Татьяна Бреславская – Глобальная перезагрузка матриц

Tatjana Breslavska - Globāla matricu restartēšana

GLOBĀLA MATRICU RESTARTĒŠANA UN “SAULES AUNU” AKTIVIZĀCIJA

 

15.03.15. Šodien es novēroju, kā mūsu Saules Sistēma sāka atbrīvoties no vecām programmām un enerģijām, tās plūda ārā straumē, staipīgā, naftai līdzīgā.

Ar ko tas ir saistīts? Es ar šo jautājumu vēršos pie Saules Sistēmas Valdnieka, kurš pats atnāca, lai veiktu apmācības procesu.

- Es, Saules Sistēmas Valdnieks, labprāt atbildēšu uz taviem jautājumiem un pakomentēšu notiekošos procesus: jūs jau esat izauguši līdz tam, lai adekvāti saprastu un pieņemtu tos.

Tātad, kas pašlaik notiek neilgi pirms pavasara ekvinokcijas uz Zemes: norit visas Saules Sistēmas saskaņošanās ar visiem Zemes slāņiem.

Ko mēs ar to domājam, runājot par slāņiem – tie ir apziņas slāņi, to ir ļoti daudz, tie praktiski neļaujas tai klasifikācijai, pie kuras jūs esat pieraduši.

Kā parasti, pirms jaunu programmu ieviešanas ir jāatbrīvojas no vecajām – destruktīvajām, ko mēs arī sākam darīt.

Mūsu “tīrītāji” visā pasaulē ir sākuši šo procesu.

Viens no šo procesu veidojošajiem faktoriem ir aunu skulptūru, kas atrodas Ēģiptē tempļu kompleksos Luksorā un Karnakā, aktivizācija.

15 04 06 01

Tās nav vienkārši dzīvnieku, kurus pielūdza senajā Ēģiptē, skulptūras – tie ir procesori, kas gaida savu iedarbināšanu.

Starp citu, blakus katram aunam jūs varat ieraudzīt mazas faraonu figūriņas, tas liecina par to, ka faraona loma bija ļoti maza, salīdzinot ar katru no auniem, kuri personificē Saules Logosus.

Lūk, tad arī ir pienācis šis laiks, laiks iedarbināt saules disku-procesoru, kurš atrodas starp šo aunu ragiem.

Es ieraudzīju, kā šis disks sāka mirdzēt tiem auniem, kuri atradās alejās Ēģiptē.

Negaidīts man bija tas fakts, ka tieši tāds pats disks iemirdzējās man virs galvas.

(ragus sev es neredzēju)

Kā gan es aizmirsu, ka es arī esmu AUNS. Tagad, lūk, esmu kļuvusi arī par “saules aunu”.

Cienījamo Valdniek, ko nozīmē šī aktivizācija?

- Šī saules disku-procesoru aktivizācija nozīmē Zemes un Saules Sistēmas jaunas programmas iedarbināšanu, Saules sistēmas jaunas matricas aktivizēšanu.

Ēģiptes “saules auni” – tās ir Saules Sistēmas savdabīgas enerģētiskas stacijas, “atbalsta punkti” uz Zemes.

Katram no jums, Saules Logosiem-cilvēkiem, ir “savs auns” Ēģiptē. Izjūtiet to un savienojieties ar viņu!

Jūs pašlaik esat apvienojušies ar Saules Brālību, radījuši vienotu savienību, tāpēc arī jums notiks tamlīdzīga aktivizācija, lai turpinātu kalpošanu Saules Sistēmā.

Šī aktivizācija būs zīme, ka jūs tieši piederat šai Brālībai un pildāt Saules Logosu misiju.

Līdztekus “saules krustiem”, kuri jau ir aktivizēti dažos no jums, šie “diski” palīdzēs jums darbā, kā tieši uz Zemes, tā arī visā pasaules-ēkā.

Visas notiekošās izmaiņas jūs uztversiet kā savu tiešo darbu.

(turpinājums)

Mani biedri no Saules Brālības pacietīgi gaidīja, kad es pārstāšu domāt par sadzīvi un visu savu uzmanību sakoncentrēšu uz saziņu ar viņiem.

Pēc tam mani laipni uzaicināja uz Saules Sistēmas Centru.

Bet es neaizmirsu pasaukt savu “garīgo komandu” un apsardzi (tas jau ir kļuvis automātiski pēc dažiem provokāciju gadījumiem).

