Татьяна Бреславская - Освобождение от «лунных программ»

Tatjana Breslavska - Atbrīvošanās no “mēness programmām”

20 01 11

Pagājušā gada beigās mēs saņēmām enerģijas no Lielās Centrālās Saules sava personīgā Garīgā centra paplašināšanai, bet šodien ar mani sasaistījās Gaismas Kuģis “Polaris”, kurš pieder Gaismas Kuģu flotei Aštara vadībā.

Mani ved šeit uz Zemes tieši “Polaris”, tur atrodas mans personiskais operators, kurš nepagurstoši seko manai attīstībai un manām darbībām (atceramies Brāļu Strugacku “Grūti būt dievam” (Братья Стругацкие “Трудно быть богом”)). Šodienas sakaru tēma bija par atbrīvošanos no “mēness programmām” kā manī, tā arī caur mani.

Lūk, ko par mēness programmām un to ietekmi saka Rudolfs Šteiners.

Rudolfs Šteiners (arī Štainers; dzimis 1861. gada 27. februārī, miris 1925. gada 30. martā) – XX gadsimta austriešu filozofijas doktors, pedagogs, lektors un sociālais reformators; ezotēriķis, okultists, gaišreģis; daudzu darbu autors (1883-1925), sniedzis vairāk nekā 6000 lekciju visā Eiropā (1900-1924); antropozofijas mācības un antropozofijas kustības pamatlicējs. (Vikipēdija.)

“Zemes un cilvēces apziņas attīstībā noteiktos periodos spēlēja lomu dažādi spēki, tajā skaitā arī garīgas būtnes, “aizkavējušās mēness stāvoklī”. Šo spēku darbība cilvēces attīstībā izraisīja divējas sekas. Pateicoties šai ietekmei, cilvēka apziņa zaudēja vienkārša spoguļa raksturu.

Cilvēks kļuva savas apziņas kungs. Taču, no otras puses, cilvēks arī uz nākamajiem laikiem kļuva pakļauts savas dabas zemākā elementa pastāvīgai ietekmei. Un minēto nepareizi attīstīto mēness būtņu nepārtraukta ietekme uz viņa dabu saglabājās arī turpmākajā laikā. Viņas cilvēkam piešķīra iespēju savā apziņā attīstīt brīvu darbību, taču kopā ar to arī maldu un ļaunuma iespēju.

Šo notikumu sekas bija tādas, ka cilvēks nostājās citādā stāvoklī pret saules gariem, nekā viņam bija paredzējuši mēness-zemes gari. Viņi gribēja attīstīt viņa apziņas spoguli, lai visā cilvēka dvēseliskajā dzīvē saules garu ietekme būtu valdošā. Šie procesi sakrustojās ar citām ietekmēm, un cilvēka būtnē radās pretstats starp saules garu iedarbību un nepareizās mēness attīstības garu ietekmi.”

“Tie cilvēki, kuri savā dzīves ķermenī ir jutuši pašu augstāko saules būtni, var tikt nosaukti par “saules cilvēkiem. Būtne, kura viņos dzīvoja kā “augstākais Es”, …mūslaiku cilvēkiem ir tā būtne, kurā viņiem atklājas attieksme, kāda ir Kristum pret Kosmosu.”

Es piesaucu savu Skolotāju Kristu (Valdnieku) Melhisedeku un lūdzu komentēt šodienas notikumu.

Jūsu “mēness programmas” sasien jums “rokas un kājas”, neļaujot jūsu gara augstākajai dabai augt un pacelties, un sasniegt saules potenciālu par visiem simts procentiem. Cilvēka zemākā daba tur viņu ne tikai sakarā ar viņa personīgo un visas cilvēces “mēness programmu”, bet arī ar tām viņa zemākajām programmām, kuras ieliktas pašas Zemes programmā. Tāpēc atbrīvošanos nepieciešams veikt visos līmeņos, jo jūs esat pakļauti daudzpusīgām ietekmēm, un, lai kā jums negribētos attīrīties un atbrīvoties individuālā kārtā, jums nākas izjust kādas kolektīvas programmas ietekmi.

Visa lietu daba ir caurausta ar kopību, ieskaitot arī šo punktu. “Mēness” ietekme bremzē un bremzē ļoti būtiski. Enerģiju ienākšana uzliesmojumu rezultātā veicina atbrīvošanās paātrināšanos, taču arī jums “no iekšienes” nepieciešams paust savu aktivitāti un vēlēšanos pārveidot savu dabu.

Jūsu arsenālā galvenais savienojošais posms ir saikne ar to saules būtni jūsu iekšienē – jūsu Kristus Augstāko Es –, kura kā flagmanis ved jūs pa pašu pareizāko kursu. Caur viņu ir noteikta saikne gan ar Gaismas Kuģiem, gan Gaismas Ģimenēm, gan ar visiem augstākajiem aspektiem.

Jūsu plānveida meditācijās jums ir dota tāda iespēja – apvienot pūles, lai pilnīgi atbrīvotos no visiem jūsu zemākās dabas ierobežojumiem un noturošajiem faktoriem kā individuāli, tā arī visam cilvēces kolektīvam, ieskaitot pašu planētu.

Es pateicos tev, mans Skolotāj!

10.01.2020.

 

Pievienots 11.01.2020

https://pulsarvremeni.ru/osvobozhdenie-ot-lunnyh-programm/

Tulkoja Jānis Oppe