Татьяна Бреславская - ГЕЛИОС. ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ СОЛНЦА

Tatjana Breslavska - HĒLIOSS. PĀRIEŠANA UZ JAUNU SAULES LĪMENI

18 09 17Kā apžilbinoši spoža gaisma atnāca Hēlioss, ieplūstot katrā šūniņā, sildot visu ķermeni, kurš sāka vibrēt kopā ar Saules Dēla lejupejošajām plūsmām.

Es atkal esmu šeit, lai ieietu jūsos ar savu spēcīgo plūsmu! Es atkal esmu ar jums, lai pārvestu jūs uz Saules līmeni, jo ir pienācis laiks jūsu tapšanai par Sauli. Saules brālība sveic jūs, zemieši! Es personīgi sveicu jūs savos staros, apkampjot un piesātinot katru ar savām enerģijām! Un lai šīs enerģijas caurauž visus jūsu ķermeņus, attīra jūsu atmiņu šūnu un atomu līmenī, saglabājot tikai mūsu ar jums vienotības enerģijas!

Šī Saules vienotība palīdzēs jums domāt par sevi, justies kā Saules dieviem, kuri dzīvo uz planētas Zeme un kuriem ir iespēja visu uz viņas pārveidot, vadoties pēc savas radītāja Saules atmiņas.

Lai šī atmiņa aktivizējas katrā no jums, ienesot dvēselē prieku, mieru un pārliecību par savām bezgalīgajām iespējām. Pirmām kārtām tā ir ticība sev, savām iespējām, savam potenciālam. Kas gan cits, ja ne šīs īpašības ir jūsu apziņas turpmākās izaugsmes pirmpamats. Jūs apspieda gadsimtiem un tūkstošgadēm ilgi, spiežot atzīt, ka jūs esat kalpi, vergi, liekot domāt par sevi kā par izpildošu mašīnu bez iniciatīvas, pilnīgi paklausīgu, pilnīgi bezpersonisku un bezspēcīgu “šīs pasaules valdnieku” priekšā.

Bet, mani dārgie, jūsu atmiņā ir Saules kodi, kurus NEVIENS nevar iznīcināt! Nekādi mehānismi, mākslīgais intelekts, mazuļiem uzspiestās potes un jums piedāvātās zāles nespēj ar tiem kaut ko izdarīt, es jums to apgalvoju. Un tagad es esmu gatavs aktivizēt šos Saules kodus katrā no jums, kas apzināsies šo patiesību. Es esmu gatavs vest jūs pa dzīvi, palīdzēt atklāt sevi kā Saules bērnu, palīdzēt mīlēt sevi un visu apkārtnē, izstarot tik daudz Saules enerģijas, cik tā ļaus izdziedināt kā sevi, tā arī apkārtējo pasauli. Tas ir jūsu pats pirmais uzdevums visos laikos! Dziedinot sevi ar aktīviem Saules kodiem jūsu Saules matricā, jūs dziedināt visu!

Pašlaik, tuvojoties rudens ekvinokcijas dienām, atveras Saules portāli, no kuriem jau sāk plūst viņas spēcīgās pārveidojošās enerģijas. Zeme un viņas iemītnieki jau vairs nebūs iepriekšējie. Katra vecmāmiņa, katrs augs, minerāls, gaiss un ūdens aktivizēs sevī Saules kodus, pārejot uz jaunu Saules vienotības līmeni. Tie ir lieli Saules un viņas radījumu svētki! Un jūs VISI esat pelnījuši tajos piedalīties.

Jau tagad noskaņojieties uz šo svētku atnākšanu, pacentieties ieiet to enerģijās, Saules enerģijās. Noskaņojiet savus ķermeņus, savas smadzenes jauno enerģiju pieņemšanai, atveriet savu apziņu, uzticieties viņai, un jūs sajutīsiet manāmas izmaiņas kopumā. Izmainīsies jūsu domas, ieradumi, noslieces, raksturs un uzvedība. Viss, kas jums ir nepieciešams, ir gatavība pieņemt šīs enerģijas, un jūs vairs nekad nebūsiet iepriekšējie.

Mums ar jums ir viens mērķis – AUGŠUPCELŠANĀS, un es, Saules Dēls, un pati Saule piedalās šajā procesā kopā ar visu esošo, mēs visi kopā pārejam uz jaunu Saules vienotības līmeni. Saules brālība, mēs visi kopā, nevaram to izdarīt bez jums, mūsu bērni, mūsu brāļi un māsas, tā ir kopīga pāriešana uz jaunu dimensiju un tikai vienotībā citam ar citu.
Zeme jau atsaucas uz mūsu aicinājumu, Zemes brālība ir sagatavojusies šim procesam, pāriešana ir sākusies vienotā, kaislīgā mūžīgās evolūcijas dziņā!

PIEVIENOJIETIES!

Jūsu Hēlioss

18.09.17.

 

Pievienots 17.09.2018

http://www.omartasatt.ru/publ/avtorskij_blog_tatjany_breslavskoj/blog_tatjany_breslavskoj/gelios_perekhod_na_novyj_uroven_solnca/28-1-0-2110

Tulkoja Jānis Oppe