Irina Akulova - Sandra Anna Teilore: dzīves karmas kods. Ko māca „astes” no pagātnes

16 03 17 01

Pagājušo dzīvju karma var biedēt, ja nezinām, kā tieši tā ietekmē šodienas dzīvi. Karma – tas nav spriedums.

Tā vairāk atgādina rokasgrāmatu, kurā var atrast atbildes, kāpēc tā vai citādi attīstās situācijas un attiecības.

Rakstā jūs uzzināsiet:

 • kas ir karmas kods,
 • ar ko ir noderīga iepriekšējo dzīvju atcerēšanās,
 • un kādas svarīgas mācības vajag apgūt, lai dzīvotu laimīgi un nekāptu uz vieniem un tiem pašiem „grābekļiem”.

Sandra Anna Teilore (Sandra Anne Taylor)

Psiholoģe un grāmatas „Jūsu pagājušo dzīvju slēptais spēks” („Скрытая сила ваших прошлых жизней”) autore Sandra Anna Teilore jau 30 gadu lasa lekcijas un vada seminārus par reinkarnāciju.

Kad viņa pirmoreiz sāka redzēt savu klientu pagājušo dzīvju fragmentus seansu laikā, viņa ne uzreiz saprata, kas notiek.

Viņas acu priekšā varēja aizslīdēt „kadri” no klienta bērnības un pagājušās dzīves. Pēc daudzu gadu prakses viņa var ieraudzīt apmeklētāja iepriekšējās dzīves atslēgas momentu, kurā tad arī slēpjas nepatikšanu cēlonis pašreizējā.

Sandras Annas Teilores pieredze klientiem palīdz atrast dzīves sarežģījuma, kurš viņu atvedis pie speciālista, sakni.

Darba laikā psiholoģe ir daudz sapratusi par karmu, tās likumsakarībām un īpatnībām.

Dzīves karmas kods

Mums katram ir savs unikāls karmas kods, sastrādāts iepriekšējo iemiesojumu laikā: tajā ietilpst emocijas un pārdzīvojumi, kurus reiz ir izjutusi mūsu dvēsele.

Šī enerģētiskās informācijas koda lielākā daļa neietekmē mūs negatīvi, gluži otrādi, palīdz dzīves ceļā kā pārdzīvotā pieredze un agrāk apgūtais viedums.

Mūsu karmas kods, gluži kā garīgā DNS, ietver sevī informāciju par to, kas mēs esam, caur ko esam izgājuši, kā uztvērām ar mums notikušos notikumus daudzajās iepriekšējās dzīvēs.

16 03 17 02

Katra no mums dvēseles nemirstīgā apziņa glabā visas lietas, kurām pateicoties, mēs – tie esam mēs.

Katrs karmas kods ietver:

 • Slēptas atmiņas par pagātnes notikumiem.
 • Notikumu emocionālās reakcijas un pārdzīvojumus: prieku, sajūsmu, nepieņemšanu un bailes.
 • Svarīgus secinājumus, izdarītus stipru emociju ietekmē. Parasti tie attiecas uz cilvēka labajām īpašībām, nozīmīgumu, viņa varu un varu, kāda ir citiem pēc viņa priekšstata.
 • Slimības, ķermeņa bojājumus un secinājumus, kuri tika izdarīti, balstoties uz šiem apstākļiem.
 • Gatavību vieduma mācībām un personīgajai attīstībai un saikni ar savu garīgo patiesību un tās izpausmi.

Kas ir karma

Smagas vai mums nepatīkamas situācijas var būt karmiskas, sastrādātas pagājušos iemiesojumos, taču nevajag tās uztvert kā sodu.

Karma ir mūsu paša dvēseles nodoma daļa, bieži kopā ar citām dvēselēm, ar kurām mēs nolemjam iziet vienu vai otru vieduma mācību iemiesojumā.

