Профессор Катасонов: «Открытый заговор Жака Аттали претворяется в жизнь»

Profesors Katasonovs: “Žaka Atali atklātā sazvērestība iemiesojas dzīvē”

21 07 06 01

Totalitārās sabiedrības jaunā forma tiek radīta ar medicīnas palīdzību

Cilvēku ir viegli samulsināt ar faktiem, bet, ja viņš saprot tendences, viņu vairs nepiemānīsi.

Alens Daless (Allen Welsh Dulles)

Valentīns Katasonovs (Валентин Юрьевич Катасонов): ““Pandēmiju” un vispasaules izolāciju (lockdown) var salīdzināt ar globāla mēroga ugunsgrēku. Daudzi min, kurš veica “aizdedzināšanu”. Kurš ir šis sētnieks? Bet mani, jāatzīst, vairāk interesē kas cits: kurš šajā gadījumā tēloja bijušo kambarsulaini Mitriču (Митрич)?”

21 07 06 02

 

GLOBĀLAIS MITRIČS

“Pandēmija”, par kuru sāka runāt 2020. gada pavasarī, nav kaut kas stihisks. Tā ir iepriekš izplānota operācija, kuras mērķis ir vispasaules pārkārtošana “globālās elites” (“pasaules aizkulišu”, “dziļās valsts”) interesēs. Faktu šajā sakarā ir vairāk nekā pietiekami. Pasaules Veselības organizācijas (PVO) vadītāja izvairīgais minējums 2020. gada 11. martā par iespējamo “pandēmiju” un tas, kas pēc tam sekoja, var izraisīt dažādas asociācijas, tajā skaitā Reihstāga aizdedzināšanu 1933. gada 27. februārī, pēc kuras Vācija ieviesa brīvību stingras ierobežošanas režīmu un deva startu gatavoties Otrā pasaules kara izraisīšanai.

Ir iespējama arī amizantāka asociācija, ņemta no Ilfa un Petrova (Ильф и Петров) romāna “Zelta teļš (Золотой телёнок)”. Tur tika nodedzināta “Vārnas Slobodka (Воронья слободка)” – divstāvu māja Melnās jūras šķērsielā. “Vārnas Slobodka” nenodega nejauši, tā tika iecerēts. Mājas iedzīvotāji mājokli un mantu apdrošināja pret ugunsgrēku, bet pēc tam ar nepacietību gaidīja “apdrošināšanas gadījuma” – ugunsgrēka – iestāšanos. Šajā gadījumā svarīga ir bijušā kambarsulaiņa Mitriča figūra: viņam pirmajam ienāca prātā ideja apdrošināt mantu. Un tālāk nostrādāja pūļa sajūta: visi Slobodkas iedzīvotāji sekoja bijušā kambarsulaiņa Mitriča piemēram. Mitričs un viņa kaimiņi savās gaidās nedalījās, taču saprata cits citu bez vārdiem. “Vārnas Slobodka” bija nolemta un sētnieka veiktās aizdedzināšanas rezultātā nodega. Sociologi tādus gadījumus sauc par prognozi, kura piepildās pati no sevis (самосбывающиеся).

“Pandēmiju” un vispasaules izolāciju var salīdzināt ar globāla mēroga ugunsgrēku. Daudzi min, kurš veica “aizdedzināšanu”. Kurš ir šis sētnieks? Bet mani, jāatzīst, vairāk interesē kas cits: kurš šajā gadījumā tēloja bijušo kambarsulaini Mitriču?

Un, lūk, mana versija. “Mitričs” bija Žaks Atali (Jacques Attali). Tas ir franču ekonomists, rakstnieks un politisks darbonis. Dzimis 1943. gadā Alžīrijā. 1956. gadā ģimene pārvācās uz Parīzi. Kļuva pazīstams 1981. gadā, kad kļuva par prezidenta Fransuā Miterāna padomnieku. 1991. gada aprīlī ieņēma Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) augstākā vadītāja posteni. Atali – viens no figurantiem lietā par ieroču nelikumīgu pārdošanu Angolai. (“Angolagate”) (2007. gadā – tulk. piezīme.) Masons, pēc dažiem datiem, ilumināts.

