Татьяна Бреславская - Отчет о проделанной работе Иерархией Света через проводников

Tatjana Breslavska - Atskaite par Gaismas Hierarhijas veikto darbu caur pārvadītājiem

14 TBAtskaite par Gaismas Hierarhijas veikto darbu caur Gaismas pārvadītājiem uz Zemes.

13.05.04.

Spožs enerģētisks stabs nolaidās uz Zemes.
Atskanēja: “Kristus parādīšanās tautai!”
Viņa vistīrākās mīlestības enerģijas nolaidās uz Zemes, ienākot katrā dzīvā būtnē.
Eņģeļu armija nolaidās uz Zemes apkampt katru uz viņas dzīvojošo.
Ercenģeļi apklāja cilvēci no ļaunuma ar “saviem aizsardzības apmetņiem”.

Izsauciens: “Jūs nemīlat cits citu uz Zemes. Kad gan jūs iemācīsieties mīlēt?!
Šīm Lieldienām ir sakrāla nozīme: tās notiek zem “Mīlestības” zīmes - 05.05.
Mēs jums dotācijas veidā nosūtām spēcīgas Mīlestības plūsmas, lai pamodinātu jūsu nocietinātās sirdis.”

Turklāt pašlaik notiek rūpīga katras dvēseles darbības analīze (parādījās “analizators” acs veidā).
Caur “pārvadītājiem” norit dvēseļu, viņu attīstītības “skate”. Ir ņemta vērā katra dzīva dvēsele uz Zemes. Caur konfliktiem norit “brieduma” galīgā pārbaude.

13.05.07.-05.10.

Gaismas Hierarhijas paziņojums:
“Sargāt savus fiziskos ķermeņus, jo PĀRIEŠANA (atgriešanās) noritēs ķermeņos!”

Tika veiktas cilvēka bioplazmas lauka aktivizācija un korekcija atbilstoši Zemes laukam. Uz dažām dienām pasliktinājās pašsajūta: ķermeņa arteriālā spiediena, temperatūras paaugstināšanās, galvassāpes, vājums un reibonis.
3 dienu laikā noritēja jaunā bioplazmas lauka adaptācija un harmonizācija. Tika likvidēti disbalanss un traucējumi. Fiziskā stāvokļa pasliktināšanās bija sekas psiho-emocionālo komponenšu izmaiņai. Lauks izlīdzinājās.

Jautājums: “Kādas iespējas parādīsies līdz ar ķermeņa izmainīšanos?”

Atbilde: “Iespēja iet “ķermenī” līdz 7. dimensijai un atpakaļ.

Katras dimensijas “pārstāvis” jūsu ķermeņos ienes savus uzstādījumus: 5. dimensijā – Plejādes, 6. – Sīriuss, 7. – Andromedas.
Parādīsies iespēja atstāt 3. dimensijas telpu un nonākt citās dimensijās un realitātēs.
Ar gatavošanos tīri fiziskā līmenī ir nepietiekami. Pāriešana var notikt tikai ar augšupceltu apziņu (Kristus-apziņu).
Augšupcelšanās – tas ir apziņas stāvoklis.
Pāriešana – ķermeņa pārnešana augšupceltā apziņā.
Jūs būsiet starpgalaktiska mēroga operatīvie darbinieki. Uzdevumi neaprobežosies ar Zemes telpu.
Tas ir eksperiments, un jūs tajā neesat “izmēģinājuma trusīši”, bet aktīvi tā dalībnieki.
Krišana (lejā kāpšana), pacelšanās un iziešana uz dievišķo realitāti – galvenie eksperimenta uzdevumi Zemes apstākļos.
Bez šiem uzdevumiem katram no jums ir misija: nest GAISMU, MĪLESTĪBU, MIERU, radošuma un radīšanas enerģijas, skolotāja darbs, dziedniecība utt.

Jūs esat pirmie, aiz jums būs arī citi. Pāriešana ķermenī vairs nebūs zinātniskā fantastika. Daudzi vēlēsies ceļot pa Visumu un citām pasaulēm.

Ar jums strādā milzīga kosmiska laboratorija ar Plejāžu, Sīriusa, Andromedas, Centaura Alfas, Oriona, Arktura u.c. pārstāvjiem.
Mēs ticam veiksmei, redzam, kā jūs jau apzināti ienākat šajā eksperimentā, palīdzot mums.
Uz laiku jūs tikāt ievietoti aizsargkapsulās, kas ļāva saglabāt harmonijā jūsu jauno bioplazmas ķermeni.
Adaptācija un noskaņošanās noritēs gan dienu, gan nakti. Esiet tam gatavi.”

