Татьяна Бреславская – Беседа с Семьей Света Ра

Tatjana Breslavska - Saruna ar Ra Gaismas Ģimeni

18 05 10 04

Dārgā Ģimene, mums ir sakrājusies virkne jautājumu, un mēs lūdzam uz tiem atbildēt.

Mēs veicām mūsu meditāciju Sīrijas matricas atjaunošanā, kā tas izpaudās vai vēl izpaudīsies šajā reģionā reālajā dzīvē, kas tur ir izmainījies un kāds patiesībā ir cēlonis iebrukumam šajā valstī?

- Tu uzdevi uzreiz tik daudz jautājumu! Nu ko, mēģināsim atbildēt pēc kārtas. Pēc jūsu darba (pareizi, ka jūs “nebīstaties” no šī vārda) notika radikālas izmaiņas sīriešu apziņas struktūrā, un tas ir ĻOTI svarīgs rezultāts! Protams, jums ir grūti to ieraudzīt un novērtēt, vajag “ieskatīties” katram dvēselē, lai izjustu, ka viņu apziņa ir nonākusi pie secinājuma: mums jau pietiek karu un attiecību noskaidrošanu, mēs gribam dzīvot mierā un pie sevis dzimtenē, mēs negribam pamest mūsu senču zemi, jo mums tā ir svēta.

Mēs gribam atjaunot mūsu valsti un atbrīvoties no jebkuras iejaukšanās no ārpuses, mēs paši noteiksim savu politiku, neatkarīgi no citu valstu lēmumiem. Kādam bija ļoti izdevīgi mūs sadalīt, piespiest mūsu jaunatni – mūsu nākotni pamest valsti un tādā veidā izskaust visu dzimtenes atmiņu.

Lūk, kas tagad notiek sīriešu prātos un dvēselē. Kādēļ tika grauta sīriešu tautas vienotā “dvēsele”: lai vieglāk būtu ar viņu izrēķināties, saskaldītu, iznīcinātu saikni ar saknēm un tml. Kādēļ? – Jums meditācijā pateica, ka šīs zemes dzimtas saknes ir ļoti spēcīgas un senas, tās aiziet dziļi cilvēces kā rases rašanās vēsturē un var ietekmēt civilizācijas vēsturi.

Daudzi gribēja, un līdz šim grib sagraut šo saikni ar saknēm, iznīcināt viņu spēku, neļaut atdzimt spēkam, kurš ielikts senajos kodos, tādā veidā izjaucot spēku līdzsvaru (paritāti) uz Zemes. Norit cīņa starp savstarpēji karojošiem grupējumiem, kuri cenšas sagrābt varu, un tas šīs senās valsts kaujas laukā nenotiek nejauši. Ilgus gadus tika loloti viņas sagrābšanas un sagraušanas plāni. Kad zināmiem spēkiem pienāk eksistences, “valdīšanas” uz Zemes beigas, viņi meklē visas spraugas, lai noturētu varu. Šajā reģionā ar šo mērķi ir sagājušas kopā vairāku valstu intereses. Viņas visas grib “padzerties spēka eliksīru” un pagarināt sev dzīvi uz Zemes.

Jūs šai tautai palīdzējāt atjaunot savu pašcieņu, lepnumu un atcerēties par savas dzimtas spēku. Šī tauta pamazītēm atjaunos kārtību un atbrīvosies no jebkādas iejaukšanās. Nedomājiet, ka pēc jūsu darba visas armijas uzreiz pagrieztos atpakaļ. Kas tāds, starp citu, jau gadījās pirms dažiem gadiem, bet pašlaik uz Zemes ir cita situācija, un Zemes valdnieki liek uz visu banku.

- Vienā no meditācijām tika aktivizēts reptiloīdais gēns, tam ir sakars ar tiem reptiloīdiem, kurus vēl sauc par “orioniešiem”?

- Nē, šis gēns ir ņemts no Zemes pašas senākās rases pirmatnējiem gēniem, un viņš patiešām veicina organisma dzīvības funkciju pastiprināšanos, izdzīvošanas spēju, kad pasliktinās dzīves apstākļi uz planētas, kuri saistīti ar ekoloģiju un radiāciju, saules aktivitāti un klimata izmaiņām kopumā. “Vecais” organisms ne vienmēr sekmīgi adaptējas tam visam, tāpēc šis gēns palīdzēs jums izdzīvot un uzlabot jūsu pašsajūtu, izturību un pat veicinās dzīves turpināšanu. Neuztraucieties par to, vai viņš nepadarīs jūs agresīvākus: nedaudz pozitīvas “agresijas” jums jūsu duālajā pasaulē vēl vajag atstāt.