Sk. arī Dzimtas karma: dzimtas enerģiju dziedināšana un attīrīšana

Karma – tā NAV:

 • Atmaksa par pagātnes kļūdām. Ne visas likstas mūsu dzīvē ir citu iemiesojumu grēku sekas. Dažas grūtības var būt dotas arī, lai tās pārvarētu dēļ jaunu spēju attīstīšanas vai apmācīšanas jaunās iemaņām nākotnē.
 • Paredzēts, iepriekš nolemts liktenis. Mācību vairumu dvēsele patiešām plāno pirms iemiesojuma, bet ne dzīves „tehniskus” sīkumus un detaļas.
 • Instrukcija soli pa solim. It nemaz nav obligāti iet to pašu ceļu, ko pagājušās dzīvēs, pārdzīvojot arvien to pašu, kas skāra mūs pagājušos iemiesojumos – mēs vienmēr varam izvēlēties jaunu dzīves līniju.
 • Enerģētisko struktūru sapratne, atgriešana un apmaiņa ar tām. Dažas mācības dvēselei vajadzīgas viņas paplašināšanai, evolūcijai, jaunas pieredzes iegūšanai – tās nevelkas līdzi no iepriekšējiem iemiesojumiem.
 • Mainīga, elastīga, nepastāvīga. Tā var mainīties līdz ar cilvēka apziņas izmainīšanos.
 • Saistīta ar konkrētām problēmām. Pēc to atrisināšanas un nepieciešamo vieduma mācību apgūšanas, ar tām saistītā karma tiek „noņemta” un izkliedējas nevajadzības dēļ – gan pašreizējā iemiesojumā, gan turpmākajos.

Karma ir:

Kā pagājušo dzīvju karma ietekmē pašreizējo

Eksistē noteikti faktori, kuri gandrīz droši ved pie grūtībām un problēmām pašreizējā, bet, iespējams, arī turpmākajos iemiesojumos.

1. Stiprs emocionālais lādiņš un intensitāte

Jo stiprāku emocionālo lādiņu sevī satur kāds pārdzīvojums, jo lielāka ir varbūtība, ka tas ietekmēs arī visas nākamās dzīves (kamēr nebūs apzināts un noņemts).

Tas attiecas gan uz pozitīvu, gan negatīvu pieredzi, jo stiprs emocionāls nospiedums taču tiek iekodēts dvēseles atmiņā un caur zemapziņu nosaka mūsu darbības.

Sk. arī Mūsu dvēseles plāns – no sāpju izdziedināšanas līdz sapņa izdzīvošanai

Piemēram, ja pagājušajā dzīvē jūs ir nodevis vīrs, zemapziņas secinājums, nests no iemiesojuma, ir: vīriešiem nevar uzticēties.

Šis pagātnes slēdziens ietekmēs pašreizējās dzīves plūdumu.

16 03 17 03

Tieši šī intensīvā pagātnes notikuma uztvere var kļūt par šķērsli romantiskām attiecībām, pat ja jūs kaismīgi tiecaties pēc tām apzināti.

Tamlīdzīgā gadījumā ir svarīgi atbrīvoties no stipru pārdzīvojumu emocionālās enerģijas un no jauna pārvērtēt reiz izdarītos secinājumus.

2. Somatiskās problēmas un rūgtas atmiņas.

Bieži par hronisku sāpju, slimību vai fizisku savainojumu avotu pašreizējā dzīvē kļūst jūs šokējuši un līdz galam nepieņemti fiziski savainojumi no iepriekšējām inkarnācijām.

Traumas, iegūtas tālā pagātnē vardarbīgā veidā, var atgādināt par sevi, prasot ķirurģisku iejaukšanos tajā ķermeņa rajonā.

Sandra Anna Teilore stāsta par viņas semināra apmeklētājas gadījumu:

„Sievietei nesen izoperēts krūts vēzis, bet vēlāk viņa uzzināja, ka tieši šajā vietā no pagājušajiem iemiesojumiem viņai ir iedurts ar šķēpu. Izrādījās, ka abos gadījumos tas noticis nepietiekamas mīlestības pret sevi dēļ.”

Šo faktoru ilustrē vēl viena pacienta gadījums. Viņš vētras laikā pagājušajā dzīvē savainoja kāju un bija spiests atstāt kuģa kapteiņa karjeru.

Toreiz no masta, no milzīga augstuma, nokrita liela brusa un saplacināja viņa kājas apakšējo daļu, potīti un pēdu.

