Татьяна Бреславская - МЕДИТАЦИЯ С СЕМЬЯМИ СВЕТА

Tatjana Breslavska - MEDITĀCIJA AR GAISMAS ĢIMENĒM

19 04 19

Pienācis laiks parunāt ar mūsu kosmiskajām Gaismas Ģimenēm, un mēs mūsu kopīgo meditāciju izvēlējāmies kā apmācības metodi. Jau sen bija nobriedis jautājums: kad notika mūsu “sadalīšanās” un vai mēs varam atkal pievērsties šim punktam, lai atkal visu apzinātos un piepildītos ar dziedināšanas enerģijām.

Kā parasti, mēs izlikām gaismas aizsardzību un piesaucām Gaismas Ģimeņu pārstāvjus. Kā pirmās atsaucās Plejādes, atnākot uz aicinājumu ar maigām, mīlošām enerģijām. Uzreiz sākās tās programmas “nolasīšana”, kuru viņi ielika mūsos: bezbailība, dzīves mīlestība, radošums, visi pozitīvie pasākumi, apziņas attīstība.

Mēs izsakām nodomu noharmonizēties kopā ar Plejādēm. Mums ir svarīgi uzzināt, cik lielā mērā šī programma mūsos ir izpausta un vai ir ierobežojumi šai programmai mūsos? Kā mēs šīs pozitīvās programmas mūsos jūtam?

Mēs tās sevī sajutām kā dominējošās programmas. Nāk pozitīvs atbalsta starojums. Mēs vēlreiz pilnīgi integrējam sevī šīs programmas, pilnīgi atklājamies Plejāžu enerģijām.
Mums pārraidīja, ka mēs visi esam pabijuši Plejāžu zvaigznājā un tur ir mūsu aspekti.

Uzdodam sev jautājumu: vai ir Plejāžu enerģiju nepieņemšanas vai atgrūšanas sajūta?

Kā atbilde nāk apmazgāšana ar dzimtām, tēvišķām enerģijām. Mēs esam labi iezemēti ar šīm enerģijām mūsu plānā, tiek rādīts sazemējuma līmenis. Zeme atbild, sūtot Gaismas impulsu, veidojot lielisku enerģētisku gaismas ziedu.
Mūs vēl spēcīgāk nostiprina enerģētiski. Notiek savienošanās ar augšupceltajām Plejādēm, sāk nākt Gaismas uzzibsnījumi no tām Plejāžu zvaigznēm, kuras pārgājušas jaunā dimensijā.

Viņi grib mūs izolēt, atslēgt no jebkuras manipulēšanas ar mūsu apziņu. Mums parādīja, kā notiek šī spēcīgā manipulēšana no kosmosa un no Zemes.
Gaismas Ģimene ir gatava aizvākt šo manipulēšanu. Mēs izsakām lielu vēlmi atbrīvoties no šīs kontroles. Notiek kontrolējošo elementu “atciršana”. Mēs novērojam “viļņveidīgu rotāciju”, kura vērsta uz mums, notiek implantu izņemšana no mūsu ķermeņiem.

Attīrīšanās ar tīkliņu palīdzību te nav efektīva, nepieciešams mehānisms, kurš atbrīvotu no pieslēgumiem. Mums parādīja punktu smadzeņu centrā, pie kura notiek kontroles pieslēgšanās. Pēc Plejāžu pārstāvju vārdiem, praktiski neviens cilvēks nevar tam pretoties, tas ir ļoti augstas tehnoloģijas kontroles paņēmiens ar Mākslīgo Intelektu, kuru pielieto noturēšanas spēki kā kosmosā, tā arī uz Zemes.
Parādīja ģeneratoru, kurš izstrādā baiļu vibrācijas. Tā ir koalīcija, kuru veido būtnes, kas barojas ar baiļu, upurēšanās enerģijām, kontrolē apziņu un psihi.

Mums liek priekšā atbrīvoties no “upura” imprinta. Tas ir gandrīz visos. Tas neļauj mums pilnībā realizēties, absorbējot visu pozitīvo, kuru mēs vēlamies atdzīvināt. Mēs pilnīgi aizvācam no sevis programmas “es – upuris”. Mēs aizvietojam tās ar programmu “es – sava likteņa radītājs un saimnieks, tikai es esmu atbildīgs par savu dzīvi”.
Notiek programmu aizvākšana...

