Татьяна Бреславская - Рамус с Юпитера отвечает на вопросы

Tatjana Breslavska - Ramuss no Jupitera atbild uz jautājumiem

20 02 14

Gatavojoties “Jupitera Skolai”, mani ieinteresēja laika saspiešanas fakts mūsu Saules sistēmā un uz Zemes.

“Laiks uz Zemes saspiežas uz tā rēķina, ka Jupiters transformē enerģiju laikā.

Laika saspiešana Saules sistēmā notiek, lai viņas koordinātes salāgotu ar galaktiku. Saules sistēmas koordinātes pagriezīsies par 30 grādiem pretēji pulksteņa rādītāja virzienam attiecībā pret Polārzvaigznes asi, un šeit ienāks cita sistēma."

(Par Jupiteru. Astruss, Tihoplavs V.J., Tihoplava T.S., J. Kretovs (Аструс, Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С., Ю. Кретов[1]))

Un uzreiz pie manis uz sakariem iznāca Jupitera Brālība, starp viņiem – mans Skolotājs Ramuss. Viņi man parādīja, kā tiek ieslēgts zemu vibrāciju izspiešanas process no planētas virsmas: es ieraudzīju gigantisku “ģeneratoru”, kurš burtiski plēsa nost enerģijas, kuras pēc tam tika sapakotas īpašos klasteros un izvestas transformācijai.

Bija interesanti vērot, ka tādas pašas tumšas enerģijas tika izdalītas, burtiski izspiestas no planētas polu cepurēm un arī devās uz kosmisko rezervuāru “īpašo nodaļu”.

Es lūdzu to komentēt Ramusu:

– Viss, ko tu apraksti, atbilst īstenībai, un jūs esat ne tikai liecinieki, bet arī tieši dalībnieki, kuri caur saviem ķermeņiem pārvada šīs enerģijas. Jūs tam gatavoja, un jūs esat gatavi. Ar jums pastāvīgi veic noskaņošanas, lai jūsu ķermeņi neizietu no ierindas šajos procesos, īpaši laika saspiešanas procesā, ar mērķi izvairīties no organisma priekšlaicīgas novecošanas un nolietošanās.

Tādēļ jūsu ķermeņus piebaro speciāla gaismas substance, kā “dievu eliksīrs”. Turklāt jūs visi piedalāties Zemes magnētiskā režģa saglabāšanā, un atkal caur saviem ķermeņiem un ar saviem ķermeņiem.

Nekas nedrīkst būt iznīcināts pārejas procesā. Un tieši pašā procesā notiek visa esošā pārkārtošanās uz planētas. Tas, kas nevar noturēties, lai kā censtos, aizies uz citām malām, taču nekas netiks pazaudēts, jo kosmosā viss saglabājas, pārejot no viena stāvokļa citā.

– Man ir jautājums sakarā ar informāciju, kas ņemta no Daniila Andrejeva (Даниил Андреев) grāmatas “Pasaules Roze” (“Роза Мира[2]”). Tur tiek runāts, ka fiziskajā līmenī mēs nevaram kontaktēties ar Jupitera pārstāvjiem, jo viņi ir augsta saprāta būtnes, atšķirībā no mums, taču kontakts ar viņām eksistē piecdimensiju apziņas slānī, bet “Šadanakāras” iekšienē ir radīti divi Jupitera elites involtāciju slāņi.

Šadanakāra – mūsu planētas bramfatūras īpašvārds. Sastāv no milzīgi daudz (vairāk nekā 240) dažād-materiāliem slāņiem, cit-telpu un cit-laika (“Pasaules Rozes” autora vārdnīca).

Bramfatūra “Pasaules Rozes” mitoloģijā – sistēma, kuru apvieno procesu, kas norit planetārajā kosmosā, kopība. Ar planetāro kosmosu šeit tiek saprasts kopums, kuru veido dažādas materialitātes slāņi, dažāda skaita telpas un laika koordinātes, taču noteikti saistītas ar planētas sfēru.

Saskaņā ar šo sistēmu planetārā sistēma – tā ir zemeslode visā viņas esības materiālo (ne tikai fizisko) slāņu sarežģītībā. Šī sistēma apgalvo, ka tamlīdzīgas spēcīgas sistēmas ir daudziem debesu ķermeņiem. (Ciklopēdija)

Involtācija – ezotērismā – iedarbošanās uz cilvēka gribu caur zemapziņu, mudināšana uz noteiktām darbībām, vēlmju, kuras cilvēks uztver kā savas, uzspiešana. Bieži involtētais ne tikai veic viņam uzspiestas darbības it kā pēc savas gribas, bet arī atrod tām saprātīgus motivējumus un cēlus mērķus. Involtācijas avots var būt cits cilvēks, zemspoguļa būtība vai egregors (informācija no Interneta).

No šejienes seko jautājums: mēs tiešā veidā esam saistīti, piemēram, sakaru seansos, ar Jupiteru kā ar planētu vai ar viņa diviem involtāciju slāņiem?

Ramuss: – Sakari notiek nepastarpināti no Jupitera centra, bet viņa centrs ir pats kodols, ar kuru jūs jau tikāt iepazīstināti. Šiem diviem slāņiem, par kuriem minēts augstāk, ir nozīme visas planētas Zeme attīstībai, ieskaitot visus viņas apziņas līmeņus, neskatoties uz to, ka tieša saziņa kā tāda nenotiek.

