Светлана Туманова - Обращение Иисуса Христа

Svetlana Tumanova - Jēzus Krista uzruna

Jēzus Krista uzruna visiem, kuri tiecas atveseļoties no izkaisītās sklerozes, Alcheimera slimības, insulta sekām vai jebkurām citām nervu un psihiskām slimībām

Nodots Svetlanai Tumanovai 2010.11.23

Manas dārgās Mīļotās Dvēseles!

Es gribu parunāt ar jums par pašu nopietnāko jūsu dzīvē tieši tagad. Par jūsu veselību. Es negribu jums teikt, ka jūs nebūsiet veseli nekad. TAS NAV TIESA. Bet padomājiet par maniem vārdiem un tos cieši iegaumējiet: VISA ŠĪ IEMIESOJUMA LAIKĀ JŪS TURĒSIET ROKU UZ SAVA PULSA, CIEŠI IEKLAUSOTIES SAVĀ ORGANISMĀ, STINGRI IEVĒROSIET NERVU PSIHISKO DROŠĪBAS TEHNIKU jūsu šūniņām, lai turpinātu un turpinātu papildināt savu Veselības Banku… jo, nonākuši ar vienu no šīm diagnozēm savā dzīvē, un arī ar daudzām citām diagnozēm, saistītām ar nervu psihiskajiem traucējumiem, jūs esat atstājuši jūsu Veselības Banku uz nulles, jūs esat likuši tai bankrotēt. Jūsu daudzkārtīgā aizsardzība visos Līmeņos līdz pat fiziskajam līmenim ir tikusi caursista. Tieši tāpēc atveseļošanās ir ļoti apgrūtināta un prasa daudzus pūliņus. Un tas nav pa spēkam jūsu tradicionālajiem ārstiem, kuri mēģina jūs ārstēt tikai fiziskajā līmenī. Šiem pūliņiem ir lemts izgāzties. Tas nepāriet. Taču IZEJA IR VIENMĒR, UN ŠĪ IZEJA NEBŪT NAV IZMISUMS, BET JŪSU TICĪBA UN JŪSU ZINĀŠANA, KA AR DIEVU SIRDĪ IR IESPĒJAMS VISS! Un jūsu ticība radīs jūsu VESELĪBU!

Taču šajos gadījumos ir vajadzīgs vesels pasākumu komplekss visos līmeņos: gan Garīgajā (iekļaut savu Garu paša atjaunošanas darbā, uzņemties atbildību gan par slimību, gan par Izdziedināšanu, saplūst ar Dievu, aizsniegties līdz Dievcilvēkam, paplašināt savu apziņu, iemācīties meditēt dziļajos Augstākajos Apziņas Līmeņos); gan dvēseliskajā (nomierināt un izdziedināt ciešanu pilno dvēseli, piepildīt ar Mīlestību, izstrādāt dvēselē visu negatīvu, apgaismot un svētīt savu dvēseli); gan fiziskajā (ieskaitot visu par ko tiek stāstīts šajā grāmatā[1]). Kaut kas viens nebūs pilnīga izdziedināšanās līdz galam, tāpēc ne uz ko neieciklojieties, ņemot vērā visu kompleksā.

Kāds tad ir pats stiprākais līdzeklis, uz kuru es gribu jums norādīt pirmām kārtām?

Tās ir dziļas un pat ļoti dziļas meditācijas. Pašsavaldīšanās Meditācijas, Saplūšanas ar Dievu jūsu iekšienē Meditācijas, Meditācijas – Noskaņas uz Dievišķo Veselību. Dievs nekad nav radījis nekādas slimības. Tā ir ilūzija. Un jūsu uzdevums ir izrauties no savām ilūzijām un iepazīt Dievu Īsteno. Ne kaut kur ārpusē, bet tieši sākumā jūsu Sirdī. Pašos Smalkākajos Līmeņos viss un visi ir Dievišķo Enerģiju caurausti, lūk, pie viņām tad arī ir jāizlaužas, kļūstot arvien smalkākiem un smalkākiem. Klausoties sevi no iekšienes un ievērojot zīmes no ārpuses.

Meditācijas samērā ar jūsu praksi arvien padziļināsies. Meditāciju regulārums ir pats galvenais nosacījums, lai pieaugtu to pakāpeniskais dziļums. Pašas dziedinošākās meditācijas jau ir Teta līmenī, pašā dziļākajā nomierinājuma un aprimuma Līmenī, kurš ir pirms aizmigšanas.