- Lai visas šīs svešās programmas aiziet uz transformāciju, uz anihilāciju...

- Lai viss notiek pašā vislabākajā veidā.

- Mēs visi esam Augstākā Dievišķā Saprāta bērni. Katrā no mums visos līmeņos – viss ir saprātīgi, harmoniski, sabalansēti.

- Dievišķās mīlestības un saprāta enerģijās mēs radām dzīvi.

- Lai viss, kas neatbilst dievišķajai mīlestībai un saprātam, pamet mūs, un notiek pilnīga un galīga izdziedināšana visos ķermeņos, visās laika līnijās un kontinuumos.

- Mēs kopā ar savām garīgajām komandām esam gatavi ieiet tajā punktā, kur sākās mūsu sadalīšanās un pretstāve. Mēs esam gatavi to izdziedināt pašā vislabākajā veidā.

- Mēs atnācām uz Zemi, tieši lai izdziedinātu šo momentu, kurš sadalīja mūs divās antagonistiskās nometnēs. Mēs atklājamies dievišķajai gaismai un mīlestībai, ielaižot tās tādā apjomā, kāds var izdziedināt šo momentu.

- Mēs tam piesaucam visus mūsu aspektus, kuri kāpj augšup pa dievišķo asi, mēs lūdzam visus Gaismas spēkus tajā piedalīties. Mēs radām spēcīgu Gaismas Staru, un lai šis impulss veic savu darbu pašā vislabākajā veidā.

Visa progresīvā cilvēce pieslēdzas mums, sūtot no saviem sirds centriem Gaismu. Ir radies spēcīgs dziedinošs Gaismas vilnis, tas nāk pa laika koridoru, kurš noveda pie sadalīšanās. Nāk mīksts piepildījums, attīrīšana. Mēs jūtam siltumu un mirdzumu galvas un sirds rajonos. Visas mūsu šūnas piepildās ar šīm vibrācijām.

Mums pieslēdzas Sīriuss, Saule. Mēs jūtam jaunu enerģiju pieplūdumu. Daudzi no mums ir atnākuši no Saules. Saules pārstāvji rada Saules vienotību – Gaismas konglomerātu. Tas aktivizē savus pārstāvjus, lai mijiedarbotos ar mums pašā pilnīgākajā veidā, neko nepalaižot garām.

Sīriuss sūta enerģētiska atbalsta impulsu: fizisko ķermeņu piebarošanu lielākai noturībai pret antipodu enerģiju. Mūsu kopīgais uzdevums – novest šo pretstāvi līdz minimumam.
Pirmām kārtām personīgi katram ir jāatbrīvojas no cīņas, upurēšanās, vainas, baiļu, bezcerīguma programmām. Reizēm mūs aptver kosmiskas vientulības sajūta, un tās ir sekas manipulēšanai ar mūsu apziņu. Mums nosedz frekvences, ar kuru palīdzību mēs varam just saikni ar Gaismas Ģimenēm. Tās pastāvīgi cenšas izkropļot.

Notiek patieso frekvenču atjaunošana, ar kuru palīdzību mēs esam saistīti ar Radītāju un mūsu Ģimenēm. Šī saikne pastāvīgi tika traucēta un grauta, notiek tās pilnīga atjaunošana.
Ir sākusies “tumšo viļņu iziešana”; tieši tie radīja traucējumus un bojājumus. Mēs sev atstājam tikai tās enerģijas, kuras saista mūs ar īstenās Gaismas frekvencēm.

Sakaru portāls ir palielinājies, veidojot milzīgu Gaismas kupolu, kanāls ir paplašinājies daudzkārtīgi.
Mēs integrējamies jaunajā Gaismas plūsmā, mēs ieejam tajā, iespiežamies tajā visos līmeņos... Notiek spēcīga attīrīšana un atjaunošana, notiek augstfrekvences atjaunošana, Gaisma ievelk mūs sevī.