21 07 06 03

Žaks Atali un Emanuels Makrons, foto smart-lab.ru

Lielai Atali ietekmei bija pakļauts Francijas prezidents Emanuēls Makrons. Makrona darbībā, rakstīja “Stratēģiskās kultūras fonds (Фонд стратегической культуры)” 2017, gadā, ir pamanāmas “skaidras ietekmes pēdas… no Bilderbergas kluba (Bilderberg-Konferenz) locekļa un globalizācijas fanātiskā ideologa Žaka Atali puses, pie kura Emanuēls Makrons apmēram gadu (2007-2008) pildīja referenta vietnieka lomu Francijas ekonomiskās izaugsmes Komisijā. Atali, kurš cēlies no Alžīrijas ebreju-sefardu vides, filozofija reducējas uz to, ka naudas visvarenība – ir pati taisnīgākā sabiedriskā kārtība, bet globalizācijas radītās “vispasaules klejotāju” cilts pārstāvji ir kategoriski jāatšķeļ no viņu nacionālajām saknēm”. (izcēlums mūsu – Red.)

Atali prot lietot pārsmalcinātas pārdomas, kurās netrūkst asprātības; demonstrējot lielu erudīciju, ārēji būdams neizskatīgs, viņš spēj auditoriju hipnotiski ietekmēt.

Atali mazliet atgādina ne tikai “Mitriču”, bet arī Herbertu Velsu (Herbert Welss) – cilvēku, kurš piederēja britu intelektuālajai elitei un kuru nodarbināja doma par nepilnīgās pasaules pārkārtošanu anglosakšu elites interesēs. Savas idejas, kādai ir jābūt “ideālajai” pasaulei un kā uz to virzīties, viņš klāstīja publiski. Spilgts piemērs šai norūpētībai ir Velsa darbs “Atklātā sazvērestība (The Open Conspiracy) (Открытый Заговор)[1]” (pirmais izdevums – 1928. gads). Lūk, arī Žaks Atali, būdams augsta grāda masons, publiski spriež par XXI gadsimta pasaules nepilnībām un skaidro, kā to vajadzētu mainīt. Šos Atali spriedumus arī var saukt par atklātu sazvērestību.

Jau 1979. gadā plašai publikai mazpazīstamais Žaks Atali, uzstājoties Francijas televīzijā, izklāstīja savu “veselības diktatūras” koncepciju. “Mēs nodibināsim absolūtu diktatūras formu, kurā katrs brīvprātīgi (“brīvi”) vēlēsies atbilst noteiktajām normām. Vajag, lai katrs brīvprātīgi (“brīvi”) pieņemtu savu verga statusu… Šī jaunā totalitārās sabiedrības forma tiek radīta ar medicīnas palīdzību (izcēlums mūsu – Red.), caur pieņemtajiem laba un ļauna jēdzieniem, attieksmi pret nāvi.”

Jau toreiz Atali lika priekšā ieviest speciālas “veselības pases” cilvēku kontrolei. Sabiedriskās organizācijas United World International eksperti apskatā World-wide Fascism on the horizon? Globalist plans for 2021 (Pie apvāršņa vispasaules fašisms? Globālistu plāni 2021. gadam), apspriežot perspektīvas, ka pasaulē šogad parādīsies tāds dokuments kā “imunitātes pase” (immunity passport), atzīmē: pirmoreiz ideju par tāda dokumenta ieviešanu izteica Žaks Atali.

Vēl skaļāk izskanēja paziņojums, kuru Atali izteica gandrīz pirms 12 gadiem savā L’Express slejā. Atgādināšu, uz kādu pasaules notikumu fona tas notika: pasaules finanšu krīze plus “cūku gripas” epidēmija, kas sagrāba daudzas valstis. 2009. gada 5. martā Atali rakstīja: “Vēsture mūs māca, ka cilvēce būtiski attīstās tikai tad, kad viņa patiešām bīstas: tad viņa sāk radīt aizsardzības mehānismus…” Atali pukojās, ka valsts darboņi un politiķi ir palaiduši garām brīnišķīgu iespēju sākt vispasaules pārkārtošanu, kuru sniedza globālā finanšu krīze un cūku gripa (publikācijas brīdī gan vienas, gan otras pīķis bija iziets). Tagad, atzīmēja Atali, ir jāgaida nākamā krīze un nākamā epidēmija.

21 07 06 04

Foto: REUTERS Yuki Iwamura

“Liela pandēmija daudz sekmīgāk nekā jebkurš humanitārs vai ekoloģisks sprediķis pārliecinās cilvēkus par altruisma nepieciešamību…” centās pārliecināt Atali. Ar “altruismu” tika saprasta cilvēku gatavība nest upurus un sevis ierobežošanu “cilvēces interesēs”. Atali aicināja “ņemt vērā mācības, lai līdz nākamajam neizbēgamajam notikumam mēs radītu novēršanas un kontroles mehānismus, kā arī loģistikas sistēmu zāļu un vakcīnu taisnīgai sadalei. Tālab mums nāksies radīt globālu policiju, globālu glabātuvi [droši vien medikamentu un vakcīnu centralizētu rezervi – V.K.] un tātad globālu aplikšanu ar nodokli.”

