Татьяна Бреславская - ВОПРОСЫ К ВЫСШЕМУ Я ПО ПОВОДУ ГОТИЧЕСКИХ ХРАМОВ

Tatjana Breslavska - JAUTĀJUMI AUGSTĀKAJAM ES SAKARĀ AR GOTISKAJIEM DIEVNAMIEM

14 09 12Mans AEs, es lūdzu tevi komentēt manu attieksmi pret gotiskajiem dievnamiem un vai turklāt tur ir mana loma.

- Mans tevis redzējums ir tāds: tu sākotnēji esi zinājis (zinājusi) šos noslēpumus.
Tas bija vienots “šifrēšanas” plāns, kas sastāvēja kā no pašas arhitektūras, tā arī no iekšā izvietoto detaļu, fresku, mozaīku, bareljefu momentiem.
Atsevišķās vietās – liela daļa informācijas bija izvietota pa dievnamu ārējo kontūru, kā, piemēram, tev pazīstamajā Ķelnes katedrālē.

Kā šī informācija var pakalpot cilvēcei, un kā tā ietekmēja cilvēku prātus visos laikos? – Meistars arhitektūras, ciļņu fresku un tml. simbolikā lika iekšā informāciju par dzīves iekārtojumu uz Zemes, par “zemiešu” attiecībām ar debesu būtnēm.

Tas, kurš lika iekšā informāciju, bez šaubām – bija SKAIDRI-REDZOŠAIS un SKAIDRI-DZIRDOŠAIS, kurš raugās garām gadsimtiem, uz priekšu cilvēka attīstībā. Šie Meistari un Skolotāji prata atrast ne tikai izpildītājus – arhitektus, skulptorus, māksliniekus un svētbilžu gleznotājus, bet turklāt arī cilvēkus, kas jūt “zemes esības īsteno būtību”, tas ir, tos, kas PATIESI TICĒJA un juta savu piederību Dievišķajam. Bieži viņi paši bija gan arhitekti, gan skulptori, gan mākslinieki. Jums ir zināmi viņu vārdi – Leonardo da Vinči, Mikelandželo un citi.

Pašlaik cilvēce dzīvo citās enerģijās, uzsūc jaunu informāciju. Ko tad darīt ar to informāciju, kura iegūlusies senajos Dievnamos?

Pirmkārt, tā, šī informācija, jau ir izpildījusi savu darbu cilvēku prātu izvēršanā daudzu gadsimtu garumā.

Otrkārt, pašlaik ir pienācis laiks aktivizēt šo informāciju jaunā līmenī. Tam pirmām kārtām ir jābūt saistītam ar Jauno laiku. Jaunais laiks – tas nav vienkārši jēdziens, bet tieši – jaunu frekvenču, uz kurām ir pārgājusi cilvēce savā attīstītībā, STRUKTŪRA.

Nošifrētajiem elementiem konstrukcijā pašlaik ir it kā “šauri” vecās enerģijas važās.
Laika frekvenču nesakritība var pilnīgi “izolēt” visu to informāciju, kura ielikta šajos dievnamos. Nepieciešama – Jauno laika frekvenču un enerģiju aktivizācija šajos dievnamos.
Tu esi ar to saistīta tādā pakāpē, ka esi Jaunā laika Noskaņotāja.
Tu vari tikai ar savu klātbūtni un nodomu vien saskaņot laika frekvences šajās vietās.
Tas ir tavs darbs. Tu vari ar dažiem no šiem dievnamiem saistīties Smalkajā plānā, taču ir vēlama tava REĀLA FIZISKA klātbūtne tajos.

Mani interesē jautājums: kāpēc Koteļņikova Natālija (Котельникова Наталья) virs dažiem dievnamiem un Spēka Vietām redzēja tieši GOTISKĀS smailes (Smalkajā Plānā)?

- Vispieņemamākais variants zemes Plāna saiknei ar Smalko ir piramīdas-trijstūra veidā, no kuru virsotnes stiepjas antena-smaile.

Tu taču redzēji 2 pasauļu savienojuma zīmi: trijstūri uz ass, no kura stiepjas vēl viena ass. Kaut kas līdzīgs agrāk tika likts uz mirušo kapiem uz Zemes, pēc tam tas (nez kāpēc!?) tika atcelts (pirmoreiz es to ieraudzīju Arkaimā pirms dažiem gadiem).
Tā bija saistošā antena un ceļa radītājs no cilvēka aizejošajam garam.
Kas ir piramīda-trijstūris:
no virsotnes – Gara nokāpšana “zemākā plāna” punktā, tālāk – no otra punkta – Gara pacelšanās uz izejas punktu.
“Tāda konstrukcija” pašlaik ir redzama tajās vietās, kur šis process atrodas “aktīvā stāvoklī”, tas ir, galvenais, ka ir “aktīvs” punkts, no kura Gars atkal “paceļas” uz augšu, pie Avota. Ideālā gadījumā – aktīvai ir jābūt visai šai “apritei”.

Kāpēc gan tādā gadījumā Pareizticīgo baznīcām ir cita konstrukcija, ar ko tas ir saistīts?

- Tas ir saistīts ar to, ka Pareizticības pārstāvji noteikti kāroja atšķirības no rietumu reliģijām un atribūtiem.
Lieta tāda, ka sfēriska konstrukcija arī ir dievišķās ģeometrijas elements (kupoliem ir ieapaļa forma), bet, vēlreiz atkārtoju – visideālākā konstrukcija ir trijstūra-piramīdas veidā.

Pievērsiet uzmanību tam faktam, ka tāda trijstūra sānu daļas (gotiskajos dievnamos) ir garākas nekā pamats.
Tas liecina par to, ka ceļš, uzkāpšana pirmām kārtām ir daudz ilgāka un grūtāka, un tāpēc arī “stāvāka” nekā atrašanās Garā zemes plānā – pamats.

Tad varbūt cilvēkiem ir “noderīgāk” būt katoļu dievnamos, nevis pareizticīgajos?

- Garam patiesībā nav starpības – kur attīstīties. Dievnami – tas ir tikai “papildu punkts” Gara attīstībā, bet galvenais Dievnams ir katra uz Zemes dzīvojošā iekšienē.

 

Pievienots 12.09.2014

http://www.omartasatt.ru/publ/avtorskij_blog_tatjany_breslavskoj/blog_tatjany_breslavskoj/voprosy_k_vysshemu_ja_po_povodu_goticheskikh_khramov/28-1-0-1200

Tulkoja Jānis Oppe