Татьяна Бреславская – Воссоединение Славяно-Арийского Союза

Tatjana Breslavska - Slāvu-Āriešu Savienības atkalapvienošanās

15 01 26 01

“Bet mēs jums sakām, ka nav uz Zemes Dieva izredzētas tautas, ir vēstures periodi, kad vadošā loma tajā pieder vienai vai otrai Zemes tautai.

Lūk, tad nu ir pienācis laiks vest aiz sevis visas tautas slāviem-āriešiem. Ilgs būs šis ceļš, taču – pareizs.

Vēsture ir “pacentusies” sagraut šo savienību ar pašu tās locekļu rokām un ar “to” vadošo roku no Debesīm, jo viss ir no VIŅA.

Jūs pašlaik esat šīs savienības atjaunošanas sākumā, jums ir zināšanas un viedums, lai atjaunotu tās spēku un nozīmīgumu VISĀM tautām, jo jūsu saknes ir stingras un drošas, tās ir ieaugušas pašā jūsu sirdī, tās ir dzīvas un prasa izeju.” (Saules priesteri).

Pagājušā gada novembrī mēs ar Maskavas grupu veicām slāvu sakņu “pārsakņošanas” rituālu pašreizējā Novodevičjes klostera teritorijā Vorobjova kalnos. Tieši šajā vietā uz padomi pulcējās slāvu priesteri.

(Pārsakņošana – sakņu piesātināšana ar jaunām enerģijām. (Saules Brālības pārstāvju paskaidrojums.))

Mūs ļoti iepriecināja, ka “pārsakņotās” slāvu saknes mēs ieraudzījām mirdzošas ar apžilbinošu gaismu!

Nevajadzēja neko tīrīt vai “pieaudzināt”, viss bija un ir teicamā stāvoklī. Mēs uzlādējāmies ar šo spēku, “izaudzējuši” caur sevi un šīm varenajām saknēm milzīgus kokus, kuru galotnes iestiepās Lielajā Saulē.

Negaidīti mūsu laukos iemirdzējās “Krievijas Kronis”, mūsu siržu līmenī “lejot” savu enerģiju plašumā, pa visu Zemi, pēc tam lēni un majestātiski tas pacēlās uz Zemes mentālo plānu, gaidot slāvu-āriešu savienības atjaunošanas pabeigšanu.

Lai darbu pabeigtu, bija nepieciešams “attīrīt un apgaismot”, “pārsakņot” arī to āriešu, kas pašlaik dzīvo Eiropā, saknes.

Eiropā (Vācijā) nācās strādāt vienai (fiziskajā plānā).

Tikai tagad man ir kļuvis skaidrs un saprotams, ka visus 13(!) gadus caur mani šajā teritorijā tika veikti attīrīšanas un sagatavošanas darbi (pirms 13 gadiem es atbraucu uz Vāciju uz pastāvīgu dzīvošanu, bet pastāvīgi pārbraucu te uz Krieviju, te uz Vāciju).

Vācijā es esmu nodzīvojusi vairākas dzīves, būdama bruņinieks, mūks, zinātnieks.

Viens no maniem aspektiem ir Otrā pasaules kara hitleriešu armijas oficieris.

Bet vēl agrākos kopienas iekārtas laikos es biju zintnieks un priesteris.

Visu mūsdienu Vācijas teritoriju apdzīvoja slāvi-ārieši – Saules Dēli.

“Ir beidzot samierināti divi naidīgi “klani”, kuri viens pret otru juta antipātiju un ienaidu, kaut gan cēlušies sākotnēji no viena Avota.

Viņi atnāca uz Zemi no Lielās Saules, lai radītu diev-cilvēku rasi, kas viņiem sākumā arī izdevās.

Tālāk parādījās vienotības šķelšanās: viena daļa slavināja dievus, kas viņus nosūtīja uz Zemi, klausīja viņiem, bet otra kļuva lepna, slavinot sevi un ceļot sevi līdz pašiem dieviem.

Viņi uzskatīja, ka visiem viņi ir jāpielūdz kā “dieva izredzētie”, viņi bija ieinteresēti palielināt vienotās savienības šķelšanos, sāka meklēt sev kalpus starp viņu pazemotajiem.

Jūsu vēsturē ir pazīstami “Veliāla dēli”, tieši viņi pacēla sevi līdz dieviem, nicinot slāvu-āriešu rases garīgos dēlus.

Viņi sarāva savu garīgo saikni ar Radītāju, paļaujoties uz spēku un intelektu, kam bija atbalsts, pateicoties dažādu maģisku rituālu izmantošanai.

Tālāk pasaulē parādījās spēki, kas atbalstīja šo šķelšanos.

Tas izpaudās karos pret slāvu tautām, lai pilnīgi iznīcinātu sasaistošo posmu ar Sākotni.

Jūs zināt savu relatīvi “jauno” vēsturi, kad tieši ar šī spēka palīdzību pakļaut sev un padarīt jūs par saviem vergiem gribēja Eiropas klana pārstāvji. Visi viņu mēģinājumi beidzās ar neveiksmi, pateicoties tieši tīro slāvu sakņu un slāvu tautu sirdīs dzīvojošā gara spēka varenumam un mirdzumam.

Tagad ir pienācis laiks Eiropas teritorijā dzīvojošo āriešu dzimtai atkal apvienoties ar saviem brāļiem – slāviem.

Tam Veliāla dēliem vajag atzīt savas kļūdas, nožēlot grēkus un izteikt nodomu atkal apvienoties ar Sākotni.

Vēlreiz uzsveram, ka nav bijis un nav uz Zemes īpašas Dieva izredzētas tautas.

