Татьяна Бреславская - СЕАНС ИСЦЕЛЕНИЯ ИЗ ГАЛАКТИЧЕСКОГО ЯДРА

Tatjana Breslavska - DZIEDINĀŠANAS SEANSS NO GALAKTISKĀ KODOLA

20 05 30 01

Kā parasti, pēc Galaktiskās Augšupcelšanās Skolas Semināra mums kā bonusu dāvā dziedināšanas seansu papildu dienā

Jau ievadā mums vēlreiz uzsvēra, ka pateicība – tā ir “ceļazīme dzīvei” un vienlaikus ļoti spēcīga aizsardzība. Būt pastāvīgi stāvoklī ar pateicību visam – pats pareizākais līdzeklis pret visām slimībām, depresiju un prieka stimulators. Un mēs izsakām pateicību par VISIEM labumiem, kādi mums ir! Par pasaules sajūtas un dzīves pilnu gammu!

Es ieskatīšos sevis kodolā un ieraudzīšu tur savu paša “Sauli”. Šī Saule pastāvīgi ir aktīva, viņa nenoriet. Saule manī – tā ir pati labākā veselība, tas ir tilts uz manu tagadni un nākotni, un uz visu dzīvi, Zemi un visu Kosmosu.

Saule manī staro, lai sasaistītos ar mūsu Galaktikas radošo centru. Šie mirdzošie stari pastāvīgi saskaņo manu saikni ar Avotu. Es tiem pilnīgi uzticos, tie ir mana būtība, manas dzīves tecējums, kurš saplūst ar Avotu.

Un es tagad pilnīgi atklājos, pilnīgi uzticoties dievišķajai pasaulei, kura atspoguļota manī un ir Lielajā Kosmosā.

Es zinu, ka šim sākumam ir savs dziļums, dziļums, kurš iestiepjas Mātes Zemes sirdī. Es izsaku pilnu nodomu savienoties ar šo visu un saņemt absolūti pilnu izdziedināšanu visām manas dzīves pusēm, apziņai, saprātam, izdziedināšanu jūtām un emocijām, tiem dzīves pagātnes momentiem, kuri pastāv manā “šodien” un var ietekmēt nākotni. Es paziņoju par manis, kā dieva-radītāja, kā cilvēka, absolūtu izdziedināšanos.

Mūs pārņem pirmais dziedināšanas vilnis, un mēs tiekam attīrīti un atbrīvoti no noskaņojumiem, kas nāk no gadsimtu dziļumiem, no visiem to laika līniju valgiem, kuras izraisa disharmoniju šodienas dzīvē un rītdien. Un es turklāt izjūtu absolūti pilnīgu pateicību.

Es esmu savas realitātes radītājs, un esmu sev pateicīgs par šo darbu, radīšanu, lai kādi nebūtu tās rezultāti. Un šī mana pateicība, kura līst no pašas sirds, saved kārtībā visas laika līnijas visās laika telpās ar visiem cilvēkiem, parādībām, notikumiem, vietām...

Grūts bija mūsu ceļš uz patiesību, ir radīts daudz kļūdu un pat noziegumu. Caur mums līst dziedinošu Staru plūsmas no Galaktikas kodola, kuras burtiski izšķīdina to, kas traucē mums personīgi, cilvēcei, Kosmosam...

Mēs atkal pa laika spirāli atgriežamies tajos mūsu dzīvju sāpīgajos punktos, uz kuriem mums norāda mūsu Skolotāji un AEs.

Lai viss mūsu sadarītais kļūst par labumu, transformējas dziedinoties, attīrot turklāt mūsu Dvēseli, mūsu atmiņu!

Pieaugošā spēkā no Galaktiskā Kodola līst kristāliska gaisma, un Galaktiskā Kodola Skolotāji sauc to – “Kristāliskā rītausmas gaisma”.

Tās ir pilnīgi jaunas enerģijas, ikviena no mums dzīves kodola attīrīšanās un atjaunošanās enerģijas. Tie ir gaismas kristāliņi, un katrs kristāliņš sevī nes jaunu programmu dzīves apliecinājumam, pamatam, kura dod mums spēku, dod degsmi, tās garšu, baudu...

Dzīvot kā pašam talantīgākajam māksliniekam! Radošuma pamati mūsos – bezgalīgs fantāziju lidojums visdažādākajos toņos, nokrāsās, skanējumos, tonalitātēs...

Jaunu skaņu viļņi ielīst mūsos, mūsu tīrajās un saprātīgajās smadzenēs, aizvedot viņas pie pašām tīrākajām un smalkākajām tonalitātēm, lai viņas uztvertu pašas augstākās un tīrākās vibrācijas, kuras vedīs mūs pie iedvesmas, prieka, dzīves piepildījuma visās tās izpausmēs.

Un tas ir savienojošais posms ar Augstāko Kosmisko Saprātu (AKS).

