Татьяна Бреславская - САТСАНГ С УЧИТЕЛЯМИ И СЕМЬЕЙ СВЕТА 15.12.18г.

Tatjana Breslavska - SATSANGS AR SKOLOTĀJIEM UN GAISMAS ĢIMENI 18.12.15.

18 12 18Pagājušo sestdien mēs noskaņojāmies uz sarunu ar mūsu Skolotājiem un Gaismas Ģimenēm. Tā kā mēs visi uz Zemi esam atnākuši ne no vienas Ģimenes (mēs – satsanga dalībnieki), tad arī uz mūsu uzaicinājumu atsaucās vairākas Ģimenes: Hiperboreji, Plejādes, Sīriuss, Gulbja un Lielās Lācenes Zvaigznāji, arī Skolotāji atnāca no diezgan augsta Plāna.

Visi sagatavoja savus jautājumus, un saziņa sākās...

Jautājums: Kādā veidā mūs, uz Zemes dzīvojošos, ietekmēs nokoriģētās laika frekvences un tās enerģijas, kuras ir apzīmētas kā “patiesā laika portāls”?

Atbilde: Pirmām kārtām – tas ir pārkārtojošs moments. Izmainīsies sabiedriskā iekārta, viss dzīvesveids, viss sociums, bruks vecās vadības formas, mainīsies starpvalstu saziņas formas, kritīs robežas. Pārmaiņas Krievijā notiks uz labo pusi.

Jautājums: Ko Krievijai nozīmē sankciju pastiprināšana no Eiropas valstu un ASV puses?

Atbilde: Sarežģīts jautājums... Eiropas valstis un ASV nav paraugs, taču Krievijā visa politikas un finanšu struktūra balstās uz korupcijas. Tās negrib turpināt sakarus, kas bāzējas uz “negodīga fundamenta”.

Tas nerezonē ar šo valstu politiku. Politikas pastiprināšana pret Krieviju – mērķis nav viņu iznīcināt kā valsti, bet iznīcināt “pampumu” valsts iekšienē. Krievijai ir jāattīrās no šī “pampuma”, “augoņa”.

Tam visam ir jāpašiznīcinās. Ja valsts iekšienē pagaidām nav spēka, lai pārdurtu šo “pampumu” (un tas piebriest), tad tas notiks no ārienes, un pēc tam Krievija sāks atjaunoties.

Tas var būt saistīts ar ekonomikas krahu, taču tas būs jaunas Krievijas sākums.

(Pēc šīs informācijas caur grupu noritēja “tīrīšana”, sūtot gaismas impulsu caur mums, pārvadītājiem.)

Jautājums: Kādam notikumam ir jābūt, kurš izmainīs mūsu pasauli, un vai tas būs 2019. g.?

Atbilde: Būs cilvēces masveida apskaidrošanās. Tā ir – prāta skaidrība, redzējuma skaidrība, prasme atšķirt melus no patiesības. Katrs skaidri ieraudzīs – KAS viņš ir, KĀDĒĻ viņš ir šeit uz Zemes. Atvērsies Saprāts, prasme domāt.

Tas jau notiek un turpināsies ar pieaugošu spēku arī jaunajā gadā.

Gaisma uzņem apgriezienus, un atpakaļceļa nav. Gaisma jūs “vilks” uz Gaismu. Jūs visi esat noguruši spēlēt dumjo “kaķa un peles” spēli, jūsu atmiņa ir pārslogota ar gružiem, inficēta ar vīrusu.

Līdz ar apziņas attīrīšanos palielināsies uztveres spēks. Līdz ar Saprāta atvēršanos izmainīsies daudz kas visās dzīves sfērās: cilvēki uzstāsies pret bruņošanās sacensību, skaidri ieraudzīs karošanas un militāru konfliktu organizēšanas bezjēdzību, sāks uzstāties pret vienkāršo cilvēku skaidri redzamo ekspluatāciju.

Katra tauta sāks prasīt atskaiti no valdītājiem, lai visi līdzekļi tiktu tērēti attīstībai, audzināšanai, ekoloģijai, Zemes dabas resursu saglabāšanai.

