Татьяна Бреславская - АКТИВАЦИЯ КУНДАЛИНИ. ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Tatjana Breslavska - KUNDALINI AKTIVIZĀCIJA. PĒTĪJUMA PIEREDZE

19 01 28

Viens no jautājumiem, kurš tika apgaismots mūsu seminārā, bija Kundalini enerģijas aktivizācijas jautājums.

Kundalini (sanskrits) nozīmē “satīts gredzenā”, “satīts čūskas formā”.

Mēs nolēmām izmēģinājuma veidā izpētīt šo enerģiju sevī, tās aktivizācijas pakāpi un tās ietekmes uz visiem ķermeņiem un apziņu – pakāpi.

Zemāk sniegta informācija no Barbaras Marsiniakas (Barbara Marciniak) grāmatas “Zeme. Plejāžu atslēgas no dzīvās bibliotēkas” (“Земля. Плеядеанские ключи к живой библиотеке[1]”).

Tā ir Pirmradītāja enerģija (kundalini) mūsos, kura var izmainīt pasaules uzskatu.

Šī spēka atzīšana un piesaukšana paātrina mūsu Gaismas ķermeņu saplūšanu kopā un uzbūvēšanu. Šis spēks ļauj mums saglabāt stabilitāti un iezemētību elektromagnētisko pārbīžu laikā.

Tradicionāli tā attinas un piepilda ķermeni 40 gadu vecumā. Vairumam cilvēku šis spēks nepakļaujas kontrolei. Un daudzi, nespējuši integrēt to daļēji vai pilnīgi, sāk šajā vecumā novecot, slimot tā vietā, lai atdzimtu un aktivizētu visu savu potenciālu.

Visi šo enerģiju jūt ne tālāk par dzīvnieka vairošanās un seksuālā apmierinājuma līmeni (jūt to ne tālāk par galvu). Tā paceļas līdz 2. čakras līmenim, ne tālāk.

Agrāk reti kurš cilvēks varēja sasniegt Kundalini pacelšanu. Zeme bija klāta ar elektromagnētisku aizsegu, un visas vibrācijas tika stingri kontrolētas.

Samērā ar pacelšanos iekšējais spēks stājas savstarpējā sakarā ar kosmosa spēku, ar Visuma avotu ārpus ķermeņa, un fiziskais ķermenis turklāt piepildās ar enerģiju un atdzīvojas.

Tā uzkrājas rokās un tiek izmantota dziedināšanai (lai attīrītu barību, zemi, ūdeni un tml.). Praktizējot šis spēks pieaug.

Var šo enerģiju ar nodomu nosūtīt uz tiem smadzeņu rajoniem, kuri stimulē iztēli, pastiprināt mijiedarbību starp neironiem.

Kundalini paceļoties atbrīvo virpuļus, kuri aktivizē informācijas gaismu nesošos pavedienus, un mēs varam iegūt pieeju savām atmiņām, atklāsies atmiņa. Kopā ar atmiņu var uzpeldēt arī sāpes. Tās vajag izpētīt un apzināties, apstrādāt šūnu atmiņas līmenī un atlaist.

Kundalini pacelšanu ietekmē Urāns. Urāna iedarbībā notiek varena apziņas pacelšanās un Kundalini iegriešana.

Pēc tam, kad mēs piesaucām mūsu Skolotājus, Audzinātājus, mūsu Augstākos aspektus un Kundalini Glabātājus un izteicām gatavību aktivizācijai, mēs sajutām, apvienojušies gaismas kristālā, kā šī enerģija sāka celties augšup ar pieaugošu spēku pa mugurkaula stabu un strauji izrāvās ārā uz augšu, lai savienotos ar Lielo Centrālo Avotu (LCA). Aizejot līdz augstākajam punktam, tā atkal sāka nolaisties pie mums, izplūstot pa visiem ķermeņiem un centriem; šī plūstošā zelta enerģija iekļuva rokās, līdz pašiem pirkstu galiņiem. Rokas “pieplūda” ar šo dziedinošo enerģiju, un mēs no saviem kuratoriem izdzirdējām, ka ar tās palīdzību var dziedināt savu ķermeni un tīrīt praktiski visu apkārtnē.

Pēc tam katrs individuāli vēlējās uzzināt, kādā stāvoklī kundalini enerģijas aktivizācija atrodas viņam.

