Татьяна Бреславская - СОЕДИНЕНИЕ С БРАТСТВОМ СВЕТА ЗЕМЛИ И АКТИВАЦИИ В ЯДРЕ ЗЕМЛИ

Tatjana Breslavska - SAVIENOŠANĀS AR ZEMES GAISMAS BRĀLĪBU UN AKTIVIZĀCIJAS ZEMES KODOLĀ

19 06 11 02

Pagāja kārtējais vebinārs, par kura galvenajām tēmām kļuva: aktīva sadarbība ar Zemes Gaismas Brālību, ieiešana Zemes kodolā un iesvētījums.

Uz mūsu kopīgo radošo darbu atnāca pati Diženā Dieviete. Diženās Dievietes vārdi: “Debesu Tiesa atrodas uz Zemes šeit un tagad jūsu reālajā dzīvē, kur izvēršas notikumi, kas parāda visu jūsu atrašanās šeit jēgu.”

Mēs, pēc viņas vārdiem, esam atnākuši no mūsu tālas nākotnes, mēs esam iemiesojušies daudz reižu, lai pētītu, kādā veidā viss esošais uz planētas tiek pakļauts kontrolei. Dzīvojot šīs dzīves, mēs esam nonākuši pie izpratnes, tas notiek un kur ir šis avots.

Mūsu apziņai ir divas puses: viena tīri cilvēciskā un otra –, kura sakņojas Gaismas Ģimenēs; Gaisma kontrolei nav pakļauta.

Mēs tomēr bieži nolaižamies līdz cilvēciskajai loģikai, tādā veidā ielaižot aplamas patiesības. Mums ik dienas tiek piedāvātas aizplīvurotas patiesības skaistā apsolījumu un pareģojumu iepakojumā.

Mums ir spēks. Ar mūsu Kundalini palīdzību mēs varam pāriet uz visiem apziņas līmeņiem, pašiem sevi kontrolējot, lai neļautu sevi degradēt.

Ar mums grib tikties lieli Gaismas darbarūķi – Zemes Gaismas Brālība. Viņi mums nodod, ka viss kosmoss ir mūsu iekšienē, un, izzinot “arējos lokus”, mēs atkal atgriežamies pie saviem “iekšējiem lokiem”.

Mūsu brāļi pieņem mūs savā “sfērā”, kura atrodas kā planētas iekšienē, tā arī ārpusē.

Mēs ieejam Zemes Gaismas Brālības mājoklī caur gaismas portālu. Te mīt tie Skolotāji, kas cenšas visu cilvēci izvest aiz savu maldu ietvariem.

“Patiesība ir mūsos pašos,” saka mums mūsu Brāļi. Mēs jūtam saules plūsmas, kas lejas no tās sfēras, kur viņi mitinās.

Tā ir ļoti maiga, smalka Gaisma, kura rada aprimumu un harmoniju…

“Mums ir jākļūst par maigu starojošu Gaismu, kura visu noved harmonijā un pirmkārt saprātu un sirdi. Mēs pazīstam katru no jums, mēs piedalāmies ne tikai visās meditācijās, bet arī katru mirkli jūsos, jūsu dzīvē,” mums nodod Brāļi.

Mums ir liels gods tikt uzaicinātiem uz viņu mitekli. Viņi ir nostājušies līnijā mūsu priekšā, cieši pietuvojušies mums, lai mēs labāk ieraudzītu un sajustu viņus.

Mēs, pēc Brāļu vārdiem, esam Lielie Gaismas Kareivji, veikuši varoņdarbu, atnākot no Visuma dziļumiem, atstājuši visu savu pieredzi, brīvprātīgi pazeminājuši vibrācijas līdz iekrišanai aizmirstībā.