Pirmais mani sagaidīja mans augstākais aspekts no sistēmas. Viņš paskaidroja, ka šodien sākas Saules Sistēmas matricas restartēšana.

Sākumā es sevi sajutu starp daudziem krāsainiem kristāliņiem, līdzīgiem kaleidoskopa rakstiem. Mani sāka ir kā “spiest iekšā” šajā struktūrā, es nejutu sevi uz Zemes.

Šeit es uzdevu sev jautājumu: “Varbūt es šajā procesā esmu tikai novērotājs?’

Man atnāca atbilde.

“Nē, visi tavi fiziskie parametri ir iesaistīti šajā procesā. Tu taču jūti, kā caur tavām rokām-instrumentu iet enerģijas. Tas liecina par tavu, tevis-cilvēka, aktīvu dalību.

Mēs jau ne reizi vien esam jums teikuši, ka ir laiks pie tā pierast, citādi, kur tad ir jūsu “daudzdimensionalitāte” (Saules Brāļi)?”

Es visu laiku nevarēju nociesties ieraudzīt, kā tad izskatās pati matrica.

Es pavērsu savas plaukstas uz augšu, izstiepusi rokas, caur tām sāka iet enerģētiskas svārstības, sajūtamas kā tirpšana un dedzināšana...

Pēc tam es savas rokas uzliku uz galvas, sākumā nāca tikai gaisma, pēc tam es ieraudzīju aprises un shēmu un izdzirdēju vārdus – “Saules Sistēmas matrica”.

Kā gan es izbrīnījos, kad ieraudzīju to, ko jau biju sastapusi... katoļu dievnamā Vācijā, konkrēti: Frauenkirche Dresden – Dievmātes baznīcā.

Starp citu, pašlaik (ziemā) šajā dievnamā noritēja aktivizācija no Diženās Dievietes.

Senos laikos šajā vietā saules priesteri-ārieši veica Saulei veltītus rituālus.

Es uztaisīju šī attēla fotogrāfiju, tas man likās tik tuvs!

15 04 06 02

Ar ko ir saistīta Saules Sistēmas matricas restartēšana un kā tas atspoguļosies pie mums uz Zemes?

 

Visi procesi, kas notiek kosmosā un uz Zemes, ir savstarpēji saistīti, viss ir viens vesels. Jebkurš kosmosā notiekošs moments atspoguļojas uz Zemes, jūsu bio-datoros, un otrādi.

Jūs pie sevis uz planētas novērojat aktīvas izmaiņas, tas tieši ierosina izmaiņas visā Saules Sistēmā.

Mēs pat varam teikt, ka tieši jūs un Zeme liekat mainīties visai sistēmai!

Jūsu saprāts pašlaik ir tik aktīvs, ka mēs ne vienmēr “paspējam” sākt “pārkārtošanos”.

Jūs – īstenie dievi, esat tik spēcīgi pamodušies, ka mums bieži nākas “savaldīt” jūsu degsmi un centību uz globāliem pārkārtojumiem, jūs bieži vairs neapmierināties ar Zemes ietvariem, jums tik visu kosmosu padod!

Bet Zeme jums pašlaik ir jūsu tiešās Mājas, kur pirmām kārtām jums vajag ievest kārtību, un pirmām kārtām uz viņas virsmas: atrodiet paņēmienu atbrīvoties no atkritumiem un netīrumiem, ieskaitot darbu ar apzināšanos (Nu, lūk, mēs jūs atkal pabārām.).

 

15.03.18. Šodien sākās mūsu Visuma matricas restartēšana.

Es lūdzu Augstākā Kosmiskā Saprāta pārstāvjus komentēt šo notikumu.

Jums šīs gads būs sakrāls. Ja šis laiks ir nozīmīgs jums, tātad tam ir nozīme arī visā pasaule-ēkā.

Šodien tika iedarbināts Visuma vienotās matricas pārveidošanas process.

Mēs visi, ieskaitot arī tumšās pasaules, rūpīgi gatavojāmies šim notikumam.

(Šeit es atcerējos savu pagājušā gada pierakstu par to, kā tumšās pasaules Valdnieks atnāca uz visuma centru, lai izvadītu no tā tumšo enerģiju pārmēru. Tas notika kā “darba moments”, miermīlīgā veidā.)

Par pārstartēšanas procesu secību jūs varat īpaši nedomāt: šī secība nez kāpēc jums ir ļoti svarīga, mums tās nav kā tādas.

Tu taču atceries, ka jūsu 2013. g. tu vēroji Galaktikas, viņas kodola pārkārtošanos, tagad – Saules Sistēma un Visums, praktiski vienlaikus.

