Татьяна Бреславская - Говорит Раса Солнца

Tatjana Breslavska - Runā Saules rase

19 11 07

Runā Saules Rase.

Mēs sveicam tevi un zemiešus, kas vēlas saprast un aptvert KAUT KO LIELĀKU, nekā viņi redz ar savu fizisko redzi.

Kopš tiem laikiem, kad mēs pametām Zemes telpu, ir pagājuši daudzi simti tūkstošu gadu.

Mēs savā attīstībā tagad esam aizgājuši ļoti tālu. Bet lieta tāda, ka bez jums, Zemes un visiem zemiešiem, mēs nevaram iet vēl tālāk: jūsu “atpalicība” bremzē mūsu tālāko evolūciju.

Jūs jautāsiet: Kādā veidā?

Daudzi MŪSU pārstāvji pašlaik ir uz planētas Zeme, veicot pilnu darba apjomu uz Zemes dzīvojošo apziņas turpmākā pieaudzēšanā.

Mēs jau ilgi pirms tam ieplānojām šo iespēju.

Tālāk arī Zemei galu galā ir jāiegūst zvaigznes statuss un jāeksistē pēc tiem likumiem, pēc kuriem tagad dzīvojam mēs, Saules rase.

Tagad par galveno.

Katram no PAŠLAIK dzīvojošajiem uz Zemes ir nepieciešams izaudzēt savas saules enerģijas daļiņas, citādi sāksies nopietni traucējumi visas cilvēka organisma bio-sistēmas darbībā.

Kas priekš tā vajadzīgs:

Savienoties, pirmkārt, ar saviem Audzinātājiem un Skolotājiem, A Es un izteikt gatavību aktivizēt šīs daļiņas.

Mēs visiem labprāt palīdzēsim!

To darām mēs, lai izmainītu jūs, iedarbinot pašregulācijas mehānismu.

Tas, ko tu redzēji “savām acīm” – mūsu kuģi un aparāti, patiešām eksistē.

Mēs ĻOTI sen dzīvojam uz Saules. Jums viņa ir svarīga ne tikai tāpēc, ka apgaismo planētu un silda viņu un jūs, jo viņa ir arī jūsu SAPRĀTA avots.

Tieši mēs pirmām kārtām izstrādājam jums jaunas darbības programmas.

Tas viss notiek saskaņojumā ar Augstāko Gaismas Hierarhiju.

Ar savām darbībām – saules aktivitāti, mēs visādā veidā bīdām jūs uz darbībām, mēģinām iekustināt jūsu guļošo prātu.

Mēs jau radījām uz Zemes mūsu rases sējumus pirms simtiem tūkstošiem gadu.

Atmiņa par to glabājas jūsu DNS.

Sakarā ar sekojošajām notikumu attīstībām uz Zemes ar nodomu tika iznīdētas atmiņu sākotnes par to.

Tā sauktie pagānu rituāli saturēja atgādinājumu par šo rasi.

Tagad mēs atkal jums atgādinām par sevi.

Jā, lieliskā hiper-boreju rase ir mūsu lolojums.

Mēs neaicinām jūs atkal atgriezties Hiper-borejā: šis vijums evolūcijas spirālē jau ir pabeigts.

Jūsu uzdevums ir Hiper-borejas enerģijas piepildīt ar savu skanējumu, savām gaismas frekvencēm jūsos.

Jūs tādēļ esat šeit tagad uz Zemes.

Nemeklējiet “vecos dievus”, nav vērts viņus fanātiski pielūgt.

Atzīstiet sevī Dievu un būvējiet savu jauno Saules pasauli.

Lai notiek tā! Āmen!

