Светлана Туманова – Я ВСЁ РАВНО ВСЁ СМОГУ!

Svetlana Tumanova - ES VIENALGA VISU VARĒŠU!

18 04 26 01

Autors: Svetlana Tumanova

ES VIENALGA VISU VARĒŠU, lai ko kāds nedomātu, lai ko kāds neuzskatītu.

PASAULE LIECAS ZEM TIEM, KAS TIC SEV UN SAVAI UZVARAI! TIC DIEVIŠĶAJAM SPĒKAM SEVIS PAŠA IEKŠIENĒ UN PIESAUC VIŅU!

Cilvēk! Tici SEV un DIEVAM SAVĀ IEKŠIENĒ. Viņš nekad tevi neatstās, kamēr tu pats neatmetīsi visam ar roku un nepadosies pats sevī. Tikai tavs mazais “es” var padoties un nenoticēt DIEVAM SEVIS PAŠA IEKŠIENĒ.

Atceries par savu AUGSTĀKO “ES” pastāvīgi un dzīvo VIŅĀ! Un sasniegsi pilnīgu UZVARU pār sevi pašu, un saplūdīsi ar SEVI PAŠU PATIESO UZ VISIEM LAIKIEM!

TU VISU VARI! VIENALGA VARI. Lai ko kāds neteiktu, lai kam kas nešķistu, lai kas neiedvestu kaut kādas bažas. Ar ko kārdināt sevi – vienmēr atradīsies, citādi kā tu pārbaudīsi savu Spēku? Citādi kā gan tu uzticēsies Dievam Savā iekšienē un neatdosi savas vadības grožus dzīvei sevī pašā? Savai mazajai dzīvei? Kad spēka vairāk nav? Kad slimības mācas virsū, sevis paša izmeklēšana rāda pilnīgu negatīvu, bet ārsti tev nesaka nekā rožaina? Un pareizi dara. Ko gan viņiem vēl teikt, ja izmeklējumi skaidri parāda tavu sabrukumu?

Kur gan ir PATS DIEVS, ja nav paša cilvēka? Ja cilvēks ir padevies un netic AUGSTĀKAJAM SPĒKAM SAVĀ IEKŠIENĒ?

IESLĒDZIETIES! PAMOSTIETIES! SAPROTIET, KA AUGSTĀKAIS JŪSOS IR, JA JŪS PAŠI ESAT UN IESLĒDZAT SAVU AUGSTĀKO “ES”.

Lūk, tad arī neiespējamais kļūst IESPĒJAMS! Gan ārsti, gan jūsu izmeklējumi no viņu puses atkāpjas, un visi viedokļi sabirst, kad jūsos PAŠOS IESLĒDZAS AUGSTĀKAIS SPĒKS. URĀ!

2018.04.24.

18 04 26 02

 

ДУХ ВСЕПОБЕЖДАЮЩ!

GARS IR VISU UZVAROŠS!

 

Непокорный Дух не сдаётся!

Его держит весь воздух вокруг!

И прекрасная песня льётся,

И всегда есть надёжный Друг!

Пусть невидимый, но Открытый,

Можно чувствовать Радость Его!

И все мысли с Дыханием слиты,

Дышат Ладом и Духа Огнём!

Nepakļāvīgs Gars nepadodas!

Viņu tur viss gaiss ap viņu!

Gan brīnišķa dziesma plūst,

Gan vienmēr ir uzticams Draugs!

Lai neredzams, bet Atklāts,

Var just Viņa prieku!

Un visas domas ar Elpu saplūdušas,

Elpo Saskaņu un Gara Uguni!

2017.11.16.

 

НА ЗАРЕ НОВОГО МИРА

JAUNĀS PASAULES RĪTAUSMĀ

 

Я растворяю негатив,

Я убираю зёрна зла,

И вычищаю от обид

Свои Тончайшие Тела.

Могу я строить жизнь свою

Лишь на мгновениях «Люблю»!

Могу себя Преображать

Всем тем, что дарит сердцу Благодать!

Могу хранить свой Свет в крови

И много Радости в Любви!

Счастливые мгновенья создавать,

Их увеличивать и жизнь ими ваять!

Я - Человек и с Богом - со-Творец,

Я наполняю Радостью ларец!

Мгновенья Счастья и сокровища Души -

Всё Возвеличить Свет теперь спешит!

Ещё я помню о делах святых Добра,

О том, что кротость не позволит мне соврать,

О том, что Благодарность дарит

Неба Благодать

И не устанет Радость в Сердце воспевать!

И не позволит пеплом тлеть и угасать…

Могу я Вечностью Сиять

И Идеалы Новой Жизнью наделять!

Могу с Любовью Силу дать тому,

Кто Новый Мир подарит сердцу и уму!

Чтоб Бесконечно воспевать

Мгновенья вечного «Люблю»,

Меняющие жизнь твою и жизнь мою!!!

Es izšķīdinu negatīvu.

Es vācu prom ļaunuma graudus,

Es attīru no pārestībām

Savus Vissmalkākos Ķermeņus.

Savu dzīvi būvēt es varu

Tikai no brīžiem “Mīlu”!

Varu sevi Pārveidot

Ar visu to, ko sirdij dāvā Laime!

Varu glabāt savu Gaismu asinīs

Un daudz Prieka ir Mīlestībā!

Laimīgus momentus radīt,

Tos pavairot un dzīvi no tiem veidot!

Es – Cilvēks un ar Dievu – līdz-Radītājs,

Es lādīti ar Prieku piepildu!

Laimes momenti un Dvēseles dārgumi –

Viss Gaismu cildināt tagad steidzas!

Vēl es atceros par svētajiem Labajiem darbiem,

Par to, ka rāmums neļaus man samelot,

Par to, ka Pateicība dāvā

Debesu Svētību

Un nepagurs Prieks Sirdī apdziedāt!

Un neļaus pelnos plēnēt un dzist...

Es varu Mirdzēt kā Mūžība

Un Ideālus ar Jauno Dzīvi apveltīt!

Varu ar Mīlestību dot Spēku tam,

Kurš Jauno Pasauli uzdāvinās sirdij un prātam!

Lai Bezgalīgi apdziedātu

Mūžīgā “Mīlu” mirkļus,

Kas maina dzīvi tavu un dzīvi manu!!!

2012.10.08.

 

Atsūtīts 24.04.2018

Pievienots 26.04.2018

http://sanatkumara.ru/stati-2018/ya-vs-ravno-vs-smogu

Tulkoja Jānis Oppe

http://sanatkumara.ru/stati-2018/ya-vs-ravno-vs-smogu