Татьяна Бреславская – Мои учителя о закрытии хроник Акаши и трансмутации кармы

Tatjana Breslavska - Mani skolotāji par Akašas hroniku aizvēršanos un karmas transmutāciju

MANI SKOLOTĀJI PAR AKAŠAS HRONIKU AIZVĒRŠANOS UN KARMAS TRANSMUTĀCIJU

18.05.30.

18 06 01

Mēs sveicam tevi un redzam tavu prieku, jo Natālijas (Koteļņikovas) raksts par Hroniku aizvēršanos[1] apstiprināja tavu intuitīvo nojausmu par viņu neaktualitāti. Tu taču jau sen tās neizmanto, bet nolasi informāciju “uzreiz” – no cilvēka šūnu atmiņas (man patiešām jau sen nav interesanti un ir “slinkums” vērsties pie Hronikām, informācija nāk “pati”, kā no lapas).

Katrs cilvēks tad arī ir HRONIKA par visu, kas noticis un notiek ne tikai ar viņu, bet arī visā pasaulē, vajag tikai sameklēt vajadzīgo “ieraksta failu”. Redzi, kā viss vienkāršojas no vienas puses un kļūst augsti tehnoloģiskāks no otras. Pašlaik daudz kas kolapsējas vienā “punktā” nevajadzības dēļ, bet no citiem, jauniem “punktiem” atveras jauna realitāte un iespējas. Jūs pārejat uz jaunas lielas “spēles” etapu ar jauniem noteikumiem. Visi vecie noteikumi, rekomendācijas, metodes, instrumenti un informācija tiek atcelti, jo kļūst neaktuāli un neinteresanti pirmām kārtām jums, cilvēkiem-spēlētājiem. Jums pašiem vairs negribas “vārīties vecajā katlā”, bet gribas noteikt jaunus noteikumus, iezīmēt jaunus uzdevumus un mērķus. Jūs patiešām esat izauguši, un nav vajadzības dzīvot ar veco.

(Es redzu, kā aizveras mūsu vēsturu senie folianti un tiek nodoti arhīvā, un to vietā tiek noliktas jaunas grāmatas ar tīrām, vēl neaprakstītām lapām.)

Radiet no sevis un balstieties uz informāciju par sevi tikai sevī pašā, tā ir redzama ar “neapbruņotu aci”!

Bet ko tad darīt ar vēsturi, jo tā taču māca mums izdarīt secinājumus, lai neatkārtotu kļūdas?

Vēsture no vēstures atšķiras: kā mācību priekšmetu – lūdzu, pētiet, bet turklāt ejiet kopsolī ar laiku, uzsūcot un aktivizējot jaunā potenciāla jaunās enerģijas. Vai tad jums nepieciešama bēdu un postījumu, karu un katastrofu pieredze, ja jūs arī tāpat esat paaugstinājuši savu apzinātību, jā, lai arī daudzējādā ziņā pārdzīvojot to visu. Bet, ja jūs, visa cilvēce, jau ir nogājusi šo ciešanu un grūtību ceļu, kādēļ pie tā atgriezties no jauna? Jūs taču jau izjutāt meditācijās, ka cilvēku kopienai “briest jauna sakne”, “vecās saknes” ir izgājušas “ugunīgo attīrīšanu”, pilnīgi atjaunojušās.

Es nesen izlasīju, ka mēs, cilvēku civilizācija un viņas vēsture, esam to atmiņas, kas ir augšupcēlušies uz ļoti augstu vibrāciju līmeņiem, mīt uz augsti attīstītām planētām, vai tas tā ir?

Ja atkal visu aplūkojam kā dzimušu no viena Punkta, tad – jā. Bet neaizmirstiet, ka visa attīstība norit pa spirāli un jūsu “punkts” vienkārši atrodas tās apakšējā vijumā attiecībā pret to punktu, kur mīt augšupceltās dvēseles, un tātad jūs arī būsiet viņu “atmiņas”, sava veida Akašas Hronikas.

Vecās realitātes laika koridori veras ciet, viss pāriet uz jaunām frekvencēm, atgriešanās nav, neskatoties uz to, ka ne tuvu visi sasniedz jūsu grupas līmeni. Neviens nevienu neiznīcina un neizmet no planētas virsmas, bet visi pāriet uz SAVU savas “klases” līmeni, un atkal būs vadošie un vedamie.

Bet tagad parunāsim par karmu, kas tad tomēr ar to ir? Un cik interesanti, ka es taisni savu pēdējo darbu pabeidzu arī tieši ar šo jautājumu. Sinhronisms?

Un tu vēl šaubies!? Tu taču jau vairākas dienas skraidi apkārt ar šo tēmu: kam taisnība – Ramtam vai Tēvam? Un Ra tev paskaidroja, ka vienmēr ir jāņem vērā sekas kā savas rīcības un domu, jūtu un emociju rezultāts[2]. Ļaudis patiešām ir sapinušies, un, jo tālāk, jo lielāks šis juceklis. Atbildību neviens nav atcēlis, īpaši tagad tā ir kļuvusi vēl iedarbīgāka, bet pagātnes “grēkus” lieciet mierā. Dzimtas karmu var transmutēt no ugunīgā plāna kā atsevišķam cilvēkam, tā arī cilvēcei kopumā, lai beidzot arī šeit sāktu no baltas lapas.

Tu taču jau sen izjuti, ka ir jādzīvo šeit un tagad. Atceries, cik smagi gāja tev šī “atraušanās” no pagājušajiem iemiesojumiem, kā tev īpaši spilgti parādīja, kas tu biji – ķēniņš Mitridāts ar viņa varu un iespējām, viņa ambīciju atskaņas nedeva tev mieru, baltgvardu štāba oficieris, intelektuālis ar saasinātām Dzimtenes jūtām, kurš līdz sava mūža beigām trimdā domāja par notikušo un kuram līdz ar Dzimtenes zaudēšanu sabruka visa pasaule. Tevi arī uz ārzemēm “aizsūtīja”, lai tu to atkal izjustu un atstrādātu pilnīgi un galīgi šajā dzīvē un sāktu dzīvot tikai TAGAD.

No pagātnes ne vienmēr ir viegli šķirties, bet bez šīs atraušanās jūs nespēsiet justies harmoniski jaunā laika apstākļos. Tiem, kas “spēlē” pēc vecajiem noteikumiem vecās “spēles”, vajag vienkārši palīdzēt... saudzīgi, ar mīlestību.

PATEICOS jums, mani pacietīgie, viedie Skolotāji!

 

Pievienots 01.06.2018

http://sanatkumara.ru/stati-2018/moi-uchitelya-o-zakritii-chronik-akashi-i-transmutatsii-karmi

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. “Akašas Hronikas ir transmutētas…” http://www.sanatkumara.lv/index.php/24-raksti-2018/1614-akasas-hronikas-ir-transmutetas (Tulk. piezīme)

[2] Skat. “Tatjana Breslavska - Sīriusa augšupcelto valdnieku aicinājums” http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/1617-tatjana-breslavska-siriusa-augsupcelto-valdnieku-aicinajums (Tulk. piezīme)