Apkārt mūsu smadzenēm – vēdekļveida stīgas... Smadzenes tiek pārvestas uz augstākās kvalitātes darbību. Viņām jau kļūst par maz apstrādāt tikai to, kas izpausts Zemes ietvaros. Šis stīgu vēdeklis ceļ viņas arvien augstāk un augstāk, paplašinot viņu apjoma sfēru, ievedot ļoti bagātajā Kosmosa informācijā, atverot arvien jaunus un jaunus neironu ceļus un saiknes, jaunus pasaules uztveres pamatus un kanālus...

Pie mums ir atnākuši AKS pārstāvji. Mēs uzdodam jautājumu: kas jūs esat?

- Mēs esam tie, kas ved jūs uz Kosmiskā Saprāta augstākajiem šūpuļiem, jūsu Gaismas pavadoņi, kuri burtiski ceļ jūs, aizraujot sev līdzi uz bagātāko Bezgalības dārgumu krātuvi... Nav vērts ierobežot sevi ar zemes plāna ietvariem. Paplašinoties jūs palīdzat augt un paplašināties Zemei, jūs audzējat viņas apvalkus, kuri ved pie visa esošā attīstības.

Mēs aizraujam jūs sev līdzi uz šo noslēpumaino bezgalību... Sekojiet un kļūstiet vienkārši par tīru saprātu, kuram nav nekādu šķēršļu, kuram viss ir pieejams un iespējams.

Mūs nodēvē par drosmīgiem kosmosa jūru kapteiņiem, kuri meklē jaunus ceļus, jaunas zemes, kuri atklāj sev un visiem jaunas zvaigznes un šajā aizraujošajā gara ceļojumā paši kļūst par zvaigznēm...

Mūsu Skolotāji saka: Kļūsti par zvaigzni, sajūti sevi par viņu, jūti viņas mirdzošās šķautnes, savu mirdzumu, savu gaismu. Katrai zvaigznei ir vispilnīgākā struktūra, visas viņas šķautnes – tīrākais briljants.

Kā zvaigzne, es gribu dziedāt stieptu melodiju, lai tās skaņas skartu tādas pašas zvaigznes un mēs atrastu cita citu pēc šiem skanošajiem sakaru signāliem, savienotos un grieztos zvaigžņu riņķa dejā.

Tā ir ideāla zvaigžņu deja! Mēs tajā izsakām mūsu pilnību, mūsu tīro dievišķo saprātu un kristālskaidro sirdi bez meliem, viltus, kņadas un bailēm.

Tā ir tīra dievišķa zvaigznes sirds... Un mēs kopā dejojam mūsu pilnības deju, un katra tās kustība dzemdina jaunu gaismas, mierinājuma, cerības vilni tiem, kas ir vēl tālu no domas kļūt par dievu sevī, atrast viņu sevī.

20 05 30 02

Lai šie viļņi izdaiļo mūsu pasauli, atjauno, nostiprina viņu harmonijā, sniedz cerību, atskurbina aptumšoto prātu un palīdz katram saprast: KAS viņš ir un KĀDĒĻ ir atnācis uz Zemi? KAS viņš ir visā Kosmosā? KĀDĒĻ viņš ir dzemdēts šajā Kosmosā? Lai šī enerģija palīdz atbildēt uz jautājumiem pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam.

Mēs dejojam un dejojam, dziedot melodiju par labumu visam esošajam, par labumu dzīvei... Mēs dzemdinām pašu aktīvāko dzīvības enerģiju visam Kosmosam. Tā liek dzīvot, kustēties, attīstīties, stumj uz darbību. Šī dzīvības enerģija modina, palīdz atvērt acis un saprātu.

Mēs esam tās zvaigznes, kuras visus gan modina no ilgās guļas ar savu gaismu, melodiju, gan ar dejas virpuli velk visus ārā no sastingušā dzīves purva, no staipīgajām iesīkstējušajām enerģijām, modinot, atdzīvinot, sniedzot gaismas malku, modinot uz darbību, uz dzīvi!

Mostieties visi! Mostieties! Viss Dievišķais Kosmoss modina jūs! Atdzīviniet savas darbības, jūtas un priekšstatus, kustieties, attīstieties!

Mēs esam tās zvaigznes, kuras mēs redzam nakts debesīs... Cik lieliski ir BŪT par tām! Vēl lieliskāk ir saglabāt šo zvaigžņu atmiņu, zvaigžņu dzīvības enerģiju, katru dienu atrodoties uz planētas kā zvaigznei.

Nu tad saglabāsim to, paliksim zvaigznes uz visiem laikiem! Un lai arī mūsu ķermenis kļūst zvaigžņu!

Visi mūsu ķermeņi kopumā iegūst nevainojamu formu, piepildījumu ar tīru gaismu, mirdzumu, harmoniju, mieru un līdzsvaru un mazlietiņ tīksmi par savu pilnību.

