Татьяна Бреславская - БЕСЕДА С КРАЙОНОМ О ГОЛОГРАММЕ

Tatjana Breslavska - SARUNA AR KRAJONU PAR HOLOGRAMMU

18 09 21(Pēc Patrīcijas Pfisteras (Patricia Pfister) materiāliem “Krajons – hologramma” 2016. g.)

https://omartasatt.info/poslaniya/krajon/krajon-gologramma

Sveicu tevi, Meistar Krajon! Es gribu uzdot dažus jautājumus, izlasījusi šo materiālu, un konkrēti: vai patiešām runa ir par kādu kuģi, vai arī tā visa ir alegorija?

Runa ir par kuģi, kurš kontrolē jūsu atgriešanos “savās mājās” un no kura nāk noteiktas komandas, kas nosaka atgriešanās ceļu, un tāds kuģis nav viens vien. Pati “spēle” tika radīta ne uz kuģa. Viss, kas ir rakstīts par “spēli”, attiecas tieši uz Augstāko Saprātu, Radītāju, kura Prātā dzima viss spēles plāns-iecere. Šādā nozīmē čenelingā kuģis ir minēts kā avots, no kura izriet visas Spēles radošais sākums.
Es šo tēlu pielietoju, lai vienkāršotu jums izpratni, tāpēc ka daudziem no jums Radītāja vārdam ir kaut kāda atdalīta, abstrakta nozīme, bet tā jūs visu uztverat uzskatāmāk, kā jūsu datorspēlēs.

Pateicos, Krajon! Un mans nākamais jautājums: samērā ar iegremdēšanos “spēlē” visa apkārtējā telpa mainās, tas ir, vadoties pēc pieņemtā čenelinga, spēle ietekmē telpu. Uz kā rēķina tas notiek, un, ja mēs, zemieši, atrodamies šīs spēles centrā, tad no tā izriet, ka arī mēs ietekmējam visu apkārt, bez zemes telpas vēl arī visu kosmosu, vai arī mēs pārāk “atvēzējamies”?

Nē, nebūt jūs pārāk neesat “atvēzējušies”! Spēle, kurā ietverta visa cilvēce, tuvojas finālam. Viss, kas izvēršas uz šīs planētas, ir viņas Radītāja lielās spēles fināls, un tāpēc “likmes” ir augstas. Katrs “slimo” par savu komandu, katrs spēlētājs ir uzskaitīts un ļoti svarīgs! Spēlē ir iesaistīti paši labākie un pieredzējušākie “treneri, arbitri”. Radītājam nav svarīgi, kurš uzvarēs, viņam ir svarīgs pats spēles process, viņš priecājas par savu lolojumu, ļaujot saviem palīgiem gatavot “komandas” pēc sava radošā ieskata, taču, ievērojot noteiktus likumus (kā “Viena Likumā", piemēram, vai “Desmit baušļos”).
Dalībnieki ir tā aizrāvušies, ka viņu emocijas, iekrāsotas dažādos toņos, sāk pārveidot telpu, kurai ir viļņveidīga struktūra. Jums ir zināms piemērs ar ūdeni: ūdens struktūra mainās atbilstoši skaņu vibrācijai. Tā arī telpa pastāvīgi maina nokrāsu, formu, izmēru un tml. Tas, ka cilvēka jūtas, viņa emocijas ietekmē apkārtējo vidi, tika pamanīts uzreiz, un, protams, tika radīts plāns, kā šīs iespējas izmantot.
Katrs Logoss-Radītājs jeb komandas “treneris” centās gūt no tā noteiktu izdevīgumu, sacenšoties ar citiem Logosiem, un ar to “inficējās” arī paši spēlētāji, izpildot (spēlējot) visdažādākās lomas, iepazīstot sevi te kā varoni, te kā ļaundari.
Svarīgs bija enerģiju, jūtu izvirdums! Pati ilgotākā vēlme visiem bija dzemdināt Mīlestības jūtas! To maģisko substanci, ar kuru radīja pats Radītājs! Un tas izdevās! Zemes vēsturē šie momenti ir apdziedāti leģendās un teiksmās. Taču TĀ mīlēja tie “spēlētāji”, kuri bija ļoti tuvi paša Dieva enerģētiskajai komponentei, viņi sevi paši uzskatīja par Dieviem.
Visi vēlējās, lai parastie mirstīgie apjēgtu šo jūtu dziļumu, jo tika izdarīts noteikts secinājums, ka augstas mīlestības frekvencē var pārvarēt daudzas pakāpes uzkāpšanā pie Avota, Radītāja. Šīs cildenās, tīrās jūtas strauji veda ārā no parastās spēles nosacījumiem un pārveidoja visu apkārt!
Ja notiktu tā, ka visi sāktu mīlēt ar “tīru, cildenu” mīlestību, spēle pagrieztos atpakaļ un spēlētāji ātri atgrieztos pie sava Avota. Taču daudziem uz planētas tas nav pa prātam: beidzot spēli, var zaudēt daudz, daudz labumu un zemes plāna baudu, pie kurām dvēseles ir tik ļoti pieradušas! Neviena no viņām pat atcerējusies nav ne par likumiem, ne par visa notiekošā jēgu, iegrimusi dažādās, dažreiz polāri pretējās baudās.
Pēc fizikas likumiem planēta virzās pa galaktisko spirāli, kas prasa no viņas visu enerģiju, lauku izlīdzināšanu, telpas un uz viņas dzīvojošo harmonizāciju, citādi Zeme nesasniegs noteiktu līmeni, būdama ar zemu vibrāciju frekvenci. Taču tas vairs nenotiks, jo jūs visi esat izdarījuši visu, lai pāriešana notiktu. Samērā ar tuvošanos galaktikas centram, visi spēlētāji pamodīsies un apzināsies visu notiekošo.
Un kas tad būs, jūs jautāsiet? “Zelta laikmets”? “Uzplaukums”? Jā, jā... visi svinēs savu galīgo pamošanos, daudzi aizies pie miera, līdz jaunai spēlei, bet citi sāks iekārtot jaunu dzīvi uzplaukuma periodā: variāciju būs milzīgi daudz!