Jums vajag veikt vienīgo solīti, piepūli, lai kļūtu pavisam apskaidroti. Un šī piepūle ir saistīta kā ar apziņu, tā arī ar Sirdi.

Jaunais laiks un viņa Gaisma nāks pretim Sirdīm, lai viņas atvērtu, sasaistītu ar Sākotni, ar Dievišķo visaptverošo mīlestību, un tad karu un konkurences cīņas jautājumi atkritīs.

Saprāta un Sirds atvēršana – lūk, divi galvenie momenti tuvākajos gados, kuri ir vissvarīgākais nosacījums turpmākai eksistēšanai un attīstībai.

Jautājums: Pēc 12:12 izmainījās Saule, kā viņa mūs ietekmēs?

Atbilde: Jūs sākāt precīzāk un skaidrāk just Saules, ne tikai kā fiziska spīdekļa, bet arī kā Garīgās Saules, enerģijas. Tie, kas ir saskaņoti ar viņas vibrācijām, sāka stiprāk just viņas enerģijas kā apziņu un fizisko ķermeni pārveidojošu faktoru. Jūsu jutīgums pret enerģijām ved arī pie jūsu fizisko ķermeņu izmaiņas. Izmainīsies arī asinis.

Izmainīsies asins sastāvs, tas ir saistīts ar pāriešanu jaunā kosmosa telpā kopā ar planētu. Tāpēc jūsos notiks daži pārveidojumi, nākotnē – tas ir ķermeņa silīcija pamats, un arī tas ir saistīts ar asins sastāvu.

Jautājums: Kāpēc cilvēcei ir 4 asinsgrupas, ar ko tas ir saistīts?

Atbilde: Pēc šī jautājuma mūs nosūtīja pie “cilvēces saknēm”. Pirms eoniem laboratorijās tika radīts vēl vairāk asinsgrupu. Ar vienu asinsgrupu Zemes iedzīvotāji neizdzīvoja daudzo epidēmiju un mutāciju dēļ. Tāpēc tika izvēlētas 4 asinsgrupas, visnoturīgākās zemes dzīves apstākļiem.

Jautājums: Rēzus faktors un tā nozīme? Kāpēc uz Zemes ir tikai 15 procentu negatīvā rēzus faktora nesēju?

Atbilde: Jūs jau zināt, ka notika Zemes dzīvnieku pasaules sajaukšanās ar kosmosa rasu gēniem, un tas ielika pamatu pozitīvajam rēzus faktoram. Negatīvā rēzus faktora “tīri nesēji” ir zvaigžņu civilizāciju pārstāvji, kuri dzīvo kopā ar cilvēkiem. Tā nav savdabības zīme, tas ir īpašs mutācijas veids, lai “neiznīcinātu” savu zvaigžņu pamatu. Uz šo brīdi – “Zemes Namā viss sagriezies juceklī”, un “tīri nesēji” ir palikuši praktiski daži.

Ja visi cilvēki piederētu vienai bioloģiskai sugai, nebūtu hemolītisku slimību (rēzus-konfliktu), jo rēzus-konflikts – tas ir mēģinājums iznīcināt svešu vielu.

Rēzus-negatīvie, tāpat kā atlanti, – tie ir seno astronautu, kas reiz kolonizēja Zemi, pēcteči. Jau lielais metafiziķis Rūdolfs Šteiners (Rudolf Steiner) attīstīja teoriju, ka aizvēsturiskos laikos cilvēci ievērojamā pakāpē vadīja, virzot viņu, augstākas kārtas būtnes, kuras kontaktējās un mijiedarbojās ar noteiktiem cilvēkiem – visspējīgākajiem, visstiprākajiem un intelektuāli viselastīgākajiem.

Tā kā pastāvēja seksuāli sakari starp šīm būtnēm un zemes cilvēkiem, pasaulē parādījās tie, kurus var saukt pusdieviem. Šie cilvēki-hibrīdi bija augstāko ideju iedvesmoti, juta sevī universālo kosmosa spēku. Būtībā Šteinera definīcija pēc apraksta sakrīt ar tiem, kurus senie jūdi sauca nefilimiem – “jaukajiem cilvēkiem” jeb “milžiem”.