Un tagad, daudzu iemiesojumu laikā, pa drupatiņām savākuši visus savas atmiņas fragmentus, mēs nostājāmies Brāļu priekšā gandrīz “kā līdzīgi”. Mēs jūtam tās vibrācijas, no kura līmeņa mēs atnācām uz Zemi. Mēs esam Mājās, starp dzimtajiem Brāļiem.

Zemes Gaismas Brālība izsaka nodomu nosūtīt mums tik daudz Gaismas, kāda ļaus mums atjaunot to vibrāciju frekvenču līmeni, no kāda mēs nolaidāmies, atjaunot to Laika Saru, no kura mēs brīvprātīgi aizgājām.

Mēs, Gaismas sūtņi, atnācām uz Zemi caur īpašiem portāliem, caur koncepciju “divpadsmit”, bet arī cita spēka pārstāvji spēja šeit iekļūt. Mūsu uzdevums, neatbildot ar ļaunumu pret ļaunumu, caur saviem gaismas kodiem atjaunot šeit visas Gaismas frekvences.

Mēs ļaujam Gaismas Brālībai palīdzēt mums atjaunot šos kodus sākumā mums, bet caur mums – jau arī visiem. Ir sākusies mūsu Gaismas ķermeņu paplašināšanās, mēs esam kļuvuši telpiski, norit izlīdzināšanās pa dievišķo asi (spilgta sajūta gar mugurkaulu).

Jauna Kristus čakras aktivizācija, šī centra pilnīga atbrīvošana no bloķējumiem. Gaismas Stars iet caur šo čakru, padarot mūs aktīvākus Kristus-apziņas līmenī. Norit paplašināšanās, enerģiju “izplūšana” pa Zemes virsmu, un viņa izrādās mūsu iekšienē. Mēs paplašināmies, un planēta paplašinās kopā ar mums. Mēs ieejam planētas centrā – viņas kodolā. Tās ir pilnīgi citādas enerģijas nekā Gaismas Brālības enerģijas. Šeit klāt ir arī tumšas enerģijas, visu enerģiju sastāvs pastāvīgi mainās.

Kodols ietver VISAS zemes plāna enerģijas, visas apziņas, bet, reizē kā Visuma fraktālis, ietver arī informāciju par visu Visumu, visa kosmosa enerģijām. Enerģiju kustība ir pastāvīga, tas ir līdzīgi motora darbībai.

Mūsu Skolotāji – Brāļi saka, ka, kad mēs iziesim uz to sākotnējo apziņas līmeni, tieši šeit uz Zemes, kad dievišķajam Gaismas Staram būs ļauts visu Visuma bibliotēku atjaunot kodolā, tad izmainīsies absolūti viss kā uz Zemes, tā arī kosmosā. Mēs to saucam par paradīzi – apskaidrības momentu, patiesības momentu.

Mēs jautājam: “Vai Zeme un cilvēce pašlaik ir gatavas pieņemt šo Staru, lai izmainītos Zemes matrica?”

Cilvēce atrodas uz gatavības sliekšņa. Jūs, cilvēki, esat pieraduši visu forsēt, iepriekš noteikt, vēlamo iedomājoties kā patiesībā esošo. No vienas puses mēs par fantāzijām priecājamies, taču vēl nav stingras enerģētiskas platformas galīgai Pārejai. Vēl ir daudz destruktīvā, kas tam traucē.

Paraugieties uz tām enerģijām, kuras ieskauj Zemi un kuras atrodas tās iekšienē.

Mēs redzam, ka enerģijas nav viendabīgas. Zemes kodols – Lielā Dievišķā Saule! Mēs gribam ieraudzīt kodola matricu. Matrica ir līdzīga Visuma matricai, bet ar mazāku “sazarotību”. Tā ir redzama kā ugunīga lode ar pastāvīgi ap viņu riņķojošu sfēru, kas balstīta uz krustveidīgas ass, no kuras stiepjas spirāles.

