Татьяна Бреславская и Высшее "Я" - Матрица Жизни и её сохранение

Tatjana Breslavska un Augstākais “Es” – Dzīves Matrica un tās saglabāšana

18 07 03

Es vēršos pie sava AEs ar jautājumu: Kādēļ mēs esam šeit uz Zemes, ar kādu mērķi piedalāmies šajā dzīves scenārijā, apzinoties, ka “mēs to jau reiz izgājām” un, iespējams, ne reizi vien?

AEs: Jūs šeit esat tam, lai izlabotu savu pagātni, kurai sākās kļūme. Bez šīs izlabošanas nav nākotnes, jo tā kolapsējas un šis process aptvers simtiem, tūkstošiem kosmosa civilizāciju, tāpēc jūs šeit uz Zemes pārstāvat šīs civilizācijas cerībā izlabot viņu pagātni, ieejot atskaites punktā, kur sākās dzīves matricas kļūme.

Kas tas ir – dzīves matrica?

AEs: Dzīves matrica – tas ir pamats dzīves radīšanai, kura aptver visas cilvēku eksistences sfēras, visus dzīvnieku, augu un kristālisko pasauļu līmeņus.
Vēl vairāk, matrica ir sākusi ne tikai traucēt dzīves ritmu, bet arī brukt kopā, piepildoties ar tumšām degradējošām enerģijām. Tas ir noticis tāpēc, ka to ir ietekmējis tumšs apziņas lauks, kurš klīst kosmosā, “aprijot” visu, kas ražo gaismas enerģiju. Šim tumšajam laukam kalpo tie, kas grib viscaur sagrābt varu un nodibināt nedalītu kundzību visā kosmosā. Šajā gadījumā jūsu galaktikā tie ir reptiloīdi un viņu pakalpiņi no Oriona.

Viņu uzdevums – iegūt pilnīgu kontroli pār dzīves matricu, “aptumšojot” to par 100 procentiem. Reiz viņiem tas gandrīz izdevās, un tā bija “tumšā nakts” cilvēces vēsturē, bet pašlaik viņu spēki sastāda mazāk par pusi no visas matricas, tāpēc ka jūs no dzīves dzīvē ienesat savu ieguldījumu tās apgaismošanā. No dzīves, cilvēku līmeņa tas izskatās tā, ka lielākā daļa cilvēces apzinās savu patieso uzdevumu: iet uz gaismu.

Jūs pašlaik atrodaties tieši tajā pagrieziena punktā, kur dzīves matrica ir sākusi kļūt vājāka dēļ tumšās graujošās enerģijas pieņemšanas sevī. Jūs uz Zemes pārstāvat daudzas civilizācijas, kas sadūrušās ar šo problēmu, un tagad jūs caur sevis dziedināšanu un attīrīšanu un caur sevi atjaunojat tās pirmpamatu.

Vai tas nozīmē, ka dzīves matricai ideālā gadījumā ir jāsatur TIKAI gaisma un, kad pēkšņi tumšas enerģijas iekļūst tajā, tā sāk sabrukt?

AEs: Protams, ne! Visam ir savs procentuāls saturs. Ja matricā ir vairāk par pusi tumšas enerģijas, tā sāk “sažūt”, kas jau ir noticis ne reizi vien, kā jau tika pieminēts.
Bet, kad viņā ir vairāk gaismas, dzīves princips sāk piepildīties ar papildu enerģijām un tas atspoguļojas visu civilizāciju evolūcijā.
Tumsas uzdevums – graut, gaismas uzdevums – radīt. Ir iestājusies radīšanas ēra, jo dzīves matrica ir piepildīta lielākā mērā ar gaismu.

Tātad mēs savu uzdevumu esam izpildījuši un varam atgriezties no mūsu pagātnes mūsu nākotnē, atgriezties uz savām dzimtajām planētām savās īstajās gaismas ģimenēs? Un mēs tā esam satuvinājušies šeit ar visiem uz Zemes, “atspēlējot” savu gaišo daļu! Mūsu atmiņa ir ar nodomu slēgta no tām vietām, kur esam dzimuši, no tām saiknēm, kuras mums bija tuvas, līdz ieradāmies šeit?

