Татьяна Бреславская - Владыки судеб вселенной о нашей свободе

Tatjana Breslavska - Visuma likteņu Valdnieki par mūsu brīvību

17 09 15

Mēs ar jums esam šeit, lai sazinātos ar visām Zemes Dvēselēm.

Mēs gribam jums paziņot patīkamu jaunumu par Zemes pāriešanu ne tikai jaunā fiziskā stāvoklī, bet arī pārveidojošā prāta jaunā fāzē.

- Paskaidrojiet, lūdzu, kas tas ir par prātu. Vai tas attiecas uz mums, cilvēkiem, jeb tas ir saistīts ar Radītāja prātu?

Mēs kā Visuma likteņu Valdnieki pirmām kārtām attiecinām to uz jūsu Visuma radītājiem. Zeme kā viena no viņa daudzajām radošajām vienībām nevar palikt bez izmaiņām.

- Kas ir Zeme Visumā?

Zeme ir planēta, kuru Radītājs radīja saviem eksperimentiem, tā ir izmēģinājumu stacija “dieviem”, kuri izstrādā savas stratēģijas un rada kaut ko jaunu, Saprāta neizpētītu. Pasaules Saprāts, viņš arī – Vienotais Radītājs, dzīvo, lai izmēģinātu jaunus un jaunus radošus atklājumus. Pasaulei ir savas robežas kā “fiziskam” lielumam, bet Pasaules Saprāts ir neizmērojams, tāpēc pat fizisku lielumu ietvari ir plūstoši.

- Mēs joprojām paliekam sadalījuma “radošajā eksperimentā”? Šķiet, ka šī sadalītība jau ir sasniegusi savas robežas, un tālāk viss var beigties ar planētas bojāeju. Ko jaunu jūs varat ienest mūsu pieredzē? Vai mēs esam gatavi spert soli šajā jaunajā?

Vieni no jums ir gatavi, otri – nē, bet Zemei kopā ar visiem ir jāpāriet jaunā savas attīstības fāzē, vienkārši pat tāpēc, ka ir pienācis laiks, nav nekā haotiska, viss ir ieplānots.

Tāpēc uz šo momentu mēs visu un visus pārvedam uz jaunu režīmu. Mēs zinām, ka jūsu psihe un prāta uzbūve ir nepilnīgi, mēs pastāvīgi apstarojām visu uz Zemes, lai radītu labvēlīgu pamatu.

Šīs enerģijas veicina galveno pāriešanu uz jaunu fāzi. Visuma liktenis lielā mērā ir atkarīgs no “atpalicējiem”, viņi velk viņu atpakaļ, neļaujot iziet jaunu laika koridoru, tāpēc mēs atnācām pie tevis uz sakariem, lai parādītu, kā mēs varam jums visiem palīdzēt apzināti paātrināt pāriešanas procesu.

Jūsu likteņi ir pierakstīti un pārskatīti, jūs esat ne tikai zemes plāna, bet arī daudzdimensionālas būtnes, kuras vienlaikus rada visos Visuma stūrīšos.

Jūsu pieredze uz Zemes ir milzīga un bagāta, tā ir ārkārtīgi interesanta turpmākām jaunām pieredzēm. Jūsu Dvēseles ir pierakstījušas visu, un tas ir svarīgi. Katra Dvēsele mums atskaitījās, un tagad mums ir tiesības izvēlēties viņai turpmāko virzienu viņas attīstībā.

- Vai Zeme ir Dvēseļu cietums, no kura nav izejas?

Tas ir jautājums, uz kuru mēs varam atbildēt tikai to, ka Zeme ir un būs cietums tikai aprobežotam prātam. Radītāji jūsu prātu radīja NEIEROBEŽOTU, tikai jūs paši likāt un liekat viņam ierobežojumus, kuri no iemiesojuma iemiesojumā ierakstās ģenētiskā līmenī, ir programma visām jūsu šūnām.

Ja jūs paši uzlikāt šos ierobežojumus, tad jūs paši varat tos arī noņemt. Jā, tam būs nepieciešams “neikdienišķs spēks”, bet kļūstiet no jauna par Dievu sevī, un jūs spēsiet to izdarīt!

Mēs sniedzam jums šodien iespēju vienā rāvienā noņemt VISUS jūsu ierobežojumus! Mēs, Visuma Nebadons likteņu Valdnieki, atklājam jums neierobežotus prāta plašumus šeit un tagad! Sekojiet mums, un mēs aizvedīsim jūs uz jūsu dievišķās būtības atklāto Kosmosu.

Jūsu vārdi mums:

Es, planētas Zeme iedzīvotājs, izsaku nodomu atbrīvoties no VISĀM saprāta važām, no visa liekā un man traucējošā manā attīstībā, ierakstīta ģenētiskā līmenī.

No šī brīža es kļūstu par brīvu kosmisku saprātu, un mans radošais sākums iegūst jaunu dievišķu skanējumu.

Lai visa mana pieredze, kur ierakstītas sāpes un vilšanās, noguļas mana kosmiskā ceļojuma vēsturē. Es esmu izgājis šo ceļu, un tagad es esmu gatavs iet kopsolī ar jauno laiku.

Es vēršos pie VISIEM manas karmas Valdniekiem un Kosmosa Valdniekiem ar nodomu sākt jaunu radošu dzīvi, kuras pamatā ir domāšanas humānisms, apzinātība, Gaismas ienešana kā manā dzīvē, tā arī citu cilvēku dzīvē.

Es patiesi vēlos katra uz planētas dzīvojošā izglītošanu un apskaidrošanu.

Lai MANA Gaisma un manas neierobežotās domas par mieru palīdz man un visiem kopā veikt to jauno, uz kuru mēs gājām eoniem, kā dēļ mēs tagad esam šeit.

 

Lai notiek tā!

- Es pateicos jums, likteņu Valdnieki, pa šo informāciju un par to, ka jūs uzticējāt man to nodot. Vai jums vēl ir mums vēlējumi vai cita informācija?

Noslēgumā mēs varam pateikt jums, ka jūsos VIENMĒR ir un ir bijusi tāda programma, kuru jūs saucat – CERĪBA.

Tā tad arī būs jūsu vadošā zvaigzne: galvenais – ticēt tam, ko jūs izteiksiet kā nodomu, un tas DARBOSIES, tā ir iekārtota pasaule, jo viņu pārvalda DOMAS SPĒKS!

 

Mēs ar jums paliekam!

 

Pievienots 15.09.2017

http://sanatkumara.ru/stati-2017/vladiki-sudeb-vselennoy-o-nashey-svobode

Tulkoja Jānis Oppe