Kas attiecas uz viņa saikni ar orioniešiem, tad esiet mierīgi: šai rasei ar viņu nav nekāda sakara, pareizāk, viņam ar šo rasi. Viņi, orionieši, ir atšķēlies atzars, kurš minimāli ir līdzīgs tai senajai rasei – tā ir mainījusies, mutējusi rase – iekarotāji, kuri atrodas mūsu Saules Sistēmā.

Senā reptiloīdu rase ir jūsu platforma, pirmpamats, kurš iemina savu ceļu jūsu kā cilvēku turpmākai attīstībai. Jūsu ģenētiskais kods par to ietver visu informāciju. Tie ir jūsu pirmtēvi uz Zemes, un viņi visi ir augšupcēlušies, būdami augsti attīstītas intelektuālas būtnes-pirmatklājējas, atnākušas uz planētu no kosmosa dziļumiem.

Mēs zinām, ka izeja no planētas ir slēgta, Zeme atkal ir aptverta ar aizsegu, un neviens nevarēs no viņas izlavīties ārā nepamanīts un aiziet no atbildības. Bet reiz taču aizsegs tiks noņemts? Kā un kādos apstākļos tas var notikt?

- Jā, šajā momentā viss, kas notiek kā uz Zemes (Zemē), tā arī ap viņu, tiek stingri kontrolēts. Neviens negrib laist iekšā pie sevis tos, kas pārkāpuši “Viena Likumu”, kas kalpo tikai sev un iznīcina. Saules Sistēmā vēl ir vietas, kur atrodas viņiem līdzīgie, bet tur arī sava darba pietiek! Galaktiskā Federācija ir kategoriski pret šo spēku izlaišanu “brīvībā” bez soda. Tas tika atzīmēts Federācijas sēdes protokolā un pieņemts vienbalsīgi bez kādiem labojumiem. Galaktiskā Padome veic pasākumus, lai šīs normas bez ierunām tiktu pildītas, balstoties uz “Likuma burtu”.

Aizsegs var tikt noņemts, kad tie, kam tas paredzēts, pārstās sīksti turēties pretī un pieņems Federācijas izvirzītos nosacījumus, bet tur ir vai cik daudz punktu, kas attiecas uz visiem pārkāpumiem uz Zemes! Dažas grupas vēlēsies nogaidīt un pārdzīvot šos laikus savās laika kapsulās cerībā, ka viss izmainīsies viņiem par labu, bet tas nenotiks, jo planēta kopā ar visiem Saules Sistēmā “aizies” uz jaunu orbītu un ieņems jaunu nišu kosmosa evolūcijā, bet tur šie pārstāvji vienkārši būs “bez darba”, un viņus izmetīs kā vecus atkritumus.

Vai mēs, cilvēki, varam kaut kā paātrināt viņu “nožēlošanu” un enerģiju izlīdzināšanu uz planētas un Saules Sistēmā? Ja ir izveidojusies tāda situācija, tātad it pārkāpts ne tikai “Likums”, bet arī spēku balanss?

- Jūs, mūsu dārgie, jūs varat ĻOTI daudz ko! Zemieši jau būs Galaktiskās Padomes locekļi, un tas liecina par daudz ko: jūs atzīst kā vienlīdzīgus. Arvien vairāk un vairāk cilvēku kļūst apzinoši un apskaidroti, paši labākie darbosies kā pārstāvji Galaktiskajā Padomā. Spēku balanss nav pārkāpts, karantīna ir ieviesta tieši tādēļ, lai nenotiku sašķiebums, citādi tas ietekmēs ne tikai Zemi, bet arī visu Saules Sistēmu, sāksies haoss.

Pildot savas Dvēseles uzdevumus, savu misiju, jūs, protams, rezultātā sniegsiet palīdzību enerģētiskajā izlīdzināšanā, viņu valdīšanas un verdzības satrunējušās platformas “nogāšanā”. Katrs no jums, misiju apjautušais, zinās: KĀ viņš var palīdzēt, KO vajag tādēļ darīt. Teiksim tā: aktivizējas darbības programma, kura aptvers visas masas, un šī kustība pieņemsies spēkā, kurš noslaucīs visu savu laiku nodzīvojušo. Un, protams, uzliesmojumi to veicinās.