Izrādījās, ka kopumā mēs esam veikuši jaunu šīs enerģijas aktivizācijas loku, taču individuālā kārtā visiem situācija bija dažāda. Vairumam viņu Kundalini “gatavojās lēcienam”, vēl mirkļi, un viņa uzvīsies augšup. Dažiem pacelšanos traucēja neattīrītas apakšējās čakras, tajā skaitā “dzimtas saknes”.

Dažreiz ir novērojams arī kas tāds, ka enerģijas aizmešanās, viņas koncentrēšanās vietā mājo būtība, kura barojas ar viņu, reizēm visu dzīvi, un cilvēks jūt hroniskas sāpes krustu rajonā. Un, protams, šī būtība pilnīgi pretojas enerģijas pacēlumam, iziešanai no viņas kontroles.

Tādā gadījumā pirmām kārtām nepieciešams aizvākt tādu “pasažieri” un attīrīt “dzimtas saknes”.

Bet tie, kas praktiski ir izgājuši attīrīšanās etapus, aktivizējuši vairumu savu gaismas ķermeņu, stāvējuši gaismas kūlī, bet Kundalini ir apvijusi viņu mugurkaulu, aiziet uz dievišķajiem augstumiem...

Protams, mēs vēl ne reizi vien vērsīsimies gan pie šīs tēmas, gan pie šīs enerģijas.

Vakar vakarā, pēc šī semināra novadīšanas, pie manis uz sakariem iznāca ļoti “augstas” gaismas būtības, kuras caur mani un manu “dvīņu liesmu” (caur Skype) izveidoja gaismas tiltu.

Es sāku iekļūt (mani tā vērsa) pa šo tiltu caur viņa sirds centru portālos, kuri vērās vaļā viens pēc otra.

Kad es savienojos ar Saules Skolotājiem, viens no jautājumiem viņiem bija jautājums par tā sauktajām “mēness programmām”, kuras nāk uz Zemi.

Mani interesēja: kad šīs apziņu ietekmējošās programmas tiks atceltas vai aizstātas ar citām, kad mēs, zemieši, atbrīvosimies no šīs mūsu attīstību noturošās ietekmes?

Atbildot uz to, mani uzaicināja “gaismas liftā” pacelties uz Mēness virsmu. Kad es sasniedzu tā virsmu, es ieraudzīju gigantiskus rotējošus diskus, kuri ar savu rotāciju veidoja elektromagnētiskus laukus vai varbūt viņi paši arī bija šie lauki, bet man visu parādīja kā miniatūrā. Un, lūk, tie tad arī ietekmē mūs visus!

Man kļuva nekomfortabli pēc šī apmeklējuma (sāka reibt galva), un es vēlējos atgriezties.

Es izdzirdēju Skolotāju atbildi, ka mēs vēl neesam gatavi savu smadzeņu simtprocentīgai aktivitātei, tāpat kā neesam gatavi uzreiz atbrīvoties no tās ietekmes, kura tiek radīta ar elektromagnētisko viļņu un programmu palīdzību no Mēness. Viss norit pakāpeniski, atbilstoši mūsu apzinātībai un apskaidrībai.

Mierinājumam pēc tāda neliela stresa pilna ceļojuma man parādīja “visa Kosmosa kvantu enerģētiskās informācijas lauku”... Tas bija KAUT KAS!

Un uzreiz uzpeldēja: SOLĀRIS!

“Lūk, no tā VISS arī tiek radīts,” – teica Skolotāji.

Pēc tam es izdzirdēju: “Zemes Kundalini”. Atvērās jauns portāls, un no tā kā no šķirstiņa iznāca milzīgi Gaismas Ķermeņi – Zemes Kundalini Glabātāji. Es sajutu, ka saplūstu ar Zemes kodolu un pēc tam ar brāzmainu gaismas plūsmu, nākošu no kodola, aiztraucos augšup!

Kas tas ir? Kāpēc es? Vai tad esmu Zemes Kundalini portāls!?

(Kundalini Glabātāji) Līdz nesenam laikam eksistēja tikai viens šīs enerģijas iznākšanas punkts, bet pašlaik to ir kļuvis daudz, lai šī enerģija varētu mijiedarboties ar lielākām cilvēku grupām un tādā veidā ietekmētu viņu pārveidošanos.

