Дмитрий Калинин - Раз не работаешь на Свет...

Dmitrijs Kaļiņins - Ja reiz tu nestrādā Gaismas labā...

Ja reiz tu nestrādā Gaismas labā, tad nu strādā Tumsas labā

21 04 26 03

Autors Dmitrijs Kaļiņins

25.04.21.

Labvakar, Natālija un Vladimir! PALDIES par vietnes materiālu izsūtnēm, ieskaitot skolu SK 1 un 2 nodarbības.

Pēc 2021. gada 3. aprīļa pārstāju vispār kaut ko “redzēt un dzirdēt”, kā skolās un Jūsu vadītajā seminārā ar Sanatu Kumaru, tā arī mājas apstākļos – visdrīzāk “tiku atslēgts no Gaismas avota no Augšas” un, dabiski, Sanata Kumaras skolā kļuva neiespējami mācīties, jo nav redzama sutratmas gaisma un augšā viss ir tumšs un bez jebkādas kustības (ar to tiek domāts – ceļoties augšup pa sutratmu, es jūtu “kāda, droši vien sevis, vai vēl kāda (iespējams, manu palīgu) zināmu kustību”. Nodarbības Sanata Kumaras skolā man norit tīri informatīvi, tas ir, ne strādāt pie uzdevuma, ne vēl jo vairāk nodarboties ar meditācijām ar Gaišajām būtībām nav iespējams.

Kā tas izpaudās?

- Pēc 3. aprīļa, veicot meditāciju vai “ejot iekšā meditatīvajā procesā”, es atrodos ne tik daudz vakuumā, bet kaut kādā stāvoklī, es to nosaucu – “tumšā nulle”. Agrāk es redzēju sutratmu, mirdzošu maigā zilā gaismā, tas ir, bija precīzs orientieris virzībā uz augšējiem (astrālo un mentālo) plāniem, bet tagad sutratmu nevaru ieraudzīt;

- “Tumšā nulle” – visdrīzāk tas ir “nulles” vibrāciju stāvoklis, kad tu no augstām vibrācijām esi “aizlidojis” lejup un nejūti vispār nekādu kustību ap sevi un savu kustību ne augšup, ne lejup arī. It kā atrodies kaut kur, kur vispār nekā nav, ieskaitot vibrācijas, – un tas nelīdzinās nevienam no plāniem, kur es pats vai ar SK skolas grupu biju pacēlies un atrados.

- Ikdienas dzīvē vēl sliktāk kļuva (negribas pat aprakstīt). Vienīgais, ko gribu teikt, tad nu to, ka viss aizgāja kā cilvēkam, kurš var uzkliegt, līdz pat rupjībai, uz jebkuru – vai tas būtu kasieris veikalā, konduktors autobusā (kā likums, tie ir pensijas vecuma cilvēki) vai darba kolēģis, uz radiniekiem (brāli, meitu, laulāto draudzeni) bez jebkāda iemesla, vienkārši tā (turklāt savā iekšienē es jutu kaut kādu “jautrību” un zināmus “apsveicošus motīvus” apmēram kā Ha-Ha-Ha).

Pēdējā meditācijā, kas noritēja papildu nodarbībā pie SK-2 nodarbības Nr.7 (14.04.2021.), Jūs pat atzīmējāt, ka kāds nav piedevis brālim, meitai, laulātajam draugam... Jums taisnība, tieši to es arī sajutu, taču bez kādas nožēlas par viņiem, un savā iekšienē atkal sajutu kādu jautrību un “apsveicošus motīvus” – Trala-lā-Ha-Ha-Ha.

Cik smagi kļuva – no visiem jāvairās un “jārejas pretī”, jāuzvedas ne “kā cilvēkam” un jāizdzīvo. Tādu stāvokli savās grāmatās ir aprakstījusi H.P. Blavatska (Е.П. Блаватская). Viņa ir teikusi, ka nedrīkst noiet no izvēlētā Ceļa uz Gaismu, citādi sāksies ķermeņa slimības ar iespējamām psihisku traucējumu izpausmēm (spēcīgas vibrāciju līmeņa izmaiņas, droši vien) utt. (precīzi neatceros, bet jēga ir tāda).