Kālab? Ļoti vienkārši: “Tad mums daudz ātrāk izdotos ielikt fundamentu īstai pasaules valdībai.”

Tas bija pirms 12 gadiem. Un, lūk, iesīkstējušā globālista, kurš ideoloģiski tuvs Klausam Švābam (Klaus Schwab), idejas sāk iemiesoties dzīvē.

 

ĪSA NĀKOTNES VĒSTURE

2020. gadā Atali sniedza interviju, no kuras redzams, ka viņš ir ļoti apmierināts ar notiekošo (”pandēmija”, planetāra izolācija, “lielās pārkārtošanas” plāna publikācija). Atali cer, ka process tiks novests līdz loģiskām beigām – līdz atklātas darbības pasaules valdības radīšanai…

21 07 06 05

 

Atklātā sazvērestība īstenojas

Dažas no Žaka Atali atklāsmēm, kuras viņš sniedzis intervijās 2020. gada laikā, ir pelnījušas, lai tās nocitētu.

Lūk, piemērs no viņa intervijas (maijā) Japānas izdevumiem Sankei Shimbun un JAPAN Forward: “Krīze ir ļoti dziļa. Tas ir tikai sākums. Pat valstis, kuras ir cietušas vismazāk, pārņems pasaules mēroga recesija, pati spēcīgākā gadsimta laikā.” Šeit viņš nav kļūdījies. Pasaules ekonomikas kritums saskaņā ar Starptautiskā Valūtas Fonda prognozēm pagājušajā gadā bija 4,4%.

Atali ir pārliecināts, ka sabiedrību var mainīt noteiktā virzienā. “Pašreizējā situācijā sākam apzināties, ka ir nepieciešama cita sabiedrības forma. Mums ir jāpārvirza mūsu ekonomika virzienā, kas “orientēta uz nozaru dzīvi”, piemēram, uz veselības aizsardzību, pārtiku un higiēnu, enerģētiku, izglītību, medicīniskiem pētījumiem, ūdens resursiem, digitālo sektoru, drošību un demokrātiju…” Vārdus par “dzīves ekonomiku”, “drošību”, “demokrātiju” Atali izsaka pastāvīgi. Taču tas viss – tikai “nākotnē”. Līdz tai nāksies iziet cauri nopietnām grūtībām (paust “altruismu”), piekrist demokrātijas ierobežojumiem (pašizolācijai) un pat kariem – kibernētiskiem, ekonomiskiem un citiem.

Varam atcerēties vienu no vislielāko rezonansi ieguvušajām Žaka Atali grāmatām “Īsa nākotnes vēsture (Краткая история будущего)[2]” (2006, tulkojums krievu valodā 2014). Tā ne vairāk, ne mazāk ir pasaules attīstības prognoze tuvākajam pusgadsimtam. Pirmajā etapā (līdz 2025. gadam) Amerika zaudēs pasaules līdera lomu, ASV piedzīvos iekšējus konfliktus, šī zeme pārvērtīsies par viduvēju valsti. Ķīnas un varbūt Eiropas mēģinājumi Ameriku “aizvietot” beigsies ar neko. Pastiprināsies transnacionālo kompāniju (TNK) ietekme, tās arvien vairāk izskalos nacionālo valstu pamatus, tās privatizējot. Viss beigsies, sola Atali, ar lielu, ilgstošu, smagu pasaules karu, un tikai pēc tam radīsies jauna taisnīga kārtība. Taču Atali priekšstats par šo kārtību ir izplūdis, un arī dot garantijas nākotnes “paradīzei” viņš atsakās.

Kontekstā ar šodien notiekošo pasaulē ir interesanti, ka Atali uzstāj uz sekojošo atzinumu: jo vairāk “altruisma” (piekrišanas uz ierobežojumiem) cilvēks izpaudīs tagad, jo lielākas izredzes, ka nākamais karš neizrādīsies pārāk smags un cilvēce ieraudzīs ilgoto “paradīzi”. Citiem vārdiem, pakļaujieties piespiešanai un būsiet laimīgi.