AEs: Pirmkārt, jūs neviens no planētas prom nedzen, ja jūs šeit jūtaties teicami un gribat turpināt savu atrašanos – jūs vienmēr esat vēlami!
Otrkārt, jūs nekad ne no viena neesat šķīrušies: jūsu ģimenes ir šeit kopā ar jums, taču spēlē dažādas lomas šajā scenārijā un bieži, lai sasniegtu noteiktu rezultātu izvirzītajos uzdevumos, uzņemas ne tuvu patīkamus uzdevumus, kuri itin bieži iedzen jūs sarūgtinājumā un skumjās, un viss tādējādi ir atkarīgs no tā, kā jūs to uztversiet, ko sapratīsiet no tā, kā veidosiet savu paša spēli, lai sasniegtu pozitīvus rezultātus.
Ja jūs ĻOTI vēlēsieties, jūs varēsiet iepazīt cits citu jau šeit, bet, kad atgriezīsieties “mājās”, “maskas tiks norautas” viennozīmīgi.
Un, ja jūs pastāvīgi atcerētos un justu, kur esat dzimuši, jums būtu neciešami smagi nest savu likteni šeit! Tāpēc jums tika iecerēts zināms “letarģiskais miegs”, kurā notiek pavisam citi notikumi. Pašlaik ir pienācis laiks jūsu apzinātai atmodai ar skaidru apzināšanos: KAS un KĀDĒĻ jūs esat šeit. Atjēdzoties no šīs apzināšanās, jūs izdarāt izvēli: aiziet vai palikt? Palikt – tātad turpināt iesākto darbu, pilnīgi izskaužot tumsu, kura traucē evolūcijai ne tikai uz Zemes, apmācošā un dziedinošā poligonā, bet arī visā Kosmosā. Jūs, kas izgājuši šo pārbaudījumu pekli, tiekat apveltīti jau ar radītāju pilnvarām kā uz Zemes, tā arī bezgalīgajā Kosmosā, un lai tie, kas pieņem jūsu lomu visā šajā izrādē, paiet malā, elsojot no skaudības (redzams, no tā, ka viņiem tas ne gluži ir izdevies).
Jūs zinājāt, uz KO gājāt, zinājāt, ka tiksiet vajāti, būsiet sabiedrības izstumti un ne reizi vien iznīcināti morāli un fiziski, būsiet pakļauti spīdzināšanai un vardarbībai, salauzti un atdzimuši no savu ciešanu krāsmatām, atkal iesiet uz priekšu, tāpēc ka viens vienīgs, taču visas lietas iznākumu izšķirošs spēks, glāba jūs un veda uz uzvaru, un šis spēks ir mīlestība.

Šodien uz sakariem iznāca Saules Brāļi un palūdz mani būt pārvadītājai un veicināt reptiloīdu enerģiju izvadīšanu no Saules sistēmas.
Es uzdodu viņiem jautājumu kādēļ mums vajadzēja aktivizēt “reptiloīdu gēnu”, ja visa Saules sistēma tiecas atbrīvoties no viņu klātbūtnes?

Nu, pirmkārt, neviens nespieda jums to aktivizēt, jā, viņš ir katrā uz Zemes dzīvojošajā, jo jūsu gēni ir pārdzīvojuši daudzas mutācijas, taču tas nekādā ziņā nenozīmē, ka to vajag jūsos modināt un celt prevalējošā ietvaros.
Tā ir katra personīga lieta. Aktivizējot šo gēnu, jūs iegūstat saiknes pastiprināšanos ar šo sugu, viņas raksturojumus un spējas ne tikai izdzīvot jebkuros apstākļos, jo reptiloīdi ir ļoti dzīvotspējīgas būtnes, bet pastiprināt arī valdonīgumu, gribas īpašības un spēju par katru cenu gūt uzvaras, neraugoties uz “sirdsapziņas balsi” un citām dievišķām īpašībām cilvēkā.

Reptiloīdu gēns ir pats dzīvotspējīgākais gēns cilvēkā, un, padarot to aktīvu, jūs iegūstat saiknes pastiprināšanos ar šo sugu “pa tiešo līniju”. Izvēle ir jūsu.

Pieņēma Tatjana Breslavska

2018.07.03.

 

Pievienots 30.07.2018

https://www.omartasatt.info/poslaniya/vysshie-sily/tatyana-breslavskaya-i-vysshee-ya-matritsa-zhizni-i-ejo-sokhranenie

Tulkoja Jānis Oppe