Татьяна Бреславская - Медитация для активирования чакр руки (по Крайону)

Tatjana Breslavska - Meditācija rokas čakru aktivizēšanai (pēc Krajona)

19 12 26 04

Šodien mēs turpinām meditāciju ciklu, ko mums piedāvājis Meistara Krajons. Runa ir rokas čakru aktivizēšanu un blokāžu noņemšanu; tās izpaužas kā enerģētiski bloķējoši kristāli mūsu plecos.
Šie bloķējumi tika ievadīti vēl kopš pēdējās Atlantīdas laikiem dēļ ļaunprātīgām un kļūdainām darbībām dziedniecībā.

Mūsu rokas ir viens no galvenajiem instrumentiem dziedniecībā. Dziednieks caur viņām pievelk enerģiju no divpadsmit Zemes Gaismas laukiem un vērš uz dziedināmo, tajā skaitā arī uz sevi pašu.

Dziednieks pirmām kārtām dziedina ar Mīlestību, un viņa Mīlestības Lauks saskaras ar dziedināšanas priekšmetu, lai kur tas neatrastos.

Atlantīdas laikos Mīlestības lauki novājēja, un viņi sāka meklēt citus veidus, turklāt pārkāpjot Dievišķos Likumus. NAV IESPĒJAMA nekāda dziedināšana bez Mīlestības.

Tātad mēs sākam atjaunot Mīlestības plūsmas mūsu rokās.

Virs mūsu kroņa čakras planē Sv. Ilarions, dievišķais palīgs. Viņš viss ir tērpies zaļā un tur savas rokas ar to čakrām Prānas caurulītē, kura stiprinās Kroņa čakrā un ved pie dievišķā Avota.

No šīm čakrām plūst zaļa/rozā/zeltaina gaisma un simbolizē šeit visaptverošu Mīlestību, kura līdzīgi ūdenskritumam līst Prānas caurulītē, bet no tās Kroņa čakrā.
Seši stari, pa trīs no katras rokas, ir vērsti uz mums. Kroņa čakras priekšā tie saplūst vienotā enerģētiskā ūdenskritumā un aiztraucas lejup, uz Sirds čakras pusi.
Tur, čakras priekšā, tie sadalās, un zaļais stars tek pa kreisi, pie Sirds čakras, zeltainais stars tek pie ķermeņa aizmugurējās virsmas, pie Atlantīdas čakras, kura atrodas uz lāpstiņas apakšējās kantes, bet rozā stars ietek pleca locītavā, lai izšķīdinātu tur bloķējošā kristāla atliekas. (Mēs paliekam procesā desmit minūtes.)

Tagad rozā stars tek čakrā krūšu labajā pusē; šo čakru sauc Garīgā Sirds. Zeltītais stars ieiet tai pretējā Lemūrijas čakrā, kura atrodas uz muguras, pie lāpstiņas apakšējā galiņa, bet zaļais stars ietek labajā plecu locītavā, lai izšķīdinātu tur enerģiju bloķējošo kristālu.
Tas viss turpinās apmēram piecpadsmit minūtes...
Pauze...

Tagad visi stari, kas nāk no čakrām uz Ilariona rokām, kļūst zaļi, un šī zaļā gaisma, savākta kūlītī, ietek Kroņa čakrā, no turienes Sirds čakrā.
Tur tā atkal dalās staros un caur Sirds čakru tek uz ķermeņa priekšpusi, uz plecu locītavām, no turienes lejup pa rokām līdz roku delnu čakrām.
Tur tā aktivizē čakras uz plaukstu iekšējās virsmas. Arī tas ilgst apmēram piecpadsmit minūtes...
Pauze...

Tagad Ilariona stari koncentrējas uz aizmugures čakrām un ietek pa Prānas caurulīti sākumā Kroņa čakrā, bet pēc tam Sirds čakras līmenī muguras rajonā novietotajā Zināšanu zelta čakrā.
Tur tie sadalās un tek, ja skatāmies no priekšas, pa kreisi, pie Lemūrijas Čakras, un pa labi, pie Atlantīdas čakras.
Tālāk tie tek pie plecu locītavām, lejup pa rokām, un pilnīgi atver kreisās rokas delnas aizmugures pusē vārtus uz Atlantīdu, bet labās rokas delnas aizmugures pusē vārtus uz Lemūriju.

Un arī tas ilgst piecpadsmit minūtes...

Mums katram parādās dažādas sajūtas: man, piemēram, sāk degt kreisā roka, kas norāda, ka esmu bijusi dziednieks Atlantīdā, citiem – labā (Lemūrijas) vai abas.
Pēc tam mēs lūdzam Ilarionu piepildīt mūs ar dziedinošu enerģiju no Lielā Centrālā Avota (LCA). “Lai viss notiek vislabākajā veidā katram no mums un visiem!”
SV. Ilarions piebilst, ka mēs grupā visi galvenokārt esam no Atlantīdas un mēs šajos laika ietvaros pārkāpām, visi dažādi, Dievišķos Likumus. Vairumā gadījumu tas notika neuzmanības vai pieredzes trūkuma dēļ.
Tagad mēs visiem spēkiem cenšamies izlabot šīs kļūdas un pārkāpumus, atrast tās jomas, kur tās tika pielaistas.
Mēs visu labojam ar savu dzīvi! Neviens mūs nenosoda: tā ir pieredze. Daudziem no mums piemīt milzīgas enerģijas, taču pēc pārkāpumiem mēs tikām ierobežoti, lai visu sāktu no “tīras lapas” uzmanīgi un pārdomāti.
Mēs katru reizi salīdzinām savus spēkus ar Dievišķajiem Likumiem. Dažiem pat ir parādījušās bailes atvērt savas spējas.
Mēs izsakām nodomu noņemt no sevis ierobežojumus un bailes, kas saistītas ar spējām, un noharmonizēties vislabākajā veidā.

Mēs vēršamies pie sava ES ESMU-Centra, pie dziedinošā Mīlestības lauka... mēs paši kļūstam šis Lauks...

Mēs izsakām savu PATEICĪBU!!!

PATEICĪBA JUMS, DVĒSELĒ LIELIE,
PAR BEZGALĪGO PACIETĪBU, VIEDUMU UN MĪLESTĪBU,
PAR LAIMI ATKAL AR JUMS SAVIENOTIES!

26.12.2019.

Audiomeditācijas pilnu versiju var noklausīties vietnē

https://pulsarvremeni.ru/[1]

 

Pievienots 26.12.2019

https://pulsarvremeni.ru/meditacija-dlja-aktivirovanija-chakr-ruki-po-krajonu/

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/images/Sanat_Kumara/Audio/19_12_25_TB_roku_chakru_aktivizacija_un_blokjejoshu_kristalu_aizvakshana_25_12_19.WMA (Tulk. piezīme)