Pie otrās kategorijas pieder faktiskie rēzus-negatīvie – viņiem kosmiskais gēns nav pazaudēts, viņš darbojas. Viņš var kādu laiku vispār neizpausties, bet pēc tam aktivizēties – tad iestājas atklāsme, atnāk skaidra izpratne par savu misiju uz Zemes, izpaužas paranormālas spējas, iespēja iziet uz tiešiem sakariem ar kosmosu. Starp citu, daudzi no rēzus-negatīvajiem nodarbojas ar paleoastronautu radīto civilizāciju pētījumiem, – viņos runā asins balss, atmiņas par savu patieso izcelsmi (informācija ņemta no rakstiem Internetā).

Jautājums: Vai būs telpas sadilšana nullē?

Atbilde: Šī telpas salocīšanās, kolapsēšanās jau notiek. Tā ilgst jau vairākus gadus, un, kad mūsu realitātes telpa izlocīsies citā, – mēs neieraudzīsim pirms dažiem gadiem dažos čenelingos solītās fantastiskās ainas aiz loga. Pasaules-ēkā viss sāks mainīties, un tā būs pāriešana jaunā realitātē. Vecajā realitātē mūsu galvenais uzdevums bija karmas uzdevumu atstrādāšana un atmiņas pamodināšana. Cilvēce šos uzdevumus ir izpildījusi. Priekšā stāv jauni, – un tas jau ir jaunajā realitātē, uz kuru jūs pārejat.

Jautājums: Kā sevī attīstīt telepātiju?

Atbilde: Tas atkarīgs no tā, kādiem mērķiem un uzdevumiem jūs sekojat. Ja tie ir egoistiski mērķi kļūt īpašam, jums tas var neatklāties.

Vajag sev priekšā nolikt uzdevumus: vispārēja Gaismas attīstība un viņas aktivizācija sevī, tad šīs programmas vedīs pie psihisko spēju attīstības, ja tas atbilst Dvēseles programmai. Tāpēc nepieciešams tiekties pēc saiknes ar Dvēseli un Augstāko Es, lai noskaidrotu, KAS jums ir galvenais, ko nepieciešams pirmām kārtām attīstīt. Noteicošais faktors turklāt būs Sirds un apziņas atvērtības līmenis.

Jautājums: Kad notiks “ēnu valdības” (“pasaules valdības”) atklāšana?

Atbilde: Nepieciešams aizdomāties par vārdiem, jūs tiem piešķirat spēku, tāpat kā atņemat to. “Ēnu” – tātad – “ēnā”, ne skaidri saskatāma un ne galvenā. “Pasaules” – tiesības pārvaldīt pasauli.

Vienā vārdā, – jūs varat varu piešķirt un atņemt to. Jūs aizmirstat, cik visspēcīgi jūs esat!

Šī valdība neslēpjas, ja jūs par viņu zināt. Apvienojieties, lai pēc iespējas drīzāk atklātu viņas sapuvušos noslēpumus un spēka sviras. Kad jūs visi apvienosieties vienotās zināšanās un pūlēs, tad arī pienāks šī atklāšana.

Neviens no ārpuses to nedarīs, tas ir jūsu uzdevums – atmaskot jūsu spēles vadītājus, kuri ved jūs aplamā virzienā, ievedot maldos, lai izmantotu saviem mērķiem.

Jūsu uzdevums ir jūsu apvienošanās, un mēs palīdzam tik, cik mums uz to ir tiesības, tas ir Likums. Mēs dodam jums visus instrumentus, metodes un noskaņojumus, taču risināt problēmas jūsu vietā mums nav tiesības.

Mēs jums pietuvinājāmies, cik tas mums ir iespējams un atļauts. Mēs pašlaik iegājām katrā no jums. Mēs zinām visus jūsu ierobežojumus un to, ka jūs itin bieži nevarat tos pārvarēt ar savu apziņu, taču mēs nevaram iejaukties, ievērojot Likumu.

Jums pēc būtības daudz ir dots no dabas, un mēs aktīvi veicinām visa jūsu potenciāla augšāmcelšanu.

