Татьяна Зотова Ученые установили связь с потусторонним миром

Tatjana Zotova - Zinātnieki nodibinājuši sakarus ar tās-puses-pasauli

15 03 24 01

Ilgus gadsimtus cilvēci ir satraucis jautājums par aizkapa dzīvi. Pasaules visu reliģiju un kultūru daļa ir ticība pāriešanai uz citu pasauli, kura atšķiras no Zemes pasaules.

Un nebūtu slikti šo ticību pastiprināt ar pierādījumiem, izmantojot atbilstošas ierīces no reālās, fiziskās pasaules.

“Tas, kas vienā gadsimtā tiek uzskatīts par mistiku, otrā gadsimta kļūst par zinātnes atziņām.”

Paracelzs

Apmēram XIX gadsimta vidū tika atklāta Instrumentālās Transkomunikācijas (ITK) (Instrumental TransComunication – ITC) parādība. Tehniski sakari ar tās-puses-pasauli.

Šis atklājums deva iespēju zinātniekiem un vienkāršiem cilvēkiem vairāk par to uzzināt. Ar tās pētīšanu nodarbojās savā laikā pazīstami cilvēki: Karaliskās Zinātņu akadēmijas locekļi, akadēmiķi Viljams Krūks (William Crookes) un Olivers Lodžs (Oliver Lodge).

Bez savas pamata nodarbošanās abi pētīja spiritisma fenomenu. Par spiritistiem pieņemts saukt cilvēkus, kuri noteiktā apziņas stāvoklī saņem taustāmus tās-puses-pasaules eksistences pierādījumus.

Tomass Edisons[1] pirmais pieņēma, ka ar smalko pasauli iespējams nodibināt kontaktu ar tehnikas palīdzību.

 

Elektroniskās balss fenomens

Zviedru mākslinieks Frīdrihs Jurgensons (Friedrich Jürgenson) 1959. gadā, pastaigājoties pa mežu, veica putnu balsu ierakstus.

Kad viņš klausījās ierakstus, tad putnu dziesmu starpā izdzirdēja skanīgu vīrieša balsi, kura norvēģu valodā saka kaut ko par “putnu nakts dziesmām” vai “par putnu balsīm naktī”.

Turpmāk, daudzas reizes atkārtojis savu mēģinājumu, viņš izdzirdēja savas mātes balsi ierakstā.

“Kad es izdzirdēju mātes balsi,” teica septiņdesmit gadus vecais F. Jurgensons, “es pārliecinājos, ka esmu izdarījis svarīgu atklājumu.”

1967. gadā viņš izdeva grāmatu “Radiokontakts ar mirušajiem[2](“Sprechfunk mit Verstorbenen: Hauptwerk”).

To izlasīja latviešu psihologs Konstantīns Raudive. Viņš sazinājās ar F. Jurgensonu un izpētīja viņa elektromagnētisku balsu ierakstīšanas paņēmienu.

Vēlāk F. Jurgensona atklājums tika oficiāli nosaukts par Elektroniskās Balss Fenomenu (Electronic Voice Phenomena – EVP).

Elektroniskās Balss Fenomens ir skaņas ziņojumu fiksēšana ierakstīšanas ierīcē (magnetofonā, radio, diktofonā, mobilajā telefonā un datorā) no avotiem, kas tiek uzskatīti par anomāliem.

15 03 24 02

Dialoga piemēri.

“Kādā ierastā stāvoklī atrodas cilvēki jūsu dimensijā?

- Vilnis, protams.

Vai upura Dvēsele vajā jūsu Pasaulē savu slepkavu? Kādas starp viņām ir attiecības?

- Mēs to atceramies kā bērnībā. Mēs esam brīvi.

Vai Dvēsele var runāt angļu, hindu un citās valodās?

- Sazināties ir normāli. Mēs esam Krievijā – jums tas ir zināms.

Vai pareizs ir pieņēmums, ka mūsu atmiņu par pagātni nosaka tas, ka mūsu apziņa tur reāli ir klātesoša?

- Absolūti precīzi.

Kā jūs uztverat jūsu apkārtējo pasauli? Kā var divos vārdos raksturot jūsu pasaules uztveri?

- Gaisma un skaņa.

Vai jūs redzat mani un manas iekārtas?

- Mēs redzam tavu istabu.

Kā sasniegt maksimālo signāla un trokšņa attiecību?

- Eksperimentāli.

Kas veido staciju Sančita? (Iziemiesoti cilvēki, citas dzīvības formas.) Vai arī jaukts sastāvs?

- Jaukts.

Vai tā pasaule, kuru mēs uztveram, ir ilūzija?

