Татьяна Бреславская - Послание от Единорогов

Tatjana Breslavska - Vēstījums no Vienradžiem

14 TBVēstījums no Vienradžiem.

Ak, cilvēki, brāļi! Jūsos ir dievišķo sākotņu sākums.

NEESIET akli: jūs esat dzimuši gaismai un mīlestībai!
Pārstājiet slēpties tumsā, izslēdzot gaismu no jūsu dzīves.
Jūs esat cietsirdīgi paši par sevi. Kur ir jūsu mīlestība, kurai jālīst no jums kā no “Grāla kausa”?
Šis kauss ir jūsos! Jūs esat visa labā, mīlestības un gaismas avots!
Tad nu atveriet šo īpašību “strūklaku” sevī!
Ražojiet mīlestību ar domām, nodomu, tiecieties pie tās visiem spēkiem, un tā atnāks, noteikti.
Jūsu pats svarīgākais uzdevums – atvērt neizsīkstošu mīlestības avotu.
Cik skumja ir frāze: “Nemeklējiet mīlestību uz zemes: tās šeit nav...”!
Ir un vēlreiz ir! Jūs tad arī esat pati mīlestība!
JŪS tad arī esat tas “Grāla kauss”, kurš piepilda jūs ar prieku un laimi.
Nemeklējiet tukšā vietā to, kas ir jūsos pašos.
Jūs esat radīti “pēc Dieva tēla un līdzības”, un viņam ir viss, tātad viss ir arī jūsos!
Klausieties tikai savu sirdi: viņa ir vārti uz “Dieva Valstību”.
Neviens nevarēs izskaidrot jums jūs pašus, jums turklāt nevajag tulkus un starpniekus.
Tikai jūs esat sev Skolotājs un Dievs!
Klausieties sevi, mūsu dārgie.
Piesauciet mūs.
Ja mēs atsauksimies uz jūsu aicinājumu, tātad jūsu sirds ir atvērusies un patiesi sūta savus starus uz Gaismu un Mīlestību.

 

Pievienots 17.12.2013

http://www.omartasatt.ru/publ/avtorskij_blog_tatjany_breslavskoj/blog_tatjany_breslavskoj/poslanie_ot_edinorogov/28-1-0-459

Tulkoja Jānis Oppe