Татьяна Бреславская - ШКОЛА ЮПИТЕРА. ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ БРАТСТВА ЮПИТЕРА

Tatjana Breslavska - JUPITERA SKOLA. JUPITERA BRĀLĪBAS PIRMAIS VĒSTĪJUMS

19 06 24

Problēmas ar veselību cilvēkiem sakņojas savu resursu nepareizā izmantošanā. Galvenais resursu avots ir jūsu dzīvības spēks, kurš ielikts visās šūnās. Šūna ir pilnīga un saprātīga, turklāt viņas rīcībā ir plašs enerģijas apjoms, saistīts ar kosmosa telpu. Kā šūnas barības pamata avots kalpo saprātīgas baktērijas, kuras atrodas kā pašā organismā, tā arī aiz tā ietvariem.

Izmantojot šīs zināšanas, jūs varat pilnīgi atjaunot savu veselību, ieskaitot traumas un šķietami neatgriezeniskus procesus, piemēram, smadzeņu un sirds muskuļa audu šūnu atmiršanu.

Mēs jums palīdzam šajā atjaunošanā, ja ir vēlme būt izdziedinātiem. Tāda viela uz Jupitera kā litijs palīdzēs jums atjaunot visu informācijas krāšanas procesu kopš dvēseles un virs-dvēseles dzimšanas: atmiņas atjaunošanu un apzināšanās līmeņa paaugstināšanu.

Virs-atmiņas iemantošana spēj jūs pārnest uz jebkurām kosmosa telpām. Mēs strādājam sadraudzībā ar Galaktisko Gaismas Brālību. Mēs – Jupitera Gaismas Brālība – esam tiešā veidā savienoti ar Saules sākotni, viņas enerģētisko barošanu un saprātu. Tāpēc mēs varam arī palīdzēt jums savienoties ar Saules Augstāko Saprātu, viņas enerģētisko potenciālu.

Mūsu vienotība ar Zemi un Sauli sniedz neierobežotas iespējas, lai atjaunotu bojātās vienības ne tikai atmiņai, veselībai, bet arī līdz šim nepieprasītajai kosmiskās pārvietošanās un informācijas apmaiņas sfērai – ar “Saprāta brāļiem”, un ne tikai mūsu SS.

Šo sakaru programmu jūs neizmantojat eoniem, kopš atrodaties uz Zemes, tālumā no Pirmavota. To ir iespējams aktivizēt. Šo programmu pirmām kārtām ietver smadzeņu rajoni, no kurienes saiknes atjaunojas jau tālāk pa visu ķermeni pa nervu kanāliem.

Tīmuss šeit spēlē aktīvu lomu. Aktivizēts tīmuss iekļaujas šajā sistēmā un sāk regulēt informācijas plūsmu gaismas impulsu veidā. Zinātne nav to pētījusi, jo nav redzamu pierādījumu, ka eksistē tāda programma fiziskā ķermeņa sakariem ar visu kosmosu.

Uz šodienu pagaidām viss.

Jupitera Brālība.

23.06.19.

 

Atsūtīts 24.06.2019

Tulkoja Jānis Oppe