Čenelingā ir runa par “hologrammām bez dvēseles”, tām būtnēm, kuras tika “atnācēju” radītas. Šīm būtnēm, kuras mēs saucam par “cilvēkiem”, vai viņām ir sutratma, kas viņus saista ar Radītāju, un, ja – ne, tad ar kādu Avotu un kādu saikni viņas jūt, ja vispār jūt (māju aicinājumu, piemēram)?

Es sapratu tavu jautājumu. Jūs zināt, ka jūsos, atnācējos, ir kāda “balss, aicinājums”, ar kuras palīdzību jūs vienmēr varat atgriezties, un tas “sarkanais enerģētiskais pavediens”, kas saista jūs ar Pirmavotu, lai neapmaldītos trakojošo spēļu atvarā.
Bet Zemes bērniem, zemiešiem, nav tāda “pavediena”, taču viņi cenšas kopēt jūs, viņiem ir tas jūtu komplekts, kurš ļauj viņiem pietuvoties īstenas saiknes sajūtai. Pateicoties jauktām laulībām, to itin bieži izdodas uzbūvēt pēcteču ģenētiskajā virknē. Spēle šajā līmenī tuvojas beigām, un, kā teikt, “visi paņēmieni ir labi”.
Ir mērķis – spēles pabeigšana, vajag ceļus, pa kuriem izvest visus pašā labākajā veidā. Kā to izdarīt, zina tie meistari, kuri mīt starp jums ar viņos ieliktu “pamodināšanas” un spēles pabeigšanas programmu.

Bet kāpēc spēli vajag pabeigt? Tā nav izdevusies?

Tu nepareizi saprati: nevis pabeigt spēli, bet izvest no tās spēlētājus, viņiem spēle būs beigusies, un atnāks jauni un sāks visu no jauna.
Runa ir par cilvēkiem, kuriem nav nekādu ierobežojumu – gribas brīvība, bet turklāt viens ierobežojums tomēr ir – tā ir sirds vibrācijas frekvence. Abu pušu apziņas attīstības progresu vada mīlestības vibrācijas.

Kādā veidā sirds vibrācijas frekvence var būt ierobežojoša?

Cilvēks vai atnācējs ar augstu sirds vibrāciju līmeni nekad neizies uz noziegumu, tas tad arī ir ierobežojums ļaunumam. Jo augstāks ir sirds vibrāciju līmenis, jo apzinošāks kļūst dzīvojošais un jo skaidrāk viņš redz, ka viss apkārt ir vienots un viņš pats ir visa turpinājums un “konteiners”. Likums – “nekaitē” kļūst viņam noteicošais viņa dzīvē.