- Nē.”

 

Ierīces, lai nodibinātu kontaktu ar tās-puses-pasauli

Vajadzīgo pierādījumu iegūšanai zinātnieki izstrādāja dažādas ierīces.

Francs Seidls (Franz Seidl), Vīnes inženieris, no 1972. līdz 1974. gadam izstrādāja aparatūru, paredzētu, lai pētītu balsis, kas iegūtas, pateicoties magnetofona ierakstiem. Ierīce saucās “Psihofons”.

Izgudrotājs no Amerikas, Džordžs Mīks (George Meek), 1977. gadā paziņoja, ka radījis mašīnu, kas ļauj nodibināt divpusēju kontaktu ar smalko pasauli. Mašīna saucās “Spirikoms”.

Mīks paziņoja, ka, pateicoties šai mašīnai, viņam izdodas sazināties ar diviem gariem.

1985. gada Klauss Šreibers (Klaus Schreiber) radīja “Vidikomu”. Speciālists elektronikas jomā no Šveices pētīja Džordža Mīka darbus. Uz to pamata viņš radīja to, ko nosauca par “Vidikomu”.

Tas ir televizors bez antenas, to slēdza pie videokameras, pavērstas pret ekrānu.

Vidikoma iegūtie videoattēli bija mirušu cilvēku fotogrāfijas, kurās Šreibers atpazina savu aizgājušo meitu, sievu un māti.

Dzīvesbiedri no Luksemburgas, Žils un Megija Harši-Fišbahi (Jules and Maggy Harsch-Fischbach), spēja attēlot pirmo paranormālo videoierakstu. Viņu paņēmiens atšķīrās no tā, ko lietoja Klauss Šreibers. Attēli parādījās nestrādājošā televizorā.

Tas nevarēja uztvert pārraides, taču starp zibšņiem uz ekrāna parādījās plankumi un slejas, kuras ar laiku pieņēma pilnīgi skaidras aprises.

Nekustīgie attēli kādu laiku palika uz ekrāna, un tos varēja uzņemt ar videokameru.

 

Kā atpazīt signālus no smalkās pasaules?

Pašā elektroniskās balss un instrumentālās transkomunikācijas fenomena izpētes sākumā virkne kritiski noskaņotu pētnieku uzskatīja, ka šīs parādības ir viegli izskaidrojamas ar nejaušām radio un teletranslācijām.

Taču īstiem vēstījumiem no “citas pasaules” piemīt virkne raksturojumu:

1. bieži tās ir atbildes uz konkrēti uzdotiem jautājumiem;

2. saņemot atbildes vēstījumus, var izsekot, ka ir zināmas tā domas un nodomi, kurš uzdod jautājumu;

3. saņemtajām atbildēm ir konkrēts adresāts;

4. teikumu izrunas kārtība ir traucēta, piemēram, ar nestandarta formulējumiem, vārdu kārtības jaukšanu.

ITC informāciju var saņemt:

  • audio formātā;
  • attēlu veidā;
  • paziņojumu veidā.

Videoattēls tie iegūts vairākos etapos: sākumā parādās bezveidīgs plankums, kurš ar laiku iegūst pilnīgi atpazīstamas aprises.

15 03 24 03

 

Smalkās pasaules pētnieki Krievijā

Šodien pētījumi kontaktu no smalkās pasaules sfērā notiek daudzās valstīs. Un Krievija nav izņēmums.

2004. gadā Pēterburgā tika radīta sabiedriska zinātniska organizācija “Krievijas instrumentālās transkomunikācijas asociācija” (“Российская ассоциация инструментальной транскоммуникации – РАИТ). Šīs organizācijas izveidotājs ir Artjoms Valerjevičs Mihejevs (Артём Валерьевич Михеев), fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts, Nacionālās Pētniecības Universitātes “Augstākās Ekonomikas Skolas” (НИУ ВШЭ) docents.

РАИТ sev izvirza vairākus mērķus:

  • pētīt cilvēka apziņas izdzīvošanas pēc nāves faktu;
  • paziņot pētījumu rezultātus plašām masām;
  • novērst strīdus starp zinātni un reliģiju.

 

Instrumentālās transkomunikācijas praktiskais pielietojums

Artjoms Valerjevičs pastāstīja, kādās sfērās var praktiski pielietot instrumentālo transkomunikāciju.

1. Metode dod iespēju sazināties ar cilvēku, kurš atrodas komā, – tas ir, viņa Dvēsele vēl nav pametusi fizisko ķermeni.

2. Pielietojums kriminālistikā. Cilvēks, kurš ir nogalināts, nevarēs sniegt nekādas atbildes, bet viņa Dvēselei uzdot jautājumus var.