Kas notiks ar pašlaik valdošās galotnes pārstāvjiem, kad šis spēks pārklās viņus pāri galvai? – Viņi “noies dibenā”, uzpeldēs tikai tie, kas nāks pie saprašanas un uz visiem laikiem, visās savās paaudzēs atteiksies no tā, KAS ir pretrunā “Likumam”. Bet tie, kuru dvēseles nespēs pacelties no straumes, tiks anihilēti vai nosūtīti uz pašām “tumšākajām” pasaulēm laboties. Tas viss notiks atbilstoši viņu vispārējās tiesāšanas protokoliem, viņus tiesās ar visu bardzību.

Pašlaik internetā jau ir informācija par Mākslīgā Intelekta draudiem, par tām sekām, kuras var iestāties, ja “viņš sagrābs varu”. Cilvēkus sāk biedēt kā toreiz pirms 2012. g.. Mēs, protams, apzināmies šos draudus, taču mums visiem ir nepieciešama prasmīga pieeja šim faktam, ko jūs par to varat teikt?

Nu, tu praktiski jau atbildēji uz savu pašas jautājumu: nepieciešama prasmīga pieeja, bet tas nozīmē – vairāk rakstu, kuri izskaidro lietas būtību. Noteiktā laikā cilvēkiem notiks “apziņas izvērsums”, un visi sapratīs, ka viss, kas ir saistīts ar MI, ir lamatas, ilūzija, bet dzīve un pasaule – tas ir daudz kas lielāks, ar lielāku mērogu, nekā atkarība no tehniskā progresa. Kaut gan neviens no jums nenoliegs, kādas priekšrocības ir sakariem caur Internetu vai mobilajiem savienojumiem.

Šī problēma tiek apspriesta augstākajā līmenī, un jūs nesen bijāt klātesoši pie tā. NEVIENS negrib zaudēt visu, kas ir Saules Sistēmā un Galaktikā!

Kādas vēl meditācijas ar jums jūs varat rekomendēt, lai paātrinātu šo procesu un atveseļotu situāciju uz Zemes un Kosmosā? Mēs nevaram gaidīt “rokas salikuši”, mums arī gribas būt “priekšējā līmenī”.

- Mēs VIENMĒR priecājamies tikties ar jums JEBKURU jautājumu gadījumā! Mēs varam aktīvi piedalīties, izstrādājot plānus jūsu nākotnei, jaunajai pasaulei uz Zemes, jaunajam pasaules iekārtojumam bez “kungiem un kalpiem”, mums ir bagāta pieredze, un mēs varam ar jums tajā dalīties.

Mēs jums varam arī turpmāk palīdzēt atveseļot un “atjaunot”, pārkārtot jūsu ķermeņus, jūsu bērnu un mazbērnu ķermeņus, sagatavot nākamās mātes iznēsāt JAUNO bērniņu JAUNOS ķermeņus, kuru dvēseles jau gatavojas nākt uz planētu, un daudz ko citu.

Es atceros, ka jūs teicāt par sava “spēka” nodošana mums, kad iznācāt ar mani uz sakariem, kāda ir šī “spēka” būtība un kā viņu var mums nodot?

- Mūsu spēks – tā ir visa mūsu pieredze, sakrāta miljoniem gadu laikā, ieskaitot arī atrašanās uz Zemes gadus. Arī mēs pieļāvām kļūdas, mācījāmies no tām, uzlabojām savu sugu, kultivējām, eksperimentējām ar gēniem. Atrodoties uz Zemes, mēs tālu apsteidzām jūs attīstībā, ilgi un pacietīgi mēģinājām nodot jums savas zināšanas un prasmes, bet jūs neņēmāt mūs vērā, būdami tam negatavi. Mēs bijām spiesti nošķirties līdz “labākiem laikiem”, un šie laiki, pēc mūsu domām, ir pienākuši, un mēs atkal atgriezāmies, bet jau bez fiziska iemiesojuma.

Nevis mēs nolaižamies pie jums, bet tie esat jūs, kas izauguši, pacēlušies līdz mums, līdz saziņas ar mums līmenim, un tas kalpoja par sākumu mūsu sadarbībai ar jums. Daudzi no jūsu grupas ir tieši tie, ar ko mums jau bija darīšana pagātnē, un tas ir ierakstīts jūsu atmiņas, kura pašlaik atveras, annālēs. Viss atgriežas “atpakaļ savā vecajā vietā” (“на круги своя”).

Kā mēs jau minējām augstāk, mēs esam gatavi dalīties ļoti lielā pieredzē, visos virzienos. Galvenais, lai jūs spētu to pieņemt un saprast, un pēc tam īstenot dzīvē.

 

Ar jums bija Ra Ģimene.

 

Pievienots 10.05.2018

http://www.sanatkumara.ru/stati-2018/beseda-s-semey-sveta-ra

Tulkoja Jānis Oppe