Lai iegūtu pēc iespējas vairāk jaunas pieredzes, izpildītu pēc iespējas vairāk lomu, spēles dalībnieki dalīja sevi daļās, dalīja savas dvēseles...
...tagad cilvēki vāc kopā savas saskaldītās dvēseles fragmentus.

Iznāk, ka dvēseles daļas nav fraktālas, bet fragmentāras, un neviena dvēsele absolūti neatceras, ko dara viņas cita daļa? Bet kā tad apgalvojums, ka mēs visi esam “Dieva līdzība”, viņa fraktāļi? Ko tu vari teikt šajā sakarā?

Es teikšu, ka VISS šajā pasaulē ir fraktāls, pat “saskaldītā dvēsele”, taču tika ieviests zināms dvēseles “atmiņas trūkuma” nosacījums pašas spēles efektivitātes pastiprināšanai. Uzskatiet, ka tas attiecas tikai uz viņas atmiņu, kaut arī jūs varat iebilst, ka tieši atmiņa taču arī ir vissvarīgākā! Visām dvēselēm ir līdzīgas programmas un vēl jo vairāk VIENOTAI dvēselei, “saskaldītai daļās”, bet tikai ar atņemtu VIENOTO atmiņu, taču turklāt ar kodiem viņas atjaunošanai. Vācot kopā savas dvēseles fragmentus, jūs tieši šos kodus aktivizējat, tādā veidā apzinoties sevi kā viengabalainu, visu atcerošos būtni.

...jebkura slimība ir izārstējama, ja atbilstošo programmu pārrakstām atsevišķos cilvēkos un kopumā pietiekamā skaitā indivīdu, lai pārprogrammētu visu “slimības programmu”.

Iznāk tā, ja grupai “attīstīto” atceltu vēža šūnas kā tādas, un ir viedoklis, ka viņas kalpo kā noturēšanas faktors un daudzējādā ziņā ir saistītas ar indivīda uzvedību, tad viņas pazudīs visiem? Mums ir zināms, ka daudzām slimībām ir psihosomatisks raksturs.

Tev taisnība, ka daudzas slimības uz Zemes ir saistītas ar cilvēku apziņas līmeni un uzvedību, viņu emocijām. Tas ir rupjš, noturošs faktors. Samērā ar katra apziņas līmeņa izaugsmi var pāriet pie pilnīgi citādiem “audzināšanas pasākumiem”, atceļot slimības principu, un šo “jauno” pasākumu kā programmu var ieviest caur augstu attīstītu indivīdu grupu. Ir pagājis pirmatnējās kopienas un viduslaiku moku un ciešanu laiks. Augstu tehnoloģiju laikmetā ir mērķtiecīgi pāriet pie citādiem audzināšanas pasākumiem.

Taču atnācējiem bija sava neredzama vadoša komanda, un tā pārliecināti vadīja šos procesus (saistītus ar pamodināšanu).

Arī zemieši no ārienes dabūja savu vadošu komandu…

Atnācējiem un zemiešiem ir savi Skolotāji un Audzinātāji. Ar ko šīs komandas atšķiras?

Viņas praktiski ne ar ko neatšķiras viena no otras, vienkārši zemiešu kuratori smalkāk pazīst viņu psiholoģiju un uzvedības raksturu, tam visam ir sava specifika, un tas attiecas uz sava veida “audzinošajiem pasākumiem”.

Kas tad notiek tagad? Par atnācēju jauno mērķi kļuva Zemes pārvēršana Dievišķajā Avotā! Jā, jūs izlasījāt pareizi. Radīšanas dzinējs atrodas šeit, un tāpēc šai planētai ir jākļūst par izpausmi, materiālu vietu Dievišķajam Avotam, īpaša veida Spēka vietu!
“Spēka vieta” nav nekas cits kā vieta ar augstāku vibrāciju nekā tās apkaimes. Tāpēc tā ir tuvāk Dievišķajam Avotam un ir svēta vieta. Tieši par tādu svētu vietu ir jākļūst Zemei, par visa Visuma svētceļojumu vietu. Un ir pamats, lai Zeme kļūtu par tādu ilgotu vietu, tagad jūs par tādu zināt. Var teikt tā – kurš kontrolē Zemi, tas kontrolē Dievišķo Avotu!

