Татьяна Бреславская – Активация матрицы новой реальности

Tatjana Breslavska - Jaunās realitātes matricas aktivizēšana

16 06 08 01

16.06.05.

Dienu iepriekš parādījās spilgta neieinteresētības sajūta par notiekošo pasaulē, savā dzīvē... Kas tas ir – vecuma parādības vai pilnīgākā “neitralitāte”? Starp citu, par “neitralitāti” – neitrāla vērotāja pozīciju šajā pasaulē, sniedzu izvilkumu no Paramhansi Joganandas izteikumiem:

“Visi cilvēki ķepurojas Dabas aktivitātes bangojošajā upē. Ja kāds nepeld, bet mēģina palikt neitrāls, viņš nav dzīvotājs pasaulē, kuras lozungs ir “Cīnies!” Visuma plūstamība nav piemērota statiskam cilvēkam. To, kam nepietiek vieduma un izlēmības kustēties uz priekšu, neizbēgami aiznesīs atpakaļ – pie netīrumu sakopojuma, kurš nonācis ilūziju plūsmā. Taču, ja cilvēks neatlaidīgi airē uz krastu par spīti straumei, viņš izglābsies!”

Mūsu Augstākie Skolotāji aicina mums palikt neitrāliem, nejaukties iekšā notiekošajos notikumos, censties nenosodīt, nekritizēt, neizjust vētrainas emocijas notiekošā sakarā un tml. Tādā veidā mēs nebūsim iesaistīti duālās pasaules ķildās, “neradīsim” atkal negatīvu karmu, bet mēs taču jau gandrīz visi taisāmies pēc šī iemiesojuma pie Debesu Tēva un uz citām pasaulēm, pietiks mums jau šo pasauli!

Bet Jogananda aicina mūs palikt aktīviem cīnītājiem, tad kas par lietu? Domāju, ir jāparunā ar viņu personīgi vai ar viņa Skolotāju Šri Juktešvaru.

Šri Juktešvars: Bet kā tu pati gribi dzīvot šajā pasaulē: paliekot neitrālam neieinteresētam skatītājam vai aktīvam radītājam, var teikt arī cīnītājam, taču jūs šo vārdu uzreiz redzat kā kaut ko kareivīgu. Cīnītājs – tas ir arī darbīgs cilvēks, ne pasīvs “uzdzīvotājs” vai mietpilsonis. Es neticēšu, ka tu arī turpmāk būsi “paklausīga aitiņa”, visu savu dzīvi tu “lauzi” vecos balstus, nebaidījies no tā.

– Es negribu būt neitrāla, bet kādā veidā es varu pašlaik lauzt vecos balstus, ja nu tikai meditēt uz visa vecā pāriešanu pie jaunā. Reāli mēs pilsētā vācam atkritumus ar atbalsta grupu. Interesanti ir turklāt vērot savu pašas reakciju uz visām šīm grabažām un, protams, uz cilvēkiem, kas tās ir atstājuši. Viena sieviete pastāvīgi bija sašutusi par tiem, kas to visu ir sasvaidījuši, un rezultātā nākamajā dienā iekrita depresijā un grūtsirdībā. Šeit tieši, es domāju, ir jāpaliek neitrālam, nenosodošam.

Šri Juktešvars: Nu, lūk, tu pati arī atbildi uz saviem jautājumiem: vai var bērnus nosodīt par to, ka viņi tikai mācās dzīvot un turklāt pieļauj kļūdas? Viņus vajag virzīt un audzināt mīlot, ar savu paša piemēru. Cilvēce savā vairumā arī ir bērni. Uz darbību jūs vedīs jūsu iekšējā dziņa, balss. Klausieties viņu uzmanīgi un darbojieties.

– Godātais Šri Juktešvar, vai ir mums vērts pašlaik aktīvi apmeklēt “spēka vietas” uz Zemes, jeb tas jau ir lieki, jo mēs jau paši esam kļuvuši pilnīgi pašpietiekami šajā nozīmē, un viss spēks mums ir sevī?

Šri Juktešvars: dārgie, dariet to, ko jums saka jūsu Dvēsele! Gribat braukt, piemēram, uz Indiju vai Tibetu – brauciet, kāpēc nē, kaitējuma no tā nebūs. Galvenais – neaizmirst, ka “ne vieta izdaiļo cilvēku, bet cilvēks vietu”, tas ir, jūs izstarojat spēku, bet “vieta” tam atsaucas. Ateists, apmeklējis šīs vietas, nesajutīs neko, jo viņš ir aizvērts, noliedzot savu paša spēku un svēto vietu spēku. Savienojot savu spēku un vietas spēku, jūs sajutīsiet neparastu enerģiju konglomerātu, kurš pastiprina jūsu ticību!

