Татьяна Бреславская – Вознесение Земли

Tatjana Breslavska - Zemes augšupcelšanās

Zemes augšupcelšanās caur Sauli, jeb atkal Jupiters

16 04 18

Es sveicu manu mīļoto Saules Brālību!

Šorīt caur visiem maniem AEs pirmoreiz caur mani tika veikta “saules portālu” uzbūvēšana, kā tas tika apzīmēts. Lūdzu komentēt šo darbu.

Saule atver savus portālus iešanai caur viņu. Šīs iešana attiecas uz dvēselēm, kas dzīvo uz Zemes, un uz pašu Zemi. Jūs augšupceļaties kopā ar viņu. Atsevišķas augšupcelšanās ir apsveicamas, mums nav tiesību nosodīt šīs dvēseles par egoismu vai individuālismu, nē, tas viss ir saistīts ar katras dvēseles individuālo programmu.

Praktiski visas “saules dvēseles” ir uzņēmušās pienākumu augšupceties ar planētu. Neraugoties uz to, ka daudzām mitināšanās termiņš uz Zemes beidzas, jūs pilnīgi varēsiet izdarīt ļoti daudz. Pēc jums atnāks citas, un saikne nepārtrūks.

Pagājušajā vēstījumā mēs paskaidrojām, ka katrai dvēselei, kura augšupceļas, ir jāiziet saules skenēšana, lai tādējādi dotos pie Debesu Tēva. Lai pārietu uz augstākajām dimensijām, Zemei ir nepieciešams iziet cauri Saulei. Savu dualitātes pieredzi viņa jau ir izgājusi, taču veikt pāriešanu viņai ir daudz sarežģītāk nekā jums: viņa ir saistīta ar jūsu apziņas līmeni un gatavību augšupcelties. Viņa visādā veidā jums tajā palīdz. Tās, kas kategoriski atsakās šo kopīgo procesu veikt, atstāj planētu uz visiem laikiem vai atgriežas ar jaunu apziņu.

Zeme – vienlaikus ir “nepacietībā” un pauž savu mīlestību pret katru dvēseli!

Šodien mēs sākām aktīvi izbūvēt portālus dvēseļu iešanai, lai atvieglotu noskaņošanos un skenēšanas veikšanu, un tālāk – pie Tēva. Šie portāli atveras vienlaikus visās dimensijās, šis process nav vienreizīgs un prasa korekcijas un pielabojumus. Caur jums un jūsu portāliem uz Sauli šis darbs noritēs pastāvīgi. Pati Zeme bez jums nespēs īstenot šo procesu, Zemes pāriešanas portāls ir cieši saistīts ar jūsu portāliem, kuri jūsos jau ir izbūvēti.

Zeme salīdzinās ar jums, jūs – ar Zemi, un tālāk – ar Sauli. Notiek pēdējās “kontroles ieskaites” un mērījumi, noskaņošanās norit “dienu un nakti” (es to jau sapratu: sapnī – pastāvīgas ieskaites un eksāmeni).

Es jau sen neko nedzirdu par saikni ar Jupiteru, šīs “attiecības” vairs nav tik svarīgas?

Nu, nē, dārgā, Jupiters joprojām spēlē lielu lomu kā Zemes, tā arī Saules Sistēmas augšupcelšanā kopumā. Mēs taču pieminējām Zemes, Saules un Jupitera “trīskāršo savienību”. Jā, saprotam, ka pret šo planētu daudziem ir neobjektīva attieksme, starp citu, tāpat kā arī pret Sauli, ja runa ir par dzīvību uz viņas.

Jupiters liek pamatus Zemes pāriešanai uz jaunu orbītu, saskaņojot šos uzdevumus ar Sauli. Norit savstarpēja apmaiņa ar enerģijām un fiziskām komponentēm, tiek noskaņotas frekvences un amplitūdas. Jupiters ir galvenais atbalstošais posms šajā ķēdē.

Mēs pirms gada aicinājām jūs uz “Jupitera Skolu”, aicinājumu pieņēma tikai daži, un mēs atkal jūs nenosodām – pārāk nepierasta ir šī “Skola” pat pašiem “attīstītākajiem” no jums.

Kāda ir šī “nepierastuma” būtība?

Notiek daļēja atraušanās no zemes programmas: jūs bieži pārstājat justies kā zemes būtnes, zaudējat interesi par zemes dzīvi, bet reizēm tas var izraisīt nervu traucējumus. Pat ja šī apmācība notiek miegā un, protams, viss tiek kontrolēts, pa dienu jūs var mocīt apziņas “divdabība”. Tikai daži pagaidām var adaptēties pie spēcīgās un jaunās Jupitera iedarbības. Tiem, kam šīs planētas imprinti ir jau kopš dzimšanas, šis process norit pilnīgi sekmīgi un bez komplikācijām (bieži uz imprintiem norāda dzimumzīmes: sievietēm – uz labā gurna, vīriešiem – pakausī).

Vai uz Jupitera ir tāda pati Brālība kā Saules vai Zemes Brālība?