2018. gadā, vasarā, izpaudās slimība, poliklīnikas ārsti no manis atvadījās divreiz, atdeva man manu kartiņu, ej pats “veseļojies”. Lai izdzīvotu, piesaucu savā dzīvē tumšu skolotāju atbalstam... un aizmirsu par viņu. Taču par visu ir jāmaksā. No tā laika, šķiet, mani sāka “pārvilkt” uz tumšo pusi, turklāt bez manas “piekrišanas”, pamazītēm. Ceļi tak ir tikai divi – vai nu tumšais, vai gaišais, bet princips viens – ja reiz tu nestrādā Gaismas labā, tad nu strādā Tumsas labā. Šķiet, es vienkārši nesapratu, kas tas ir – mans personiskais tumšais aspekts un kas tāds ir tumšais skolotājs, kur ir atšķirība utt. Kā noskaidrojās, starpība ir.

Pateicis milzīgu paldies par palīdzību, es šī gada aprīlī atvadījos no tumšā skolotāja reizi par visām reizēm.

14.04.2021. no rīta mēģināju piesaukt Sanatu Kumaru un parunāt ar viņu par visu, kas ir noticis pēdējā laikā šogad.

Sagatavojos, ieeju meditatīvā stāvoklī – un neko neredzu, neredzu sutratmu, visur ir “tumšā nulle”, nekādas kustības – arī pats pacelties pa sutratmu nevaru, es to nejūtu un neredzu (intuitīvi). Ko darīt, nezinu. Pēc tam mierīgi apsēdos – iztēlojos un vizualizēju viņa portretu sev priekšā un klusītēm piesaucu Sanatu Kumaru.

Neliela atkāpe. Meditācijā 3.04.2021. Jūs runājāt, ka daudzi nav izpildījuši savas saistības, kuras uzņēmās, pirms iemiesoties uz planētas Zeme (trešajā dimensijā), tas ir, starp mani un Sanatu Kumaru bija noslēgts līgums par darbībām, visdrīzāk, cilvēku modināšanai sakarā ar planētas iziešanu uz jaunu Plānu.

No savas puses Sanats Kumara izpildīja savas līguma saistības – es mācos viņa skolā, mani viņš tīrīja un pildīja ar Gaismu, dedzināja manī visu nevajadzīgo, palīdzēja ar savām atbildēm Jūsu, Natālija Nikolajevna, čenelingos saprast, kā celt savu vibrāciju līmeni utt. Vispārīgi, teicāt priekšā un mācījāt, “vilkāt mani aiz cekula augšup”, un es it kā kāpu pa vibrāciju kāpnēm, it kā sasniedzu kaut kādus rezultātus, it kā vēl kaut ko... it kā... Un, pats briesmīgākais, kā es saprotu, – pametu Gaismas ceļu un tiku gandrīz pārvilks (vai vēl ne) uz tumšo pusi... Dabiski, tieša līguma nosacījumu neizpildīšana. Tāpēc arī Gaismas spēku atteikšanās mācīt un palīdzēt dzīvē (ikdienā), un tiku atgriezts visu Ceļu sākumā – nulles vibrāciju stāvoklī.

Es iztēlojos, ka Sanats Kumara sēž manā priekšā un gaida sarunas sākumu. Un es sarunu sāku ar to, ka, pirmkārt, pateicos par to, ka esmu pieņemts SK skolā “Augšupcelšanās”, mācos dažādos tās līmeņos, otrkārt, par nenovērtējamo palīdzību, kuru man sniedza Natālija Nikolajevna, atbalstot kā manu fizisko veselību, tā arī radot izpratni dažos jautājumos – es tos nosauktu par daudzdimensionālās medicīnas jautājumiem, treškārt, manā dzīvē ļoti daudz fiziskā laika aizņem darbs un tā naudas komponente, kura sniedz siltumu, mājīgumu un ēdienu: no 7:00 rītā un līdz 19:30 vakarā (kopā ar braukšanu), un pēc darba – kamēr atjēgsies no darba, lūk, jau ir 22:00.

Es sāku meklēt laiku mācībām mājās – pārstāju skatīties televizoru, jaunumu programmas un Holivudas filmas, tas ir, vakarā izbrīvējās laiks meditācijai, ārstējot iekšējos orgānus un visu ķermeni kopumā, – ar to es arī nodarbojos. No rīta es ceļos agri, kas ļauj savest sevi kārtībā (attīrīties pēc miega).

Tālāk es izteicos, ka vadīt skolu savā pilsētā es nevarēšu (kaut gan pirms gadiem pieciem tāda doma bija centrālā un prioritārā), jo nespēju “pacelt” un “iegūt” tādu zināšanu un prasmju bagāžu, kāda ir Natālijai Nikolajevnai, un laiku materiāla sagatavošanai nodarbībām neizdodas atlicināt – vai arī jāpamet darbs. Taču varu likt priekšā (ja tas nav par vēlu, un par vēlu nekad nav), varu radīt savu emuāru (vietni) un veikt darbu, piepildot ar Sanata Kumaras skolas “Augšupcelšanās” materiāliem, dabiski, pēc saskaņošanas ar Natāliju Nikolajevnu, lai sagatavotu mācībām skolas SK 1 un 2 iespējamos klausītājus utt... Ja vēl nav par vēlu (es domāju, ka nav par vēlu)...

Klusums. Konkrētu atbildi no Sanata Kumaras es arī neizdzirdētu. Nosēdējis tumsā dažas minūtes, ieraudzīju, ka augstu, augstu augšā ir parādījusies Gaisma – neliela, bet spilgta, taču Gaisma.

 

Tālāk notika sekojošais:

- Pirmām kārtām intuīcija mani nosūtīja (tas ir, rokas uz datora kustējās pašas) uz SK vietni “Augšupcelšanās Skola”, pat uz 2018. gadu, kur es atradu mūsu ar Jums, Natālija Nikolajevna, kopīgu darbu – “Es – tas esi tu!”[1], datētu ar 22.03.2018. 14:40. “Sanats Kumara: Es – tas esi tu, sadzirdi to!”, kurā sniegts īss čenelings ar Sanatu Kumaru.

“…Natālija Koteļņikova: Iespējams, Sanats Kumara arī ir mūsu vecākais aspekts, jo mēs taču esam viņa Ģimene. Bet varbūt arī Saules aspekts...

Natālija Koteļņikova: Sanat Kumara – tas biji tu, kurš tad iegāja Dmitrijā?

Sanats Kumara: Es sen esmu viņā, jo mana Skola taču bez manis neiztiek nekad, un es neredzami esmu klāt mācībās. Dmitrijs meditācijās nedaudz atliecas atpakaļ, ne pa centrālo kanālu (vienkārši parādīja, ka jūsu uzmanības stars nedaudz nesakrīt ar sutratmu), un es nolēmu to izlabot, parādot viņam viņa dubultnieku šajā līmenī...

Natālija Koteļņikova: Novēli kaut ko Dmitrijam!

Sanats Kumara: Dmitrij, es vienmēr esmu ar tevi, vienkārši sadzirdi to no manis, tu esi tāds pats kā Natālija, tikai vienkārši biklāks, viņa uzreiz mani pieņēma, bet tu arvien nekādi negribi (nevari) mani sevis iekšienē pieņemt… Es – tas esi tu, sadzirdi to. Es – tas esi tu!!!”

Lūk, šo īso čenelingu ar Sanata Kumaras novēlējumiem es lasīju vairākus desmitus reižu un nesapratu, kas tur rakstīts. Turklāt “apmētāju” Natāliju Nikolajevnu ar jautājumiem, kāpēc man neizdodas vīzija – uzmanības stars nesakrīt ar sutratmu (tas ir viens no Sanata Kumaras skolu bāzes elementiem). Tieši šo pasvītroto frāzi es arī neredzēju (kaut arī sagatavoju rakstu par Uzmanības staru, tas ir “Augšupcelšanās” Skolas vietnē – http://www.sanatkumara.ru/stati-2019/luch-vnimaniya[2] – visdrīzāk man klapes bija uz acīm, tumšo skolotāju uzliktas…

- Pēc tam, kad biju atvadījies no tumšā skolotāja reizi par visām reizēm, es mēģināju piesaukt Sanatu Kumaru un nolēmu veikt meditāciju – viņa pieņemšanu savā sirdī. Nezinu, kā tas izdevās vai ne, bet asaras izsita kapitāli… Pēc šī iekšējā meditatīvā darba mani “iegrūda” internetā un 1 minūtes laikā parādīja man attēlu un dzeju, kurus es sniedzu zemāk.

21 04 26 04

Ты – творец

Познать себя лишь это главно в жизни,

Узнать свой мир, найти себя, не потерять,

Свободным быть по правде, не для виду,

Любить свой Путь и людям доверять.

 

Я понял это – трудно было очень,

Скитался я, тонул в воде проблем,

Их сам себе выдумывал зачем-то,

Но я познал зачем пришёл, зачем.

 

С какой-то целью послан был сюда я,

Как долог был к познанию мой путь,

Но я прошёл сквозь все ведь испытанья,

Я так устал, но мне не отдохнуть.

 

Дойти умом до этого нет мочи,

Тут только сердце правду говорит,

Познайте жизнь, себя Вы познавайте,

Вам путь открытий точно предстоит.

 

Найди в себе, что истинно и ценно,

И в принцип жизни это возведи,

Стремись создать, что будет так бесценно,

Иди своим Путём, с него не уходи.

 

А осознав себя, составь лишь представленье,

О мире том, что окружает жизнь твою любя,

Соединись с Вселенной или с Богом,

Живи ты в радости для них и для себя.

 

Пойми, что ТЫ – творение Господне,

Твой образ дан был им на сто веков,

Ты полюби себя, люби сегодня,

И стань ты в ряд его учеников.

 

Добро и жизнь повсюду создавая,

Преумножай и делай этот мир,

Ты сам ТВОРЕЦ, поистине я знаю,

Одень скорее праздничный мундир.

 

И жизнь твоя вся враз преобразится,

Найди себя, познай свой жизни Путь,

И знай, что в жизни этой может то случится,

О чём подумал и на что посмел взглянуть.

 

Твори себя и создавай с Любовью,

Любовь ведь дело, не пусты слова,

Мечтай о жизни и тяни её с собою,

Будь не таким, одним из большинства.

Tu – radītājs

Izzināt sevi – tikai tas ir galvenais dzīvē,

Iepazīt savu pasauli, atrast sevi, nepazaudēt,

Brīvam būt patiesībā, ne izskata pēc,

Mīlēt savu Ceļu un cilvēkiem uzticēties.

 

Es sapratu to – bija ļoti grūti,

Klīdu es, slīku problēmu ūdenī,

Tās pats sev izdomāju nez kādēļ,

Bet es izzināju, kādēļ atnācu, kādēļ.

 

Ar kādu mērķi tiku es šeit nosūtīts,

Cik ilgs man bija ceļš pie zināšanām,

Bet es taču izgāju visus pārbaudījumus,

Esmu tik noguris, bet atpūsties man nav lemts.

 

Ar prātu līdz tam aiziet nav spēka,

Te tikai sirds saka patiesību,

Izziniet dzīvi, sevi izziniet,

Jums atvērts ceļš patiešām priekšā stāv.

 

Atrodi sevī, kas patiess un vērtīgs,

Un dzīves principā to pacel,

Tiecies radīt, kas būs tik nenovērtējami,

Ej savu Ceļu, neej no tā prom.

 

Un, apzinājies to, izveido tikai priekšstatu,

Par pasauli to, kas aptver tavu dzīvi mīlot,

Savienojies ar Visumu vai ar Dievu,

Dzīvo priekā viņiem un sev.

 

Saproti, ka TU – Dieva radība,

Tavs tēls tika viņa dots uz simts gadsimtiem,

Iemīli sevi, mīli šodien,

Un nostājies mācekļu rindā.

 

Labumu un dzīvību visur radot,

Vairo un taisi šo pasauli,

Tu pats es RADĪTĀJS, patiesi es zinu,

Ļoti drīz svētku mundieris.

 

Un dzīve tava uz reizi pārvērtīsies,

Atrodi sevi, izzini savas dzīves Ceļu,

Un zini, kā dzīvē šajā var tas gadīties,

Par ko padomāji un uz ko uzdrošinājies paskatīties.

 

Radi sevi un veido ar Mīlestību,

Mīlestība taču ir īsta, ne tukši vārdi,

Sapņo par dzīvi un velc viņu līdzi,

Neesi tāds, viens no vairtākuma.

 

Lietotājs Greek (Antons Maksims) 14.09.2016. 13:50.

- Pasaulē krāsas kļuva spilgtākas, visi apkārt nez kāpēc sāka smaidīt – gan pārdevēji, gan konduktori, gan vienkārši arī mūsu rajona iedzīvotāji, pat skolnieki man sāka sēsties blakus autobusā, ja blakus ir brīva vieta, – bet līdz tam gadus divus droši vien nesēdās vispār, pat ja ir brīva vieta blakus man.

Nu ko vēl teikt – lai šis incidents jeb norunas ar Augstākajiem Spēkiem nopietns pārkāpumsatkāpšanās no Gaišā Ceļa – ir man ļoti nopietna mācība, kuru uz šodienu esmu apzinājies.

Lūdzu personīgi Sanatam Kumaram atgriezt man visu manis sastrādāto daudzdimensionalitāti un vibrāciju līmeni, līdz kuram es pacēlos, mācoties Sanata Kumaras skolās 1 un 2, kā arī iespēju turpmāk mācīties norādītajās skolās un semināros, lai paaugstinātu savu vibrāciju līmeni un iegūtu tālākajā pastāvību un spēcīgu Personību.

 

Ar Cieņu un Mīlestību pret visiem,

Dmitrijs Kaļiņins

P.S. Stipri nožēloju, ka tā ar mani gadījās – nostājos uz tumšā Ceļa, reāli to sajutu un, pats galvenais, apzinājos. Vai var visu atgriezt atpakaļ – manus sasniegtos daudzdimensionalitātes, vibrāciju līmeņa rezultātus? Gribētos dzirdēt arī Jūsu komentāru jautājumā par notikušo (Jūs esat SK skolas 1, 2 skolotāja) un, ja tas ir iespējams, Sanata Kumaras komentāru.

Jau iepriekš pateicos.

Ar Milzīgu Cieņu un Mīlestību,

Dmitrijs Kaļiņins

***

Sanats Kumara: Dmitrij, vienmēr atceries, ka mēs atrodamies uz gaismas un tumsas robežas. Un mūsos var dominēt gaisma, un var tumsa. Visu nosaka proporcija katra iekšienē. Ceļa izvēle – tā ir tumsas un gaismas sastrādāšana. Un to izvēlas tas, kurš tevi ved.

Kā tu saproti, nevar vienlaikus iet gan turp, gan šurp. Viss ir atkarīgs no cilvēka izvēles un gribas. Tagad tu saproti cilvēka izvēles vērtību, nodoma “cenu”, un kā tas nostrādā. Nepaspēji atskatīties, kā iekriti lamatās.

Protams, tagad vajag pakāpeniski attīrīties. Nevar ielēkt gaismā tikai tāpēc, ka tu to ar visu sirdi esi vēlējies un apzinājies savu ceļu. Par apzināšanos lieku tev piecnieku, un, protams, tu esi mūsējais, pavisam mūsējais, un savu mācību tu uz visiem laikiem esi apguvis. Vienkārši mierīgi sastrādā gaismu un mācies būt taisnīgs un tīrs.

Tādi audzēkņi ir divkārt vērtīgi, jo dalās savā pieredzē, it nemaz nekautrējoties, saprotot, cik svarīga ir jebkura mācība, kura būs par atgādinājumu katram.

Protams, tu esi mūsējais, un mēs atkal tevi vedam, lai atkal pievestu pie tava gaismas līmeņa iekšienē. Tā ka “turi marku” un nodarbojies.

Tavs Skolotājs Sanats Kumara

***

Natālijas Koteļņikovas komentārs: Dārgais Dmitrij! Jūtu jums līdzi un saprotu. Varu palīdzēt konsultācijā: novākt blokus, klapes vai būtības.

 

Pievienots 27.04.2021.

http://sanatkumara.ru/stati-2021/raz-ne-rabotaesh-na-svet

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/raksti/2018-gada-raksti/24-raksti-2018/1508-dmitrijs-kalinins-un-natalija-kotelnikova-es-tas-esi-tu (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/raksti/2019-gada-raksti/26-raksti-2019/2183-uzmanibas-stars (Tulk. piezīme)