Татьяна Бреславская - ГАЛАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР О НОВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ

Tatjana Breslavska - GALAKTIKAS CENTRS PAR JAUNO ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU

19 10 02

Galaktikas Centrs Galaktiskā Kristus Melhisedeka vārdā visai cilvēcei paziņo par jaunas attīstības programmas piešķiršanu. Šīs programmas būtība ir tajā, ka katrs pašlaik uz Zemes dzīvojošais tiek atbrīvots no visiem “Radītāja Gribas” pildīšanas pienākumiem, jo katrs kļūst Radītājs, kurš veido savu dzīvi. Tieši dzīve kā attīstības paudēja ļaus novērtēt jūsu kā Radītāja darbību. Gribas brīvību no šī brīža ievēro VISI spēki, un, ja kāds pārkāps šīs tiesības, tad tiks atbrīvots no visām viņam esošajām pilnvarām.

Mēs zinām, ka jūsu dzīve un viss tās iekārtojums ir atspulgs tam, kas notiek “augšā”. Tādējādi viss, kas sakropļotā veidā izpaudīsies uz Zemes, nozīmēs, ka tādi paši traucējumi ir notikuši Kosmosā.

Ir radītas speciālas komisijas ar novērotājiem, kuri bezkaislīgi sekos visam notiekošajam. Mēs uzticam jums jūsu pašu dievišķo spēku un gribu! Mēs dodam gaitu visiem evolucionāriem pasākumiem un to turpinājumam pašā pozitīvākajā gultnē.

Mēs no šī brīža – jūsu palīgi un padomdevēji, taču jūsu griba ir primārā. Cilvēce ir sasniegusi robežu, kur tikai turpmāka gribas “no augšas” pildīšana ir ierobežojoša. Mēs atlaižam jūs pilnīgā brīvībā, taču paredzam jautājumus par to, ka, tā sacīt, cilvēce ir nesaprātīga savā rīcībā, kas no viņas puses izpaužas daudzās kaitējošās darbībās un parādībās uz planētas, kā arī visam dzīvajam uz viņas.

Jā, tas tā ir, bet mēs nevaram iejaukties jūsu vēsturē! Nevienam “no augšas” nav tiesību labot, traucēt, mainīt kaut ko šeit uz Zemes. Gribas brīvības likums tika likts priekšā pirms eoniem, un tas palielina savus apgriezienus. Noturot šo likumu, mēs varam tikai kaitēt evolūcijai. Ticiet mums, mēs redzam VISU jūsu attīstības ainu kopumā, mēs varam paredzēt daudzus attīstības variantus.

Proti, dvēseles matricā katram no jums bija tieši noturošs imprints ar mērķi, lai jūs neizietu no kontroles. Tagad visi šie ierobežojumi tiek noņemti.

Tas nav vienkāršs jautājums, jo jūsu ķermeņos vēl saglabājas blokiratori, piemēram, vēža šūnu veidā; tās sāk augt, kad notiek noteiktu likumu pārkāpšana ne vienmēr no konkrētā cilvēka puses. Cilvēce sev kaitē, piesārņo vidi, un nostrādā šie blokiratori, pat ja tieši konkrētais cilvēks nepārkāpj šo likumu.

Mēs pārskatām visu šo savstarpējo saikņu struktūru. Neskatoties ne uz ko, Zemes iedzīvotāji ir kļuvuši apzinošāki un atbildīgāki, kas izpaužas vēlmē daudz ko izmainīt. Neieciklojieties tikai uz negatīvo jūsu mājās: tajās ir ĻOTI daudz tā, kas izraisa sajūsmu.

Ar mīlestību pret jums, jūsu Skolotāji no Galaktikas Centra.

30.09.19.

 

Atsūtīts 02.10.2019

Tulkoja Jānis Oppe