3. Iziemiesotās būtības spēj redzēt cilvēku nākotni, un, sazinoties ar viņām, var izvairīties no terora aktiem un tehniskām katastrofām.

15 03 24 04

 

Dator-transkomunikācija

Dator-transkomunikācijai ir savas īpatnības. Vienpusēja kontakta gadījumā vēstījumi no smalkās pasaules nāk teksta veidā.

Kā likums, tādi vēstījumi tiek konstatēti izdzēstos un atkal atjaunotos dokumentos. Tāpat, nomainot datora kodējumu, starp nesalasāmiem simboliem var izdalīt tekstu fragmentus.

(2008-2009) РАИТ pirmā pasaulē veica divpusēju metodi saziņā ar smalko pasauli ar datora palīdzību.

Izrādījās, ka visas līdz tam zināmās tehnoloģijas var tikt realizētas ar datora un skaņu kartes palīdzību. Neiesaistot radio ēteru, var izķert vēstījumus no smalkās pasaules.

 

Transkomunikācijas multitreku metode

Šī saziņas ar mirušo pasauli paņēmiena celmlauzis ir Vadims Svitņevs (Вадим Свитнев), Krievijas instrumentālās transkomunikācijas asociācijas loceklis.

Par iemeslu nodibināt kontaktu ar smalko pasauli kalpoja Mitjas, viena no viņa dēliem, nāve: “Es uzstādīju sev mērķi – iemācīties izdalīt noderīgu informāciju, izmantojot tikai datoru un digitālu radiouztvērēju. Ar radiouztvērēja un datorapstrādes palīdzību izdevās pieņemt daudz SP vēstījumu.”

Saziņa ar smalko pasauli Sitņevu ģimenei kļuva regulāra.

15 03 24 05

 

Instrumentālās transkomunikācijas multitreku paņēmiens

Veicot dažādus eksperimentus kontakta nodibināšanā caur datoru, Vadims Sitņevs rakstīja trekus no dažādām radiostacijām.

Skaļrunī uz skaņu skaļuma starpības rēķina bija dzirdama diezgan skaļa runa ar jēgpilnām frāzēm.

Šī metode tika nosaukta par godu mirušajam dēlam Mitjam. MNTR – “Mitja” otrādi.

Multitreku paņēmiens dod iespēju kontaktu ar smalko pasauli nodibināt uzreiz atšķirībā no balsu ierakstīšanas lentē metodes.

Saziņa ar tiem, kas šodien atrodas ārpus fiziskās pasaules, Vadimam Sitņevam ļāva saformēt priekšstatus par to, kas notiek pēc fiziskās nāves[3].

Tie apstiprina klasiskos priekšstatus par to, ka nāve neeksistē. Tā ir tikai pāriešana citā telpā, kur nav nepieciešamas blīvs ķermenis.

Instrumentālās transkomunikācijas multitreku paņēmiens dod iespēju tehniski noskaņot pastāvīgus sakarus starp pasaulēm.

Sagatavots pēc materiāliem:

Instrumentālā transkomunikācija – XXI gadsimta zinātne. Sanktpēterburga, 2011. (Инструментальная транскоммуникация — наука ХХI столетия. СПб, 2011г.[4])

ITK pieredze, izmantojot datoru. Vadims Svitņevs (Опыт ИТК с использованием компьютера. Вадим Свитнев[5])

 

P.S. Interesē iegūt savu pieredzi saziņā ar tiem, kas atrodas smalkajā pasaulē? Vai jums ir bijis kontakts ar smalkās pasaules iemītniekiem?

Tatjana Zotova

Tatjana Zotova

Žurnāla korespondente

https://journal.reincarnationics.com/

 

Pievienots 24.03.2015

https://journal.reincarnationics.com/uchenye-ustanovili-svyaz-s-potustoronnim-mirom/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/2490-tatjana-zotova-tomasa-edisona-iniciativa-izmainija-musu-pasauli (Tulk. piezīme)

[2] Krieviski skat. “Юргенсон Фридрих - Радиоконтакт с потусторонним миром”, https://royallib.com/book/yurgenson_fridrih/radiokontakt_s_potustoronnim_mirom.html (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/2491-tatjana-zotova-kas-notiek-ar-dveseli-40-diena-pec-naves (Tulk. piezsīme)

[4] Skat. http://www.rait.airclima.ru/ITC_Russian.pdf (Tulk. piezīme)

[5] Skat. http://www.zlata-galerie.ru/newsd.aspx?news_id=1270 (Tulk. piezīme)