība par apkārtējiem, ar kuriem jūs saista mīlestības un godāšanas saites, jums kļūst dabiska.

Garīga – brīvas dāvāšanas akts, vērsts uz visu pasauli. Tā kā mēs visi esam savā starpā saistīti, viss, kas notiek ar citiem, notiek arī ar mums. Iznāk, ka, palīdzot citiem, mēs palīdzam sev.

Kalpošana ar tīriem nodomiem ir viens no visaugstākajiem dvēseles iemiesošanās cilvēkā mērķiem.

Un mīlestība pret sevi un citiem paaugstinās jūsu vibrācijas, palīdzēs dzīvot dvēseles līdzsvarā un sekot pa kalpošanas ceļu, kurš nāk no sirds.

16 04 12 11

Dvēselei ir centieni, un tos noliegt ir bezjēdzīgi.

Pat, ja jūs neapjaušat savus dziļākos motīvus, tie vienalga ietekmē jūsu darbības un dzīvi.

Bet, kad apzināti nodomi sakrīt ar īstenajām vajadzībām un vēlmēm, sākas brīnumi.

Sekojiet savām jūtām, jo caur tām taču pie jums vēršas dvēsele.

P.S. Bet jūs esat sapratuši jūsu uzdevumus šajā iemiesojumā? Padalieties komentāros.

 16 03 23 11

Irina Akulova

Garīgā meklētāja un praktiķe, patīk pētīt pasauli un pilnveidoties. Jūtos kā “nirēja pēc vieduma pērles un rakstniece.

 

Pievienots 12.04.2016

http://journal.reincarnationics.com/zachem-dusha-prihodit-na-zemlyu/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe