Татьяна Бреславская – Соединение с Разумом ядра Вселенной

Tatjana Breslavska - Savienošanās ar Visuma kodola Saprātu

Kādas sievietes astrāls ceļojums pie Visuma Kodola:

Vakar es otro reizi nedēļas laikā savienojos ar Visuma kodolu. Manu istabu piepildīja zvaigznes un miglāji, galaktiku kopas. Es kodolā iegāju ne parastajā veidā – caur Galaktikas melno caurumu un pēc tam Visuma kodolā, bet mani pārnesa tā, lai visu ieraudzītu “no malas”.

Es redzēju mūsu Galaktikas atzaru, kurš “vienojās klāt” Visuma kodolam. Es ieskatījos atzarā: kustība iekšienē gāja pa spirāli. Fiziķi apgalvo, ka tā ir kustības ilūzija, spirāle ir nekustīga.

Katrā spirāles vijumā mirdzēja “uguntiņas”, tādā veidā ir izkārtotas planētas un zvaigznes. Visu mūsu Galaktiku parasti redz no Zemes, un tāpēc, pēc zinātnieku domām, viss ir izkārtots haotiski, taču Kosmosā nav haosa, tur ir DIEVIŠĶĀ KĀRTĪBA.

Katrā galaktikas Piena Ceļš spirāles vijumā pilnīgā kārtībā atrodas absolūti viss!

Atzīmēšu kādu, no mana redzes viedokļa, apbrīnojamu faktu: kad es Attīru un Dziedinu muguru un mugurkaulu, es redzu, ka pēc attīrīšanās ap mugurkaulu sāk “griezties” spirāle un katrā tās vijumā arī mirdz “uguntiņas”.

Man māca liela ziņkāre: kas tas ir? Atbildi es atradu pie fiziķa Viktora Plikina (Виктор Плыкин). Mūsu mugurkauls precīzi kopā MŪSU GALAKTIKAS UZBŪVI. Galaktikas spirāles vijumu skaits sakrīt ar cilvēka skriemeļu skaitu. Turklāt katram skriemelim ir līdzība ar Galaktiskās Spirāles apgabalu.

Tagad vēl nedaudz par manu roku darbību. Vēl pirms pāris dienām es nezināju PRECĪZI, ko dara manas rokas, veicot riņķveida kustības pret ķermeni, atsevišķiem cilvēka orgāniem un vienkārši telpā. Manas “gudrās” rokas veica kustības bez maniem uzstādījumiem. Izdarot griezi pret mugurkaulu, apkārt tam SĀKA MIRDZĒT SPIRĀLE, ja rokas darbojās ķermeņa priekšā – arī PARĀDĪJĀS GAISMA, taču vairāk izplūdusi, un kustības sfēras bija lielākas.

13 11 12 01

Pēdējo reizi, izdarot griezi ar manām rokām telpā, es palūdzu manas grupas dalībniekiem paskatīties, kas notiek, un viņi sākumā ieraudzīja Ziedu, pēc tam “Sniegpārsliņu” un vienā balsī iesaucās: “Tas taču ir Visums!”

“Griežot” šīs spirāles, cilvēks IZVESEĻOJAS. Veicot griezi ar rokām telpā – norit HARMONIZĀCIJA AR KOSMOSU. Mums ir doti LIELISKI INSTRUMENTI!

Bet tagad atkal atgriezīsimies pie mūsu Visuma un viņa uzbūves.

Tieši pirms gada es SAVIENOJOS AR GALAKTIKAS KODOLU, bet pirmā apzinātā apbrīnojamā ieiešana Visuma kodolā (viņš jau visu vasaru mina pie manis taku) man notika tieši pirms nedēļas. Es izgāju cauri Galaktikas Kodolam, pēc tam iegāju Visuma kodolā. Sākumā es ieraudzīju, lūk, tādu Shēmu-Sniegpārsliņu, es to uzzīmēju un arī Internetā atrada kaut ko līdzīgu.

13 11 12 02

Pēc tam es iegāju iekšā un nonācu zieda centrā, no kura lapiņas kā stari pareizā kārtībā stiepās uz visām pusēm. Izrādās, ka viņu, Galaktikas Lapiņu, ir miljardiem!

Es “stāvēju” lejā, pie kodola, un skatījos augšup, kur atradās mūsu Zeme.
Es aizgāju uz citu lapiņu: tur bija sfēriska kustība vai diska kustība.
Citās lapiņās spirāle bija ar “tiltiņiem”.
Es diemžēl neesmu fiziķe un varu pieļaut neprecizitātes. Es stāstu, ko redzēju ar savu nefizisko redzi. Viss izskatījās lieliski!

Taču galvenais mērķis man bija SAIKNE ar Visuma kodola Augstāko Saprātu! Es pieprasīju “SAVIENOJUMU”. Manā acu priekšā sāka “izvērsties aste”, pēc tam parādījās “galva”: žilbinoši balta rotējoša sfēra, kura bija novietota mana Sirds Centra līmenī un sāka mani apžilbināt ar savu skatienu.