Faktori izmaiņām izkārtojas paši, kā gudra palaista programma, bet tas nenozīmē, ka tajā pilnīgi nav gribas: tieši jūsu gribas izpausme augšupcelt savu apzināšanos ir dzinējs visiem notiekošajiem procesiem kopumā.

Tādējādi visas šīs evolucionārās izmaiņas ir saistītas tieši ar jums, mūsu dārgie “zemieši”.

Jūs jau esat noguruši no uzslavām un ditirambiem jums par godu, bet kā gan mums nepriecāties par jums un neslavēt, kad tieši jūs iedarbinājāt visus šos procesus!

Visuma matricu pārstartējoties es redzēju gandrīz tādu, kā tā ir attēlota šīs mandalas centrā (ja precīzāk: matrica bija būvēta kā daudzi pentakli, cits citā).

15 04 06 03

Pēdējā šī gada ziemas dienā mēs ar grupu atnācām uz vienu no avotiem, kur caur mums veica Zemes un visas pasaules-ēkas ūdens molekulas enerģētiskās matricas restartēšanu.

Tas attiec arī uz mūsu fiziskajiem ķermeņiem: jau tagad sāksies “mūsu ūdeņu” pārveidojumi.

Jaunā ūdens matrica mūsu ķermeņos ļoti jutīgi reaģēs uz mūsu domām, jūtām un vārdiem.

Vai šeit vajag vēlreiz runāt par to, ka ar izkropļotu ūdens matricu fiziskais ķermenis ilgi nenodzīvos.

Katrā cilvēkā pēc “viņa ūdens” varēs izdarīt secinājumu par viņa attīstītību.

 

Ūdens matrica tika pārveidota caur uzbūvēto “saules kristālu”, kuru mēs radījām kopā savienībā ar Saules Brālību.

 

Bet, lūk – interesants raksts par ūdeni. M.I. Beļajevs (М.И. Беляев). Ūdens atmiņa.

milogy.net/pamiatvoda.htm

 

15.03.22. Šajā dienā mēs ar grupu pēc tradīcijas strādājām Kuraba kalnā (гора Кураб) (Orlas apgabals), slāvu un vēdiskās kultūras sakrālajā centrā.

Pagājušajā reizē mēs šajā vietā aktivizējām Saules Templi, bet tagad caur mums tika aktivizēts šo vietu “dzimtas spēks”, līdz šim glabājies aizzīmogotā “šķirstiņā”. Laiks pienācis tikai tagad, pēc visas slāvu-āriešu dzimtas atkalapvienošanās.

“Šķirstiņš” atvērās un izlaida savas enerģijas, uzbūvējot no tām brīnišķīgu templi ar augstu kupolu un smaili. No šī brīža šī tempļa spēks saplūdīs ar vienotās Dzimtas spēku.

Kuraba kalnā otrā “spārnā” mēs bijām jaunu dziedinošu enerģiju iznākšanas no Zemes kodola liecinieki un aktīvi dalībnieki.

Kā mums paskaidroja viens no atnākušajiem Zemes Glabātājiem, atbildīgais par planētas iemītnieku fizisko veselību, šīs enerģijas vajadzīgas tieši pašlaik, laikos, kad no kosmosa nāk ļoti spēcīgas enerģētiskas plūsmas, pirmām kārtām cilvēkiem, jo augu un dzīvnieku pasaule vieglāk adaptējas visām izmaiņām.

Šīs dziedinošās enerģijas atnāks palīgā galvenokārt mūsu ķermeņu asinsrites, nervu un kaulu un muskuļu sistēmām, kā arī – mūsu smadzenēm. Notiks daži koriģējumi un izmaiņas šajās sistēmās.

No Zemes kodola izrāvās enerģētiska plūsma un caur mūsu sirds centriem sāka izplūst “pa horizontāli”.

Lūk, tā: mēs parasti gaidām “Debesmannu”, aizmirstot, ka mūsu Māmuļai-Zemei ir VISS mums nepieciešamais sevī, tikai palūdz.

Lūk, ar tādu gādību par mums arī beidzās šīs pavasara ekvinokcijas dienas uz mūsu planētas.

VISU uz Zemes dzīvojošo vārdā es pateicos par visu!!!

 

15.03.23.

 

Pievienots 06.04.2015

http://sanatkumara.ru/stati-2015/globalnaya-perezagruzka-matrits

Tulkoja Jānis Oppe