Татьяна Бреславская - Обращение Симетриона

Tatjana Breslavska - Simetriona paziņojums

14 TBPieņēmusi 12.04.27 Tatjana Breslavska (Modeja)

Mans vārds ir Simetrions, es esmu ziloņu, dinozauru un drakonu vadonis.
Es runāju ar tevi no tālienes, tava doma ne vienmēr sasniedz to vietu.
Kādēļ es pie tevis atnācu: lai atgādinātu to laiku, kad mana cilts brīvi staigāja pa Zemi un neviens mums neuzbruka.

Tas mums bija zelta laiks, jo mēs taču bijām atnākuši uz Zemi savai attīstībai un Zemes dzīvnieku pasaules programmas pildīšanai nākamajai cilvēcei. Pirmie cilvēki sāka mūs vajāt un nogalināt, tāpēc mums pakāpeniski nācās no planētas aiziet, kā pašlaik iet prom vaļi un delfīni, daudzu sugu putni un augi.
Viņi, tāpat kā mēs, nepanes cietsirdības atmosfēru uz Zemes. Ne par tādu cilvēku mēs sapņojām! Kaut gan, kad mūs sūtīja, mūs brīdināja, ka var gadīties visādi.

Mūsu galvenais uzdevums bija ieaudzināt mīlestību un rūpes par brāļiem, kas nav līdzīgi cilvēkam, ieaudzināt lojalitāti un dievišķu redzējumu, lai cilvēks redzētu Dievu visās būtnēs, kuras dzīvo viņam blakus.
Ir cilvēki, kuri rūpējas par mazajiem brāļiem, taču vairums no jums ir auksti pret mums, vienaldzīgi un pat cietsirdīgi. Mūs sloga būros izklaidei, medī mūs tad, ka veikali ir produktu pilni, nogalina vienkārši azarta un izklaides dēļ.

Kāds no jums ir ieskatījies mokās mirstošas govs skaistajās milzīgajās acīs, no kuras gandrīz dzīvas noģērē ādu un izgriež “kārdinošus” gabalus “bifštekiem ar asinīm”?
Es zinu, jūs par to neko negribat zināt: tas jums ir nepatīkami. Tādas pašas milzīgas skaistas acis ir dievietei Hatorai. Jūs neesat domājuši, ka šiem nabaga dzīvniekiem ar viņu ir “asinssaites”?

Cik daudz augu barības apkārt ir dāvājis jums Radītājs! Jūs pieradināja lietot dzīvnieku barību, lai padarītu par līdzzinātājiem masveida slepkavībā, lai jūs nekad netuvotos Dievišķajam.

Mēs nācām un nākam pie jums ne tādēļ, lai jūs mūs ēstu.
Pašlaik katrs dzīvnieks uz Zemes zina, ka viņš aizies par barību, un tāpēc enerģētiskā līmenī izdala vielas, kuras “atradinās” jūs lietot dzīvnieku barību. Mēs kļūstam “negaršīgi” pirmām kārtām tāpēc.

Cik jums vajag laika, lai to visu apzinātos? Vai tiešām atkal miljoniem gadu?
Mūs lūdzam jūs veikt aktīvu kampaņu par atteikšanos izmantot dzīvnieku barību.
Nevienam neieiet “Dieva Valstībā” bez savas ēdienkartes mainīšanas!

Mēs mīlējām un mīlam jūs, tad nu iemīliet arī jūs mūs, kā savus brāļus, draugus!

Mieru jums, Zemes cilvēki!

 

Pievienots 17.12.2013

http://www.omartasatt.ru/publ/avtorskij_blog_tatjany_breslavskoj/blog_tatjany_breslavskoj/obrashhenie_simetriona/28-1-0-454

Tulkoja Jānis Oppe