Dažu tautu “zvaigžņu” slimība var ievest strupceļā vai iegāzt tumsā veselu nāciju, kas jau ne reizi vien vēsturē ir gadījies.

Kad Smalkajā Plānā notiks slāvu-āriešu dzimtas atkalapvienošanās, pakāpeniski fiziskajā plānā sāksies manāma Eiropas un Krievijas tuvināšanās un nevienam nebūs pa spēkam to kavēt.

Vienota slāvu-āriešu savienība būs paraugs patiesi kulturālai dzīvei uz Zemes. Jau jūsu bērni un mazbērni kļūs tam liecinieki un atkalapvienošanās tieši dalībnieki. (Saules priesteri)

Saules Valdnieki: “Mēs pacentāmies izdarīt visu iespējamo, lai pamodinātu visus Saules Brālības locekļus.

Pamats Rietumu un Austrumu tautu apvienošanai ir sagatavots.

Tuvākajos gados notiks lielas izmaiņas politikas, ekonomikas sfērā, banku sistēmās un kultūrā.

Būs “brukšanas” un “krišanas”, bet tas viss galu galā vedīs pie tā, ka apvienosies visa slāvu-āriešu nācija, kura ar savu augsto kultūru un garīgumu, humānismu rādīs piemēru visām pārējām Zemes tautām.

Tas bija ielikts sākotnēji, ka “Zelta laikmeta, Ūdensvīra jeb Vilka|Velesa laikmeta sākumā vadošā loma piederēs slāvu-āriešu dzimtai, kuru ved Lielā Centrālā Saule.”

15 01 26 02

Atnāca dieviete Valkīra, es uzdevu viņai jautājumu: “Kurš piesauca tevi karot un ar kādu mērķi?”

Mani ar burvju vārdiem piesauca tā āriešu daļa, kura atdalīja sevi no Vienotā, aizmirsa savas īstenās saknes un pacēla sevi pār dzimtu, slavinot tikai sevi.

Es atnācu, lai piedalītos ar viņiem šajā “atdalīšanās mācībā”, palīdzēju viņiem visā.

Viņu galvenais uzdevums bija – iznīcināt to dzimtas daļu, kura bija palikusi uzticīga savam uzdevumam: nest gaismu Zemes cilvēkiem, glabāt mieru, uzturēt saikni ar Vienoto Avotu.

Mūsdienu apstākļos “Veliāla kalpi” ir izvēlējušies “miermīlīgu” savu brāļu iznīcināšanas paņēmienu: ekonomikas graušanu, kultūras vērtību un ideoloģijas iznīcināšanu.

Likās, ka viņiem tas ir izdevies, bet patiesībā slāvu sakņu spēks ir kļuvis vēl lielāks, jo “masveidā mostas” Saules Dēli, kas dzīvo Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas teritorijā.

Beidzot ir pienācis laiks izbeigt naidu visos virzienos, jo tas jau visus ir ievedis strupceļā.

Lielais Veliāla priesteris ir apzinājies visu šīs gadsimtiem ilgās cīņas bezjēdzīgumu, labprātīgi ir “nolicis ieročus”, aicinot arī man izdarīt to pašu.

“Dieviete Valkīra, gadsimtiem ilgi vadījusi un iedvesmojusi āriešus, liek savu šķēpu makstī, nolaiž savus karogus un sūta visus karavīrus uz miermīlīgu pļauju lielo Tēvu un Vienotā Radītāja vārdā. Āmen!”

“Lielais Veliāla priesteris liek savu ieroci zemē un pavēl pārtraukt bezjēdzīgo naidu un sāncensību ar Atl-Ra dēliem, un aicina atkal apvienoties vienā lielā ģimenē, kuru dibināja mūsu saules sistēmas Saules Valdnieki.

Lai notiek tā! Āmen!”

“Es, dieviete Valkīra, un lielais Veliāla priesteris paziņojam par kapitulāciju “visās frontēs” un ieplūstam slāvu-āriešu vienotā savienībā, kuras uzdevums bija un ir – īstena diev-cilvēka audzināšana uz planētas Zeme, kura avots ir nesaraujamā saikne ar Vienoto Radītāju caur sirdi un mīlestību.”

Atnāca āriešu dzimtas Glabātājs, kurš dzīvo Vācijas teritorijā. Viņš nolika savas pilnvaras, aizgāja visas enerģijas un būtības, kas nevar un negrib stāties “jaunajā savienībā”. Tā ir viņu izvēle.

Ar Saules Valdnieku un Vienotā Radītāja svētību notika slāvu-āriešu dzimtas jaunas matricas – svētā krusta, kurš, tāpat kā kronis, pārgāja uz Zemes mentālo plānu, aktivizācija.

Tālāk iemirdzējās “slāvu-āriešu krusts”, kurš ievietojas dzimtas pārstāvju ķermeņos, iniciējot viņus “jaunajā savienībā”.

(Atzīmēšu, ka viņš ievietojas arī caur “kontūru” ar rokām: horizontāls “astotnieks” un vertikāls “stabs”. Tādā pašā veidā notiek arī telpas aktivizācija.)

15 01 26 03

“Katrā, kurā viņš iebūvējas, mostas slāvu-āriešu programma. Arī tā kalpo kā spēks un aizsardzība.

Šodien notika telpas aktivizēšanas kulminācija, lai modinātu visus saules dēlus un aktivizētu āriešu dzimtas gēnu atmiņu.” (Saules priesteri).

14.12.23.

 

Pievienots 26.01.2015

http://www.sanatkumara.ru/stati-2015/vossoedinenie-slavyano-ariyskogo-soiuza

Tulkoja Jānis Oppe