Jautājums: Kāda dziedināšanās metode ir visiedarbīgākā? Pašlaik daudz tiek runāts par egregoru negatīvo iedarbību uz dziedniecības praksēm un metodēm, ar kādām enerģijām mums dziedināties?

Atbilde: JŪS esat paredzēti kā “pašdziedinošs“ genotips. Jūsu ģenētiskajā struktūrā ir ielikts pašdziedināšanās pamats, taču mēs zinām, ka jūsu DNS bija pakļauta mutējošiem procesiem, kuri grāva pašdziedināšanās programmas, un bija arī enerģētiski triecieni no Kosmosa no negatīvu spēku puses, kuri cilvēcei traucēja paust savu pamatu.

Bija arī vardarbīgā veidā veikti ģenētiski eksperimenti, lai iznīcinātu jūs kā rasi. Tāpēc jūsu ģenētikā ir daudz noviržu, un jūs bieži nevarat izmantot visas iespējas jūsu atjaunošanai, izdziedināšanai un aktivizācijai.

Neskatoties uz to, visos laikos jums nāca palīgā – Jēzus mācīja dziedināties, atverot apziņu, viņš ielika savas mācības pamatu mācekļos, kuri iemiesojās uz Zemes atkal un atkal. Turklāt tika dotas plaša mēroga kosmiskas programmas, lai atjaunotu cilvēces ģenētisko struktūru.

Pat ar ierobežotām iespējām jūs varat daudz ko (pie šiem vārdiem caur mums iet ļoti spēcīgas enerģijas). Jūsos ir deformētas šūnas, kuras vajag izlabot. Ir traucēta elektriskā strāva šūnu līmenī, un rezultātā programmu kļūda.

Mēs pašlaik atjaunojam ideālās programmas šūnu, tā ir “Ādama Kadmona šūna”, uztverot viņu kā dievcilvēku uz Zemes. Jūs uz Zemi atnācāt tieši kā dievcilvēki ar milzīgu potenciālu! (Mūs piesūcina ar enerģijām, piesūcina šo “Ādama Kadmona šūnu”. Lai šīs enerģijas atjauno mūsos visu sākotnēji ielikto vislabākajā veidā!)

Nāk spēcīga gaismas plūsma!

Jautājums: Vai mums ir jānodarbojas ar gaismas ķermeņa “merkaba” aktivizāciju?

Atbilde: Jā, protams, katrā darbā un katrā etapā jūs palielināt savu gaismspēju un gaismas ķermeņu aktivitāti.

Jautājums: Vai darbojas dziedināšana pēc kosmiskajiem kodiem?

Jā, tā ir saikne ar Gaismas Ģimeni, ar Pirmavotu. Katru reizi jūs noskaņojaties, dziedināties, aktivizējaties.

Jūs visus saskaņo ar Tēva kosmiskajiem kodiem, pieved pie harmonijas apziņu, visus ķermeņus.

Pēc jaunas enerģiju porcijas saņemšanas mūs harmonizē un saskaņo.

Norit lauku izlīdzināšana, to balansēšana šūnu un atomu līmenī. Skenē smadzeņu neironu darbību, viņu aktivitāti, organizējot mūsu domāšanas procesus.

Tiek vērsts Gaismas Stars, lai pastiprinātu spējas adžnas rajonā. Gaisma “apmazgā” pakauša daļu, kakla rajonu un aizkrūtes dziedzeri. Gaisma dziedina, koriģē, aktivizē.

Nāk vispārēja atzinība no Ģimeņu un Skolotāju puses par mūsu dziļajiem un nopietnajiem jautājumiem, par to, cik apzināti mēs pieejam savas dzīves jautājumiem.

Ar katru no mums tiks turpināts darbs individuāli atbilstoši vajadzībām. Katram nāks pretim pašā labvēlīgākajā veidā.

Mēs pateicamies!

18.12.18.

 

Atsūtīts 18.12.2018

Pievienots 18.12.2018

http://www.omartasatt.ru/publ/avtorskij_blog_tatjany_breslavskoj/blog_tatjany_breslavskoj/satsang_s_uchiteljami_i_semej_sveta/28-1-0-2122

Tulkoja Jānis Oppe