Tu vakar izmēģināja vienu no tādiem piemēriem, turklāt var piebilst, ka jūs, cilvēki, esat kļuvuši par Zemes Kundalini enerģijas iznākšanas dzīviem portāliem! Aktivizējot sevī šo enerģiju, jūs uzreiz savienojaties ar Zemes Kundalini enerģiju visos līmeņos. Un tas ir ielikts jūsu atrašanās šeit uz Zemes programmā.

Tātad var apgalvot, ka tur, kur es pašlaik dzīvoju, atrodas “Zemes Kundalini ass”?

Jā, šī ass jeb asis ir kļuvušas mobilas. “Viss plūst, viss mainās...”

Jūs vēl daudz ko varat izzināt un atklāt sevī un sev integrācijā ar šo planētas enerģiju. Meklējiet, tad jūs atradīsit.

Zemāk es sniegšu fragmentus no Drunvalo Melhisedeka grāmatas Gaismu nesošā Čūska (“Светоносная Змея[2]”).

Es runāju par Zemes Kundalini. Ar mūsu planētas Zeme centru ir saistīta īpaša veida enerģija, kura daudzējādā ziņā ir līdzīga čūskai. Viņa kustas līdzīgi čūskai. Cilvēka ķermenī tieši tāpat kustas enerģija, saukta par Kundalini.

Tieši šī planetārā Kundalini pa visu Zemi modina garīgos meklējumus, ne tikai dažādu valstu ašramos, dievnamos un klosteros, bet arī parastos laicīgos cilvēkos, kuri arī savā veidā meklē Dievu. Zemes Kundalini – tā ir slepena enerģija, saistīta ar katra cilvēka sirdi.

Zemes Kundalini vienmēr ir piesaistīta kaut kādai vienai vietai uz Zemes virsmas un atrodas tur apmēram 13 000 gadu. Pēc tam viņa pārvietojas uz jaunu vietu, kur tad arī mīt nākamos 13 000 gadus – atbilstoši tā sauktajam precesijas ciklam jeb ekvinokcijas pavēstījumam. Kad notiek šī pārvietošanās, mainās pats “garīguma” jēdziens. Un tam par cēloni kalpo jaunas enerģijas, nākamā cikla enerģijas, kuras mūs izved uz augstāku garīgo taku.

Plašākā mērogā šī aina izskatās tā. Planetārajai Kundalini ir divi poli, un viens no tiem atrodas tieši Zemes centrā. Bet otrs atrodas uz virsmas – un tā var būt jebkura mūsu pasaules vieta. Pašas planētas apziņa lemj, kur tieši jāatrodas šim polam. Katrus 13 000 (precīzāk, 12 920) gadus uz Zemi atnāk kāds impulss, kura iedarbībā Kundalini polaritāte mainās uz pretējo. Vienlaikus izmainās tā Kundalini pola, kurš atrodas uz Zemes virsmas, stāvoklis. Šī pola jaunā atrašanās vieta ātri modina cilvēkus, kuri dzīvo tuvumā, kā arī pārraida īpašu vibrāciju uz elektromagnētisko režģi, kurš aptver mūsu planētu. Tas savukārt iedarbojas uz enerģētiskajiem apziņas režģiem, un šo iedarbību nosaka Zemes DNS. Tādējādi mēs attīstāmies pēc rūpīgi izstrādāta plāna.

Sākot ar ceturto nodaļu, es stāstīšu gadījumus, kas balstās uz manu paša personīgo pieredzi. Es pavēstīšu par savu darbu ar Gaismas Čūsku un par to, kā cilvēki, piederoši simtiem dažādu cilšu un kultūru, slepeni palīdzēja šo garīgo enerģiju no Tibetas nosūtīt uz viņas jaunajām mājām Dienvidamerikā. Pārvietojusies no Tibetas uz Indiju, viņa līdzīgi čūskai pēc tam pārlīda pāri daudzām pasaules valstīm, kamēr nesasniedza Čīli, Zemes Kundalini jaunās mājas, “Jauno Tibetu”.

19.01.28

 

Atsūtīts 28.01.2019

Pievienots 28.01.2019

http://www.omartasatt.ru/publ/avtorskij_blog_tatjany_breslavskoj/blog_tatjany_breslavskoj/aktivacija_kundalini_opyt_issledovanija/28-1-0-2140

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.koob.ru/marciniak/keys_to_live_library (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.koob.ru/melhisedek/serpent_of_light (Tulk. piezīme)