Tā ir tīksme par to, par ko un kāds var kļūt katrs no mums, tīksme par dievišķo bagātību sevī, neizsīkstošo radīšanas avotu. Tas viss ir ES ESMU TAS KAS ES ESMU, un tas viss ir manī!

Es palieku kā zvaigzne uz Zemes un radu no sevis, un glabāju sevī tikai pilnīgo un labāko dieva-cilvēka sākumu. Un lai viss šis spēks, kurš dzimis manī, manā dievišķajā zvaigžņu centrā nostiprina planētas visas dzīves pamatu! Un lai visas tādas pašas kā mēs zvaigznes palīdz viņai lielajā pārejā, kurā piedalās viss dievišķais Kosmoss, visas planētas un zvaigznes...

Pašlaik tiek savienoti abi mūsu sākumi: tumšais un gaišais, lai dzemdinātu kaut ko jaunu, kurš kļūs par mūsu pilnības un dzīves jaunas bagātības pamatu.

Un, lūk, ir piedzimis, pateicoties divu sākumu savienošanai, jauns starojums no mums pašiem, no visas mūsu būtības. Tam vēl nav nosaukuma, taču mēs jau jūtam, aptaustām šo jauno, kas mūs piepilda... Tas ir kāds zeltīts mirdzums, zelta pamats... Tas ienāk pilnīgi, piepildot visas mūsu šūnas, mēs burtiski ieelpojam to. Tā ir mūsu jaunā dzīvības substance. Tajā ir savienots viss, tajā skaitā sievišķais un vīrišķais sākums, viss kļuvis vienots kā pilnība, veselums, Viena, Radītāja būtība...

Norit enerģiju transformēšana, vienu komponenšu nomaiņa ar citām. Viss, kas jaunajam neatbilst, tiek nodots arhīvā, Zemes un Kosmosa atmiņā.

Atnāca ļoti spēcīga attīrīšana – ugunīgs vilnis, kurš sadedzināja visus tumšos punktus. Tas attiecas uz vecām paradigmām, atšķirtību.

Vecās programmas ir gaismas sadedzinātas. Tas ir brīvības, atbrīvošanās vilnis.

Nobeigumā Gars katrā no mums saka: Lai brīvība manī kļūst valdošā katru manas dzīves mirkli, katrā elpas vilcienā un skatienā, katrā solī un manu dievišķo acu mirdzumā!

Un es priecājos par sevi, un lai šis dzīvesprieks līst no manis straumēm un to uztver visi mani brāļi-zemieši, kas atnākuši šurp, veicot Gara lielo ceļojumu kā drosmīgi ceļotāji! Un es dalos ar jums savos dvēseles un gara dārgumos!

Lai svētīti ir pa pēdām nākošie! Lai daudzkārt pieaug mūsu spēks garam un brīvībai, un dzīves dievišķajai izpausmei visos tās sākumos!

Lai notiek tā!

***

Natālijas Sevastjanovas (Lielbritānija) iespaidi.

Mēs veicām patiesi brīnišķīgu ceļojumu! Tas bija tik skaisti, ka vārdos to neizteikt!

Mēs lidojām kuģī, visu kuģi es neredzēju, bet toties redzēju istabu ar lieliem logiem, caur kuriem mēs vērojām mums garām zibošās zvaigznes. Kamēr es vēroju zvaigznes, es ieraudzīju, kā sāka mainīties mans ķermenis, un ne tikai mans, ķermeņi visiem, kuri bija šajā istabā.

Mūsu ķermeņi kļuva puscaurspīdīgi, ar vieglu mirdzumu. Pēc tam visi nostājās aplī un sāka dejot, it kā piesaucot kādu enerģiju. Mūsu kustības bija tik plūstošas un skaistas, ka pati nevarēju noticēt, ka tie esam mēs, kas dejo, un ka es vispār māku tā dejot. Katrs rokas vēziens bija, it kā plīvuru pārmetot no vienas rokas otrā.

Mēs dejojām, radot dažādas zvaigžņu figūras. Jo vairāk mēs dejojām, jo mūsu ķermeņi kļuva caurspīdīgāki un spožāki. Pēc tam mēs radījām apli un šo plīvuru, tas ir, to enerģiju, ar kuru mēs dejojām, vērsām uz mūsu apļa centru. Radās ļoti spēcīga un spilgta gaismas plūsma! Plūsma bija tik spēcīga, ka mums nācās dažus soļu atkāpties, lai nenokristu. Pēc tam mūs ielenca ugunīga gaismas lode, un mūsu ķermeņus apņēma uguns, taču maiga, neapdedzinoša. Kļuva ļoti viegli un brīvi. Negribējās atgriezties.

Pateicos Jums, Tatjana, par brīnišķīgo ceļojumu!

27.05.20.

 

Atsūtīts 28.05.2020, pievienots 30.05.2020

https://pulsarvremeni.ru/1988-2/

Tulkoja Jānis Oppe