Татьяна Бреславская - ЭФИРНЫЕ ОБИТЕЛИ КУБЫ. НОВАЯ СВЕТОВАЯ РАБОТА

Tatjana Breslavska - Kubas ēteriskie iemītnieki. Jauns gaismas darbs

18 11 23 01

 

Mūsu Ra Gaismas Grupa turpināja savu darbu, un šoreiz tas bija dažu klosteru apmeklējums Kubas salas ēteriskajā plānā.

Kas attiecas uz salas fizisko plānu, tad tas atrodas enerģētiski pilnīgi pieņemamā vietā, no visām pusēm apskalots ar Atlantijas, Karību jūras un Meksikas līča ūdeņiem. Ūdens gluži kā aizskalo visu negatīvo, kas paspēj sakrāties šajā reģionā, tāpēc pēc pirmā acu uzmetiena kubiešu neizskatīgās mītnes, to diezgan necilais izskats un pašu kubiešu ārējais izskats pazūd šajos ieaijājošajos tropu ūdeņos.

Šeit kādreiz gulēja ceļš, kas Ameriku savienoja ar Eiropu, tāpēc, redzams, šajā vietā arī ir diezgan svarīgi Gaismas “atbalsta punkti”.

Kā pirmo mēs apmeklējām Attīrīšanās Templi zem Ercenģeļa Zadkīla – Septītā Stara Ercenģeļa un Arhejas Ametistas egīdas.

18 11 23 02

Pirmā mūs sagaidīja Arheja Ametista, iegremdējot mūs Tempļa enerģijās. Viņa ieveda mūs Tempļa, kurš balstījās uz septiņām sniegbaltām kolonnām, dziļumā. Visur lidoja eņģeļi-palīgi, viņi uzmeta mums puscaurspīdīgus enerģētiskus “apmetņus”, kuri palīdzēja mums pilnīgi adaptēties un iegrimt Tempļa atmosfērā.

Pēc tam Arheja Ametista uzlūdza mūs jau uz Ercenģeļa Zadkīla līmeni. Viņš sāka ar mums tiešu mūsu, mūsu sirds dziedināšanas darbu ar savu Staru. Sirds kanāls sāka paplašināties, un mēs sajutām saplūšanu ar Debesu Tēvu, mēs kļuvām par viņu. Tas bija vajadzīgs augstāku vibrāciju un enerģiju pārvadīšanai.

Attīrīšanās Tempļa mērķis – ne tikai veicināt fizisko tīrību uz Zemes, bet arī tīrību mentālajā plānā.

Mēs izteicām gatavību tālākai kalpošanai Gaismai, Radītājam, cilvēcei, gatavību pārvadīt caur saviem pārvadītājiem tādu gaismas daudzumu, kurš veicinās visaugstāko labumu visiem.

Zadkīls uzsvēra, ka mēs esam saskaņoti ar jauno laiku, kurš veicina mūsu izdziedināšanos un harmonizāciju. Mēs tādējādi atrodamies pastāvīgā izlīdzināšanās procesā pa dievišķo asi. Notiek sirds izdziedināšana kopš ieņemšanas momenta VISOS iemiesojumos. Tas ir process, kurā notiek vienotā lielā izdziedināšanās, sev un citiem tiek piedotas visas pieļautās kļūdas, kuras ir vedušas pie veselības un dzīves apstākļu pasliktināšanās kā savējiem, tā arī citiem cilvēkiem.

Mēs piedodam sev to, ka ar savām kļūdām un darbībām mēs nonācām pie dievišķo likumu izkropļošanas. Mēs redzam, kā no mūsu iemiesojumu “dibena” paceļas tumšas enerģijas, un mēs nosūtām tās uz Gaismu. Mūsu kopīgais enerģētiskais lauks ir kļuvis gaišāks, harmoniskāks.

Pēc šī attīrīšanās akta pabeigšanas mēs kopā ar Ercenģeli sākām būvēt, aktivizēt jaunu ķermeni – Vieduma Ķermeni, kura enerģija ir Dieva izpausme uz Zemes. Mēs šo jauno ķermeni radām ar savām gaišajām domām un tīro saprātu, mīlošo sirdi. Šis ķermenis nostiprinās mūs mūsu ceļā – Augšupcelšanās ceļā. Šis ķermenis aizvedīs mūs pie mūsu apziņas, dieva-cilvēka apziņas uz Zemes, visaugstākā punkta.