Bet, lūk, Atali atklāsmes Itālijas izdevumam FarodiRoma (jūlijs). Franču ideologs neslēpj prieku sakarā ar to, ka vispasaules pārkārtošanās “pandēmijas” apstākļos norit sekmīgi. Pēc viņa teiktā, vairāk nekā 2,5 miljardi cilvēku vienā mirklī pārslēdzās uz attālināto darbu. Tātad ir cerība, ka cilvēce tikpat mierīgi pieņems arī citas novācijas. Pašlaik pats galvenais – izdarīt spiedienu uz valstu vadītājiem, kuri reizēm atrodas miegainībā.

Atali ir neapmierināts ar to, ka daudzu valstu varas iestādes mēģina glābt “mirušas” nozares ekonomikā. Viņš liek priekšā sakoncentrēt visus resursus uz to, ko sauc par “dzīves ekonomiku”: uz “veselības aizsardzību, izglītību, pārtiku, digitālo pasauli”. Kā “mirušu” nozaru piemēru Atali min mašīnbūvi un aviobūvi, liekot priekšā kvalificētos inženierus un citus speciālistus no šīm nozarēm pārsviest uz “dzīves ekonomikas” sektoriem. Tas atgādina nelaiķa Zbigņeva Bžezinska (Zbigniew Kazimierz Brzezinski) prātojumus grāmatā “Tehnotronā ēra (Технотронная эра)[3]”(1969), kur tika ierosināts pēc iespējas ātrāk no industriālās sabiedrības pāriet uz postindustriālo, kur pakalpojumi dominē pār ražošanu. Atzīmēsim, ka “postindustriālā sabiedrība” un “dzīves ekonomika” – tie nav fantāziju produkti. Tās ir ideologēmas, aiz kurām slēpjas pilnīgi noteikti mērķi.

Žaka Atali konstruējumos “dzīves ekonomika” stāv blakus “kara ekonomikai”. Viņam nav “kara ekonomikas” skaidras definīcijas, bet tas ir viens no viņa iecienītiem jēdzieniem. Varam pieņemt, ka ar “kara ekonomiku” šis masons-filozofs saprot tā ekonomikas modeļa, kuru pieņemts saukt par “liberālo” jeb “tirgus” modeli, pilnīgu likvidāciju. Kur ir tirgus, tur ir arī demokrātija, bet pie demokrātijas sabiedrības radikāli pārveidojumi nav iespējami. Tālab nepieciešama diktatūra. Virknē savu grāmatu un rakstu Žaks Atali dod mājienu, ka mobilizētās ekonomikas modelis, kurš tika radīts Trešajā reihā, ir pelnījis pielietojumu mūsdienu apstākļos. Viņš pukojas, ka pat “pandēmijas” apstākļos varas iestādes nav uzdrošinājušās pārvērst savas ekonomikas militāri-mobilizētās.

Noslēgumā es gribētu pievērst uzmanību intervijai, kuru Žaks Atali sniedza Meksikas informācijas aģentūrai Confabulario. Viņš sāka runāt par savu grāmatu “Īsa nākotnes vēsture” un nosauca galvenos etapus, kurus cilvēcei stāv priekšā iziet tuvākajā pusgadsimtā. Viņš atkārtoja, ka pirmais etaps būs Amerikas kā dižas lielvalsts noriets. Pēc viņa teiktā, šis etaps jau ir pabeigts. Tas tika pateikts 2020. gada 26. decembrī, tātad noriets saskaņā ar Atali ir noticis piecus gadus agrāk, nekā viņš pareģoja “Īsajā nākotnes vēsturē”. Taču galvenais ir tas, ka vispasaules pārkārtošanās norit, apsteidzot “grafiku”. Atklātā sazvērestība īstenojas.

 

Tulkotāja piezīme

Re:Check

Franču ekonomists nav paredzējis Covid-19 un nav atbalstījis vecu cilvēku eitanāziju https://rebaltica.lv/2021/05/francu-ekonomists-nav-paredzejis-covid-19-un-nav-atbalstijis-vecu-cilveku-eitanaziju/

 

Izsūtīts 06.07.2021.

Natālijas Koteļņikovas izsūtne

Avots: https://www.fondsk.ru/news/2021/01/25/otkrytyj-zagovor-zhaka-attali-pretvorjaetsja-v-zhizn-52768.html 25.01.21.; https://www.fondsk.ru/news/2021/01/27/zhak-attali-privetstvuet-vsemirnyj-lokdaun-52780.html 27.01.21.

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://loveread.ec/read_book.php?id=92957&p=1 (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://loveread.ec/read_book.php?id=83233&p=1 (Tulk. piezīme)

[3] Skat. https://geogen-mir.livejournal.com/867767.html (Tulk. piezīme)