Татьяна Бреславская - ОБРАЩЕНИЕ ВЫСШЕГО РАЗУМА ВСЕЛЕННОЙ

Tatjana Breslavska - VISUMA AUGSTĀKĀ SAPRĀTA UZRUNA

Šodien es atkal pildu augstfrekvences enerģiju pārvadītāja lomu. Kā parasti, caur mani sākumā enerģijas pārvada “pilnīgā klusumā” un jau vēlāk pēc maniem daudzajiem nepacietīgajiem jautājumiem: kas notiek? – man sniedz komentārus.

Izskaidrojumi atnāca no mūsu Visuma Augstākā Saprāta.

Notika laika robežu un realitāšu robežu nodzēšana jūsu Saules Sistēmā, kas tiešā veidā skars arī pašu Zemi. Tu, kā Saules Logosa aspekts (apakšējais), izpildīji to enerģiju pārvadītāja lomu, kuras ir savienojošais posms šajā aktā. Saules Sistēma pāriet uz jauniem laika nosacījumiem, aizraujot turklāt sev līdzi visu, kas atrodas viņas iekšienē. Notiek enerģētiskās komponentes sava veida izvērsums. Ja uz to paskatās ar “zemes acīm”, tad var ieraudzīt savdabīgu visa notiekošā krustveida formu.

Šī forma patiešām ir pamats-matrica, kurai “piestiprinātas” visas tās komponentes. Šajā gadījumā – laiks un telpas kontinuums.

Visa enerģija, kas virzīta šīm izmaiņām, iet cauri burtiski visiem fiziskajiem objektiem, tajā skaitā visiem planētas iedzīvotājiem. Kas attiecas uz izmaiņām katram Zemes iedzīvotājam, tad tas ietekmēs savlaicīgu spēju adaptēties pie šīm izmaiņām. Tas, kurš nevarēs to paveikt, paliks aiz jauno laika un telpas ietvaru robežām. Notiks sava veida sadalīšanās, bet turklāt enerģētiskā saikne netiks traucēta: tie, kas pāriet jaunajos ietvaros, vēl uzturēs enerģētisko saikni ar to (tiem), kas paliek aiz ietvariem.

Par to jau daudz ir runāts jūsu avotos, un šodien tu caur savu apziņu vēroji vēl vienu pārejas vijumu. Tas realizējas pirmām kārtām Saules Sistēmas Centrā un pēc tam jau “zemāk visās instancēs”.

Jums, Augšupcelšanās pionieru pirmrindas vienībai, tiek uzdots uzturēt enerģiju balansu iespējama neparedzēta haosa dēļ uz planētas.

Pilnīga harmonija un sabalansētība – lūk, jūsu galveni uzdevumi uz šodienu. Ļoti spēcīgais Gaismas vilnis, kurš veic šo darbu, var ietekmēt psihi tam nesagatavotiem cilvēkiem, kuru vidū ir arī augstāko instanču vadītāji uz visas Zemes, katrā reģionā un valstī. Pārāk daudz nāvējošu ieroču atrodas jūsu rokās! Pasaules saglabāšana miera vārdā ir jūsu uzdevums, mani draugi!

Visiem spēkiem centieties saglabāt mieru uz planētas Augšupcelšanās vārdā, dzīvības vārdā!

Ar jums bija jūsu tuvākie draugi no Visuma Centra un Saules Brālības.

17.10.19.

 

Pievienots 17.10.2019

http://espavo.ning.com/profiles/blogs/3776235:BlogPost:1877785?xg_source=activity

Tulkoja Jānis Oppe