Šajā gadījumā iedarbība notiek pastarpināti, un tāpēc ne tuvu visi iedzīvotāji uztver šīs enerģijas. Taču jūs varat iziet uz sakaru līmeņa ar šiem slāņiem, jūs vienkārši atrodaties procesā, kurš notiek šajos slāņos. Tas viss veicina Zemes magnētiskā režģa noturēšanu. Šī noturēšana savukārt ietekmē apziņas režģu saglabāšanu, lai tie “nesabirtu pa daļām”, kas jau ir noticis Zemes vēsturē.

– Pēc Helēnas Rērihas definīcijas: “Jupiteram ir mūsu Zemei tuva forma. Viņa iemītnieki ir daudz skaistāki nekā paši skaistākie tipi uz mūsu Zemes. Taču skaistās formas uz Jupitera ir pavītušas tur vienveidībā intelekta attīstītības spilgtā trūkuma dēļ; viņš nevar attīstīties Manasa staru trūkuma dēļ.”

Ko tu vari teikt šajā sakarā, Ramus?

– Es varu teikt tikai, ka jūs tajā esat pārauguši savus brāļus. Tieši intelekta attīstība “ierobežotas redzamības” apstākļos (tiek domāts – nav saiknes ar Dievišķo Avotu) ļāva jums nostāties ar viņiem uz viena pakāpiena pārejas procesā. Viņu tuvums Ugunīgajam slānim un jūsu attīstītība uz Manasa Stara ir lieliska sasaiste Gara uzkāpšanas procesā un planētas pāriešanā uz jaunu pamatu.

Es paredzu jautājumu no tavas puses: vai Jupitera brāļiem ir nepieciešama jūsu palīdzība vai atbalsts? Teikšu, ka – jā. Jūs papildināt cits citu šādā nozīmē, un “Jupitera elites” radītie slāņi ir paredzēti arī tam, lai ar laiku iegūtu šīs savstarpēji bagātinošās enerģijas.

Tas, ka uz Jupitera ir “Manasa Staru trūkums”, ir nodomāts process, tā ir Jupitera programma. Ja tur pat būtu augstu attīstīts saprāts, tā būtu pilnīgi “dievišķa planēta”, kura nekādā veidā neinteresētos par jums. Teiksim, šis “trūkums” ir noturošais faktors “lepnībai” uz Jupitera. Viņi daudz var (bez pārdomām un prātošanas), taču turklāt jūt zināmu vakuumu, kā kaut ko pie dzimšanas garām palaistu. Tā ka augstu vērtējiet jūsu tiecošos domāšanu un... “nepilnīgo attīstību” attiecībā uz dievišķām spējām: jums ir uz ko tiekties.

– “Taču dzīve uz Jupitera stipri izmainīsies, kad Jaunā Planēta apmetīsies mūsu Saules Sistēmā. Jaunā Planēta parādīsies kā spilgtu enerģiju ierosinātāja visā Saules Sistēmā.” (Helēna Rēriha)

Par kādu jaunu planētu ir runa, un kā viņa var ietekmēt Jupitera dzīvi?

– Jaunā planēta jau ir aizmetnī augstākos vibrāciju slāņos un gaida to stundu, kad pienāks piemērots moments galaktiskās izlīdzināšanas procesā. Tieši viņa veicinās Jupitera dzīves līmeņa ierosināšanu, iedvešot viņa slāņos dažāda veida radošas iniciatīvas, kā ievērojami pietrūkst šajā momentā. Manass veiks savu elpas vilcienu viņa dzīvē, jo atvērsies jauns enerģētisks slānis līdz ar jaunās planētas atnākšanu, kas kopumā ietekmēs arī Zemi: viss uz planētas pāries uz augstāko mentālo slāni. Zemes mentālais apvalks spēlēs galveno lomu sabiedrības un viņas apziņas attīstībā.

Šajā gadījumā Jupiters arī tad apsteigs Zemi tuvuma ziņā Ugunīgajam plānam, taču tas nebūt nemazinās zemiešu nopelnus.

– Ko tu un Jupitera Brālība varat mums šodien novēlēt?

– Mēs novēlam jums turēties tuvāk “savai Sirdij” – VISU Zemes notikumu priekšvēstnesei. Turiet “ausi pie zemes”, bet uzticieties sirdij. Mierīgumu pie visām šķietamajām nepatikšanām. Jūsu uzdevuma būtība tieši arī ir, lai atbalstītu, apsargātu harmoniju un mierīgumu šajā laikā. Nebūs harmonijas – “viss sabirs pīšļos”, izjuks Augšupcelšanās process, bet tam šķēršļus liek, ak!, cik daudz citu virzienu pārstāvju.

Galvenais harmonijas traucētājs jums pašlaik – kolektīvās bailes, kuras tiek radītas ar JEBKURIEM līdzekļiem.

– Pateicos tev, mans Skolotāj!

12.02.20.

 

Pievienots 14.02.2020

https://pulsarvremeni.ru/ramus-s-jupitera-otvechaet-na-voprosy/

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. “Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С., Кретов Ю.В. Аструс. Новая физика (Квантовая магия)”, https://www.twirpx.com/file/1507459/ (Tulk.piezīme)

[2] Skat. https://www.litmir.me/br/?b=85171&p=1 (Tulk. piezīme)