Krajon, man nav skaidrs šis traktējums, mums drīzāk pierastāk ir dzirdēt, ka Zeme ir “atpalikusi” planēta galaktikas malā, ka viņa tika izolēta, lai izvairītos no kādas “infekcijas”, kas attīstījusies kā sekas eksperimentiem ar dualitāti uz viņas un tml.
Kā tad tā iznāk, ka Zeme ir mērķis “spēka vietas” radīšanai visā Visumā? Un kā saprast izteikumu: “kurš kontrolē Zemi, tas kontrolē Dievišķo Avotu!”?

Uz Zemes ir “iestiguši” “galvenie spēlētāji”, un es jau minēju, ka tāpēc arī “likmes” uz viņiem ir augstas. Uzskatiet sevi par galvenajiem, vadošajiem spēlētājiem, kuriem uzticēts šis atbildīgais moments. Jūs varat spēlēt “augstākās pilotāžas” līmenī, vienkārši laika gaitā esat aizmirsuši par savām spējām, bet, kā ir teicis kāds literārs varonis: “Laiks negaida!”
Par “spēka vietu” planētu taisāt jūs un tikai jūs! Ceļoties pa vibrācijām, jūs ceļat viņu pašu un visu esošo uz viņas un viņā. Kopā savienībā ar Zemi jūs ieturat pareizu kursu, ietekmējot viens otru. Viņa ir tikpat dzīva un jutīga kā jūs, jūs to jau esat apzinājušies. Tikai kopā mēs varam panākt šo brīnumu: radīt šeit patiesi Gaismas Avotu! Un Zemi kontrolējat JŪS gan ar savām vibrācijām, gan, atjaunojot atmiņu. Visa tā sauktā “kontrole no ārpuses” nedarbojas, tā ir bezspēcīga, neatbilstot JŪSU mīlestības vibrāciju līmenim.

Atnācējs skaidri zina, ka viņa potenciāls ir šeit, un bieži krīt izmisumā, jo pagaidām viņam nav pie tā pieejas.

Par kādu tieši “potenciālu šeit” ir runa, un kāpēc pie tā pagaidām nav pieejas?

Runa ir par viņa dievišķo potenciālu, par to mīlestības spēku, ar kura palīdzību viņš varēja savaldīt stihijas un ieviest kārtību prātos. Pieejas nav relatīvi, jo visi atnācēji jau sen ir “cilvēciskojušies” paši, “krituši grēkos”, un, lai pieceltos, notīrītos, ir nepieciešams laiks un pūles, un tikai tad atklāsies šis mīklainais potenciāls. Mūs iepriecina, ka šīm jūsu pūlēm ir panākumi un drīz jūs atkal iemantosiet visu to, ko esat pazaudējuši ceļojuma gados.

 

Kad atver sirdi, atbrīvojas enerģija, magnētiskā enerģija, kura iedarbojas uz citiem. “Blēži” pastiprināja savu pievilkšanu, un, kad citi vēra vaļā savas sirdis, viņi vāca šīs enerģijas un izmantoja tās saviem mērķiem, tādā veidā cerot pārvarēt barjeru un atgriezties mājās.
“Blēži” darbojās kā viedi skolotāji...

Paraugieties, kurp jūs nes sirds un kājas, un vienmēr pārbaudiet skolotāja autentiskumu ar jūsu sirds enerģiju.

Krajon, cik bīstams ir tādas pievilkšanas, tāda magnētisma ceļš? “Skolotāji” izmanto mācekļus, lai paaugstinātu vibrācijas un izietu no spēles, bet tas viņiem neizdodas nepareizas motivācijas dēļ, tas ir skaidrs, bet kā tas atspoguļojas viņa mācekļos, kuri atklājās, uzticējās?

Es jau uzsvēru, ka vajag uzticēties savai sirdij, intuīcijai, redzēt “zīmes”, kuras pateiks priekšā, vai tas ir īstens Skolotājs vai “blēdis”. Bieži, iztērējuši savu sirds starojumu tādam “Skolotājam”, mācekļi kļūst iztukšoti, saslimst un nolaižas. Jā, tā viņiem būs mācība, no kuras atžirgt nav tik viegli. Esiet vērīgi: TĀDI “Skolotāji” pašlaik uz Zemes ir sastopami visur.

DNS sašķelšana notika kādas ārpuszemes rases ieprogrammētas iejaukšanās dēļ, tā ir tikpat “reāla” kā viss pārējais Hologrammas un īstenības saplūšanas dēļ.

Par kādu sašķelšanu un par kādu ārpuszemes rasi ir runa?