Šis darbs norit augstākajā līmenī, tajā līmenī, kuru mēs varam sasniegt šajā attīstības etapā. Nāk spēcīga attīrīšana no visām neīstajām, destruktīvajām programmām, kuras mēs ielaidām sevī maldoties, ieguvām visu dzīvju laikā, kuras ved mūs maldīgā virzienā vai liek stāvēt uz vietas, padarot mūs par pasīviem dzīves spēlētājiem.

Mums ir “jāspēlē dzīve”, pēc mūsu Ģimeņu vārdiem, jābūt ļoti aktīviem – tas ir mūsu uzdevums, maksimāla aktivitāte, kura atbilst Dvēseles patiesajam virzienam. Sākas Dvēseles patieso programmu aktivizācija. Gaismas Ģimene ar mums strādā maksimālā režīmā, un mēs to apsveicam.

Visas cilvēces īstenie maldi ir tajā, ka mēs domājam, ka dzīvojam vienu dzīvi. Tas neļauj mums “izkustēt no vietas”, un mums ir grūti apzināties, ka – tas tā nav. Kā papildinājums šiem maldiem – mūsu izolētība: nav saiknes ar Augstāko Es, un kā sekas – mūsu ierobežotības programma.
Mēs patiesi maldāmies, ka mēs ne ar vienu un ne ar ko neesam saistīti. Tāpēc uz Zemes dominē tiekšanās krāt materiālos labumus.

Mūs lūdz kļūt par enerģiju pārvadītājiem; tās darbosies, lai noņemtu visas ierobežojuma programmas no katra uz Zemes dzīvojošā.

- Mēs esam daudzdimensionālas dievišķas Gaismas būtnes, kuras alkst izzināt sevi visās dimensijās, mēs izbaudām šo procesu, šo radošo spēli pēc Gaismas noteikumiem.

- Gaisma ir mūsu iedvesmotājs, vedējs, skolotājs un aizstāvis.

- Mēs esam savienoti tikai ar Gaismu, un lai šī Gaisma sagrauj visus ierobežojumus, visu, kas notur mūs, lai pilnīgi realizētos kā uz Zemes, tā arī visā dievišķajā Kosmosā.

- Un lai šī programma pašā vislabākajā veidā iet caur mūsu apziņu un sirdi un vislabākajā veidā ieaužas katra cilvēka apziņā.

- Lai mūsu gaismas vienotība kļūst izšķiroša planētas un civilizācijas vēsturē, un lai tas notiek pašā vislabākajā veidā visiem.

- Mēs šeit esam, lai radītu gaismu un turētu pasauli. Tas ir mūsu kopīgais uzdevums.

Mēs pateicamies visiem par mūsu tikšanos un ražīgo kopīgo darbu!

19.04.19.

Vakar es piesēdu uz soliņa parkā pastaigas laikā un nolēmu paskatīties, kāda situācija ir Jeloustounā. Pie manis uz sakariem uzreiz iznāca Glabātāji un tie aizbildņi no Smalkā Plāna, kuri uzņēmušies atbildību par visu šajā rajonā notiekošo.
Tās ir ļoti gādīgas un mūs mīlošas Kosmosa būtnes. Viņas ir lietas kursā, ka mēs veicām meditāciju 6. martā, ka mēs uztraucamies. Viņas gribēja man parādīt, ko ir viņu spēkos izdarīt, lai vulkānu nomierinātu, bet izteica šaubas, ka es spēšu to saprast. Man pateica, ka norit “magmas saspiešana”, pārtulkojot fizikas valodā – magmas vielas blīvuma palielināšana, un magmas iziešanas ārpusē “punkts” pazeminās.

Mani ļoti iepriecināja tāds vēstījums un ka mēs neesam vientuļi šajās pūlēs apturēt Jeloustounas postošos spēkus!!!

 

Pievienots 19.04.2019

http://www.omartasatt.ru/publ/avtorskij_blog_tatjany_breslavskoj/blog_tatjany_breslavskoj/meditacija_s_semjami_sveta/28-1-0-2187

Tulkoja Jānis Oppe