Līdzīgs gadījums viņu piemeklēja arī šajā dzīvē – viņam nācās pamest lidotāja darbu pēc tam, kad sāpēs tajā pašā kājā pastiprinājās tādā mērā, ka viņš nespēja pildīt savus pienākumus.

Šis vīrietis jutās nelaimīgs abos gadījumos, tāpēc ka ļoti mīlēja ceļojumus.

16 03 17 04

Lai atbrīvotos no sāpēm un no „negatīvās” karmas, viņš dzīvē atrada jaunas intereses, jaunu pašnoteikšanos un brīvību un saprata, ka, pat dzīvojot citādu dzīvi, nevis to, pie kuras esi pieradis, vari justies laimīgs.

3. Priekšlaicīga, negaidīta vai vardarbīga nāve

Kad cilvēks mirst negaidīti un jaunā vecumā, bet viņa dvēsele to nav plānojusi, viņai bieži gribas pēc iespējas ātrāk atgriezties un padarīt līdz galam visu iecerēto – pabeigt mācības, kuras ir iekodētas viņas dziļākajos garīgajos nodomos.

Sandra Anna Teilore izsaka pieņēmumu, ka daudzi cilvēki, kuri piedzima no 1946. līdz 1964. gadam, bija atgriezušās dvēseles un dvēseļu grupas, kuru cilvēku dzīves aprāvās pēkšņi un vardarbīgi Otrā pasaules kara laikā.

16 03 17 05

Karmas divi galvenie uzdevumi

Karma mūsu dzīvē pilda divus galvenos uzdevumus.

1. Ļauj sajust un saprast pagājušo dzīvju enerģijas, kuras mēs varējām nepareizi interpretēt un „iekonservēt” dvēseles karmas kodā.

2. Palīdz apgūt svarīgas mācības, no kurām mēs nespējām izvilkt „vieduma pērli” iepriekšējos iemiesojumos.

Parasti tādas mācības ir ļoti svarīgas – dvēseles evolūcijai un mīlestības izplatīšanai pa visu Visumu.

Šie divi karmas uzdevumi ir viens ar otru nesaraujami saistīti.

Patiecoties tiem, mēs agri vai vēlu iegaumējam, ka mūsu izmācītās karmas mācības veicina mūsu enerģijas un dvēseles daļu atgriešanos.

Sk. arī Kā izdziedināt pagājušo dzīvju karmu

16 03 17 06

Tomēr, ja pagājušajā inkarnācijā jūs bijāt slepkava, tas nenozīmē, ka tagad jums noteikti ir jātiek nogalinātam, lai atbrīvotos no „iekonservētās” karmas.

Jums jāiemācās novērtēt, cienīt un godāt citu dzīvības. Tas izmainīs jūsu apziņu un atbrīvos nokodēto enerģiju, kā arī paaugstinās jūsu vibrācijas un noharmonizēs tās.

Bet, ja jūs šo mācību neapgūsiet, iespējams, tiks nogalināts kāds no jums tuvajiem cilvēkiem, lai jūs varētu patiesi novērtēt cilvēka dzīvības vērtību.

Tā tad arī būs enerģijas kompensācija, kura spēs jums atvērt acis. No cilvēka redzes viedokļa tādi pārdzīvojumi var likties pārmērīgi, bet dvēselei tas nav tik dramatiski.

Dvēseles prioritātes

Dažreiz cilvēka dzīve var būt grūta, bet reizēm vienkārši nepanesama. Taču dvēsele uz lietām raugās plašāk un zemes dzīvi redz citādi nekā cilvēks.

Dvēsele ir līdzīga aktierim, kurš zina, ka viņš nospēlēs lomu filmā.

Aktieris zina, ka reiz uzņemšana beigsies, viņš spēlēs jaunu lomu, un viņa varoņa ciešanas ir tikai ilūzija.

Aktieris arī uzskata, ka ļoti grūta un emocionāla loma ir lielisks iemesls pilnveidot meistarību, dziļāk iegremdēties sevī un pacelties līdz augstumiem, kurus nepieciešams atklāt, lai nospēlētu lomu.

16 03 17 07

Dvēselei 80-90 gadu zemes dzīves ir pavisam nedaudz, taču pat pagaidu un neilga loma mūžīgās esības mērogā ir ļoti svarīga evolūcijai.

