Print

Lilī - Kas ir dzīve?

16 02 27 01

„Lielā Māte Dzīve”

„Dzīve – tas ir tas, kā dēļ tevi radīja Dievs Kungs. Dzīve – tas ir sevis izzināšanas ceļš. Dzīve – tā ir tavas dvēseles pieredze: bez ierobežojumiem, bez brīvības ierobežošanas. Dzīve – tā ir tava ceļa brīvība. Dzīve – tā ir mīlestība, jaunrade, esības un iekšējā lidojuma sajūtas prieks. Dzīve – tas ir pats Dievs, Viņa radošais process, lai izzinātu sevi un tos noslēpumus, kurus Viņš pats nenojauš un par kuriem nepārstāj brīnīties pats par sevi. Tas ir atskaites punkts un bezgalīga eksistences telpa, Debess iemiesošanās mācību Akadēmija, esības un mūžības jēga, dvēseles un ķermeņa enerģija, sevis paša mīlestības izstarošana, eksistences telpa, dvēseles lidojuma trīsas, milzīga esības laime.

Dzīve ir viss: prieks, godbijība pret spēju elpot, dvēseles darbs, viņas ceļš.

Dzīve ir visuresoša, visaptveroša, daudzšķautņaina, dažāda. Mērs visam, visa izziņa. Dzīve – tā ir epizožu, kuras dāvā Dievs, mirgošana, programma, kuru Viņš ieplānoja, bet kuru Viņš pats nezina, un priecājas par jauno neatklāto, izzinošo. Viss ir ceļš, pieredze iepazīt Dievu sevī, Viņu mūsos – viss ir Viņš. Tātad Dzīve – tas ir Dievs. Viņš pats viņu izdomāja un dzīvo viņu Pats.

Esības telpa var būt nikna, mežonīga, pirmatnēja, maiga, mīloša, labestīga – visas notis Viņam ir pazīstamas un nepazīstamas, un Viņš tās izzina caur mums, caur mūsu darbībām, domām, jūtām – visu to Viņš izdzīvo kopā ar mums, blakus tev un uz visiem laikiem. Priecājieties cilvēki par katru tīro, caurspīdīgo malku. Dzīvojiet, cilvēki, katru mirkli, līdz malām to piepildot ar to enerģiju, kura jums dota kā velte. Novērtējiet katru sekundi, jo tā pie jums vairs neatgriezīsies nekad. Neizmētājiet Dievišķās laika lāses, tās kā bangojoša upe aiztecēs no jums – uz visiem laikiem. Viss ir kustība, attīstība, neatlaidīgs sevis izzināšanas darbs, viss ir Dzīve.

…Krīt lapa no koka – viņa dzīvo kritiena laikā (tas nav ilgs process), atrāvās no koka, aizlidoja un piezemējās… Lūk, šis lidojums ir viņas patstāvīgā dzīve – īsa, strauja, brīva. Viņas lidojums ir tāds pats kā jums. Tas ir tas, kādēļ jūs šeit atnācāt – izzināt šo lidojumu. Sargājiet Dzīvi!”

Vēstījumu no Skolotājiem pieņēma Lilī

2012.09.01.

Avots: http://lili-d.ucoz.ru/

16 02 27 02

„Dzīves diženums”

Pievienots 27.02.2016

http://www.sanatkumara.ru/stati-2016/chto-takoe-zhizn

Tulkoja Jānis Oppe