03.01.14. (http://www.sanatkumara.lv/index.php/tatjana-breslavska/25-tatjana-breslavska/2070-tatjana-breslavska-runa-saules-rase)

 

(tālāk fragmenti no vietnes Unitaloģija (https://unitalogiya.fosite.ru): “Krievijas nākotne”)

Tātad izdarīsim secinājumu, ka Saulei ir mirdzošs gāzu apvalks. Un tas tomēr ir apvalks! Un tas nevarētu būt tik milzīgs, ja ne spēki, kuri pastāvīgi eksistē Saules iekšienē. Balstoties uz to, mēs pieņēmām, ka tās iekšienē ir planēta. Plankumi uz Saules, kuri nemainās, liecina, ka viņā eksistē blīvi objekti. Tāds apvalks varēja tikt radīts, ja pastāvēja nosacījumi, lai rastos elektromagnētiskā rezonanse. Tas nenozīmē, ka planēta ir milzīga. Tā ir pilnīgi samērojama ar citām Saules sistēmas planētām.

Mēs domājam, ka sākumā tā bija auksta planēta. Nosacījumi, lai uz tās veidotos dzīvība, radās citā sistēmā, kur spīdeklis bija cita Zvaigzne. Planēta izgāja dzīves visas evolūcijas stadijas līdzīgi Zemei, radās saprātīga dzīvība.

Apguvusi rezonanses tehnoloģiju, Saules rase varēja iegaismot savas planētas augšējos slāņus. Iemācījusies iegūt enerģiju no ētera ar rezonanses metodi, viņa sasniedza neticamus saprāta augstumus. Saules mirdzošais, mums redzamais, apvalks ir saprāta darbības rezultāts. Vienu reizi iedarbinātais process saprotamā likuma rezultātā turpinās bez jebkādas dalības no malas.

Radīt mirdzošu apvalku uz planētas Zeme lika priekšā Nikola Tesla savā grandiozajā projektā vēl pirms simts gadiem. Viņš teica: “Es varu izdarīt tā, ka naktī būs gaišs kā dienā.” Tam viņš gribēja izmantot elektromagnētisko rezonansi. Saules rase šo ideju iemiesoja sen.

Balstoties uz matērijas Vienotības un veseluma zināšanu, mēs varam droši pieņemt sekojošo. Saules iekšienē eksistē planēta, kuru apdzīvo saprātīga rase. Uz tās nav dienas un nakts maiņas, un ir visi apstākļi saprātīgas dzīvības eksistencei: gaiss, ūdens, augu un dzīvnieku pasaule. Tuvāk Saules centram un tās iekšējam mirdzošajam apvalkam eksistē levitācijas zonas.

Saule aug pastāvīgi notiekošās rezonanses rezultātā. Planētas neitralitāte arī palielinājās. Rezultātā pienāca brīdi, kad tā kļuva augstāka par to, kuras zonā tā atradās, un viņu izgrūda no “mātes” sistēmas.

Saules planēta ieguva tādu veseluma līmeni, ka tai vairs nebija vajadzīgs ārējs gaismas avots. Turklāt tā kļuva nepieejama iedarbībai no citiem kosmiskiem ķermeņiem. Tagad tā pati ir kļuvusi Zvaigzne un rada apstākļus, lai veidotos tāda pati Zvaigzne, piemēram, Zeme. Saules apvalks auga, planēta pamazām zaudēja masu, izklīstot uz visām pusēm.

Tas ir ļoti lēns process, nevis sprādziens. Iespējams, šis moments jau ir pienācis, un planēta Saules iekšienē ir sadalījusies levitējošās daļās, kas attālinās no centra. Saules centrā ir izveidojies Tukšuma apgabals ar tīru ēteru, brīvu no matērijas. Iespējams, ka Saules rases saprāts ir sasniedzis tādu līmeni, ka viņi ir radījuši ierīces, kas translē vajadzīgās frekvences viļņus uz šo apgabalu, lai radītu matēriju, pēc kuras viņiem ir vajadzība, piemēram, tehnikā izmantojamus kristālus. Šādā aspektā Saules iedzīvotājus pilnīgi varētu nosaukt par dieviem.