Piepildoties ar šī ķermeņa spēku, enerģiju, mēs kļūstam viedāki visā, ar ko mēs saskaramies. Mēs redzam skaidrāk, dzirdam skaidrāk, apzināmies skaidrāk, pastiprinām visas mūsu mentālās īpašības. Manass mūsos mostas vislabākajā veidā, vedot mūs tālāk pa Gaismas ceļu. Mums ir bagāts Vieduma Ķermenis, un mēs esam pilni izlēmības padarīt viņu vēl bagātāku.

Mūs gaida radīšanas, pētīšanas, mīlestības, līdzcietības un žēlsirdības plāni.

Mēs kļūstam par enerģiju kuras veicina visas cilvēces Vieduma Ķermeņa radīšanu  pārvadītājiem.

Šajās enerģijās mēs būvējam jaunu Templi – Miera Templi. “Lai šis Templis iemirdzas kā jaunās augšupceļošās Zemes Zelta zvaigzne, un lai šī zvaigzne kļūst par ceļa rādītāju visiem cilvēkiem!”

“Mēs esam vienotie Miera Tempļa glabātāji, un lai tā enerģijas no mūsu sirdīm līst visu cilvēku sirdīs apziņas evolūcijas – atrašanās uz Zemes ierobežotajos apstākļos – vārdā.”

18 11 23 03

Mēs pārvadām enerģijas, kas veicina progresīvās cilvēces pilnvaru palielināšanos. Tās labākajiem pārstāvjiem būs lielākas iespējas ietekmēt Zemes iedzīvotāju prātus un apziņu, ieņemot valsts amatus, strādājot izglītības, veselības aizsardzības sistēmās, politiskās, ekonomiskās un militārās struktūrās, plašsaziņas līdzekļos utt.

Mēs saņēmām informāciju, ka uz Zemes ir “nolādētas vietas”, kuras enerģētiski ir saistītas ar iedzīvotājiem, kuri tur dzīvo.

Tie ir kādi pārstāvji no tās nācijas, kura kopš seniem laikiem bija iedomājusies sevi par “dieva izredzētu tautu”, un virkne citu. Viņi tika izdzīti no sensenajām zemēm uz citām planētām un zvaigžņu sistēmām par lepnību, varaskāri un Viena Likuma pārkāpšanu.

Būdami ar augstu intelektu, bagātu pieredzi daudzās sfērās, viņi atkal turpina diktēt savu politiku, savus nosacījumus uz Zemes.

Mēs pārvadām izmaiņu enerģijas pirmām kārtām bērniem, kopš pašas piedzimšanas; mēs pārvadām pārveidošanās enerģijas to darbinieku, kuri atbild par miera saglabāšanu uz Zemes, prātos, super-lielvalstu vadītāju prātos.

Un tālāk mēs ieejam jaunajā mājoklī, turpinot miera uz Zemes tēmu, visu pasaules reliģiju Lielo priesteru Mājoklī. Mēs lūdzam priesterus piedalīties mūsu kopīgajā darbā.

18 11 23 04

Un ES ESMU TAS, KAS ES ESMU, VĀRDĀ, visas cilvēces vārdā mēs lūdzam pārskatīt reliģijas pamatus, īpaši visagresīvākajām no tām: islamam un jūdaismam. Mēs lūdzam to izdarīt, lai atbrīvotu prātus no reliģijas dogmām un fanātisma, kas itin bieži ved pie citādi domājošo fiziskas iznīcināšanas.

Mēs visi kopā esam Vienotā Radītāja Plāna ieviesēji, mēs visi esam Radītāja ieceres izpaudēji, un mums ir tiesības izteikt savas domas un ilgas progresa un evolūcijas vārdā, mēs esam pilnīgi atbildīgi par katru vārdu un domu, par visu darīto. Mēs atzīstam šo atbildību.

Mūsu saprāts ar atklāts, skaidrs, mūsu apziņa ir piepildīta ar dievišķajām Gaismas vibrācijām, mēs esam pilnīgi noharmonizēti, sabalansēti, attīrīti, izdziedināti, mēs skaidri redzam savu ceļu – Gaismas ceļu.

Mūsu neierobežotās iespējas ir atklātas, un mēs atrodamies bezgalīgā dievišķā saprāta plūsmā.

Apmeklējot visus klosterus un piedaloties kopīgā radīšanā, mēs vairojam Gaismas daļiņas sevī un visā Pasaulē.

LAI NOTIEK TĀ!

Mēs pateicamies Ercenģelim Zadkīlam un Arhejai Ametistai, visu reliģiju Lielajiem priesteriem par kopīgo darbu.

18.11.22.

 

Atsūtīts 23.11.2018

Tulkoja Jānis Oppe