Ar DNS sašķelšanu tiek domāta ārpuszemes rases iejaukšanās zemiešu un atnācēju DNS, lai pastiprinātu kontroli pār to. Kontrole tajā laikā bija vienkārši ārkārtīgi nepieciešama. Tika ienesta tieši tās rases DNS, kura vadīja šo procesu. No jūsu vēstures jums ir zināms, ka tās bija, piemēram, civilizācijas no Sīriusa un Oriona, tāpēc daudzi no jums jūt tuvību šiem pārstāvjiem, atklāj sevī viņu programmas, iekšējo datu līdzību un tml. Tas viss notika ar Augstāko Spēku atļauju un viņu kontrolē.

Labi, Krajon, vakar kādā no meditācijām ar grupu, kad mēs strādājām no Diženās Dievietes “lauka” un kopā ar viņu, viņas enerģijās varenu Gaismas būtņu aizsardzībā, kā viens vesels, kad mēs kļuvām viņas enerģiju pārvadītāji uz pašiem nelabvēlīgākajiem Zemes rajoniem (kari, konflikti, dabas kataklizmas un tml.), pēkšņi, pilnīgi negaidīti no Zemes centra izveidojās kaut kas līdzīgs melnam pazemes vulkānam, kurš bija kustībā un sūtīja ļoti agresīvas enerģijas. Es sajutu pretošanos, kas tas bija?

Tas bija tas, ko pie jums sauc par “naidīgām intrigām” un konkrēti: Zemes iekšienē ir civilizācijas, kuras ir pilnīgi apmierinātas ar “lietu virzību”, ko viņas kontrolē. Viņas, šīs civilizācijas, uzskata SEVI par saimniekiem un Radītājiem, kuri radījuši gandrīz visu esošo uz Zemes un zem Zemes! Puišiem absolūti negribas zaudēt savas pozīcijas un kustēties uz turieni, kur viņiem nepatiks vibrāciju neatbilstības dēļ.
Daudzi no viņiem aiziet anabiozē, citi – pamet planētu un pārvācas uz vispiemērotākajām dzīvošanas vietām, trešie cer “uz brīnumu”, ka pabeigt spēli pozitīvā gultnē neizdosies un planēta paliks iepriekšējā līmenī.
Jūs vakar ar savu “augstspriegumu” “satraucāt viņu stropus”, un viņi mēģināja paust savu neapmierinātību. Kas bija pēc tam, pēc meditācijas, tev ir zināms: tu pilnīgi “nogāzies” dēļ enerģiju izplūduma no tiem, kam bija kļuvis “karsti” kā augšā, tā arī iekšienē. Jā, zinu, vienai izvadīt to visu nebija pa spēkam, un tu pareizi izdarīji, ka griezies pēc palīdzības. Toties šodien saņēmi savu “bonusu: tevi “izpeldināja” atjaunojošās enerģijās un pārraidīja “atjaunošanās programmu” kā tev personīgi, tā arī citiem.

Neko no tevis nevar noslēpt! Jā, es to tā arī sapratu par “atjaunošanās programmu” un to, ka tas attieksies uz tēmu “izejas ceļu zināšana”. Vai es varu dalīties šajā “programmā” ar saviem biedriem?

Protams, vari, un tas ir tavs pienākums! Kā to izdarīt, tu jau zini un proti. Šajā programmā tieši arī ietilpst, kā efektīvi pacelt frekvences, atvērt un paaugstināt sirds vibrācijas sekmīgai iziešanai-augšupcelšanai. Un, kā tev ir zināms, jo lielāks skaits spēlētāju apgūs šo “metodiku”, neskatoties uz to, vai viņi ir “atnācēji” vai zemieši, jo ātrāk jūs sasniegsiet mērķi.
Ir atlicis “uzmest šīs mīlestības tīklu” tiem “naidīgi noskaņotajiem”, kuri nesaprot, KAS IR KAS, vai arī negrib to saprast. Ko faktiski jūs vakar arī izdarījāt, un viņiem no tā kļuva, vai cik karsti! Taču visiem ir IZVĒLE!

Es pateicos tev, dārgais Krajon!

18.09.21.
Tatjana Breslavska

 

Pievienots 21.09.2018

http://www.omartasatt.ru/publ/avtorskij_blog_tatjany_breslavskoj/blog_tatjany_breslavskoj/vkhozhdenie_jupitera_v_reshetku_soznanija_chelovechestva/28-1-0-1430

Tulkoja Jānis Oppe