Tagad nedaudz par to, kāpēc mani pēkšņi ieinteresēja šis jautājums. Pirms dažām dienām es izdzirdēju savas zemapziņas balsi: “Tu esi iestrēgusi vecajā matricā!” (taisni kā filmā “Matrica”). Interesanti, ka es arī bez “balss” jau sen biju sākusi just, ka kaut kas “nelīmējas” mūsu teorijā par pāriešanu uz jaunu realitāti un “visuma mēroga prieka” jušanu no tā. Bija eiforija, taču ātri pārgāja... palika “neitralitāte”, kura ne gluži apmierina. Jautājot Skolotājiem, saņem atbildi, ka “viss ir labi un ka viss iet pēc Plāna”. Bet KAUT KAS NAV TĀ! Un, lūk, lūdzu – “tu esi iestrēgusi vecajā matricā!”

Labi, kulsimies no tās ārā un radīsim jaunu, citādi nenodzīvosi līdz pāriešanai pie Debesu Tēva. Tieši piemēroti sapulcējās operatīva grupa, gatava meditēt kaut 24 stundas diennaktī par jebkuru tēmu. Es izteicu virkni jautājumu un ierosināju apspriest dažus priekšlikumus, un konkrēti: kā ir ar ego “savaldīšanu” un vienlaicīgu pašvērtējuma paaugstināšanu, sevis harmonizēšanu ar šo pasauli, ar jauno realitāti, ja tāda ir, jaunās realitātes matricas aktivizēšanu (tas jau attiecas uz personīgo matricu).

Ļaudis piekrita programmai, mēs izteicām mūsu nodomus, piesaucām Gaismas Spēkus, ieskaitot Skolotājus un Audzinātājus, Saules un Zemes Brālību, savu Dzimtu Spēkus.

Par darba pirmo rezultātu kļuva tas fakts, ka ego katram nonāca “zemāk par ceļgaliem”, bet pašvērtējums “acu līmenī”. Visus appludināja spēcīgu enerģiju viļņi, kuri liecināja, ka norit darbs, kurš tīra un dziedina mūsu ķermeņus, pēc tam sāka būvēties mūsu Starveidīgie Ķermeņi.

STARVEIDĪGAIS ĶERMENIS ir 7. dimensijas ķermenis. Tas ir enerģijas veids, kurš ir pāreja starp gaismas astrālo ķermeni un ugunīgo ķermeni.

Starveidīgais ķermenis ir neizstarojošs ķermenis, kaut gan sastāv no stariem. Tas arī ir enerģētisks ķermenis līdzīgi kā ķermenis Ka, tikai nākamajā dimensijā, vēl pilnīgākā (no N. Koteļņikovas grāmatas).

Pēc Starveidīgo ķermeņu uzbūvēšanas mūs “savērpa” vienā vienotā spirālē un sakļāva punktā, caur kuru sāka translēt enerģiju plūsmu uz katru no mums, formējot jauno matricu (jauno realitāti). Pēc tam bija apbrīnojams skats, kad mūs ar mūsu jaunajām matricām kā bizē iepina visuma enerģētiskajā plūsmā, saskaņojot ar laiku un telpu!

Mēs vēl palūdzām, lai katram no mums tiktu atjaunota, kropļojuma gadījumā, dvēseles matrica, atjaunots viņas ģeometriskais zīmējums. Mūs izdzirdēja, palīdzēja. Virsdvēsele sākumā “ieņēma” mūs sevī, bet pēc tam nolaida mūsu pasaulē, kurā mums lemts dzīvot... Viņa, Virsdvēsele, atkal pacēlās augšup, savienojoties ar mums ar vēl lielāku pavedienu-stariņu daudzumu.

Kas tie par pavedieniem (jautājums Virsdvēselei)?

– Tās ir jaunas iespējas jaunajā realitātē, spēj tik izvēlēties!

Ar ko jaunā izvēle atšķiras no vecās, jaunā realitāte (matrica) no vecās?

– Vecā izvēle ietvēra mazāku iespēju komplektu, jo jūs enerģētiski bijāt vairāk “iespiesti”, iegūstot pieeju saviem Augstākajiem Es, izdziedinot sevi, pārejot uz jaunu apziņas līmeni – Kristus-apziņu, jums ir lielākas iespējas izvēlēties darbības. Vecā pieredze ir “nodota arhīvā”, ir iespēja sastrādāt pilnīgi jaunu kā priekš jums personīgi, tā arī priekš visas cilvēces. Tas ir kā pilnīgi jaunas datorprogrammas uzstādīšana: jaunas iespējas, metodes un instrumenti.

Mēs būsim pilnīgi patstāvīgi šajā jaunajā realitātē, jeb mums, kā agrāk, būs kuratori?

– Lielāko daļu – patstāvība, tikai, ja jūsu darbībām, nodomiem un domām piemitīs draudošs raksturs, jūs nāksies noturēt, tāpat kā agrāk – spējiet ieraudzīt zīmes, sajust situāciju.

To, ka mēs esam labi un mīļi, dzirdējām ne pirmo reizi, bet, katru reizi atkal ir patīkami! Mēs dzirdējām ar pateicību mums par to, ka mēs – DZĪVOJAM, GRIBAM DZĪVOT! NEATSAKĀMIES NO PIENĀKUMIEM, KURUS UZŅĒMĀMIES!

16.06.04.

 

Pievienots 08.06.2016

http://sanatkumara.ru/stati-2016/aktivatsiya-matritsi-novoy-realnosti

Tulkoja Jānis Oppe