Jā, meditējot un sasniedzot tādus dziļus līmeņus, kā arī Teta līmenī atkārtojot noskaņojumus-dzeju, kāda ir šajā grāmatā, jūs atkal un atkal sasniegsiet Dievišķo Līmeni un atjaunosiet savu Veselības Banku. Visas jūsu šūniņas līdz pat fiziskajam līmenim sāks atdzīvoties un piepildīties ar jaunu Dievišķo Enerģiju. Vairāk smejieties un smaidiet savā dzīvē, priecājieties par jaunu dienu kā par lielāko Visuma dāvanu, priecājieties par Dievu, kurš dzīvo jūsu Sirdī un dzīvo katrā dzīvā būtnē! Sakiet „nē” visām depresijām un jūs nomācošām domām, un radiet savu Pasauli Priekā, Mīlestībā un Gaismā. Apstājieties katru reizi, kad jums piedāvā kaut ko citu, spējīgu atkal iegremdēt jūs negatīvisma, kritikas, nosodījumu, strīdu un lamu purvā. Neticības un izmisuma purvā. Vienkārši Priecājieties par Sevi un visu Pasauli, Mīliet un dzīvojiet Gaismā! Piepildieties ar viņu katru mirkli.

Sakiet man, lūdzu, kā var izdziedināties, nodzēšot Gaismu cerībai uz pilnīgu Izdziedināšanos? Protams, tas nav iespējams. Un kam tic jūsu ārsti? Un kam ticat jūs? Izvēlieties apzinoši, ko un kā jums iesaka un rekomendē. Kā būt izlēmīgam uz Izdziedināšanos, ja ārsti un daudzi apkārtnē jums saka, ka tas nav iespējams un ka ar to vienkārši ir jāsamierinās un jāmēģina bremzēt slimību, cik iespējams. Saprotiet, Mīļotie, tas ir sākotnējs uzstādījums uz neārstējamību. Un nav tālāk starpības, kā tiks nosaukta slimība. BET IR MILZĪGA STARPĪBA STARP UZSTĀDĪJUMU UZ IZDZIEDINĀŠOS un uzstādījumu uz slimības bremzēšanu, kura jau sākotnēji nozīmē izgāšanos Dziedināšanā. UN JUMS IR TIESĪBAS NETICĒT TĀDĀM PROGNOZĒM.

IR JĀLAUŽ STEREOTIPS CEĻĀ UZ IZDZIEDINĀŠANOS NO JEBKURAS SLIMĪBAS! JĀRADA CILVĒKOS CENTIENI SAVEST SEVI KĀRTĪBĀ CAUR TIEKŠANOS UZ AUGŠUPCELŠANOS UZ PĀRVEIDOTĀS ZEMES, CAUR TIEKŠANOS UZ CILVĒKU DVĒSEĻU PĀRVEIDOŠANU UN APSKAIDROŠANU!

Nemēdz būt tādu slimību, kuras nav jātiecas pilnīgi izdziedināt, pārdomājot katru savu soli, katru savu domu, katru savu emociju, katru savu noskaņu, tiecoties izgaismot visu savu dzīvi Ceļā pie vēl Lielākas un Lielākas Gaismas – Ceļā pie Vienotā Dieva!

Ir jāsalauž šī Gigantiskā Siena Ceļā uz Izdziedināšanos, kuru ir uzcēlusi mūsdienu tradicionālā medicīna, un BRĪVI UN VIEGLI IR JĀUZLIDO PIE SAVAS PĀRVEIDOŠANĀS!

Nav jākrīt izmisumā, ja jūsu ceļš uz Izdziedināšanos jums liekas vesela mūža garumā. Tāpēc ka jūsu Izdziedināšanās ir jūsu rokās! Un jūs varat to kā pietuvināt, tā arī attālināt no sevis. Bet to darāt jūs paši, nolaižot rokas, pieļaujot sliktas domas, pārkāpjot drošības tehniku un atkal iegremdējoties tumsā. VISS IR JŪSU ROKĀS, MANI MĪĻOTIE!