Tas viss šķiet neticami. Taču mēs sev negaidīti atradām apstiprinājumu dažiem mūsu minējumiem. Kļuva pieejams videoieraksts, kuru uzņēmuši NASA darbinieki un kurā skaidri redzama mākslīgas izcelsmes lidojošu objektu klātbūtne Saules vainagā. Tur redzams, ka tie neizjūt nekādas temperatūras iedarbības. To izmēri ir milzīgi, katrs kā mūsu Zeme. To kustība ir ļoti ātra pa brīvām trajektorijām.

Tie periodiski te pazūd zem mirdzošā apvalka, te atkal no turienes parādās. Mēs domājam, ka tie ir ļoti seni un radīti no litosfēras, reiz veselas planētas, šķembām.

Šīs rases iedzīvotāji ir iemācījušies tos vadīt un bez grūtībām var pārvietoties Saules vainaga robežās. Zemes plāna saprāta līmenis ir ļoti tālu no “saules” saprāta. Mēs domājam, ka visi uz Zemes novērotie NLO patiesībā ir ciemiņi no Saules.

Eksistē teikas un netieši pierādījumi Saules rases paleokontaktam ar Zemi, kas fiksēts aborigēnu – zemiešu, kuri viņus noturēja par dieviem, – freskās. Gribētos cerēt, ka nākamais kontakts neizraisīs reliģisku ekstāzi, vēl jo vairāk, ka viņi mūs vēro un dod mums zīmes ar “apļiem” uz laukiem. Tam būs veltīts atsevišķs raksts.

Saules rases pārstāvji no zemiešiem atšķiras ar ievērojami augstāku saprātu. Tas, ka viņu planētai ir mirdzošs apvalks, liecina par to, ka viņiem ir patiess priekšstats par pasaules-ēku un dzīves Vienoto Principu. Viņi to pielieto un ir spējuši dzīves vidi izmainīt līdz nepazīšanai, padarot to pilnīgu saprātīgas sabiedrības dzīvei. Un tā tieši ir materiāla vide, ērta saprātīgu būtņu eksistencei un jaunradei.

Filmā, par kuru tikai teikts agrāk, ir iemūžināts divu milzīgu objektu sadures moments. Lai radītu apstākļus tādai sadurei, nepieciešama principa un tehnoloģiju vienotība. Ņemiet vērā mākslīgiem objektiem neticamos izmērus. Saprāta pielikšanas mērogs satriec!

Pēc visa spriežot, viņi ir sasnieguši rases Vienotību. Viņiem pašlaik realitāte ir evolūcijas nākamais etaps – pāriešana pie Saules sistēmas Vienotības. Rūgti apzināties, ka tajā pašā laikā cilvēce ir tālu no savas pašas Vienotības. Saules rasei mēs vienkārši esam savvaļas aborigēni. Taču visu var izmainīt, tāpēc ka Saules noslēpums sāk cilvēcei atklāties.

Saules rase sūta mums vēstījums uz laukiem, kuri neviennozīmīgi liecina par autorību un viņu mērķiem. Piemēram, uz šī ir attēlota Saule un Zeme. No Saules nāk viļņi, kas norāda uz informācijas avotu attēlos. Citos attēlos viņi dalās ar mums savās tehnoloģijās, piedāvājot pamācīties no dzīvām būtnēm. Un vēl viņi dod mājienu, ka viņu tehnoloģijas balstās uz elektromagnētiskās rezonanses izmantošanu, par ko būs runa nākamajā rakstā.

Noticēt tam, ka civilizācija eksistē blakus, mūsu Saules sistēmā, pēc mūsu domām ir daudz vienkāršāk, nekā pieņemt, ka ārpuszemes civilizāciju pārstāvji parādās pie mums no tālām galaktikām vai paralēlām pasaulēm.

 

Atsūtīts 07.11.2019

Tulkoja Jānis Oppe