Татьяна Бреславская - ПОСЛАНИЕ ВЕЛИКОЙ БОГИНИ

Tatjana Breslavska - DIŽENĀS DIEVIETES VĒSTĪJUMS

19 12 27 02

Mani dārgie cilvēki! Es jūs sveicu! Aiz jums atnāks jaunas cilvēku paaudzes un arī ar saviem uzdevumiem, neizpratni un noliegšanu, taču viņi visi, tāpat kā jūs, būs manas un Debesu Tēva Mīlestības virzīti. Bez mīlestības neviens cilvēks nespēs pretoties tai agresijai, kura pret viņu ir vērsta.

Mēs pašlaik nemēģināsim skaidrot, kurš un no kurienes to vērš, mēs visi zinām, ka tā ir un būs, kaut arī jūsu uzdevums ir vājināt tās spriedzi un spiedienu, īpaši zemes līmenī.

Tuvojas Jaunais gads, un uzdevumi jums, dārgie, paliek iepriekšējie: noturēt pasauli līdzsvarā ar Gaismas spēku. Ar mums vienmēr ir šis spēks, un bez tā mēs nespēsim eksistēt, mēs iesim bojā. Jūs Tumsas pasaulei pretojāties ilgu laiku, un jau ir pienācis laiks pāriet uz jaunu līmeni – bez cīņas. Jo vairāk jūsos ir Gaismas un Mīlestības spēku, jo vājāka ir Tumsas nometne un jo stiprāki esat jūs paši.

Caur saviem “tumsas aizgruvumiem”, caur šīs pasaules nepieņemšanu, noliegšanu un šaubām, vilšanos un likstām būtu jāpaceļas, jāpieceļas kā “Putnam Fēniksam” un jālido uz jaunām virsotnēm, jauniem vibrāciju līmeņiem, un tad nekāda tumsa, ne no ārienes, ne no iekšienes, nespēs līdz jums aizsniegties, tā nespēs jūs “nolasīt”.

Planētas vibrāciju līmenis aug, un jūs, mani vēstneši, ejat ar viņu kopsolī. Un es redzu, ka tas notiek stingrā solī, saprātīgi. Jūs, tāpat kā agrāk, tajā esat stūrgalvīgi un nelokāmi. Jūs vairs nekas nevar nobiedēt: jūsu “dvēseles tumšā nakts” ir pagājusi, un jums visiem mirdz rītausma un nav atpakaļceļa!

Jums pašlaik vairumā gadījumu ir ap sešdesmit un vairāk, un jūs apvienojaties grupās, atbalstot, uzmundrinot un virzot cits citu.

Jūs visi atsaucāties “debesu uzsaukumam” mosties, visi nostājāties ierindā, un jūs jūtat stipru un uzticamu cits cita plecu, kā tas bija arī agrāk. Jūs esat viena kosmiska komanda, kuras uzdevums bija pilnīgi atjaunot savu potenciālu atšķirtības, agresijas, neizpratnes un “atmiņas zaudējuma” apstākļos.

Kopumā jūs visu izdarījāt pareizi. Mēs jums aplaudējam! Jums arvien mazāk ir vajadzīga mūsu palīdzība, tāpēc ka jūs jau esat piecēlušies pilnā augumā, aktivizējuši visus savus laukus un centrus, ieslēguši pašdziedināšanās programmas, iegājuši savos atmiņas arhīvos.

Planēta vienmēr ir ar jums, kaut arī ir momenti un vietas uz viņas, kur viņa grib atbrīvoties no jūsu cilvēciskās kundzības, tādēļ, ka jūs esat nodarījuši ļoti lielu kaitējumu. Tas notiek arī pašlaik izvirdumu, zemestrīču, plūdu, ugunsgrēku veidā. Viņa redz, kā jūs, “gaismas starojumi”, domās traucaties viņai palīdzēt šajos gadījumos, un viņa ir neizmērojami pateicīga jums par to!

Jūs esat viņas gaišās nākotnes starojošā sēkla! Jūs unisonā dziedat vienu Dzīves Mīlestības dziesmu! Viņa ir iemīlējusies jūsos, kā jūs esat iemīlējušies viņā!

Mēs redzam, kā jūs esat kļuvuši viena dzīves harmonija, jūs esat savienojušies un griežaties augšupcelšanās valsī. Ak, kā jūs ilgosieties pēc Zemes, viņas zaļajiem mežu un lauku staignājiem, viņas zilajiem ūdens spoguļiem un lepnajām sniegotajām virsotnēm! Šī savstarpējā mīlestība būs jūsu enerģētiskā degviela, stipra bāze lielu darbu īstenošanai nākotnē kā blakus planētai, tā arī bezgalīgajos Kosmosa plašumos.

Zeme ir lielu darbu un lielu Radītāju kalve!

Mēs apsveicam jūs visus ar pāriešanu jaunā laikā!

Lai Jaunais gads kļūst par vēl vienu izšķirošu jūsu uzvaru zīmi!

Jūs mīlošā Māte.

27.12.2019.

 

Pievienots 27.12.2019

https://pulsarvremeni.ru/poslanie-velikoj-bogini/

Tulkoja Jānis Oppe