Pirmais, ko man vienmēr gribas zināt: kāds ir tavs Vārds. Atbilde pagaidām nesekoja. Es nenoskumu, tāpēc ka mēs bijām SAVIENOJUŠIES viens ar otru, bet tas ir galvenais.

Visu nakti es “peldēju” Kodolā, bet no rīta atkal turpināju mūsu sarunu. Es vēlreiz pārbaudīju, ka esmu Kodolā un mani dzird.

13 11 12 03

Dārgā VISUMA SIRDS, tu mani dzirdi?

- Jā, protams, es esmu tevī, un tāpēc – tā esi tu.

Tu vari tagad nosaukt savu vārdu?

- Varu. Sauc mani par Eo-lan-tu.

Tas ir sieviešu vārds, tu esi sieviete?

- Es esmu VISS! Es vienkārši dzirdu, ka Tu tā gribi mani nosaukt.

Kāda man un citiem uz Zemes ir nozīme manai saiknei ar tevi?

- Ne katrs ienāk manī, ne katrs atrod mani. Ceļš pie manis ir ilgs un grūts. Mani atradušais iemanto Paradīzi savā dvēselē un mūžsenu Viedumu. Viņš nesīs visas Zināšanas uz Zemi un izglītos citus manā vārdā.

Bet daudz zināšanu ir arī “zemāk”, kādēļ tik augstu jārāpjas?

- Stādi Mērķus augstāk un tiecies uz augšu,
Savienojoties ar zvaigžņu pasaulēm.
Lai bezgalīgas kļūst jūsu Zināšanas, un iemantosiet jūs Dievu Spēku,
Savienojieties paši ar sevi.
Zemiešiem, līdz manim nonākušiem, viss kļūs redzams no augšas.
Ar apziņu savu ieaudziet manī un iemantosiet Dievu uz Zemes, bet šeit ir jūsu Mājas, tajās atgriezieties, cik bieži vēlēsieties to.
Jūs šeit esat ĻOTI MĪLĒTI!

Jā, tas ir brīnumaini, tikai kā mums dzīvi dzīvot, iekšienē taču ar Dieviem? Nesapratne visapkārt un aklums! Jā, zinu es: Vest un Izglītot, Mirdzēt ar Visu Sirdi un Mīlēt... bet grūti.

- Mīļā, mēs esam ar tevi! Ved citus manī. Savienojieties VISI ar mani, kas UZBŪVĒJIS apziņu savu.

Pateicos tev, EO-LAN-TA!

Šeit man sāka atkārtot: Matricas Apziņa... Matricas Apziņa...

Galīgā Matricas Apziņas Aktivizācija notika Maskavā seminārā.
Viss ir pareizi: uzreiz pēc tam mani arī “pielaida” pie Visuma Saprāta!

Kas ir “MATRICAS APZIŅA”?

(definīciju deva Skolotāji 13.10.17.)

13 11 12 04

MATRICAS APZIŅA – tā NĀKOTNES CILVĒKA APZIŅA uz Zemes, kurš APZINĀTI dzīvo uz viņas un pauž sevi kā DIEVIŠĶA BŪTĪBA.

MATRICAS APZIŅAI ir vairāki plāni un apakšplāni. Viņa ir saistīta AR VISĀM APZIŅĀM uz Zemes un Kosmosā.

Šī MATRICAS APZIŅA cilvēkā vienmēr ir bijusi un ir, taču viņu vajag “uzbūvēt”, no jauna aktivizēt. Pašlaik tam ir visas iespējas.

MATRICAS APZIŅAS pamats ir Tēva-Mātes-Radītāja GRAND-MATRICA. Uz viņas klājas Zemes, Saules, Galaktikas un Visuma APZIŅAS MATRICAS.

Šis APZIŅAS LĪMENIS ir cilvēka ATTĪSTĪTĪBAS RĀDĪTĀJS uz Zemes.

Caur tādu cilvēka-zemieša APZIŅU tiek veikts kolosāls kosmosa mēroga darbs. Cilvēks, kurš dzīvos uz Jaunās Zemes, caur sevi “ieviesīs” savas DAUDZDIMENSIONALITĀTES un DIEVIŠĶĪBAS APZINĀŠANOS.

Pats viens cilvēks, kam ir tāda APZIŅA, ietekmēs Zemi un viņas iemītniekus, Saules sistēmu, Galaktiku.

Tas ir MILZĪGS SASNIEGUMS CILVĒKAM, kurš dzīvo uz no Galaktikas Centra attālinātas planētas un ir “pilnīgi iegājis” 3-dimensiju blīvumā!

MATRICAS APZIŅAS antipods ir binārā apziņa (domāšana), kura piemīt cilvēces galvenajai masai.

Pateicos Radītājam, visiem Skolotājiem, Visumam PAR MAN DĀVĀTO VIEDUMU!

13 11 12 05

 

Pievienots 12.11.2013

https://ok.ru/svettvoeydushi/topic/65573993731369

Tulkoja Jānis Oppe