Татьяна Бреславская – Новая беседа с Владыками Солнца

Tatjana Breslavska - Jauna saruna ar Saules Valdniekiem

14 12 09 01

Šodien mēs turpinām mūsu saziņu ar jums, ar tiem, kas jau ir gatavi aktīvi sadarboties ar mums, un ar tiem, kas tikko uzdod sev jautājumu: “Kas es esmu? Kādēļ es esmu šeit (uz Zemes), un vai man vajag tik aktīvi ieplūst šajā “jaunajā” pārveidojošajā procesā vai arī tomēr labāk palikt “vecajās pozīcijās”, būt “kā visi”?"

Šī mēneša sākumā mēs jau veicām ar “aktīvajiem” mūsu Dzimtas (Saules Dēli) pārstāvjiem sekojošu darbu:

- attīrījām VISUS Saules Tempļus – rokām taisītos un ne ar rokām darinātos – no tumšām enerģijām un “atbloķējām” viņu enerģētiskos centrus;

- aktivizējām Saules Tempļus Dvēseles līmenī katram Saules Dēlam, pašlaik iemiesotam uz Zemes;

- apvienojām Vienotā Saules Savienībā VISUS Saules Dēlus.

Mēs domājam, ka būs daudz jautājumu par šiem atzinumiem, un tāpēc labprāt tos nokomentēsim.

Pirmkārt, KAS mēs tādi esam – Saules Valdnieki.

Ja sakām jūsu valodā – jūsu Saules sistēmas Centra vadītāji, tās galvenās būtības, kuras seko, kā attīstās viss, kas notiek Saules sistēmā.

Galvenais vadītājs – viņš arī – “Dievs Ra”, kuru pielūdza “senie” uz Zemes.

Grūti bija izskaidrot toreiz visiem, un tagad arī, ka ir kāds ar “parasto aci” neredzams centrs, kurš vada visu dzīvi uz Zemes.

Pirmām kārtām visus interesēja un interesē dzīve tieši uz Zemes, tur, kur visi dzīvo FIZISKI, kosmoss – tas jau vairākumam ir kas abstrakts, otršķirīgs.

Cilvēks tūkstošgadēm redzēja virs sevis ĪPAŠU spīdekli, no kura bija atkarīga viņa fiziskā dzīve, tāpēc saule kļuva visiem par “redzamo Dievu”.

Šeit vēlreiz ir jāpiezīmē, ka katra uz Zemes dzimstošā fragmenta dvēsele pirms atnākšanas uz viņu atstāj savu paternu, savu programmu uz šīs Saules un ar šo programmu, kā arī ar pašu spīdekli arī var sazināties. Iznāk, ka viņš zina praktiski visu par visiem uz Zemes dzīvojošajiem, turot “pie sevis” viņu programmas.

Mēs gribētu atzīmēt, ka “Dievs Ra” ir kā Saules sistēmā, tā arī Galaktikas Centrā (Galaktikas Kodolā), Visuma Centrā kā vienotais Dievs-Absolūts, visas pasaules-ēkas radījuma Centrs.

Tie neizskatās kā atsevišķi separāti “centri”, tas ir mijiedarbīgs saplūdums, viss vienā un viens visā.

Šodien mēs jau izveidojām tādu “savienojumu” sirds līmenī vairākiem mūsu dēliem uz Zemes.

Jūs jautāsiet: Ar kādu mērķi? – Ar mērķi aktīvi strādāt caur sirds centru. Saules Dēli uz Zemes kļūst atkal aktīvi, iemiesojot dzīvē ieliktās programmas.

Pēc mūsu iepriekšējo vēstījumu izlasīšanas bija arī tādi jautājumi: “Un kas tad ir jādara?”

Ja jūs vēl nesaprotat, ko jūsu sirds SAKA tieši – KO vajag darīt šajā dzīvē, tad “mācību vajag iziet vēlreiz, vēl pamācīties...”

Tagad parunāsim par to, kas tas ir – Saules Tempļi, kuros tika veikti Saules pielūgšanas rituāli. Kā jums zināms, tie vēl ir saglabājušies Ēģiptē, Indijā, Amerikā.

Daudzi tika sagrauti “pagānu” vajāšanu laikos, taču to programma palika Tempļa atrašanās vietas laukā.