Slimība vai nabadzība „Mūžīgajam Es” nav nopietnāka bēda kā aktierim, kurš spēlē atbilstošu lomu.

Dvēsele pret cilvēka likstām attiecas kā pret svarīgām un vērtīgām iespējām darbā pie savas evolūcijas, pašpilnveidošanās, vieduma iegūšanas, pašdisciplīnas, pašizpausmes, mīlestības izplatīšanas, kalpošanas un līdzjūtības.

Sk. arī Mūsu dzīves uz zemes jēga – apmācīšanās un attīstīšanās

Kā dvēsele vērtē cilvēka dzīves notikumus?

Viņai ir zināms, ka būs gan labais, gan sliktais, bet viņa redz arī nodoma lielo vērienu.

Cilvēkam var nebūt skaidru priekšstatu par viņa augstāko plānu, viņš var uztvert tikai ego, pieķeršanās un kaismīgas vēlēšanās.

Bet, ja paraugās uz dzīvi no dvēseles skatpunkta, viss izmainīsies. Katrs notikums ietver mācību, dziļāku jēgu, un īstā nozīme ir nevis pašam notikumam, bet tam, ko tas māca.

Mūsu dvēsele zina: jēga ir nevis tam, kas ar mums notiek, bet tam, kā mēs ar to tiekam galā.

Dvēseles prioritātes ir svarīgs rādītājs, kuram sekojot, var savu dzīvi piepildīt ar harmoniju, pieņemšanu, pateicību un mīlestību.

16 03 17 08

Lūk, kas ir svarīgi dvēselei:

Sekošana šīm dvēseles prioritātēm atklās jaunu ceļu un izmainīs likteni.

Ko darīt, lai nekāptu uz vieniem un tiem pašiem „grābekļiem”?

1. solis:

Traumējošās un sarežģītās situācijās apstāties un paskatīties, kādu mācību jūs izejat, ko dvēsele tajā var iemācīties un kā var rīkoties citādi.

Ieņemiet novērotāja lomu, tas palīdzēs neiesaistīties un palūkoties uz situāciju no dvēsele pozīcijas.

Izārstēt pagātnes traumas un atbrīvot savu spēku palīdzēs meistarklase „Traumējošu situāciju dziedināšana”

2. solis:

Dariet labus darbus, kuri pievilks pozitīvu jūsu dzīvē un palīdzēs mīkstināt pagājušo inkarnāciju iespējamās karmas sekas.

3. solis:

Pateicieties! Jo pateicība ir viens no spēcīgākajiem līdzekļiem, lai transformētu situāciju, un iespēja to izmainīt.

Kad jūs pateicaties visiem un visam, kas notiek ar jums un ap jums, tas palīdz dzīvot pieņemšanā un pievilkt labvēlīgus notikumus jūsu dzīvē.

Pateicības meditācija palīdzēs piesaistīt jaunas veltes jūsu dzīvē

Atcerieties, karmu var izmainīt. Un jūs to maināt katru dienu. Ar savām domām, jūtām, rīcību.

16 03 17 09

Ja atskatās uz savu dzīvi, tā atgādina aizraujošu mozaīku, kaut arī ne vienmēr saprotamu. Bet, ja to papildina ar fragmentiem no pagājušajiem iemiesojumiem, daudz kas noskaidrojas.

Ar laiku pat var ieraudzīt panorāmas attēlu, kurš rāda, kas jūs bijāt, kam jums ir jābūt un ko vajadzētu veikt šajā laikā.

Gara skaistums, mērķis un spēks spēlē galveno lomu šajā aizraujošajā scenārijā, un mistiskās un mūžīgās dzīves mozaīkas visi fragmenti stājas savā vietā, kad mēs atveram sirdis un sekojam dvēseles centieniem.

P.S. Bet jūs esat gājuši cauri karmas mācībām? Pastāstiet par savu pieredzi.

 16 03 17 10

Irina Akulova

Garīgā meklētāja un praktiķe, patīk pētīt pasauli un pilnveidoties. Jūtos kā “nirēja pēc vieduma pērles un rakstniece.

 

Pievienots 17.03.2016

http://journal.reincarnationics.com/karma-proshlyh-zhiznej/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe