Татьяна Бреславская - Вопросы к Иерархии Света по поводу «аннигиляции распятия»

Tatjana Breslavska - Jautājumi Gaismas Hierarhijai sakarā ar “krucifiksa anihilēšanu”

14 TBJautājumi Gaismas Hierarhijai sakarā ar “krucifiksa anihilēšanu”

13.12.11.

1. Vēlreiz gribam pajautāt, mūsu mīļotie Skolotāji un Audzinātāji, no kādiem spēkiem tika dots vēstījums par krucifiksa anihilēšanu?

- Mūsu dārgie bērni, mēs nodevām jums mūsu vēstījumu caur Kristu Sanandu no Gaismas par to, ka ir pienācis laiks beigt krucifiksa identificēšanu ar krustu.
Mēs priecājamies, ka jūs paudāt lielu interesi par šo jautājumu, jums ir dažādi viedokļi un vēlmes: arī tas ir lieliski, mūsu dārgie!
Mēs neaicinām jūs bez ierunām pieņemt vienus vai otrus MŪSU postulātus, mēs piedāvājam jums “projektus izskatīšanai”, tālāk – izvēle ir jūsu, ko un kā jūs pieņemsiet, tam tad arī būs spēks uz Zemes.

Līdz šim ar jūsu spēku bija apveltīts tieši “Kristus krucifikss”. Un jūs jau zināt: kurp iet doma, apveltīta ar enerģijas spēku, turp arī pats spēks, kurš pēc tam jau ietekmēs jūs, jūsu prātus un sirdis. Viss ir savstarpēji saistīts, mūsu dārgie.

Mēs nekādā gadījumā neapgalvojam, ka jūs pie kaut kā bijāt vainīgi divu tūkstošu gadu ilgi ar Kristus krustu-krucifiksu prātos un sirdīs.
Mēs vispār nekad un ne pie kā jūs nevainojam!
Tā ir jūsu attīstība, jūsu izvēle un jūsu patiesības meklējumi.
Jūs esat lieliski tajā, mēs vēlreiz atkārtojam!

Mēs priecājamies, kad jūs meklējat, tiecaties, ka jums riebjas stagnācija un stingras dogmas.
Mēs jau vairākkārt savos vēstījumos jums esam pieminējuši, ka šis un nākamie 2-3 gadi jums ir “izlaiduma eksāmeni”, tiek pārbaudītas jūsu prasmes domāt, attīstīties, atrast nestandarta variantus, veikt atklājumus jūsu apziņās.

Jā, mēs zinām, ka gada beigās mēs jums esam uzdevuši vienu no grūtākajiem uzdevumiem: pieņemt arī turpmāk krucifiksu kā ticības simbolu vai “noņemt” beidzot Kristu no krusta un ar visu sirdi pieņemt jau jauno, “attīrīto” Kristu kā Debesu un Zemes savienības simbolu.

 

2. Mums tagad būs interesanti uzzināt: vai mums vispār krusts ir vajadzīgs kā simbols, vai ticībā vispār vajadzīgs kāds simbols?

- Krusts kā simbols tika likts priekšā ļoti sen. Dažādās Zemes cilvēku civilizācijas kultūrās tā nozīme tika traktēta dažādi, taču vienmēr pozitīvā nozīmē. Mēs šeit nepieminam krusta-svastikas izkropļoto nozīmi, kas tika izmantota vācu fašisma laikos.

Būt ticības Dievam simbolam vai nebūt – tas atkal jālemj jums, mūsu dārgie.
Jūs esat Zemes saimnieki un jaunie radītāji.
Vai tiešām jūs domājāt, ka jūsu vietā KĀDS risinās vissvarīgākos jautājumus uz JAUNĀS ZEMES?
VISS ir atkarīgs tikai no jums! Mēs varam tikai piedāvāt jautājumus “jūsu izskatīšanai”.

 

3. Mūs interesē arī jautājums: vai vispār bija Kristus krustā sišana, vai arī tā ir “hologramma, parādīta mums pirms 2 tūkstošiem gadu no kādu augstāko spēku puses”, kā tiek apgalvots dažos čenelingu vēstījumos?

- Jā, tas ir interesants jautājums, kurš prasa atbildi: “jā” vai “nē”.
Ko mēs jums pateiksim: gan “jā”, gan “nē”.
Domājiet paši! Ja mēs pateiksim “jā”, jūs nomierināsieties un pārstāsiet meklēt patiesību, ja – “nē”, jūs savā sašutumā varat “uzsprāgt” un pieļaut daudz jaunu kļūdu.

Daudzi cilvēki pēc ilgiem ateisma gadiem tikai sāk atklāt sevī ticību, vai tad var viņus apbēdināt ar kategorisku spriedumu?
Lai katrs attīstās pa SAVU ceļu, un arī tas būs lieliski.

Kas attiecas uz jautājumu par “jums sūtīto Kristus nāvessoda hologrammu”, tad jūs jau zināt, ka hologramma – tas ir tēls, kurš prasa piepildījumu ar enerģiju. Ar enerģiju piepildīta hologramma iegūst spēku. Visa pasaule ir hologrāfiska!

Pietiks cīnīties, labāk visus savus spēkus vērsiet uz sevi pašu, uz pašpilnveidošanos.
Uzdodiet sev katrs jautājumu: “Kādā pakāpē pie Dieva es pašlaik stāvu?
Un ko man vajag izdarīt, lai paceltos augstāk?”

 

4. Nākamā jautājuma būtība ir tāda: pie kāda krusta bija piesists Jēzus, ja ņemam vērā Alises Beilijas (Alice Bailey) klasifikāciju: uz mutabēliska, fiksēta vai uz kardināla, un vai patiešām cilvēks uz Zemes noteikti ir “piesists” pie viena no tiem un samērā ar savu attīstību pārnes savu piesisto stāvokli no viena krusta uz otru?

- Mēs redzam, ka jums nepatīk pats “krustā sišanas” jēdziens.
Jums jāpieņem arī tas. Krustā sišana jūsu izpratnē ir nāvessods un mocības.
Aizvāciet šos jēdzienus no jūsu apziņas, un tad jūs uz visiem laikiem aizmirsīsiet šo vārdu.
Jūs paši nomainīsiet un jau nomaināt šo terminu ar citiem, lojālākiem vārdiem.

Un atkal taču: viss ir jūsu rokās. Neviens no jūsu Skolotājiem nekad nav apgalvojis, ka “cilvēks ir piesists pie viena no krustiem”. Tas ir tas pats, kā savam bērnam pateikt: “Es tevi piesitīšu, tas ir, izpildīšu nāvessodu, sākumā pie viena krusta, pēc 10 gadiem – pie cita utt.”

Mūsu bērni, mācieties domāt jaunā veidā! Mācieties, nevis nogaliniet cits citu fiziski un morāli viedokļu un uzskatu nesakritības dēļ, pieņemiet cits citu mūsu dažādībā un nelīdzīgumā.

Jo tas taču ir ļoti lieliski, ka jūs visi esat tādi dažādi!
Jā, iemīliet cits citu tādus, un pasaule drīz kļūs citāda!

Jūs bezgalīgi mīlošie Skolotāji no Gaismas Hierarhijas.

Pieņēma Breslavska Tatjana.

 

Pievienots 17.12.2013

http://www.omartasatt.ru/publ/avtorskij_blog_tatjany_breslavskoj/blog_tatjany_breslavskoj/voprosy_k_ierarkhii_sveta_po_povodu_annigiljacii_raspjatija/28-1-0-471

Tulkoja Jānis Oppe