Jā, protams. Viņai, Brālībai, pat reizēm ir “aizvainojoši”, ka jūs pie viņas nevēršaties, neko nezināt par viņas eksistēšanu.

Es varu pašlaik piesaukt viņu un parunāt ar viņu?

Jā, protams!

Es piesaucu Jupitera Brālību!

Es sev priekšā ieraudzīju milzīgu mirdzošu lodi, kurai apkārt pa ekvatoru lidinājās citas lodes. Mani uzaicināja iekšā sēžu Zālē. Atvērās milzīgi gaismas portāli. Es apsveicu Brālību, kā atbilde atskanēja: “atrodi sevi”.

Drīz es ieraudzīju acis, kuras vērīgi raudzījās manī. Tas ir mans Jupitera Brālības aspekts.

Mēs ieejam katrā, kurā mūsu aicinājums atrod atsaukšanos, aizsargājam un glabājam, vēršam un apmācām.

Labi, bet, lūk, pirms 2 nedēļām uz mani tika izdarīts “pelēko” uzbrukums, kā man tika teikts. Ar ko tas ir saistīts un kāpēc nebija “aizsardzības” (tika ienests datorvīruss)?

Tas ir saistīts, kā jau tev tika paskaidrots, ar tavu jauno gaismas darbu ar grupu. Tumšie Valdnieki tevi pirms gada brīdināja, ka tiks rīkoti atbildes pasākumi. Viņi tevi lūdza “pa labam” apvaldīt “gaismas degsmi” (jā, mani pat uzaicināja uz antipasaulēm uz tādu sarunu).

Tad kā, mums tagad atkal ir jāpaslēpjas un nav “jābāž ārā galva”? – Nē, varat “bāzt ārā”, bet ar prātu un uzmanīgi, vadoties pēc visiem gaismas darba instrumentiem. Protams, zemākā instance – “pelēkie” ienāk jums atriebties, taču mēs jūs vienmēr brīdinām, tāpat kā tevi pēdējā gadījumā. Izvēle atkal jau ir jūsējā.

Kas attiecas uz “dzīvības vai nāves” jautājumu, mēs pildām savus pienākumus līdz ar jūsu Skolotājiem un Audzinātājiem visos virzienos.

Atgriežamies atkal sēžu Zālē. Mēs ieejam katrā no mums ar visu savu apziņu, integrējamies ar jūsu apziņu, mēs neeksistējam jūsos atsevišķi. Visas jūsos ienākošās apziņas vienmēr integrējas ar jūsu cilvēka apziņu. Kaut arī tīra cilvēka apziņa neeksistē, pirmām kārtām jūsos.

Jupiter, pašlaik uz Zemes ir ļoti daudz jaunu slimību, kuras ne ar ko neārstējas, onkoloģija sastopama uz katra soļa. Droši vien jums, tāpat kā Saules Brālības dziedniekiem, ir dziedināšanas paņēmieni?

Jā, protams. Arī ar to mēs nodarbojamies, Kas attiecas uz onkoloģiju, tad tu nesen izjuti uz sevis kādu šīs slimības dziedināšanas praksi. Visas turpmākās metodikas un paņēmienus vēl vajag aprobēt un apstiprināt augstākajās instancēs.

Nesen mani uzaicināja uz Saules Sistēmas centru un palūdza izvest sistēmas vēža šūnas(?). Mani, protams, izbrīnīja, ka Saules Sistēmā un vispār kosmosā ir tādas pašas vēža šūnas kā cilvēka organismā. Es zinu, ka viņas cilvēkā kalpo par sava veida “biolokatoriem”. No kurienes viņas parādījās Saules Sistēmā, arī tur mēdz būt programmas traucējumi?

Visam ir sava analoģija, un arī vēža šūnas nav izņēmums. Sistēma konstatēja viņu lieku saturu, kurš varētu vest pie līdzsvara traucējumiem. Viena no sistēmas atveseļošanas metodēm – dziedināšana ar mīlestību, un kurš gan, ja ne jūs, cilvēki, varat to izdarīt?

Bet kā tad Debesu Tēva visaptverošā mīlestība, viņa taču var izdziedināt visu?

Bet viņš grib to izdarīt caur jums, lai jūs noticētu savas mīlestības spēkam, kā uz Zemes, tā arī Kosmosā.

Es ielaidu sevī visu Saules Sistēmu, piepildīju viņu ar savas mīlestības enerģijām, pēc tam ieraudzīju ārā nākošas, kā strutas, melnas šūnas. Tajā momentā es saprastu, ka pa īstam mīlošs cilvēks nekad nesaslims ar onkoloģiju. Uzdevu jautājumu: vai var tādā pašā veidā ielaist sevī vēža slimnieku, ar visiem viņa laukiem un ķermeņiem un izdziedināt viņu?

Atskanēja atbilde: izpēti šo jautājumu pati, tas ir TAVS uzdevums.

Pateicos visiem par sakariem!

16.04.15.

 

Pievienots 18.04.2016

http://www.sanatkumara.ru/stati-2016/voznesenie-zemli

Tulkoja Jānis Oppe