Татьяна Бреславская - Система естественного исцеления Рейки

Tatjana Breslavska - Dabiskās dziedināšanas sistēma Reiki

20 05 09 01

Dabiskās dziedināšanas sistēma Reiki – viena no senākajām un pazīstamākajām pašlaik. Tā balstīta uz universālās dzīvības enerģijas nodošanu, kura dzemdina un uztur visu dzīvo Visumā.

Reiki – tā ir efektīva vispārējas atveseļošanas metode, kura darbojas visos esības līmeņos: fiziskajā, psihiskajā, emocionālajā, garīgajā.

Reiki var katru cilvēku vērst, atbalstīt un vest. Reiki atbalsta visu, lai pie kā mēs neķertos, un maigi ved mūs uz priekšu pa mūsu ceļu, un mums tiek uzdoti tikai tie uzdevumi, kādus mēs spējam izpildīt.

Reiki – tas ir japāņu vārds, salikts no divām zilbēm “rei” un “ki”. Rei – nozīmē “universālā”, ki – nozīmē “dzīvības spēks”. Tātad Reiki nozīmē – “universālais dzīvības spēks”.

Reiki – tas ir vārds, kurš dots dabā eksistējošai dziedinošajai enerģijai. Mums visiem ir pieeja šai enerģijai. Kad mēs nejauši pret kaut ko sasitamies vai mūsu ķermenis jūt sāpes, mēs neaizdomājoties pieliekam roku šai vietai un turam to tur – tas ir mūsu organisma gadsimtu pieredzes piemērs. Patiesībā, tā rīkojoties, mēs vēršam dziedinošo enerģiju uz sāpīgo vietu. Pieeja tai mums ir, taču saņemt mēs varam tikai 5-10% enerģijas. Iniciācijas procedūra, kuru ietver Reiki, atver kanālu enerģijas optimālā daudzuma saņemšanai, tādā veidā mums var būt pieeja 90-100% enerģijas un mēs varam sasniegt būtiskas sekmes ārstēšanā.

Enerģijas pārvadīšana pa kanāliem nebūtu jāuzskata par kaut ko mistisku. Līdzīgi tam, kā skābeklis ir klātesošs dabā un mūsu ķermenis spēj to absorbēt, mums ir spēja uzņemt dziedinošo enerģiju. Citiem vārdiem, noskaņošanās neapvelta mūs ar spēju pārvadīt enerģiju pa kanāliem, tā tikai optimāli pastiprina mūsu spēju to darīt.

Mikao Usui – dabiskās dziedināšanas metodes REIKI dibinātājs

20 05 09 02

Mikao Usui

Reiki – tā ir sena enerģētiska sistēma, atnākusi pie mums no Tibetas un no turienes izplatījusies Ēģiptē, Senajā Grieķijā, Romā, Indijā un tālāk uz austrumiem: uz Ķīnu un Japānu. Reiki bija pieejama nedaudziem iesvētītajiem un tika glabāta stingrā noslēpumā. Šīs senās zināšanas ar laiku bija gandrīz zaudētas, un tās XIX gadsimta beigās no jauna atklāja doktors Mikao Usui Japānā.

Reiki apgūšana

Reiki apgūšana notiek ar iesvētīšanas (iniciācijas) rituāla palīdzību; to vada Reiki Meistars-Skolotājs. Apmācības laikā katrs audzēknis iziet noskaņošanās (iniciācijas) procesu. Turklāt cilvēka enerģētiskā sistēma noskaņojas uz augstāku vibrāciju līmeni, atveras enerģētiskie centri (čakras), pēc tam cilvēks ir spējīgs pārvadīt Reiki enerģiju.

Iesvētīšana un apmācība Reiki I pakāpē

Iesvētīšana Reiki pirmajā pakāpē sniedz iespēju tieši saņemt Gaismas enerģiju savās rokās sev pašam, citam cilvēkam, dzīvniekiem, augiem un jebkurām citām esības formām.

Iesvētīšanai un apmācībai Reiki 1. pakāpē neeksistē nekādi atlases kritēriji, jo jebkurš cilvēks, kurš vēlas iegūt Reiki, var tikt iesvētīts pirmajā pakāpē.

Iesvētīšanas un apmācības Reiki 1. pakāpē procesā audzēknis tiek ievests Reiki sistēmā. Reiki Skolotājs savieno viņu ar universālo dzīvības enerģiju, atver to kā Reiki-kanālu. Audzēknis gūst spēju līdz sava mūža beigām pārvadīt šo enerģiju caur sevi un nodot to caur savām rokām. Iesvētītā enerģētiskās sistēmas vibrāciju frekvence paaugstinās.

Turklāt Audzēknis iegūst visas nepieciešamās enerģijas, lai pielietotu Reiki.