13.05.15.

Neftīdas Ametista Templī (zem Atlantijas okeāna).

Šis Templis tika no jauna aktivizēts 13.03.31.
Neftīdas Augstākā priesteriene, ES ESMU TAS, KAS ES ESMU vārdā, atbrīvoja visas enerģijas, programmas, kodus no agrāk sev uzņemtajiem pienākumiem zemes garozas vibrāciju uzturēšanā un sakarā ar šīs programmas izmantošanu.

Atnāca visu Drakonveidīgo Augstākais priesteris, viņam tika izteikta pateicība par sekmīgi izpildīto darbu. Viņš visus savas ģimenes pārstāvjus aizveda “mājās”.
Notika zemes garozas vibrāciju līmeņa turētāju maiņa.

Pēc tam izkārtojās enerģētisks tilts: Galaktikas kodols – Neftīdas Templis.
Milzīgs gaismas stars caurdūra ūdens slāni un nolaidās Templī.

Augstākais Kosmosa Saprāts (AKS) Neftīdas Templi pasludināja par savu štābu uz Zemes. Templis tika piepildīts ar AKS jaunajām enerģijām.
Zem tā velvēm izveidojās milzīgs gaismas loks. Atnāca projekta Galvenais Vadītājs (Sanats Kumara), notika AKS aktivizācija Neftīdas Templī.

Tēva-Radītāja enerģijas Templi piepildīja ar Gaismu un Mīlestību, katrs ametista kristāliņš piepildījās ar šīm enerģijām, lai sūtītu tās tālāk uz Zemi.
Tempļa enerģijas balansēs un harmonizēs Zemi un viņas iemītniekus. Viņi būs jaunās dzīves radīšanas pamats.
Tas būs enerģiju starojums, lai mainītu cilvēces apziņu.

13.05.22.

AKS enerģiju lejā nonākšana jauna gaismas ķermeņa formēšanai.

AKS stars ienāca sirds centrā. Mūsu domāšana būs jauna.
Mūsos aktivizēsies radītāju-demiurgu potenciāls (piez. Demiurgs – Radītājs, kurš fizisko pasauli kārto pēc Dieva ideālā modeļa (saskaņā ar Platonu)).
Mums vajag “prast radīt sapņus”: tie ir radīšanas pamats. Mēs esam aizmirsuši prasmi sapņot, kopējot gatavo cits no cita. Kamēr mēs neiemācīsimies atkal sapņot, mēs radītāji nekļūsim.
Visi mūsu radījumi ir sajaukušies, nemeklēsim “galus”, pārmetot un apsūdzot cits citu.
Vajag visu sākt no sākuma, “no tīras lapas” un tikai ar MĪLESTĪBU!
Gluži piemēroti izlasīju izteikumu:

Ir sapnis? Skrien pie tā!
Neizdodas? Ej pie tā!
Neizdodas? Lien pie tā!
Nevari? Nogulies un guli virzienā uz to!
Nevari? Elpot tā virzienā! (Ingas Korjaginas (Инга Корягина), Maskava, papildinājums)
Negribi? Tad vismaz skaties tā virzienā! (mans papildinājums)

Katrai Pasaules-ēkas struktūrvienībai ir savs pašas Logoss un sava pašas Hierarhija. Vai nav tiesa – tā ir apburoša doma, ka katrs, kurš pašlaik lasa šīs rindas, iespējams, kādreiz būs atbildīgs par veselas planētas evolūciju? Bet pēc tam, vēl attālākā nākotnē, viņam, iespējams, būs uzticēta saules sistēma vai pat galaktika, ja tāds būs evolūcijas kosmiskais ceļš, kuru viņš izvēlēsies. (Džuals Khuls (Djwal Khul).

13.05.23.

Jauna cilvēces apziņas gaismas lauka radīšana.

1. gaismas šķiedru ārā vilkšana
2. parādījās fotonu joslas gaismas caurulīte
3. apziņas kodiem piemīt jaunas gaismas struktūras
4. augošās apziņas gaismas paketes veras vaļā kā lotoss
5. cilvēces apziņas jaunas enerģētiskas struktūras ieviešana
6. caur smadzenēm gāja jaunās apziņas adaptācija
7. apziņas paplašināšanās noritēja caur smadzeņu “sinusoīdu”
8. izkārtojās jaunās apziņas kristāls
9. cilvēces apziņas palikušās negatīvās karmas izšķīdināšana
10. Radītāja plānu ieviešana ir realitāte. Plats Gaismas ceļš ir atvērts visiem.

Cilvēces jaunās apziņas velves jaunais loks (turpinājums).

- cilvēces apziņas jaunā velve ir aktivizēta
- velve, kuru kontrolēja anunnaki, ir anulēta
- (ieiešana cilvēces jaunajā apziņā). Cilvēces jaunajai apziņai ir šūnaina struktūra; katrā šūnā ir ielika cilvēka attīstības programma uz jaunām tūkstošgadēm
- katra šūna ir logosa radījums. Piepildīšana notiek pilnīgā atbilstībā Radītāja plāniem cilvēces attīstībā uz Zemes
- katrai šūnai ir kristāliska struktūra. Tas ir kristālisks čips ar informāciju
- katrai šūnai ir sava frekvence, vibrācija, kods. Viņā ir atspoguļota apziņas daudzdimensionalitāte

Jautājums: “Vai “parastam” cilvēkam var būt pieeja apziņas šūnām?”

Atbilde: “Jā, var. Pieeja vispārējai sistēmai ir cilvēkam, kurš sasniedzis radītāja-demiurga līmeni. Jau pašlaik ir cilvēki, kam pie tās var būt pieeja.
Katrs atsevišķi “sazināsies” ar savu šūnu (ja vēlēsies).”

Jautājums: “Kas būs šīs apziņas “Glabātāji”?

Atbilde: “Zemes labākie Dēli un Meitas, iesvētīti par Glabātājiem, pašlaik dzīvojoši uz Zemes.”

Tā ir liela atbildība. Cilvēka jaunā apziņa pakāpeniski spiedīs ārā vecās kodus. Jaunās apziņas starojums spēcīgi spiedīs ārā veco.
Zemes vecais informācijas lauks tiks saspiests.
Uz katru cilvēku nāks plūsma no šī jaunā apziņas lauka, tā būs vadošā un virzošā attīstībā.

13.05.25.

Gaismas darba turpinājums uz Zemes.

Tika izmainīta Zemes kodola struktūra, tā enerģētiskās informācijas programma. Veikta Zemes ass korekcija no AKS puses.

No Zemes “dzīlēm” tika izvests gigantisks “konteiners ar anunnaku programmatisko uzstādījumu uz Zemes”. Tās ir vecas destabilizējošas programmas. Šīs programmas ir atstātas bez barošanas: augšā – jaunais apziņas loks, no apakšas novākts viņu enerģētiskās informācijas plāna potenciāls.
Visas agrāk radītās struktūras sagrūs – bez “barošanas”.

Atnāks jauna miera, harmonijas, mīlestības cilvēku rase, RADĪTĀJU, nevis patērētāju rase.

13.05.29.

Zemes garozas harmonizēšana atbilstoši viņas kodola jaunajai enerģētiskās informācijas struktūrai (viss darbs tika veikts, skanot simfoniskajam orķestrim no Smalkajiem plāniem).

13.06.09.

Jaunais apziņas loks apliec visu Zemi.
Ir notikusi cilvēces apziņas Glabātāja oficiālā nomaiņa.
Viņas vecais Glabātājs ir miermīlīgi atstājis savu posteni (tēls: ausaina būtne ar garu degunu), aizvedot sev līdzi visu “veco kontingentu”.
Pēc tam atnāca jaunais Glabātājs: milzīga gaismas būtība, sastāvoša no cilvēces augstu vibrāciju pārstāvju gaismas enerģijām.
Notika jaunā Glabātāja inaugurācija no Augstākajiem Plāniem. Milzīgs gaismas lauks izplūda plašumā, apjožot visu zemeslodi.

13.06.11.

Ieiešana cilvēces Jaunajā apziņā un katras viņas šūnas piepildīšana ar Gaismu un Mīlestību kā jaunās pasaules un jaunās cilvēku rases pamatiem.

Tēvs-Radītājs aicināja visus galaktikas Radītājus-demiurgus atzīt Zemes jauno statusu.

Tatjana Breslavska

 

Pievienots 17.12.2013

http://www.omartasatt.ru/publ/avtorskij_blog_tatjany_breslavskoj/blog_tatjany_breslavskoj/otchet_o_prodelannoj_rabote_ierarkhiej_sveta_cherez_provodnikov/28-1-0-466

Tulkoja Jānis Oppe