14 12 09 02

Saules Templis, Krima

Vairums kristiešu baznīcu atrodas Saules Tempļu darbības vietās, jo tās ir “spēka vietas”.

Taču, kad šajās vietās tika radīti cita uzdevuma tempļi, īstenā Tempļa programma itin bieži tika bojāta vai nobloķēta.

Tāpēc pašlaik ir svarīgi atjaunot šo vietu veselumu un pirm-uzdevumu. To var izdarīt tie no jums, kas jūt ar sirdi un ZINA, ka viņi to var un viņiem tas ir jāizdara.

Jūs atkal varat uzdot jautājumu: “Bet kādēļ vajag to attīrīt un aktivizēt, ar kādu mērķi?”

- Tas ir nepieciešams, lai novestu aktīvā stāvoklī Centrālās Saules vai Sauļu VISAS programmas, kuru galvenais uzdevums ir cilvēces apziņas pacelšana uz jaunu līmeni.

14 12 09 03

Saules Templis Konarakā, Indija

Par Saules Savienību: Saules Savienība – tajā ir apvienojušies tie Saules DĒLI, kuri uz Zemi atnāca pirms eoniem gadu, lai organizētu cilvēku civilizāciju, tie ir tie no jums, kas tagad turpina šo darbu pirmām kārtām uz Zemes. Jūs tam iemiesojāties tieši tagad.

Jūsu uzdevums bija un ir – cilvēku civilizācijas radīšana, strādājot ar cilvēces apziņu.
Savienība apvieno jūs kā “Cilvēkus” un jūsu Lielās Centrālās Saules (LCS) augstākos aspektus, pārstāvjus no LCS (Saules Brālību).
Jūsu “bijušie Dievi” – tie tad arī esat jūs pie “misijas sākuma”. Jūs mācāties pie sevis pašiem, bet vēl vairāk apjēdzat jauno, jums katram ir atvērti visi Visuma plašumi un pieeja zināšanām, kuras nāk no LCS.

Pašlaik norit visu šo aspektu apvienošanās vienotā “vadības centrā”, no turienes nāks spēcīga ietekme uz visas cilvēces apziņu.

Pēc būtības tā ir atjaunota savienība, nevis jauna. Jūs sevi atdalījāt tiešam darbam uz Zemes, tagad – atkal apvienojaties.

Visi Saules Tempļi uz Zemes ir jūsu radīti, tāpēc jums, kā nevienam citam, ir vieglāk atjaunot viņu funkciju, jūs zināt, kā to izdarīt, tāpēc ka jums ir atslēgas.

Atrodoties Saules Templī, cilvēks sāk atcerēties savu programmu, jo katrs aktīvs Templis mijiedarbojas ar Sauli (spīdekli) un LCS.

Katrs “aktīvs” Logoss (Saules Dēls) uz vietas zina, kas viņam jādara, kā Ēģiptē, Peru un Meksikā, tā arī Krievijas un Eiropas teritorijā.

Fiziski dažiem no jums vajag būt noteiktās vietās (braucieni), ja šajās vietās pašreizējā momentā nav aktīva Logosa, kaut gan viņam OBLIGĀTI vajadzēja iemiesoties tieši šajā vietā un šajā laikā (dzīves laikā viņam varēja notikt dažādas izmaiņas, kļūdas programmā).

Šī Savienība tiks “uzbūvēta” visos līmeņos, pirmām kārtām – Kristus-apziņas Režģī.

Magnētiskajam režģim ir tiešs sakars ar apziņas izmaiņām, tāpēc “pārkārtošanās” notiks arī caur kā Zemes, tā arī Saules sistēmas magnētiskajām struktūrām.

Jūsu (mūsu) Krajons VIENMĒR ir ar jums sakaros, jo itin bieži Tempļu vietās ir bojāta arī magnētiskā struktūra.

Viņš vienmēr ir “Saules grupu” rīcībā, aicinot viņu kopīgam darbam.

Jūs, kā aktīvi gaismas un elektromagnētisko viļņu pārvadītāji, esat bruņoti ar jaunām zināšanām un prasmēm un kā neviens cits varat izpildīt visus šos uzdevumus.

Ar jums bija Saules Valdnieki.

14.12.08.

 

Pievienots 09.12.2014

http://sanatkumara.ru/stati-2014/novaya-beseda-s-vladikami-solntsa

Tulkoja Jānis Oppe