Izejot iesvētījumu Reiki pirmajā pakāpē, Jūs varēsiet:

– Dziedināt sevi un apkārtējos

– Atbrīvoties no bailēm un kaitīgiem ieradumiem

– Izstrādāt jebkuras situācijas, lai tās atrisinātos harmoniski

– Tīrīt telpas un priekšmetus

– Atpūsties un pilnīgi atjaunoties laikā, kuru jūs varat sev atļauties

– Attīstīt sevī īpašības, kas vajadzīgas, lai sasniegtu sekmes un pārpilnību

– Koriģēt jums vajadzīgos notikumus un radīt savu paša realitāti

– Iegūt pārliecību par sevi.

Apmācība Reiki 1. pakāpē izmaksā 2500 rbļ.

Iesvētīšana un apmācība Reiki II pakāpē

2. pakāpe būtiski paplašina Reiki prakses iespējas, sniedz iespēju pārvadīt Reiki ārpus laika un telpas un turklāt iespēju strādāt mentālajā līmenī.

Ar simbolu palīdzību var enerģiju pārvadīt tiešsaistē jebkurā attālumā, veikt mentālu ārstēšanu, strādāt ar telpām. Vairākus mēnešus jūs strādājat ar Reiki un krājat pieredzi. Ja jūs jūtat sevī spēkus un gribat paplašināt savas iespējas, padziļināt Reiki iedarbību, vadot atveseļošanas kursus, tad jums ir iespēja iegūt otro pakāpi.

Apmācoties un iesvētoties 2. pakāpē, iesvētāmais saņem simbolus turpmākajam darbam ar Reiki: delnas čakra izstaro intensīvu enerģijas staru. Iesvētāmais veic milzīgu enerģētisku lēcienu. Atnāk sajūta, ka aug spēks.

Jūs atkal ejat caur iesvētījuma ceremoniju un saņemat rokās vēl trīs iespējas: līdzekli, ar kura palīdzību Reiki darbību var padarīt intensīvāku; atveseļošanas metodi mentālajā līmenī (apziņas līmenī); spēju veikt atveseļošanas kursu no attāluma (bez tieša kontakta).

Ko jūs iegūsiet, izejot šīs pakāpes apmācību:

– Spēju izmantot lielāku enerģijas un iedarbības spēka apjomu

– Iespēju strādāt tiešsaistē: ārstēt sevi un citus, palīdzēt atrisināt sarežģītas situācijas

– Spēju iedarboties uz slimību un negatīvu situāciju cēloņiem

– Iespēju vērst enerģiju jūsu vēlmju realizēšanai

– Spēju vērst Reiki uz negatīvas karmas neitralizāciju.

Kā arī jūs uzzināsiet:

– Kādi simboli tiek izmantoti Reiki, un kādēļ katrs no tiem ir vajadzīgs, kāda ir to funkcija

– Kad un kā katru simbolu izmantot

– Kur un kā simbolus var rakstīt

– Kā simbolus izmantot telpā.

Un vēl jūs uzzināsiet:

– Kā strādāt ar simboliem (kā rakstīt, ar ko rakstīt, kur rakstīt)

– Kā sastādīt nodomus, lai pārraidītu tos attālumā

– Par domformu radīšanu un to piepildīšanu ar Reiki spēku

– Par nodomu un domformu nodošanu ar Reiki palīdzību

– Kā vadīt bezkontakta dziedināšanas seansus sev un citam cilvēkam

– Kā strādāt ar vēlmēm, mērķiem un situācijām

– Kā pārvadīt Reiki, lai dziedinātu pagātnes notikumus un koriģētu nākotnes notikumus

– Kā tīrīt un aizsargāt jūs un jūsu personīgo telpu; tīrīt un aizsargāt telpas ar Reiki palīdzību.

Apmācība Reiki 2. pakāpē izmaksā 5000 rbļ.

Iesvētīšana un apmācība Reiki III pakāpē

3. pakāpē var tikt apmācīts un iesvētīts audzēknis, kuram jau ir 2. pakāpe un kurš ar to aktīvi ir strādājis ne mazāk par gadu.

Iesvētoties 3. pakāpē, audzēknis savienojas ar savu iekšējo Meistaru. Saikne ar Gaismas spēku vēl vairāk padziļinās un pastiprinās. Darbs ar 3. pakāpi rada priekšnosacījumus lielākai iekšējai izaugsmei. Jūsu enerģijas caurlaides spēja palielinās atbildoši sakrātajai praktiskajai pieredzei darbā ar Reiki.

Trešā iesvētījuma laikā audzēknis saņem savu individuālo simbolu – Meistara Zīmi, ar kuras palīdzību viņš var sazināties ar Kosmosu, ar Reiki universālo dzīvības enerģiju.

Apmācība Reiki 2. pakāpē izmaksā 15 000 rbļ.

 

Visi Iesvētījumi-Iniciācijas notiek attālināti caur Skype, pēc tam tiek izsūtīts Reiki sertifikāts.

 

Breslavska Tatjana Dmitrijeva

Skolotāja – Reiki Meistare

20 05 09 03

 

Pievienots 09.05.2020

https://pulsarvremeni.ru/sistema-estestvennogo-iscelenija-rejki/

Tulkoja Jānis Oppe