Šajā modernajā pasaulē jūs izmantojat visjaunākos zinātnes un tehnikas izgudrojumus, un es pārliecinoši lūdzu jūs saīsināt jūsu sarunas pa mobilo telefonu līdz 1-3 minūtēm un vispār ignorēt to, ja jūs esat sajutušies slikti. Tas ir vajadzīgs jūsu Izdziedināšanai, Augstfrekvences viļņi izjauc jūsu bioloģiskā ķermeņa viengabalaino lādiņu, un jums nemaz nav vajadzīgi. Tas pats attiecas arī uz darbu pie datora. Ja jums ir laba pašsajūta, jūs ar datoru varat strādāt ne vairāk kā 1,5 stundas. Maksimālais darbs pie datora – 2 stundas. Neļaujieties apmānīties ar labu pašsajūtu, jums nav jāpiesūcinās ar augstfrekvences viļņu enerģijām. Bet, ja jūsu pašsajūta varētu būt labāka, jums vispār nav jādarbojas ar datoru un mobilo telefonu. Pat televizoru nav vērts tad skatīties. Un tas nav aizliegums, protams, bet tas ir padoms jūsu Izdziedināšanai. Klausieties sevi.

TIKAI GAISMA, PRIEKS UN MĪLESTĪBA NES JUMS IZDZIEDINĀŠANOS UN MIERU. TIKAI DIEVS JŪSU SIRDĪ IR SPĒJĪGS UZ BRĪNUMIEM! TICI TAM AR VISU DVĒSELI, AR KATRU SAVU ŠŪNIŅU, UN LAI NOTIEK IZDZIEDINĀŠANĀS BRĪNUMI! ĻAUJIET TIEM GADĪTIES!

ATVERIETIES BRĪNUMIEM JŪSU SIRDĪ. TICIET UZVARAI UN RADIET ŠO UZVARU SEV UN VISAI PASAULEI KATRU MIRKLI JŪSU DZĪVĒ! ĻAUJIET DIEVAM UZVARĒT JŪSOS! NERIPOJIET ATKAL UN ATKAL ATPAKAĻ. SAPLŪSTIET AR DIEVU UN DZĪVOJIET JAUNU, PĀRVEIDOTU DZĪVI! VISS IR IESPĒJAMS, JA JŪS RADĀT SAVAS SEKMES KATRU MIRKLI!

Tad jums palīdz visi Visuma Gaišie Spēki. Piesauciet Mūs, esiet ar Mums savā apziņā, Tiecieties pie Mums ar visu dvēseli un UZVARIET KOPĀ AR MUMS! AR DIEVU VISOS MŪS! MĒS ESAM KOPĀ! UN NEVIENS NAV VIENS, ja tikai nav atdalījis un attālinājis sevi pats. Vēlreiz atkārtošu:

MĒS ESAM KOPĀ! MĒS VARAM RADĪT BRĪNUMUS KOPĀ! Kaut arī par brīnumiem pie mums tos nesauc, tā ir DIEVIŠĶĀ REALITĀTE. UN TIKAI VIŅA ARĪ IR PATIESĪBA. Es vēlreiz atkārtošu to, ko teicu, kad iemiesojos uz Zemes: „Izziniet patiesību, un tā padarīs jūs brīvus.” Izdariet savu izvēli jūsu labā, Izdziedināšanās labā, Dieva jūsos labumam. JŪS UN TIKAI JŪS PAŠI PAĀTRINĀT VAI PALĒNINĀT SAVU CEĻU UZ IZDZIEDINĀŠANOS. TIECIETIES UZ GAISMU, MĪLESTĪBU UN VESELĪBU PASTĀVĪGI. TIECIETIES UZ LAIMI, PRIEKU UN UZPLAUKSMI PERMANENTI! JŪSU RADĪTĀ REALITĀTE NELIKS SEVI ILGI GAIDĪT. JŪS KĻŪSIET PAR PAŠU DZĪVES PILNĪGAS PĀRVEIDOŠANĀS LIECINIEKIEM. ES JUMS JAU APLAUDĒJU, PAREDZOT JŪSU UZVARU! Ar vislielāko Mīlestību un Ticību jūsu Grandiozajām Sekmēm, Jēzus Kristus.

2010.11.23

 

Pievienots 14.12.2010

http://sanatkumara.ru/kniga-svetlani-tumanovoy/obraschenie-iisusa-christa

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.ozon.ru/context/detail/id/7391559/ (Tulk. piezīme)