Татьяна Бреславская - Изменение программы и энергетического объёма души

Tatjana Breslavska - Dvēseles programmas un enerģētiskā apjoma izmainīšanās

Augstākās Dvēseles-Monādes gaisma ir pielējusi visu telpu... Savienojos ar viņu un redzu, kā, izejot no iedibinātās dvēseļu savienojuma shēmas mātes monādē, pa “mana” dvēseļu klastera atzaru plūst “zelta” enerģija.

20 01 26 01

Vēršos pie sava Augstākā Es pēc izskaidrojumiem.

Zemes magnētiskā lauka plūsmu izmainīšanās izraisa arī jūsu zemes plāna dvēseļu programmu izmainīšanos. Sakarā ar to norit dvēseles enerģētiskā potenciāla paplašināšanās, un katrs, kurš gatavs pieņemt savas jaunās programmas kā enerģētisko izmaiņu sekas, saistītas ar Zemes magnētiskā lauka izmaiņām (2020. g. 6.-7. janvāra notikumi), saņems gaismas impulsu no Dvēseles-Mātes.

Tev parādīja praksē, kā tas notiek. Tagad enerģiju apjoms ir paplašinājies, un tas nozīmē, ka jaunajām enerģijām ir jauns uzdevums. Šajā gadījumā viss, ko bija iecerēts izpildīt līdz Zemes vēsturei šim nozīmīgajam momentam, jau ir izpildīts, un dvēsele uzņemas jaunus pienākumus un uzdevumus, vadoties pēc planētas evolūcijas jaunajiem apstākļiem.

Tā kā tu un citi veidojat radniecīgu dvēseļu klasteri (apvienojumu), jūs visi saņemat šo jauno enerģētisko impulsu, ietekmējot cits citu. Ne visi vienlaikus var to apzināties: parādās dvēseles “ilgu” sajūta, kas tad arī nozīmē jaunas motivācijas.

Itin bieži pirms kaut kā jauna atnākšanas tiek atstrādāts vecais – tas ir veco enerģiju attīstības apogejs, kas izpaužas cilvēku kaislību “kvēlē”: saasinās attiecības, un viss pats nevajadzīgākais emociju un prāta līmenī “uzpeld” ārpusē tālākai aizvākšanai.

Atceries šajā sakarā savu sajūtu un uztveres nestabilitāti pagājušā gada beigās tieši līdz dvēseles slimīgam stāvoklim, kad bija uzpeldējušas skaidras vēlmju, nodomu un lietu stāvokļa neatbilstības.

Dvēseļu klasterī jūs sākat viens otru ietekmēt, tādā veidā veicinot jauno enerģētisko komponenšu pieņemšanu un adaptāciju. Itin bieži ir “līderis”, kurš pirmais ir gatavs to sev pieņemt, tālāk pārējās 11 viņa izpausmes sāk just nepacietību un tieksmi izmainīties. Ir svarīgi to laikus saprast un pieņemt, lai visas šīs gaidas nepārvērstos dvēseles mokās.

Ar savu gaismas impulsu mātes Dvēsele-Monāde pirmām kārtām piepilda matricu kā dvēseles pamatu. Jums ir zināms, ka matrica ir pastāvīga dotumā un pat visos pārējos iemiesojumos, taču tā tiek sastādīta uz planētas veco enerģiju pamata. Nebija tāda redzējuma Augstākajiem Spēkiem, ka jūs ieplānoto sasniegsiet “pirms termiņa”, ka pati Zeme kopā ar jums izdarīs tādu izlēmīgu izrāvienu no vecās pasaules.

Jaunais enerģiju impulss uz planētu maina burtiski visu, un NEVIENA dvēsele nepaliks ārpus šīm izmaiņām!

Kāda ir dvēseles matricas jaunā piepildījuma būtība?

20 01 26 02

(Shēma ņemta no L.A. Sekļitovas (Лариса Александровна Секлитова) un L.L. Streļņikovas (Людмила Леоновна Стрельникова) grāmatas “Matrica – dvēseles pamats” (“Матрица - основа души[1]”))

Matricas jaunais piepildījums ir saistīts ar kvalitatīvām viņas veco apvalku izmaiņām un jaunu apvalku “pieaudzēšanu”. Sakarā ar to dvēseles visas konstrukcijas izmainās. Bet vecā shēma neizturēs jaunās enerģijas, magnētisko lauku izmaiņu dzemdinātas. Jūs jau zināt, ka magnētiskais lauks tiešā veidā ietekmē cilvēka apziņu, kura arī ir atkarīga no viņa dvēseles programmas. Jūs esat cieši savstarpēji saistīti, un viens ietekmē otru.

Tādējādi ir pienācis globālu izmaiņu laiks, un jums šīs globālās izmaiņas ir saistītas ar jūsu dvēseli – galveno virzošo spēku.

Īpaši izmainīsies apziņas un zemapziņas matricas, un tas viss būs “sasiets” ar laika matricu. Laiks jau plūst citādāk, un nepieciešams veikt atbilstošas korekcijas attiecībā apziņa-zemapziņa.

Jūsu uzdevums pašlaik: uzmanīgi un saudzīgi klausīties savu dvēseli, visus viņas aicinājumus. Nepieciešams vienkārši “noslīpēt” savu attieksmi\saikni ar Augstāko Es visiem operatīvajiem noskaņojumiem. Jūs taču tagad burtiski saprotat, ka laiks – NEGAIDA! Jums ir radīti VISI apstākļi, lai noskaņotos uz saikni ar AEs. Konstruktīvas attiecības ar viņu vienmēr ļaus iet kopsolī ar laiku.

Ģimene (dvēseļu) tāpēc arī ir ģimene, ka notiek savstarpēja iekļūšana, savstarpēja ietekme un, var teikt, savstarpēja izpalīdzība: neviens no ģimenes netiks pazaudēts vai apdalīts, šeit visi ir atbildīgi cits par citu un nodod cits citam sakrāto pieredzi un jaunas zināšanas.

Pateicos tev, mans Augstākais Es!

25.01.2020.

 

Pievienots 26.01.2020

https://pulsarvremeni.ru/izmenenie-programmy-i-jenergeticheskogo-objoma-dushi/

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. https://www.labirint.ru/books/588574/ (Tulk. piežime)