19 06 11 03

(Tā ir aptuvena Visuma matricas shēma)

Zemes Augstākā Apziņa: Šodien jūs šeit esat manu kodolā atspoguļoto enerģiju dziļajos ūdeņos. Tās visas ir tās enerģijas, kuras ir koncentrētas manī un Visuma centrā. Izejot uz šī enerģētiskā sastāva līmeni, jūs izejat uz jaunu radīšanas un savas apziņas – kura rada jūsu realitāti – robežu paplašināšanas līmeni. Nekad nelamājiet, nepeliet savu realitāti, jo tādā veidā jūs bloķējat izejas no tās un veicināt krišanu uz iepriekšējo iemiesojumu līmeni.

Iziet no spirāles (“sansaras riteņa”) var, tikai jūtot pateicību visam un svētot visu. Tikai tā jūs paplašināt realitātes robežas, savienojaties ar to dievišķo bezgalību, no kuras jūs atnācāt. Svētiet visu visapkārt, un jūs pacelsieties uz jaunu radīšanas pjedestālu, uz jaunu līmeni.

Mēs pateicamies sev par visām kļūdām, sāpēm un skumjām, apzinoties, ka tādā veidā mēs iepazinām kā sevi, tā arī dzīvi.

Mēs ticam sev, un šī ticība mums palīdzēs izpildīt to, kādēļ mēs atnācām: izvest visu Gaismā.

Zeme izsaka mums savu uzticību, viņa uzticas mums!

Mēs pa Laika Staru paceļamies pie radīšanas Sākotnes, uz Radītāja mitekli. Mēs paceļamies uz to punktu, no kurienes mēs atnācām, kur aizmetās mūsu dievišķā apziņa. Šeit – ES ESMU VISS, un VISS IR ES. Tā ir Viena apziņa, Vienotības apziņa.

Mēs jūtamies kā milzīgs punkts ES ESMU. Atrodoties šeit, mēs aktivizējam to, kas mūsos ir ielikts šajā līmenī. Mēs jūtam, ka caur šo punktu iet visas dievišķās telpas ass. Norit mūsu dievišķās DNS atjaunošanās.

Mūs ieskauj kosmiskā laika spirāles... notiek mūsu atmiņas atjaunošanās.

Tas ir mūsu Iesvētījums, kura mērķis – padarīt mūs ne tikai vēl aktīvākus, bet arī ielikt jaunas gaismas paketes ar jauniem uzdevumiem. Tie ir jauni pētījumi un meklējumi, vadoties pēc jauna līmeņa jaunām enerģijām, tas ir jauns potenciāls, lai turpinātu mūsu misiju uz Zemes.

Zemes Gaismas Brālība mums to visu piedāvāja, lai jau patiešām kontaktētos “kā līdzīgs ar līdzīgu”, vienotā kopīgā radošā darbā. Viņi pie mums nāks vienmēr, viņi ir daļa katrā no mums.

Mēs atkal nolaižamies viņu miteklī, no tās dievišķās virsotnes. Brāļi jautā par mūsu pašsajūtu, piedāvā paārstēt mūs, sadalīt enerģijas vienmērīgi.

Mēs taisām dažus elpošanas vingrinājumus un samazinām savas frekvences līdz komfortablai sajūtai “šeit un tagad”.

Neatkarīgi no tā, ka mūsu DNS pastāvīgi atjaunojas un ir iespēja pilnīgi aiziet no zemes plāna, mēs izsakām nodomu turpināt savu kalpošanu šeit uz Zemes.

Mēs pateicamies par lielisko vienotības iespēju, par pārliecību, ka mēs neesam vientuļi un mums ir tik spēcīgs atbalsts.

10.06.19.

 

Pievienots 11.06.2019

http://www.omartasatt.ru/publ/avtorskij_blog_tatjany_breslavskoj/blog_tatjany_breslavskoj/soedinenie_s_bratstvom_sveta_zemli_i_aktivacii_v_jadre_zemli/28-1-0-2209

Tulkoja Jānis Oppe